Åh, Europa…

Ofte hører man EU forsvaret som det, der har sikret freden på et kontinent, der i århundreder var plaget af krige og konflikter. EU er fredens budbringer! Argumentet suppleres ofte med en henvisning til rædslerne op til og under anden verdenskrig. Og det er jo til at forstå: nationalstaten fører til nationalisme, og nationalisme fører til krig. Derfor må nationalstaten tæmmes. Nogenlunde sådan lyder ræsonnementet til støtte for ”den stadig snævrere union”.

Problemet er bare, at argumentet dels er så karikeret, at det bliver usandt; og dels at den europæiske virkelighed strækker sig længere end den bekvemme 70års periode, som EU orienterer sig efter.

Anden verdenskrig og nazismen udgjorde den perverterede kulmination på Bismarchs drøm om det tyske imperium, der indledtes efter det franske nederlag i 1871. Heraf opstod, hvad historikeren Arthur Moeller van den Bruck kaldte ”det andet rige”, efter Napoleon i 1806 havde gjort en ende på det tusindårige (første) tysk-romerske rige. Den historiske reference var da også til at mærke, da Bismarck i 1871 lod det tyske rige gen-proklamere på solkongens pragtslot i Versailles. Så kunne de forstå det, de forbandede bonapartister!

Storhedstrangen (og en del uheldige tilfælde) udløste den tragiske første verdenskrig, som i 1917 kunne føje den kommunistiske revolution i Rusland til tragedien. Da krigen efter fire år var slut, samledes man atter på Versailles-slottet. Men denne gang var det franskmændene, der svingede blækpennen og tvang tyskerne til en ydmygende fredsaftale. Om ydmygelsen var klog eller ej? Tja, den historiske viser bevæger sig kun fremad. Men uomtvisteligt er det, at vejen til magten for nazisterne i høj grad blev beredt af Versailles-freden. Tyskerne følte sig urimeligt hårdt behandlet, fornedret og umyndiggjort. Og når man træder på en nation, der igennem 1000 år har set sig selv som selve Europas omdrejningspunkt (og i knap 100 år havde vænnet sig til en stadig stærkere militarisering), så må det næsten gå galt. Og det gjorde det. Årene 1933 til 1945 er det rædsomme vidnesbyrd.

Spørgsmålet er da, om nazi-Tyskland kan siges at være nationalstatens normalitet? Er denne periode det lakmuspapir, der skal definere nationalstatens ægte indhold? Thi det er påstanden, der bærer argumentet for, at vore nationalstater bør tømmes for suverænitet. Der er imidlertid ikke megen evidens for, at en fri nationalstat i almindelighed udvikler sig som Tyskland gjorde, da imperiet brød sammen. Tværtimod må denne periode anskues som en helt særlig, mindst 100årig bevægelse, der således ikke tjener som god forståelse af nationalstaten som historisk enhed. Da eksempelvis Milosovic søgte at holde sammen på sit forbund af nationalstater, gik det op i krig. Makedonere, montenegrinere, kroater, bosniere og serbere ville ikke være i samme forbund, Jugoslavien. De ville have deres egen nationalstat. Dette mente EU (Vesten) var af det gode. Jugoslavien var af det onde. Men er EU og Jugoslavien ikke gjort af samme filosofi? En sammenkædning af nationer under eet?

Hvordan kan da dette være både godt og ondt? Måske fordi enhver konstruktion er afhængig af tid, omstændigheder, historie og årsagssammenhænge, mens nationalstaten som et historisk tilbliven (ikke en konstruktion) bæres af en folkelig velvilje og således ikke behøver retfærdiggøre sig selv? Ellers ville vi jo kunne sammenligne Sovjetunionens forsøg på at samle nationalstater i en klasseløs enhed med EUs forsøg på at samle nationalstater i en nationalitetsløs enhed, og det er selvsagt forkert, ikke? Med få undtagelser på venstrefløjens syge overdrev er vi vel enige om, at Sovjetunionen var af det onde?

Læren af historien må imidlertid da være, at EU netop ikke kan finde sin retfærdiggørelse i historiske enkeltbegivenheder. EU er vel historisk bygget på ruinerne af anden verdenskrig. Men anden verdenskrig bliver ikke dermed en retfærdiggørelse af påstanden om, at nationalstaten i sig selv er ond. Som Margaret Thatcher rammende formulerede det: ”Hvorfor skulle vi (briterne) afgive magten til EU, blot fordi franskmændene frygter tyskerne – og tyskerne frygter sig selv?”. Dette er hovedet på sømmet: virkeligheden er konkret og kan ikke sættes på formel. Et forsøg på ud af det konkrete at retfærdiggøre det principielle, bliver således løgn.

 • Jørgen Villy madsen

  Forbløffende at Messerschmidt fuldstændig hæmningsløst fortsætter sin
  vanvittige kampagne for at vende tilbage til den tid, hvor alle faldt for hans
  populistiske bragesnak, men også spændende.

  Kan han imod alle odds igen drukne vælgerne i det hav af floskler, som han
  brugte jurastudiet til at indlære sig. Hvis det lykkes for ham, har han i hvert
  fald bevist, at man kan narre alle hele tiden – ikke kun en del af tiden – om
  ikke andet. Det er interessant.

  Nationalstaten kræver kæft, trit og ensretning og er den mest sikre vej til politistaten. Det kan intet normalt uddannet menneske længere være i tvivl om. Danskerne er ikke
  så tilbagestående, at de går i fælden igen. Næste gang risikerer de, at den klapper i. Det skal de vide.

  • peter kocsis

   Man skulle tro MM allerede sad i fængslet siden han ikke har andet at lave end at fylde den overbelastede server med stupidt pladder.

   • Kjeld Hesselmann

    Er det dig igen, kocsis? — ja, åbenbart, du trolder videre.

 • Bente Dahlmann

  Jørgen så glæd dig til hele vores samfund,bliver muslimsk så er du fri for at bekymre dig

  • Jørgen Villy madsen

   Det må være Messerschmidt og ligesindede, der har bildt dig ind, at vort samfund kan blive muslimsk. Morten ved udmærket, at det er en gang sludder, men der er stemmer til ham i skrækscenarier – fra EU og eliten til Islam, som han efterhånden er en sand mester i at konstruere helt ude af trit med virkeligheden.
   Islam er alt for primitiv og tilbagestående til nogensinde at kunne blive en trussel mod Europa. Den islamiske terror er kun myggestik på den europæiske krop og burde ikke fremkalde andet end irritation og lidt kløe. Hvem har interesse i at puste disse ligegyldige aktioner op i kæmpedimensioner – andre end DF og andre kældermennesker.

   • Bente Dahlmann

    Jamen bliv du bare i din røde væmmeligbo verden

    • Jørgen Villy madsen

     Du og dine ligesindede er den væsentligste årsag til, at kvinderne endnu ikke har fået ligestilling. Hvis I ikke tager jer alvorligt sammen, får I det aldrig. Stop tåbelighederne!

     • Bente Dahlmann

      Uh den gjorde ondt Jørgen,min ligestilling
      skal du ikke bekymre dig om

     • Jørgen Villy madsen

      OK, jeg skal prøve, om jeg kan lade være. Det er ikke helt umuligt.

   • LG

    Længe leve naiviteten.

  • Jens Jørn Pedersen

   I de gode gamle dage kaldet Middelalderen var det katolikkerne, der truede med alle helvedes pinsler. Nu er det DF anført af outsideren MM (han er vist ikke præst endnu, men han aspirerer med sine prædikener!).

 • Kjeld Hesselmann

  Meget enig med Morten Messerschmidt. Når EU bliver gjort til genstand for bare en overfladisk analyse, lyder argumentet nemlig altid: EU forhindrer krig – se bare på de sidste 70 år. Sandheden er bare dén, at sideløbende med den demokratiske ambition om en union var der kræfter omkring 1949-50, fra overlevende fascister og nazister, om dannelsen af et fascistisk “Neuropa,” med den svenske fascistleder Per Engdahl i midten af edderkoppespindet. Det var “demokraterne” som gik af med sejren med dannelsen af den Europæiske Kul- og Stålunion. – I dag vil jeg sige, at meget af Engdahls politiske filosofi har vundet indpas i Bruxelles.
  Store politiske sammenslutninger er ingen garanti for demokrati. Husk USSR!

  • Jørgen Villy madsen

   Dine besynderlige konspirationsteorier forklarer, hvorfor du er meget enig
   med Morten. Du har for længst sagt farvel til virkeligheden, ligesom han.
   EU er et demokratisk arbejdende organ, hvis formål er på ægte demokratisk vis at arbejde for en europæisk fremtid uden krige.

   Desværre har EU en formidabel modstander i Nato, der målbevidst arbejder på
   det modsatte – at skabe nye krige i Europa. USA foretrækker stadig, at de
   bliver afviklet her – af hygiejniske grunde. Europæerne har tidligere
   været igennem en afnazificeringsperiode, som kun førte til navneforandring.

   Det EU skal lastes for er, at den ikke arbejder koncentreret nok på en fortsættelse, dvs. en afnatoficeringsperiode, der kan gøre arbejdet færdigt. Først når det sker, vil EU og Europa kunne udfolde potentialet og gennemføre målsætningen om at skabe en fri, samarbejdende, demokratisk union.

 • Preben Nielsen

  Alle imperier skal opstå på ruiner, Messerschmidt, det er der ikke noget galt I. Men hvis man dragger nogle historiske paraleller , så har alle imperier også haft en militær styrke, som svarede til deres befolkningsmæssige (med over 500 millioner er EU verdens 3. folkerigeste stat) og økonomiske magt (regnet på forskellig made lige efter USA). EU har intet. Når Merkel inviterer verdens statschefer på besøg I Hamburg, er hendes politi kun lige i stand til at beskytte gæsterne. Når Rusland og Kina beslutter at afholde en agressiv flådemanøvre i 8 EU-lands farvande (Østersø flådeøvelsen i disse dage) er samtlige stats- og forsvarsministre på sommerferie og der er ingen til at kommentere. Vel blot et af mange tegn på, at EUs eksistens ikke bliver så langvarig.

  • Jørgen Villy madsen

   Der findes kun et imperium i verden i dag. Det er USA, ondskabens imperium, hvor imperialismens fakkel stadig får næring af nye erobringer. EU har aldrig haft planer om imperiebyggeri. Den lektie lærte europæerne fra tiden før EU. Vi vil fred i Europa. EU er det første lille skridt til en fredelig fremtid.

 • Tom Erne

  Messerschmidts tendentiøse og manipulerende historieundervisning er en linær forlængelse af det forhold til sandheden, han i sit EU embede, demonstrerede at være i besiddelse af. Altså et uhørt kreativt et af slagsen.
  Sammenligningen imellem Jugoslavien, USSR og EU kan i bedste fald arkiveres som en tåbes misforståede analyse. Messerschmidt er imidlertidigt både belæst og intelligent, og som sådan lige for at konkludere, at hans endeløse prædikener er et overlagt forsøg på at indoktrinere sit pøbelfølge med alternative fakta. Man kan kun frygte han lykkedes.

  • Rap And

   Hvem overrasket det at Messerschmidt har det vanskeligt med den virkelige verden. At EU er en sammenslutning af demokratiske lande i Europa, der afholder frie direkte valg til parlamentet er en svær kendsgerning for de højrenationalistiske kredse. Men hvor er det bare trist, at man må skal opleve, at der er folkevalgte politikere, der uden skrupler fifler med tilliden til et så demokratisk system.

  • BroncofanDK

   Messersmiths lyder da belæst men hans påstande om Jugoslavien baserer sig enten på løgn eller uvidenhed.

   Når han skriver

   >>Da eksempelvis Milosovic søgte at holde sammen på sit forbund af nationalstater, gik det op i krig. Makedonere, montenegrinere, kroater, bosniere og serbere ville ikke være i samme forbund, Jugoslavien. De ville have deres egen nationalstat…..<<

   så er det usandt, og forsøget på at sværte Tyskland og EU i samme pærevællng viser han taler til de uoplyste.

   Tito's Jugoslavien var en tvangsalliance mellem nationer i modsætning til EU som er demokratisk. Tito gjorde et fantastisk arbejde for at skabe en nation, og det involverede meget lig EU et roterende ledelsesniveau hvor alle etniciteter styrede landet til Jugoslaviens bedste. Hvad Milosovic gjorde var at han med den serbiske dominans af militæret besluttede at ophæve princippet om at Slovener, Kroater, Bosnier, Makadonere, Serbere roterede landets ledelse, og det var en direkte krigserklæring mod de andre folk.

   Hvis det er bevidste manipulationer og løgne Messersmith spreder så viser det blot hvor lavt niveauet er.

   • LG

    Hvori består det demokratiske i EU? Mig bekendt er vores selvbestemmelse væk. Vi må ikke lave mørke pomfritter – vi må ikke bestemme om vi ikke vil have ulve i landet. Det er småting EU går op i. Men EU formår ikke at løse de virkelige problemer landende har til trods for befolkningernes opråb herom. Hvis der var demokrati i EU ville EU lytte til hvad befolkningerne vil.

    • BroncofanDK

     Er du rent faktisk klar over at demokrati ikke betyder at alle der har en særinteresse får deres ønsker opfyldt, og at når Danmark udgør ca 1,1% af EU’s befolkning, at så betyder demokrati ikke at resten af EU’s befolkninger skal bøje sig i støvet fordi Messersmith og venner fortæller hvide og sorte løgne?

     Hvad er det du tror BEFOLKNINGERNE vil have (altså Grækere, Spanioler, Finner, Tyskere, Rumænere, Polakker….) som EU ikke vil lytte til?

     En af de ting som DF og resten af venstrefløjen snakker om som et kæmpe problem er “social dumpning” hvilket betyder at en fattig østeropæer er associal overfor danskeren der tjener 4-5 gange så meget netto, fordi østeuropæeren tager et job der betaler ham 4 gange mere i løn end han ellers får. Mon Rumæneren synes at EU skal lytte til 3F, DF og enhedslisten, eller tror du at de har svært ved at se at det skulle være dem (de fattige arbejdere) der er associale?

     EU er et representativt demokrati præcis som det danske, men EU’s opgave er at gøre hvad der er bedst for EU’s 500mio indbyggere, ikke at tilpasse sig en dansk befolkning som i EU spørgsmål har vist sig det mest associale nord/vesteuropæiske land.

     • LG

      Uanset om det er Messersmidth eller en anden der debatterer.
      Jeg er ikke enig med dig.

      Du skriver: #Hvad er det du tror BEFOLKNINGERNE vil have (altså Grækere, Spanioler, Finner, Tyskere, Rumænere, Polakker….) som EU ikke vil lytte til?#

      Mener du dermed at de fleste borgere i disse opremsede lande gerne ser eller har bedt EU om flere med muslimsk herkomst, at de gerne ser flere migranter til landet?
      Lige bortset fra Merkels Tyskland, men her er folkestemningen ved at vende.

      Nej, det befolkningerne gerne vil have EU til at lytte til, lytter EU bestemt ikke til.

      Hvorfor tror du flere lande har bygget grænsehegn m.v., hvorfor tror du at flere lande IKKE vil efterkomme EU´s fordeling af 120.000 migranter?

      Det er jo det EU eliten ønsker, flere af slagsen til EU landene –
      Hvis EU ville stoppe denne strøm ville EU eliten lytte til den italienske general der udtaler at denne strøm kan stoppes på et par dage “”HVIS EU VIL””

      Målinger viser at befolkningerne i EU ikke er interesseret i at få flere, både af økonomiske men især af kriminelle og kulturelle grunde.

      Italien er ved at knække over, og hvad gør EU, “forbyder salg af gummibåde og motorer “.
      EU´s elite er jo rent til grin.

      Det er så sandelig godt at vi har vores forbehold.

      Desværre laver EU måske nye regler til efteråret, så vi ikke mere kan bruge vores forbehold.

     • BroncofanDK

      Imponerende at du sender like af din egen kommentar!

      EU har intet bestemt om at flygtninge og migrenter skal have adgang, så det er fuldstændig latterligt at fremføre en påstand om at det er antidemokratisk. EU’s store problem er netom nepotistisk nationalisme der gør at EU ikke kan agere. Vetoretten som DF m.fl. synes er så vigtig er grunden til at EU intet kunne gøre da Jugoslavienskrigen rasede for alle lande undtagen Grækenland ville intervenere, men de brugte veto. Flygtningekrisen er ikke Angela Merkel’s krise men en krise mellem usolidariske lande hvor Grækenland, Cypern og Italien er blevet efterladt med problemet, og på et tidspunkt har været tvunget til at sende “lorten videre”. Grækenland har brugt det som pression for at få økonomiske indrømmelser, og har rent faktisk sagt til EU at Forex ikke måtte sikre de ydre grænser.

      EU’s problem er mængden af nationalegoister, om det så er vore små rød/hvide flag eller støtte til franske bønder…

      Flygtningekrisen er så stor som den er fordi EU ikke agerer samlet. Danmark kan ikke sende flygtninge tilbage, Sverige kan ikke, Tyskland kan godt, USA kan godt, Holland kan ikke, Belgien kan ikke…. EU kan tvinge afganistan, somalie, libuen, nigeria, eritrea, tunesien, marokko….. til at tage deres borgere tilbage – Danmark kan ikke, men alligevel puster DF sig op med nationalt snævertsyn.

 • Søren Rasmussen

  Hitler var måske den bedste læser af Det Tyske Rige efter WWI – og han observerede hele vejen op igennem hans politiske karriere de korrupte mekanismer i den Tyske magtstruktur.

  Og han udnyttede dem skånselslyst – han havde absolut ingen respekt for politikkere,

  Førerens irrationelle had til Jøderne blev måske den største hindring for den National Socialistiske Bevægelse’s udbredelse.

  Det var stille i Berlin den 2. September 1939.

  • Jørgen F.

   ..er mere og mere overbevist om at jødehadet netop ikke var irrationelt men en kalkuleret udenrigspolitisk plan for at skaffe allierede i den britisk kontrollerede del af Mellemøsten – herunder en alliance med det muslimske broderskab.
   Englænderne kendte til planen og forsøgte i starten at undgå at opildne de islamistiske kræfter ved at forhindre jødisk emigration til Palæstina – en ide de senere bitterligt fortrød da massemyrderierne startede. Men dermed også årsagen til at man ikke fra britiske historikere side har haft travlt med at dyrke denne forklaring på holocaust. Englænderne spillede i starten med på hadet til jøderne i Mellemøsten.
   Problematikken er dog beskrevet i filmen ‘Tobruk’, der er fra 1967 – samtidigt startede konflikten for alvor i Israel mellem jødene og Palæstinenserne – og herefter har man intet hørt til denne forklaring på Holocaust fra hverken kultur- eller videnskabsfolk.

   • Jørgen Villy madsen

    Hvad vedkommer Holocaust og det muslimske broderskab nutidens problem, hvor Messerschmidt med sin kampagne forsøger at kæmpe sig tilbage til positionen som dansk folkepartis fører?

    • Jørgen F.

     …Det har bla. den konsekvens at hvis hadet og myrderierne var en kalkuleret plan for at fratage England sin dominans i Mellemøsten – så skal Tysklands immigrationspolitik i nutiden nok ikke forstås som et ‘afladsprojekt’ – men i højere grad som en naturlig fortsættelse af Tysklands ambitioner fra sidste århundrede om at blive en reel stormagt med stor indflydelse i Europas nærområde. Altså de ambitioner, der drev europa til 2 krige.

     Med andre ord så tog Thatcher i givet fald fejl – tyskerne er ikke blevet bange for sig selv – men de bruger nu bare EU til at opnå de samme strategiske mål, der tidligere har bragt Europa til selvdestruktion.

     Ukraine kan ses i samme kontekst – og Danmark burde være bekymret og reserveret i forhold til det EU har udviklet sig til – Et instrument for Tyskland.

  • Jørgen Villy madsen

   Det er svært at gennemskue, hvad det er, du prøver at fortælle, men du er måske bare røget ud i en blindgyde. Fortæl for klarificeringens skyld, om du mener, at Messerschmidts irrationelle had til muslimer svarer til førerens irrationelle had til jøderne, og at det kan hindre udbredelsen af Mortens skrækscenarier? Det er ikke uden en slags logik.

   Eller hvad mener du?

   • Søren Rasmussen

    Hitler havde et ubarmhjertigt had til Jøderne og til deres religion, der måske var begrundet i frygt og manglende forståelse for Jødernes oprindelse og kultur.

    Jeg sammenligner ikke Føreren og Morten Messerschmidt – med al respekt for Morten – Hitler er af gode grunde ret ligeglad!

 • Søren Rasmussen

  Skal jeg berette om mødet imellem Adolf Hitler og Heinz von Gurderian i juni 1940, hvor Guderian anmodede om Hitlers tilladelse til at omkranse Det Britiske Ekspeditionskorps? – Lukke Briterne inde i en militær kedel?

  Og Føreren sagde Nein!

 • Søren Rasmussen

  Når jeg omtaler Hitler som Føreren, er det ikke fordi jeg betragter ham som min fører eller ‘politisk idol’ – det er også ment som en provokation.

  Her udover var han også Tysklands Rigskansler fra 1933.

  Og Tyskerne elskede ham – de fleste…ligetil det sidste.

  Husk det.

 • Arvid Holm

  Det er NATO (USA), der siden anden verdenskrig har hindret, at Europa blev indlemmet i det sovjetiske “Ondskabens Imperium”.
  Desuden har NATO afskrækket de europæiske lande fra indbyrdes krig, idet hverken Tyskland eller Frankrig ville udsætte sig for at få en ydmygende “endefuld”, når USA satte dem på plads.
  Så vi kan takke NATO (USA) for 70 års fred i Europa.
  Derfor er det ikke så sært, at debattens gammelkommunister sukker efter en “afnatoficeringsperiode”.
  De giver aldrig op, hadet mod USA og blodtørsten synes uudslukkelig.

  EU som modsætning til nationalstater indebærer, at EU må adskille sig tydeligt fra nationalstater.
  Ellers bliver EU bare en større nationalstat.
  Så måske bliver de manglende ydre grænser EU’s særlige kendetegn som ikke-nationalstat?
  I givet fald får eksperimentet vel en snarlig ende?

 • finnbjerrehave

  Allerede i 1963 udtrykte John F Kennedy USA,s præsident ønsket om at Europa kunne forene sig, og tiden derefter opfyldte altså USA,s ønske, og kun MM kan ikke forstå gevinsten i dette samarbejde, ligesom DF ikke forstår at vælgerne ønskede DF i regering, og ikke som et landsskadeligt parti som blev resultatet.
  Hvorfor ønsker MM at være politiker, endda når politik er samarbejde og gode resultater., MM,s 10 år i EU som højtlønnet og senere afsløret som svindler, ønsker vi hans tilbagetræden til dansk politik, DF,s partitop hader personen og derfor denne enmandskriger i aktion.
  MM vi ønsker dig ikke. Finn Vig

  • Anders Jensen

   Du og J. Villy Madsen er virkelig to ubehagelige debattører. I bidrager stort set ikke med andet en underlødig nedrakning. Kan I ikke bare finde en lille plastikspand og så ellers brække jer i den?

   • finnbjerrehave

    Sandheden er måske det mest kontroversielle værktøj.
    Værktøjskasser. Finn Vig

    • henrik

     Sandheden er altid skjult for de som ikke søger kilder.

  • henrik

   Allerede i 1944 tvang den amerikanske udenrigsminister England og Frankrig til at samarbejde med Tyskland og grundlæggelsen af det fælles europa. Det var een af betingelserne for at de gad befri dem for tyskerne og give Marschall hjælp. Igen har du ikke sat dig ind i tingene.

 • Sean Saint-Jean Kristensen

  Det absolut værste og dummeste manden skriver i sin jamrende og ynklende kronik, må være delen omkring Margaret Thatcher. Messerschmidt er fra 1980 – manden er født i en fredstid. Thatcher undrede sig over hvorfor briterne skulle afgive magten til EU fordi FRANKSMÆNDENE frygtede tyskerne? Fanme flot udtalt, når man tænker på den røvfuld, der ventede briterne lige om hjørnet havde det ikke været for USA.

  Det er snotdumt udtalt af Messerschmidt det her, og det bevidner mere om end politiker med bind for øjnene midt i stoldansen, der ingen idé har, om hvor hans plads er. Kul- og Stålunionen blev skabt, som en fønix, i gløderne på Anden Verdenskrig som et projekt, der skulle skabe vækst, sammenhold og solidaritet.

  Hvis Messerschmidt så gerne vil af med EU og have Danmarks suværenitet tilbage, hvorfor så stoppe der? Der er væsentlig kulturelle forskelle mellem Københavnere og Sønderjydere – fuck da lige Folketingen. De skal ikke bare sidde i København og bestemmer over Sønderjylland, kan de så få standset det ævl øjeblikkeligt.

  Nej, selvfølgelig skal Folketinget ikke af vejen, og det skal EU heller ikke.
  Hvis Messerschmidt også samtidig ville forklare den almene danske befolkning HVORFOR vi er endt med et endnu større EU end det var meningen, så kunne alle måske se logikken i den udviklingen, der finder sted.

 • jan henrik wegener

  Hvis der er så store problemer med EU, hvilke er de da, og hvordan kan de løses?
  Svaret på første spørgsmål er nok ja, men er løsningen derfor at melde sit land ud af det hele?
  Hvis man f.eks. ser politikerne og deres holdninger og magt som problem, løses dette vel ikke af en udmeldelse. Det bliver som i historien om de der flyttede fordi de ikke kunne holde nissens plagerier ud. Men nissen sad med bagest i flyttelæsset, og det samme gør en masse af de problemer vi vil løse. Hvis man f.eks. har indvendinger mod politikere i EU parlamentet så slipper man jo ikke nødvendigvis af med vedkommende politikere blot fordi man ikke længere er med i EU.

 • Niels P. Larsen

  Mini Enzensberger, titeltyv.