Børnene skal være i fokus under skilsmisser

Hvert tredje barn i dag oplever, at forældrene går fra hinanden. Det betyder for mange børn, at deres verden styrter i grus. Alt det, de kender, er slut. Mor og far flytter fra hinanden, og en helt ny hverdag starter. Samtidig bliver nogle børn fanget i midten, hvis forældres brud ender i en opslidende konflikt. En konflikt, der også slider på børnene. Derfor er det helt afgørende, at vi – ligesom vi hjælper forældre, hvis de ikke kan blive enige – også tager hånd om børnene.

I vores skilsmissesystem i dag ses børnene mest som en del af sagen. Der fokuseres meget på samtaler og de oplysninger, som barnet kan give, når der skal træffes afgørelse.

Vi skal have vendt den tankegang om, så fokus bliver, hvordan barnet bedst hjælpes gennem hele forløbet. Derfor vil jeg gerne have en særlig børneenhed i det nye skilsmissesystem. Det skal være en enhed, der alene tager hensyn til barnet og barnets trivsel, der tager barnets perspektiv, og som koncentrerer sig om, hvad barnet har brug for i den ulykkelige situation det er, når mor og far er gået fra hinanden.

Børnene skal mødes af voksne, som de er trygge ved, og som de kan komme i kontakt med, så de kan tale om problemerne. Der skal være rum til både at tale med børnene som en del af sagen, men også rum til, at børnene kan sige, hvad de føler uden at skulle frygte, at deres ord bliver brugt i sagen. For det kan være svært at fortælle mindre gode ting om en forælder, hvis barnet er bange for at gøre forælderen ked af det eller bange for, at det får konsekvenser for forælderen.

Børnene skal bl.a. have tilbud om rådgivning og børnegrupper, hvor de deler erfaringer med hinanden og en børnesagkyndig, og de skal have en rådgivningslinje, som de kan ringe til.

Indsatsen for børnene skal være en del af et nyt og mere enstrenget system, som jeg forventer at kunne præsentere inden længe. Mit mål er, at familierne i så høj grad som muligt kun har én indgang, når de har behov for hjælp til at håndtere uenigheder i forbindelse med et brud. Det skal stå klart for familierne, hvor de kan hente hjælp, hvem de møder, og hvordan processen ser ud. Vi skal med andre ord gøre mødet med systemet så enkelt som muligt, så det er med til at løse konflikten mellem parterne frem for et middel til at optrappe den.

Jeg ser frem til at præsentere mit udspil og sætte mig til forhandlingsbordet med ordførerne på området. For der er brug for en ny løsning. I alt for lang tid har vi kun haft øje for forældrene, fx hvordan vi undgår, at far bliver nedprioriteret, når samværet skal fastsættes, eller hvordan vi sikrer, at mor ikke bliver snydt af far ved bodeling. Det er på tide, at det også handler om børnene!