Barnebrude og skæggede flygtningebørn

Eksperterne er ude efter Inger Støjberg.
Professor i retorik, Christian Kock, siger således til Berlingske, at hun bare bruger udtrykket ”barnebrude”, fordi hun vil adskille nogle af de par, som søger asyl.
Psykolog Kuno Sørensen fra Foreningen ”Red Barnet” siger: ”Vores holdning er, at ordet ’barnebrud’ refererer til børn under den seksuelle lavalder. Personer mellem 15 og 17 år bør vi referere til som unge, der indgår ægteskab”.
Det er da værd at overveje. Men skal samme målestok så ikke gælde for de såkaldte ”uledsagede flygtningebørn”?
Af udtrykket ”flygtningebørn” ser man uvilkårligt for sig børn, der knuger en tøjbamse eller plyskamel til sig, når de med frygtsomme øjne søger om asyl.
Men i virkelighedens verden – altså udenfor Venligboernes verden – har mange af dem skægstubbe og visdomstænder og ser ud til sagtens at kunne bære en Kalashnikov, en raketkaster eller en machete.
For eksempel var en af de unge marokkanere, som spredte død og rædsel i Barcelona for nylig, bare 17 år. Men mon ikke de fleste har svært ved at tænke på ham som et stakkels ”uledsaget flygtningebarn”.
Den famøse nytårsaften i Køln, hvor ”uledsagede flygtningebørn” overgramsede kvinder på stribe, tyder også på, at mange af dem allerede har en udviklet seksualdrift og tidligt har kastet deres barnlige skyhed af sig.
Men hvornår skal vi så kalde dem børn? Ja, den er svær: i Iran er giftealderen 15 år for drenge og 13 år for piger, og piger kan endda giftes bort, når de er 10-11 år, hvis deres far giver lov.
Under alle omstændigheder: Tag det med et gran salt næste gang, du hører ordet ”uledsaget flygtningebarn.” Det kan simpelthen være et trick, der er mindst lige så lusket som Inger Støjbergs påståede forsøg på at fremstille arabiske koner som barnebrude.

 • Marianne Andersen

  Et af godhedsindustribyrdens mange sjofle paradokser. “klienterne” er børn eller voksne nok, alt efter hvad der bedst passer ind i deres agenda.

 • Rap And

  For et parti der nærmest jonglere aldersgrænserne alt efter forgodtbefindende er det vel nærmest umulig at finde ud af, hvornår børn er børn og unge mennesker er unge mennesker. Men der er hjælp at finde fordi andre tænksomme mennesker allerede i 1872 kunne skelne denne grænse.

  Givet paa Amalienborg, den 23de Mai 1872.
  Under Vor Kongelige Haand og Segl
  Christian R.
  (L.S.)[3]
  § 2.
  Børn, som ikke have fyldt det 10de Aar, maa ikke anvendes til det i § 1 omhandlede Arbeide.
  Børn af Alder mellem 10 og 14 Aar maa ikke anvendes til det i § 1 omhandlede Arbeide mere end sex og en halv Time i Løbet af et Døgn, deri indbefattet en Hviletid af mindst en halv Time; ei heller i Tiden før Kl. 6 Morgen eller efter Kl. 8 Aften.
  Børn af den nævnte Alder, som have været i Arbeide før Kl. 11 Formiddag, maa ikke arbeide i samme eller nogen anden Bedrift efter samme Dags Eftermiddag Kl. 1.
  § 3
  Unge Mennesker af begge Kjøn imellem 14 og 18 Aar maa ikke anvendes til det i § 1 omhandlede Arbeide mere end tolv Timer i Løbet af et Døgn, ei heller i Tiden før Kl. 5 Morgen eller efter Kl. 9 Aften. Af den nævnte Arbeidstid af tolv Timer skal der tilstaas de her ommeldte unge Mennesker til Hvile- og Maaltider mindst to Timer imellem Kl. 8 Morgen og Kl. 6 Aften, hvoraf een og en halv Time skal gives før Kl. 3.

  • BroncofanDK

   Spændende indlæg!

   Er det så menneskerettigheder eller børns rettigheder anno 1872 du advokerer for, eller er essensen af din humanisme at tvangsgifte piger af Alder mellem 10 og 14 Aar maa ikke anvendes til seksuelle ydelser mere end sex og en halv Time i Løbet af et Døgn, deri indbefattet en Hviletid af mindst en halv Time; ei heller i Tiden før Kl. 6 Morgen eller efter Kl. 8 Aften.

   Er ovennævnte de rettigheder du advokerer for, og at ældre mellem 14 og 18 må udnyttes som i 1872?

   Mon ikke tolerancen for disse menneskers tilstedeværelse i Danmark var accepteret anderledes hvis de reelt var husslaver der kunne behandles af vores hvide herrefolk efter egne ønsker og behov.

   Det er da godt at racistiske socaldemokrater og racistiske socialister kan skændes om disse mennesker uden at gå voksen dialog.

   • Rap And

    Nej da – jeg advokerede ikke for andet end at skellet mellem børn og unge mennesker var klarlagt for 145 år siden, og at man måske bare burde anvende den idag

    • BroncofanDK

     Ok, så du vil se bort fra FN som nutildags har en definition på barnebrude som under 18 år og erstatte det med dit klip. Indiens højesteret dømte tidligere idag at sex med en brud der er under 18 år er voldtægt, men I Danmark vil du gerne acceptere 14 årige gravide brude og det er vigtigt at beskytte familielivet for en sådan pige og helt specifikt hendes dobbelt så gamle mage.
     Det er vist godt for teenage piger fra mellemøsten at der er danske humanister der så gerne vil forstå og acceptere den kultur de kommer fra.
     Jeg kan bestemt godt se at en 145år gammel lov er langt bedre grundlag end dagens dom fra et land hvor barnebrude er udtalt og man har problemerne dybt inde på kroppen. Hvad tænker Inger Støjberg da på når hun ikke klapper I sine små hænder over organiseret voldtægt af små piger?

     • Rap And

      Jeg tror bare, at du overfortolker og ligger en masse selvopfundene argumenter ind i noget som ikke har med indholdet at gøre.
      Ifølge den gamle konge, så var man at betegne som børn, hvis man var i alderen fra 0 til dagen før man fyldte 14, og man blev betegnet som et ungt menneske fra man var fyldt 14 indtil dagen før man var nitten. Var det så svært at forstå? Så prop bare din hypotese om barnebrude og alt det andet nonsen om gravidit mm tilbage i flasken til en anden diskussion. Det drejede sig kun om hvordan man kunne skelne mellem børn og unge mennesker

     • BroncofanDK

      Daaaaaahhhh – dine bemærkninger har ikke en tøddel med definition af børn men udelukkende med de smædekampagner og personangreb som I elsker så meget på den fløj der er åh så sociale hvis de selv skal have noget, men har travlt med at komme væk hvis de bliver bedt om at yde.

     • Rap And

      Jeg kan forstå, at du vil fastholde, at børn er børn indtil de fylder 18 år. Det er så ensbetydende med, at vi her i landet giver børn kørekort til bil, har børne gymnasier, sender børn i fængsel og lader dem dyrke børne-sex. Det er helt ok med mig, at du indtager det standpunkt, men jeg agter nu stadig at anvende den gamle konges fornuftige aldersinddeling, når jeg skal opdele børn og unge mennesker.

     • BroncofanDK

      Så kan kommende barnebrude glæde sig over at Rap And synes at det er ok at sælge en 15 årig pige (14 år hvis man bruger den gamle konges fornuftige aldersinddeling) til en 30 årig mand indenfor en religion hvor Imamer forslår at man slår sin kone hvis hun ikke er villig.
      Hvor er det dog sympatisk!

     • Rap And

      Hvorfor blander du hele tiden dine tvangstanker om barnebrude ind i problemstilling. Jeg har aldrig berørt det emne med et ord. Måske du bare skulle gå en lang tur og få luftet lidt ud i din fordomme.
      Jeg har blot påpeget, at det er helt naturligt, at betegne 0-13 årige som børn og 14-19 årige som unge mennesker.
      Hvorfor giver det dig anledning til at påbegynde alt din fremmedforskrækkede vrøvl.

     • BroncofanDK

      Du kører for fuld udblæsning i en blog der handler om barnebrude og uledsagede flygtningebørn, eller som du vil have det frivillige ægteskaber mellem unge frie kvinder og mænd der er dobbelt så gamle, og så skal vi da ikke glemme at hvis det drejer sig om retten til asyl så skal de selvfølgelig betragtes som børn.
      Hvis du lever under nogen som helst illusion om at samtlige de adskilte par – i modsætning til kutymen hvor de kommer fra – er frivillige og modne beslutninger, så er du langt ude. Hvor mange danske piger på 15 år gifter sig og får børn med en mand der er dobbelt så gammel, eller blot finder deres livspartner i den alder.
      Messersmiths indlæg handler om dobbeltmoralen i at de samme mennesker der synes at det er åh så frygteligt at immigrationsmyndighederne har adskilt mindreårige brude fra deres langt ældre mænd, er de samme mennesker som insisterer på at tale om stakkels flygtningeBØRN. Messersmith rammer meget præcis hvad du står for her!

     • Rap And

      Jeg har blot påpeget, at det er helt naturligt, at betegne 0-13 årige som børn og 14-19 årige som unge mennesker, og det gjorde jeg i anledning af Messerschmidt spørgsmål om, hvornår man skulle kalde børn for børn.

     • BroncofanDK

      Så 14 årige er ikke uledsagede flygtningeBØRN, så hvis du er ældre end 13 år så skal du som asylansøger ikke have særstatus?

      Der ville være rigtig mange der så blev sendt tilbage og jeg er sikker på at der ville komme et ramaskrig fra EL til R, fra flygtningeorganisationer, red barnet, FN, EU, menneskerettighedsdomstole og rigtig mange andre. Sandt at sige tror jeg at der vil være meget mere støtte til Inger Støjbergs ministeries administration end til den fortolkning du har.

     • Rap And

      Så er vi jo tilbage ved udgangspunktet igen, hvor der jongleres med forskellige vedtagne aldergrænser alt efter for godt befindende.
      Det har bare intet med spørgsmålet om hvornår man betegner børn som børn. Men god vind med at viderebringe din fortælling om de børn på 18 år, der har fået stemmeret

     • BroncofanDK

      Nu er det jo kun dig der mener at 14årige er giftemodne og skal ligge under en religion hvor hun ikke må sige nej til sin mand, og så ligepludselig blander 150 år gamle arbejdsregler ind i det for at maskere at du er fløjtende ligeglad med principper og udnyttelse af børn bare det tjener din agenda.

     • Rap And

      Du skulle måske for denne gang stoppe med dit total nonsens.

 • Ole Knudsen

  Er MM allerede fængslet, siden han har til til at skrive så mange idiotiske indlæg?

 • Ib

  Folk, der kommer til DK kan lige så godt få kendskab til vores love fra dag 1.
  Der kan umuligt gælde forskellige regler eller aldersgrænser i DK uanset, hvor man kommer fra.
  Sæder og skikke fra andre lande gælder ikke i DK.
  Derfor må de adskilles!
  Og hvis de ikke kan lide lugten i bageriet … kan de trække deres ansøgning om opholdstilladelse tilbage

  • J. Rasmussen

   Fuldstændig enig.

  • BroncofanDK

   Eller de kan gøre som de faktisk gjorde……

   Efter Inger Støjberg i februar 2016 formulerede en omstridt instruks om at tvangsadskille unge asylansøgere under 18 år fra deres ældre samlevende, ændrede de seks ‘barnebrude’ alder, så de ikke længere var umyndige, men over 18 år.

   Dermed var de alligevel ikke omfattet af instruksen og kunne få lov til at bo sammen. Det fremgår af en aktindsigt, BT har modtaget fra Udlændinge-, Integrations-og Boligministeriet.

   […]

   Mand: 17 år Kvinde: 15 år
   Beslutning om adskillelse: Ikke omfattet af instruksen Aldersændring: Indtil den 8. juni 2016 var begge parter registreret som uledsagede mindreårige. Den 8. Juni 2016 blev begge parter registreret som over 18 år gamle, og var derfor fortsat ikke omfattet af instruksen.

   Mand: 20 år Kvinde: 15 år
   Beslutning om adskillelse: Parret var den 10. februar 2016 allerede indkvarteret separat.
   Aldersændring: Den 1. april 2016 bliver kvindens alder ændret, så hun er over 18 år gammel, hvorefter parterne fik mulighed for at flytte sammen.

   Mand: 20 år Kvinde: 16 år
   Beslutning om adskillelse: 17. februar 2016 Aldersændring: 27. april 2016 bliver kvindens alder ændret, så hun herefter er over 18 år gammel, hvorefter parterne fik mulighed for at flytte sammen.

   Mand: 20 år Kvinde: 16 år
   Beslutning om adskillelse: 18. februar 2016 Aldersændring: 17. maj 2016 bliver kvindens alder ændret, så hun herefter er over 18 år gammel, hvorefter parterne fik mulighed for at flytte sammen.

   Mand: 26 år Kvinde: 16 år
   Beslutning om adskillelse: 4. marts 2016 Aldersændring: 18. maj 2016 bliver kvindens alder ændret, så hun herefter er 18 år, hvorefter parterne fik mulighed for at flytte sammen.

   Mand: 23 år Kvinde: 17 år
   Beslutning om adskillelse: 19. juli 2016 Aldersændring: 15. august 2016 bliver kvindens alder ændret, så hun herefter er 18 år gammel, hvorefter parterne fik mulighed for at flytte sammen.“

   • Ib

    Forhåbentlig forsvandt de særlige rettigheder for mindreårige så samtidigt!

  • Søren Jakobsen

   Ret ind eller forsvind …

 • Jørgen Villy madsen

  Hatten af Messerschmidt. Han gør en kæmpeindsats for, at ingen skal glemme ham, selvom det var det bedste, der kunne ske – for ham og os. Han har for længst sat enhver tillid, hvis der har været nogen, overstyr.

  Han burde gemme sig i en lille flække et eller andet sted i udkantsjylland, hvor ingen vidste, hvem han var. Der kunne han utvivlsomt få en fremtid ved landbruget, hvor han altid har haft vælgerne på krogen, og der kunne han udfolde sit potentiale uden at skade nogen.

  • Søren Revser

   Det gælder tydeligvis både Pia og Messershit. De har ikke dagens gerning at tage sig til; derfor deres massive aktivitet på de sociale medier og internettet. Og fred være med det hvis ikke lige det var for deres monstrøse lønninger.

   • Paul Bischoff

    Tja, MM hæver hyren som DF’s udsendte reporter i Bruxelles. Gad vide om han nogensinde får noget politisk arbejde fra hånden?

  • Per Kristensen

   Så tilliden til Lille Lars Ligeglad og Blondinen er langt større, for ikke at tale om Zenia pigen, Skrigeskinken, etc etc. hvem er det lige du har tillid til.

  • Per Kristensen

   hvad arbejder du med JVM

  • Mads Joakim Jensenius Grundtvi

   Ligesom dig?

 • Søren Revser

  Pia Kjærsgaard har bebudet, at kriminelle skal få retfærdigheden at mærke. Gad vide hvornår Messershit får sin dom.

 • BroncofanDK

  Messersmith må da nok forstå at vi skal tage pænt mod stakkels http://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/78/590x/secondary/Islamic-State-terror-school-216585.jpg

  og vi skal da respektere at en sådan moden og fornuftig teenager vælger kærligheden helt frit, men selvfølgelig skal man vise rummelighed for unge mennesker kan jo komme på vildspor og skal bare mødes med kærlighed, forståelse og lidt rundkredspædagogik.

  http://a.abcnews.com/images/International/abc_12_child_bride_yemen_2_ghada_8_and_majed_25_nt_111214_ssh.jpg

 • delta6gruppen

  Det er virkelig en farce i hele EU.
  Lang de fleste har INTET opholds grundlag.
  INGEN sendes nogen sinde hjem, lige meget om de så voldtager gentagne gange dræber nok så mange vandtro.
  OG skulle vi så få en ubetinget udvisningsdom, ja så gider de ej heller overholde møde pligt og fortsætter med at hærge løs blandt den danske befolkning.
  Nogle gange får man fornemmelsen, at det drejer sig om noget helt andet motiv” fra disse middel aldrende striktøj , ravkæde bærende 68 kvinder..Der er overalt i “flygtninge industrien”
  Tålmodigheden er slut herfra.

  https://www.youtube.com/watch?v=pBDoofTxLYY

 • Johannes Jørgensen

  I Danmark er der lighed for loven medmindre man er indvandre eller muslim, eller integrationsminister😊

 • For 13 år siden fik et par af mine marokkanske venner i Marokko et dejligt drengebarn. i dag har han faktisk begyndelsen på et overskæg. Og det skal nok blive flot før han fylder 15. Jeg ville bare lige nævne det. da det faktisk forekommer på de breddegrader at skægvækst kommer tidligt.