Biskopperne bør tænke sig om

I Berlingske den 30.3 giver flere af landets biskopper udtryk for, at de er bekymrede for ytringsfriheden, hvis de radikaliserede muslimske miljøer skal bekæmpes. Jeg er nu mere bekymret for de muslimske kvinder, der får at vide, at de skal blive hos en voldelig ægtefælle, at de ikke må tage hjem og besøge danskere, eller at de skal adlyde manden. Hvad med disse kvinders ret til frihed?

TV-2s dokumentar ”Moskeerne bag sløret” viste med al tydelighed, at noget er gået helt galt i forhold til at få integreret muslimske indvandrere, fordi toneangivende imamer i de muslimske miljøer direkte modvirker integrationen, mens de over for et dansk publikum forsikrer, at de skam overholder den danske lovgivning. Biskopperne burde om nogen stå vagt på de frihedsværdier, som det danske samfund hviler på.

Ytringsfriheden har intet at gøre med retten til at undertrykke andre, sådan som imamerne gør, når de etablerer sharia-råd i direkte modstrid med den danske lovgivning. Ytringsfriheden har intet at gøre med barbariske straffe som stening af utro kvinder eller en mands ret til flerkoneri. Ytringsfriheden skal naturligvis foregå inden for loven rammer – og den har imamerne overtrådt med flere længder, når de afviser at følge de ”vantros” love.

Biskopperne burde være bevidste om, at det danske – og vestlige – demokrati hviler på kristendommens adskillelse af det guddommelige og verdslige, og at netop denne adskillelse i sig selv rummer et radikalt opgør med en lovreligion som islam, der søger at etablere et religiøst regime på jorden, som i princippet omfatter hele menneskeheden.

Naturligvis skal vi forsvare vores værdier. Naturligvis skal vi forsvare hvert enkelt individs ret til frihed. Naturligvis skal vi med alle midler støtte de muslimske kvinder, der forsøger at bryde med undertrykkelsen og den sociale kontrol i dele af det muslimske miljø. Og det skal vi gøre ved at udvise fremmede imamer, som kommer til Danmark for at prædike had. Det skal vi gøre ved at forhindre misbrug af folkeoplysningsmidler til religiøs indoktrinering og koranskoler.

Vi har alle et ansvar for at sikre, at vore frihedsrettigheder omfatter enhver i det danske samfund. Ingen skal være undtaget. Alle skal kunne nyde godt af vores frihed. Det er sørgeligt og forstemmende, at nogle biskopper som folkekirkens fremmeste repræsentanter tilsyneladende ikke fatter det. Og så bliver deres mening i øvrigt ikke mere værd af, at de udtaler sig sammen…