Den europæiske drøm lever endnu

EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker har i dag holdt sin årlige State of The Union tale, som i et vist omfang kan sammenlignes med nytårstalen herhjemme. Talen omhandler dels det forgangne år og er dels retningsgivende for det nye.

Sidste års klare budskab fra Juncker var, at medlemslandene måtte stå sammen og tage større ansvar over for samarbejdet, hvis unionen stadig skulle eksistere her tolv måneder senere.

Den europæiske drøm lever heldigvis endnu, og det var derfor også en noget mere optimistisk kommissionsformand, der stod på talerstolen i dag. Brexit, flygtningestrømme og økonomiske problemer har i årets løb sendt EU-projektet ud i en eksistentiel krise. Men rystelserne i EU-systemets grundvold har muligvis været afgørende for, at medlemslandene er vågnet op til dåd.

Den laveste arbejdsløshed i 9 år

Det kan ifølge Junker allerede mærkes ved, at der igen er kommet vind i sejlene. EU er i økonomisk fremgang, og arbejdsløsheden er den laveste i ni år. Det kan vi selvfølgelig kun glæde os over.

Nu er Juncker jo en mand, som har blåt og gult EU-blod løbende i sine årer, og hans europæiske ønskeliste adskiller sig en del fra vores egen. Juncker ønsker f.eks. at centralisere magten ved at slå formandskaberne for kommissionen og Rådet sammen, hvilket ikke ligefrem møder opbakning herhjemmefra. Vi skal ikke blande roller og kompetencer sammen, og sådan tror jeg, at flere af medlemslandene har det.

Store armbevægelser – men ikke uden grund

Juncker bruger meget store armbevægelser, når han taler om sine visioner for projektet, og det er ikke helt uden grund. Der er nemlig en del positive resultater, som Juncker da også kom ind på i talen.

Det er – i et vist omfang – lykkedes EU at dæmpe den massive migrationsstrøm uden at give afkald på den europæiske solidaritet. Vi skal fortsat hjælpe flygtninge, der kommer til Europa, men solidariteten skal ikke omfatte illegale immigranter, som ikke har behov for beskyttelse. De skal sendes retur, og det glæder mig, at kommissionsformanden også ønsker at intensivere arbejdet med at sende illegale og afviste migranter tilbage til deres hjemlande.

Derudover understregede Juncker endnu engang hvor vigtigt det er at få flere frihandelsaftaler med resten af verden – de toner er sød musik i liberale ører.

Selvom Junckers visioner nok aldrig kommer til at stemme fuldstændig overens med vores linje her i Danmark, mener jeg, at det alt i alt var en fornuftig tale. Om ikke andet er det glædeligt at konstatere, at unionen fortsat står efter et år med samarbejdets hidtil største prøvelser.