Brexit: Vi skal i mål – og May skal sige sandheden

Det handler om fremtiden, når Europa-Parlamentet på onsdag tager hul på den glohede diskussion om Storbritanniens forhold til EU post Brexit. Lige siden afstemningsresultatet forelå den 24. juni sidste år, har der været skrevet stolpe op og stolpe ned om især EU’s forhandlingsposition overfor briterne og vice versa. Særligt de første måneder efter afstemningen bar præg af en forventning om et meget hårdt forhandlingsforløb, hvor briterne forventedes at stå stejlt på deres krav og at vi fra europæisk side vil gøre det samme and then some.
Hårdt mod hårdt retorikken har skabt usikkerhed, ikke mindst hos den halvdel af briterne, som ikke ønskede at forlade det europæiske fællesskab. Fra politisk hold har vi heller ikke sparet på de store ord, vi har båret ved til den usikkerhed, hvor vi måske mere rettelig burde have beroliget både borgere og virksomheder.
Nu starter de reelle forhandlinger, og vi bør bidrage til en mere og anderledes pragmatisk, konstruktiv tone. Ingen ønsker reelt at bekrige hinanden. Selv om man kan få et ganske andet indtryk, hvis man browser igennem de stedlige medier i London og omegn.
Jeg tænker bl.a. på artikler om briternes militærformåen til krigen om Falklands-øerne. Artiklerne udspringer af Det Europæiske Råds forhandlingsoplæg til briterne, som gør det soleklart, at de (briterne) ikke kan indgå særaftaler om frihandel med Gibraltar, medmindre Spanien – som EU-land – er taget med på råd. Den slags indikation af en mulig krig mellem Storbritannien og andre EU-lande er ikke bare utopi, men også et udtryk for sensationsjournalistik af usmagelig, useriøs og tendentiøs karakter.
Tilbage i virkelighedens verden må vi håbe på, at briterne ikke forlader EU, før forhandlingerne er tilendebragt. For så længe vi stadig forhandler med briterne, betyder det, at de er medlemmer af EU, og at EU-borgere i Storbritannien og britiske borgere i EU-lande har samme rettigheder som hidtil. Det gælder indtil den sidste underskrift er sat og verificeret med NemID og tunge stempler.
Eller skrevet på den anden måde, der er altså stadig tid til at følge udviklingen af forhandlingerne, som i min optik bør kendetegnes ved – og sådan tror jeg også, at det kommer til at gå – at det er i både briternes og EU’s interesse at bevare et så tæt og godt samarbejdsforhold som muligt.
På begge sider af den engelske kanal er vi fortsat interesserede i at handle med hinanden, i at vi som borgere har grundlæggende rettigheder og at vi kan føle os trygge. Mere trygge end de briter, som har brugt de seneste mange måneder på at granske deres stamtræ efter irske forfædre, så de kunne søge om statsborgerskab i tilfælde af, at England går en lidet glorværdig fremtid i møde.
Europa-Parlamentets forhandlingsposition lægger op til, at briterne ikke kan få samme gavn af det indre marked som tidligere. De kan heller ikke lukrere på vores sikkerhedssamarbejde og de kan ikke kræve samme rettigheder i andre EU-lande, som det tidligere har været tilfældet. Fordi de har meldt sig ud.
Den erkendelse er vigtig at have med både for EU og for Storbritannien. Derfor bør Theresa May også melde klart ud overfor både den britiske befolkning og sit eget parti; briterne kan ikke tage nogen del i det indre marked, medmindre de anerkender EU-domstolen som kontrolorgan for overholdelse af den lovgivning, som er knyttet til det indre marked.
Det samme gælder den anden vej rundt. Når briterne er ude, kan vi heller ikke forvente at få samme gode vilkår som hidtil i Storbritannien. Det er begrædeligt, og det er lige præcis den slags problematikker, som EU altid har været garant for at imødekomme. Der skal findes løsninger, som ikke fanger borgerne i juraens klør og politikeres følelser.
Jeg glæder mig til, at vi nu kan komme i gang. Retorikken slipper vi nok ikke helt for, ej heller meget firkantede konsekvensudtalelser. Jeg håber vi kommer i mål. Det har vi altid gjort i selv de sværeste situationer de sidste 60 år. Men det kræver at May siger sandheden til englænderne – og sit eget parti.

 

 • lars busk

  ” The truth! – You can’t handle the truth!”

 • Kim Kaos

  “Nu starter de reelle forhandlinger, og vi bør bidrage til en mere og anderledes pragmatisk, konstruktiv tone.”

  Det skal du fortælle Tusk og Juncker der har truet englænderne adskillige gange og som har lovet de vil gøre alt for at tryne dem.

  Iøvrigt så er Juncker kendt for at sige “When it becomes serious you have to lie”

 • Finn Bjerrehave

  Brexit eller Britans not rule enymore og arme Englændere.
  Scotland siger som Nord Irland stay, og det forenende Kongerige smuldrer, og why.
  Hvorfor skal ca 1 million borgere ødelægge Great Britan nemlig et Kongerige uden forfatning, og nemlig ikke underlagt en folkeafstemning , hvor konsekvenserne bliver u-overskuelige, endda med Fransk hjælp.
  Stop nu dette selvmord, og May uden børn, kan ikke ødelægge denne stolte nation, bare fordi ca 1 million personer havde en anden holdning.
  England lever af at samle BMW- Toyota samt Medicin, og disse 2 ben, kan hurtigt flyttes til et andet land, og England har ingen ben.
  Why. Finn Vig

 • Michael Majgård

  Jeg er mest bekymret for om Brexit-retorikken gør det umuligt at de kan få en ordentlig overgangsløsning. Om to år er de ude. Der går længere før en frihandelsaftale kan træde i kraft. WTO-vilkår vil være en barsk fornøjelse.

 • Jørgen Villy Madsen

  England vil ud – uanset omkostningerne for England, så hvad er problemet? For EU er det en kæmpe fordel, at USA’s forlængede arm og knytnæve trækker sig og overlader det til europæerne at levere europæiske løsninger på europæiske udfordringer uden indblanding fra ikke-europæiske kræfter.

  Der tegner sig helt nye muligheder for EU nu, hvor det tungeste lig i lasten er vippet udenbords. Jeg synes, at vi skal benytte denne helt uventede chance til en genstart, hvor Anglo-Amerika har trukket sig og skabt muligheder for ny fremgang. Endelig noget at glæde sig over.

 • Allan E.

  Morten Helveg Petersen.

  Du siger at hun skal sige sandheden.

  Sandheden er at EU har pålagt England at betale 440 mia kr. for medlemskab af EU, mens England har meldt sig ud af EU.

  Hvordan kan EU opkræve 440 mia. kr. til Englænderne hvis de ikke er medlem af EU???

  Jeg køber ikke forklaringen at da England VAR medlem af EU, der indgik Englænderne en aftale. Men det er det der er ideen med at melde sig ud af EU, så gælder aftalerne i EU ikke mere med det pågældende land der melder sig ud af EU. (EU har jo selv sagt man ikke kan være halvt gravid, men når EU opkræver penge, så kan England godt være “halvt gravid”.

  Jeg køber ikke forklaringen fra EU, for er en person i Danmark medlem af en forening, men melder sig ud af foreningen, så kan foreningen da IKKE opkræve NYT kontigent. NU opkræver EU så 440 mia. kr. af England, selvom de ikke er medlem af EU.

  Alle kan se det er ulovligt for alle aftaler der er indgået med EU, ophæves ved FULD udmeldelse af EU, som England har gjort.

  Ud over siger EU det tager 2 år at få lavet lovene om. Men det er en direkte løgn.

  I Danmark kan man lave en lov med følgende ordlyd:

  § 1. Alle EU Taktater mellem Danmark og EU gælder ikke mere fra følgende dato XX.XX.XXXX.

  § 2. Alle EU direktiver, love og aftaler mellem Danmark og EU gælder ikke mere fra følgende dato XX.XX.XXXX.

  Ved at gøre dette her, så kan man når der ligger en folkeafstemning bagved, få det igennem folketinget på 1 dag. Det kan man gøre dagen efter folkeafstemningen få de 2 love veddtaget som konsekvens af folkeafstemningen, så kan EU ikke opkræve penge af Danmark mere.

  Så vil EU ikke kunne modtage penge fra Danmark mere og Danmark har ikke nogen forpligelser over for EU – EU overholder jo ikke deres del over for danskerne.

  England skal havde det igennem 2 kamre ved at lave en sådan lov i England, men det tager IKKE 2 år at gøre det, måske 1 uge, de har jo holdt en folkeafstemning.

  Mange glemmer, -også du Morten Helveg Petersen at huske på at national lovgivning går forrest i forhold til EU direktiver – altid, så når der er holdt en folkeafstemningen i overensstemmelse med national lov, grundlov, så kan EU ikke overtrumfe ved anden EU lovgivning overhovedet. Sådan er internatinal love, med mindre EU nu mener de må krænke medlemslande i EU der ønsker at udmelde sig af EU, det bliver også kaldt suverænitetskrænkelse af EU mod bl.a. England i øjeblikket. Er det det du mener er lovligt for EU?

  Det tager ikke 2 år at melde sig ud af EU, som de påstår i EU. Så sandheden er at EU vil malke 440 mia. kr. af England igennem 2 år, selvom England IKKE er medlem af EU mere. Udmeldelsen blev afleveret i sidste uge eller var det i forrige uge? Men EU stjæler i mine øjne penge fra England da de jo ikke er medlem mere af EU.

  Er det den sandhed du Morten Helveg Petersen vil have Englænderne skal fortælle om?

  Eller tror du Morten Helveg Petersen, Englænderne vil fortælle om den sandhed at Englænderne betaler årligt EKSTRA til EU på ca. 40 mia. danske kroner da England får de ca. 40 mia. kr. mindre end den støtte der gives til EU og det derfor ikke kan betale sig for England at være medlem af EU. ER det den sandhed du vil have Englænderne skal fortælle om?

  Danmark betaler kontigent til EU på 1 mia. kr. men EU opkræver YDERLIGERE ca. 5 mia. kr. som EU tager fra den danske statskasse, mens EU økonomiske politik ødelægger Danmark lige som det ødelægger England.
  De 6 mia. kr. årligt det reelt koster Danmark da taber penge med 6 mia. kr. årligt, så er det dårlig forretning at være medlem af EU.

  Ud over så glemmer du Morten Helveg Petersen at fortælle om – lige som de andre ja partier til EU, at en udmeldelse af EU, betyder IKKE at Danmark ikke skal have noget med de her lande der er medlem af EU. Det er fuldstændigt forkert.

  Men EU er KUN en organisation, men jeg vil da gerne forhandle aftaler med bl.a. Spanien på plads, men det bliver bare ikke igennem EU, men direkte med den spanske regering.

  Så det de her ja partier skræmme kampagne om at melde sig ud af EU er forkerte, for selvfølgelige skal man have aftaler på plads med de lande og der står jo i Lissabon Traktaten at et medlemsland i EU ikke må ødelægge et andet EU lands handel med andre. Så forhindre de andre EU medlemslande f.eks. Spanien i at lave en aftale med Danmark, når Danmark er meldt ud af EU, er ulovligt af EU.

  Jeg vil ikke være med til at give EU magt i Danmark. Danmark skal jo ikke afgive magt til f.eks. Spanien hvis man laver handlesaftaler direkte med Spanien.

  Så de her ja partier har jo fået noget galt i halsen, lyver om konsekvensen af en udmeldelse af EU.

  Jeg undre mig faktik over at England ikke har anlagt sag an mod EU for at ville opkræve 440 mia. kr. når England ikke er medlem af EU mere. Men det kan jo være Englænderne kommer med sagsanlægget om 2 – 12 uger så de får alle unoderne med?

  Jeg synes EU er meget grove, det er rendyrket svidel af EU, der er magtliderlig der bl.a. vil tage magt og suverænitet i Danmark. Morten Helveg Petersen du ved det er sandt hvad jeg skriver, for ellers skal danskerne jo ikke til folkeafstemninger vedr. EU, medmindre EU vil have ændret den danske grundlov, tage magt i Danmark og tage magt hos den danske befolkning ved folkeafstemningen den 3. december 2015.

  Hvor mange politikker på Christiansborg af de her ja partier til EU er fremkommet under folkeafstemning at det koster IKKE kun 1 mia. kr. årligt for Danmark, men ca. 6 mia. kr.?

  Ikke et eneste politiske parti fra ja siden igennem 10 – 15 år.

  Du er nede i EU Morten Helveg Petersen, her smider EU om sig med penge til dig og andre, men på beskostning af ALLE dansker, virksomhederne og den danske stat der ALLE får økonomisk tab hvert år for at være medlem af EU.

  Morten Helveg Petersen, det koster 6 mia. kr. om året til EU i øjeblikket, men der går forlydende om at EU vil forlange omkring 10 – 15 mia. kr. om året af Danmark når England melder sig ud i 2018 eller var det fra 2019?

  Det betyder at danskerne skal betale mere i skat.
  Eller/OG
  Fyrer offentlige ansatte så Danmark taber flere mia. kr. i igen UD OVER.
  ELLER/OG at virksomhederne skal betale mere i skat.

  Så bliver der flere arbejdsløse personer i Danmark.

  Hvad er det lige de her ja partier til EU mener EU gør der er så godt?

  Vil du gerne betale mere i skat?

  Eller vil de her ja partier til EU så tage penge fra de svageste i samfundet?

  Eller måske vil ja partierne tage penge fra boligejerne så de kommer til at betale regningen.

  Eller vil Radikale Venstre som politisk forening sammen med de andre ja partier til EU, betale de 4 – 9 mia. kr. fra jeres partikasser?

  For ellers skal danskerne betale de 4 – 9 mia. kr. til EU i ekstra skatter og jeg troede ikke at EU inddrirekte måtte sørger for at danskerne kunne komme til at betale mere i skat, er det ikke grundlovsstridigt?

  Hvornår har det i øvrigt været lovligt for EU at ændre at Danmark IKKE kun skulle betale 1 mia. kr. om året men 6 mia. kr. om året? Det er ikke vedtaget ved folkeafstemning ellers så har den danske befolkning ikke fået korrekte oplysninger af folketinget under folkeafstemning i Danmark.

  En undladelse om at fortælle om det, er jo ulovligt for en minister efter lov om ministeransvar.

  Ved EU siger det tager 2 år at melde sig ud af EU, det er jo direkte bevis for EU handler uden for lov og ret.

  Det er ikke lovligt efter den danske grundlov, for er der holdt en folkeafstemning i Danmark, så er man udmeldt af EU med love fra EU ikke gælder, når folketinget har vedtaget det hvor man samme dag har afleveret udmeldelsen nede i EU. Så er Danmark formelt ude af EU 100 %.

  Det her er sandheden om EU ulovlige metoder og også om de her ja partier til EU, der ikke har oplyst korrekte oplysninger til danskerne i mindst 10 – 15 år som har kostet danskerne mellem 60 – 90 mia. kr.

  Penge der kunne have været brugt til danskerne i stedet for, i stedet har EU givet de penge til andre EU medlemslande.

  Så danskerne har betalt over sin skat penge til andre EU medlemslande, så danskerne har betalt MERE I SKAT, for at være medlem af EU.

  Sandheden er jo det jeg siger, men de her ja partier til EU, EU parlamentet laver ting som er skadeligt for danskerne.

  Hvorfor Morten Helveg Petersen, vil de her ja partier og EU så dække over de her oplysninger?

  Det er rent “COVER UP OPERATIONER” det der sker nede fra EU.

  • Jan Sørensen

   Tror ikke du har forstået det med de 440 mia Kr
   Det er forpligtelser UK allerede har påtaget sig og underskrevet. Altså mens de endnu er medlem af EU
   Hvis du bliver skilt hænger du da også på de fælles forpligtelser du måtte have med din ægtefælle

 • Svend Dirksen

  Mens britterne møder til forhandlingen med åbenhed, så har EU i realiteten skudt en aftale ned på forhånd. Ved at bringe Gibraltar ind i forhandlingerne med spansk vetoret har de gjort det umuligt at nå en aftale, og ved at forsinke forhandling om frihandel til efter aftale om bodeling har de udelukket, at man kan nå en aftale inden fristen udløber om 2 år. Der er tale om storhedsvanvid fra EU’s side. Det vil ikke være svært for Storbritannien at overhale EU, som jo ikke har haft økonomisk vækst i over 10 år nu, og som sander til i en sump af uløste problemer og politisk nepotisme og inkompetence.

 • Kim Kaos

  Når Donald Tusk vil give Spanien vetoret over Gibraltar så er det en åben krigserklæring og århundredes dumhed.

  For med et så står det britiske folk sammen igen – Brexit er glemt og alle raser nu mod EU´s præsident.

 • Rap And

  Ganske vist er England slet ikke trådt ud af sit medlemsskab af EU endnu, men når de fulde konsekvenser om et par år går op for store dele af deres befolkningen, mon så ikke at Farage -en af Englands største fæhoveder, der nærmest dagligt true EU- kommer til at leve i landflygtighed.
  Men indtil da må vi i Danmark. leve med, at DF til stadighed ikke vil forsømme en eneste mulighed for at følge op med deres letkøbte EU retorik, som suppleres med partiets formand kuk-kuk krav om, at den danske regering skal kræve, at EU, i de kommende forhandlingerne med England, skal fjerne sammenkædningen mellem den frie samhandel og EU borgernes frie bevægelighed. At det er en af grundpillerne i EU samarbejdet syntes ikke at betyde det mindste, når der skal tales til den laveste fællesnævner.

  • Michael Majgård

   Nemlig. Brexit beviser om noget, at de fire friheder er en pakkeløsning. Alt andet ville ganske rigtigt være kuk-kuk.
   DF taler som så ofte mod bedre vidende.

  • Kim

   Men hvorfor skal EU-borgernes frie bevægelighed nødvendigvis kobles sammen med frihandel? Jeg kan sagtens forstå midlertidige eller branchespecifikke behov for at udvide arbejdsudbuddet til at omfatte personer, der ikke er borgere i det givne land. Men hvorfor er det nødvendigt for en velfungerende frihandel, at f.eks. østeuropæere frit kan rejse til UK eller Danmark for at søge ufaglært arbejde i brancher, der hverken beskæftiger sig med eksport eller har nogen nævneværdig mangel på arbejdskraft?
   Grunden til sammenkoblingen af arbejdskraftens frie bevægelighed og frihandlen er en grundpille i EU-samarbejder er jo, at det er sådan man har besluttet det skal være. Moses kom ikke ned fra bjerget med de ti bud OG EU’s samlede lovgivning. Partikelkanonen i CERN har heller ikke fundet en “EU-lovgivningspartikel”. Det hele er skabt af fejlbarlige mennesker og lige netop sådan noget som arbejdskraftens frie bevægelighed har altså haft negative konsekvenser for mange arbejdere. Så hvorfor kan man ikke behandle EU som et foranderligt og fejlbarligt produkt, der ikke nødvendigvis står hævet over enhver kritik og forandring? Hvorfor skal industriarbejderne på tværs af EU risikere at betale en høj pris, fordi EU insisterer på en fuldstændigt arbitrær definition af frihandel?
   Hvis det europæiske samarbejdes eneste kvalitet er dets evne til at påføre lande uden for unionen økonomiske tab, hvad fanden skal vi så med EU?

   • Michael Majgård
    • Kim

     Det forklarer ikke hvorfor den aktuelle model skulle være den eneste eller blot den bedste mulighed.
     Uden den forklaring bliver EU-argumentet jo til en cirkelslutning. Man må kunne forklare hvorfor borgernes fri bevægelighed er en forudsætning for frihandel og i så fald, hvorfor den “naturlov” kun gælder inden for det indre marked. Hvis borgernes fri bevægelighed er en objektivt god ting, hvorfor begrænser man den så til kun at gælde EU-borgere? Ville det ikke, alt andet lige, skabe meget mere konkurrence, hvis man tilbød hele klodens befolkning fri bevægelighed inden for EU’s grænser?
     Jeg synes det er rimeligt åbenlyst, at den frie bevægelighed osv. er forholdsvist tilfældige. Det er i hvert fald ikke en teoretisk umulighed, at man kunne skabe bedre resultater med andre modeller og der må man da erkende, at det ikke står særligt klart hvem der står til at vinde, hvis man insisterer på en økonomisk dyr og besværlig samhandelsaftale med UK. Hvis man eksempelvis kigger på Tysklands samhandel med UK, giver det p.t. tyskerne et overskud, der svarer til 1,7% af deres BNP! Hvorfor i alverden skal man sætte det på spil, bare så man kan vinde en tåbelig diskussion om principper og give briterne en lærestreg? Mon ikke den tyske industriarbejder helst ville beholde de 1,7% og blæse den fri bevægelighed et stykke, hvis det stod til ham?

     • Rap And

      Jeg er lidt forundret over den udlægning, at EU skulle have til hensigt, at straffe England fordi de har benytte deres legitime rettigheder. Jeg kan ikke forestille mig, at EU på nogen måde skulle tilbyde England en ringere aftale end den blandt andet Norge har med EU. Ikke engang et komma vil man flytte i en sådan aftale. Spørgsmålet er vel om England forventer sig bedre stillet end Norge, og her skal man nok se i øjnene, at det aldrig kommer til at ske.

     • Kim

      Jeg kan ikke svare “Rap And” direkte. Så jeg svarer mig selv, som altså egentlig er et svar til “Rap And” 🙂

      Hvis man har lyttet til udtalelserne fra Bruxelles står det da rimeligt klart, at målsætningen aldrig har været en lykkelig eller 100% pragmatisk skilsmisse. Inden afstemningen var Juncker f.eks. ude i Le Monde og spille alfahan. Hans udmelding var klar: briterne ville blive behandlet som dessertører og kunne se frem til en miserabel tilværelse, hvis de tillod sig at forlade unionen. Den seneste ballade om Gibraltar er vel heller ikke ligefrem udtryk for pragmatismens ubetingede sejr i Bruxelles. I det store billede er diskussionen om Gibraltar spaniernes og briternes mellemværende. At man potentielt sætter hele Brexit-forhandlingen på spil ved at tildele spanierne vetoret ift. Gibraltar, kan vist kun tolkes sådan, at EU ser det som en mulighed for at presse UK til at acceptere en dårligere aftale.

      Så lad os da lade være med at pakke tingene ind. EU er tydeligvis ikke interesseret i den bedst mulige løsning for alle parter og det synes jeg er et problem.
      Hvis man vil bevare EU, må man til at skabe nogle fordele for borgerne. Det er simpelthen ikke holdbart at bygge unionen op omkring den præmis, at man skal straffes for at stå udenfor.

 • Kim

  Problemet med Brexit-forhandlingerne består i at EU har brugt de sidste mange årtier på at sælge sig selv på den antagelse, at tilværelsen er farlig og kummerlig uden for EU. Men nu er man så i den kattepine, at man skal leve op til skræmmebillederne, samtidig med EU helst ikke skal fremstå som alt for smålig og hævngerrig. Det skal altså helst ikke se ud som om EU ikke bevidst påfører UK skade. Men de forbandede briter skal saftsuseme heller ikke slippe uden nogle ordentlige hak i tuden. Det er selvfølgelig en tåbelig position, der mest af alt ligner produktet af mange års letsindig hybris.
  Derfor må man bare håbe, at Brexit giver anledning til eftertanke hos EU-fortalerne og politikerne i Bruxelles. Man kan simpelthen ikke forvente, at folk bliver ved med at stille sig bag et projekt, der afhænger af andres ulykke.

  For at gøre en lang historie kort, skulle man overveje om repertoiret ikke kunne udvides en smule, så enhver tvivlen omkring EU ikke partout skal besvares med “SÅ DØR BABY!”.

 • Finn Bjerrehave

  Spanien med Gibraltar, Frankrig med det store had, og os andre som ikke forstår Brexit i et land uden forfatning, og tænker på at stå udenfor døren, og kræve indflydelse, altså ikke engang som Norge fuldt medlem uden indflydelse samt accepterer fuldt EU uden politisk slagsmål, men England ønsker noget mere, og hvem vil opfylde deres krav, når historien samt 27 lande skal sige OK og fremtiden afslører gevinsten for os alle.
  Brexit det gode liv. Finn Vig