Bryggers totalitære tåger

Tak til Berlingske for at bakke op om Dansk Folkepartis forslag om forbud mod burka og niqab. Også tak til Rasmus Brygger for kreativt at være på tværs. Kan man ikke andet, er det jo altid en mulighed.

”Totalitært,” kalder Brygger forslaget. Han må selv kunne se ironien. Burkaens tøjfængsel er blot eet af den islamiske verdens totalitære særpræg. Og så kalder Brygger forbuddet totalitært – ikke selve overgrebet. Bryggers påfund er kreativt. For hvis forbud mod undertrykkelse er totalitært, kan det samme jo siges om ethvert indgreb. Thi sådan er loven som instrument. Indgribende og regulerende. Et korrektiv til den uperfekte verden, vi lever i. Således er burkaforslaget ikke mere totalitært end de andre love og regler, vi har indrettet os med i Danmark for at beskytte både det offentlige og den enkeltes liv.
For eksempel har staten også besluttet, at vi ikke må køre spirituspåvirkede i bil. Der skal såmænd nok være nogle, der mener, at de selv – uden indblanding fra lovens lange og totalitære arm – kan finde ud af at transportere en brandert hjem i bilen, men ikke desto mindre har staten altså fastsat, at det er forbudt at køre bil, når man er påvirket af spiritus eller narkotika. Og det er nu nok meget fornuftigt – selv om det jo egentlig er ganske totalitært.
I den virkelige verden er det umuligt at finde fornuftige argumenter imod et forbud mod burka og niqab. Kun i det liberale paradis, hvor alle træffer frie valg efter ægte bonus pater-overvejelser, er forbud overflødige. Totalitære! Vi andre må vente på paradis i himmerig; Brygger er der allerede. Ak ja.
Det er positivt, at Berlingske nu bekender kulør og giver sin støtte til Dansk Folkepartis forslag om et forbud – kort tid efter, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har udtrykt sin støtte til et belgisk forbud mod niqab.
Det er jo heller ikke tilfældigt, at lande som Frankrig, Belgien, Holland, Letland og en del af Schweiz allerede har indført forbud mod den form for beklædningsgenstande, som dækker kvinders ansigter og gør det nærmest umuligt at se mennesket bag. I et åbent og demokratisk samfund må vi – med Berlingskes ord – kunne se hinandens ansigter, og det er hverken udtryk for ligestilling eller ægte liberalt sindelag at lade kvinder være fastholdt i et mobilt stoffængsel.
Andre modstandere har kaldt forslaget ”symbolpolitik”. Jeg er nu overbevist om, at denne symbolpolitik – med et meget konkret forbud og trussel om bøde eller fængselsstraf – bare vil virke markant meget bedre end det ene velmente og impotente integrationsprojekt efter det andet. Burka og niqab er dybest set udtryk for den reneste form for ekstremisme, og et forbud skal skære ud i pap, at vi i Danmark bekæmper tvang og undertrykkelse af kvinder.

 • Rap And

  En undersøgelse fra 2010 viser at:
  Antallet af kvinder, der går med burka i Danmark, kan tælles på én hånd. Kun tre kvinder ifører sig med jævne mellemrum en burka, mens mellem 150 og 200 kvinder går med den muslimske klædedragt niqab. Heraf er mellem 60 og 80 danske kvinder, der er konverteret til islam.
  Det viser en længe ventet 69 sider lang rapport, som en forskergruppe på Københavns Universitet før jul afleverede til et embedsmandsudvalg under regeringen, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten i dag.

  • finth

   Og det mest påfaldende var hvordan samtlige medier dengang kastede sig over de 3 burkaer og helt ignorerede de 150-200 niqaber – og dermed var det pludseligt slet ikke noget problem 🙂
   Hokus-pokus og alt var godt i det RadiGale journalist paradis…

   Især fordi burka dengang i offentligheden var en de facto fællesbetegnelse for samtlige kropsdækkende dragter (burka, niqab, chador…), ingen udenfor snævre forskerkredse og selvfølgelig de pågældende religiøse grupper havde dengang hørt om en niqab

   • Søren Jakobsen

    Flue-knep-peri.

   • Albert Nielsen

    80% af de danske journalister stemmer på partier til venstre for den politiske midte.

    • Kim Kaos

     Kun 80%??

     • Albert Nielsen

      Ja.

      Blandt svenske journalister er det 77% og blandt de norske beskedne 57% – stadig et flertal.

      Det er officielt blandt journalister, præsenteret på den årlige skandinaviske journalistkongres i Bergen. Jeg gav dokumentationen i inseminøren forleden.

  • Tom Erne

   Præcis. Et højrenationalistisk symbolprojekt, som dækker over et ikke problem.
   http://videnskab.dk/kultur-samfund/burka-rapport-offentliggjort

   • Søren Jakobsen

    Måske er det ikke et problem for dig – men accepter dog at det er et problem for mig.

    • Tom Erne

     Det accepterer jeg, men ikke at det skal ophøjes til lov.

     • BroncofanDK

      Det er vist lidt et høne/æg problem, hvor dit mere omfattende indlæg nok dækker bedre. Personligt så jeg det gerne defineret som at både tørklæde, burka mv betød at man frasagde sig offentlig hjælp, men det at muslimsk hovedbeklædning ses som et problem har ikke specielt meget med nationalisme at gøre.

     • Tom Erne

      Du har ret i, at det ikke nødvendigvis er et udtryk for nationalisme, men måske snarere en irrationel følelse/frygt for det man ikke helt forstår, og ikke kan identificere sig med. Dog stadig for mange, tror jeg, et spørgsmål om noget nationalistisk, at Danmark skal se ud som noget fra en eller anden fortid.

     • BroncofanDK

      Selvfølgelig er der nogen der tænker udfra noget nationalromantisk. Jeg må dog sige at jeg har boet i et multietnisk, multireligiøst land med flertal af muslimer, og jeg har bestemt ikke ønske om at Danmark skal komme til at ligne asiatisk muslimske eller mellemøstlige landes fortid eller nutid.

      Der kollosal forskel på om vores muslimske indflydelse er veluddannede tyrkere/bosniere mv forankret i sekulære værdier, eller det er Erdogan tilhængerne, de salarfistiske og de arabiske muslimer der er indflydelsen.

      For mig er det altid en øjenåbner at vi har fået ca 30% flere fra Jugoslavien og dets efterfølgere end fra Tyrkiet, men vi har dobbelt tyrkiske efterkommere, vi har ingen særlige problemer med Jugoslaviske efterkommere, men det har vi med de tyrkiske.

      LA’s slogan “Åbne hjerter/Lukkede kasser” er den bedste måde at få folk til at tage ansvar, men det betyder ikke at forbud ikke kan være formålstjenligt. Det er ikke specielt sjældent at høre om muslimske piger der tager tørklædet af når de er steder hvor deres familiemedlemmer ikke risikerer at høre om det. Et forbud vil jeg tro vil beskytte langt flere mod overgreb end det antal det begrænser. For mig opvejer den pige der får sin frihed til at undgå de sociale eksklussion den pige det ikke støttes i at vælge eksklusionen.

     • Hagman

      Hvis du identificerer dig med burkaer, omskæring, stening og andre lækkerier fra den hellige bogs følgere så dig om det. At koge ordentlig opførsel og medmenneskelighed ned til irrationel følelse er tegn på et småt begavet og usympatisk menneske.

     • Tom Erne

      Jeg identificerer mig ikke med noget af hvad du nævner, men jeg respekterer, at andres holdninger ikke altid flugter med mine. At du mener det er småt begavet, er småt begavet.

  • Søren Jakobsen

   Selv om der kun var EN person der maskerede sig – skaber det stadig utryghed.
   Og selv om der kun er en knægt i skolen der stjæler – er det alligevel forkert.

   • Rap And

    Det synspunkt rejste Martin Henriksen også med i 2010, da han nedslået måtte erkende at det selvopfundet problem var en storm i et glas vand.

 • finnbjerrehave

  Utak til min Berlingske for at tildele MM alle bloks, og denne u-demokratiske EU bedrager, skal altså være den Belgiske koncern,s spydspidsTidende igen.Finn -Vig

 • peter kocsis

  Berlingeren ligner mere og mere der Stürmer

  • Weidekampf

   Vi er nok ikke enige rent politisk, men jeg kan dog ikke lade være med at grine over din kommentar 🙂

  • NielsOhlsen

   Horst Hrubesch?

  • Kim Kaos

   ja en anti-semit som dig burde jo kende den når du læser den.

   • Albert Nielsen

    Spørgsmålet er om kogtp1s er antisemit generelt.

    Hans afsindige had til jøder, derimod, lyser ud af mange af hans indlæg.

 • Jørgen Villy madsen

  Kendere af dansk folkeparti, og det er der mange, der er, ved udmærket, at
  et forbud mod islamisk påklædning bunder i DF’s indædte had til muslimer og
  Islam. Alt der kan bruges i den beskidte kamp for at nedgøre muslimer og få dem
  til at forlade Danmark, antages at kunne øge tilslutningen til DF og hilses
  velkommen. Heldigvis et mindretal.

  Det gør kampagnen ulækker, at Morten Messerschmidt forsøger at antyde, at
  formålet skulle være at hjælpe de stakkels kvinder i en undertrykkelse, der
  ikke bør finde sted i Danmark. Han mener tilsyneladende, at ved at give udtryk
  for at ville hjælpe kvinderne, kan han slippe af sted med bondefangeriet. Han
  bør være gennemskuet. Hvem tror, at Morten vil andet end sit eget vel.

  For kvinderne selv er burkaen ikke undertrykkende, men det er åbenbart helt
  ligegyldigt. Det burde ellers være det, der betød et eller andet,
  men dansk folkepartis opfattelse er den rigtige. Når Morten kalder
  den undertrykkende – så er den undertrykkende. Han bestemmer. Det er sygt.

  Min stadigt øgende sympati for Brygger har overrasket mig. Konservativt folkeparti burde bruge ham meget mere. Han kan slå Morten Messerschmidt. Lad ham gøre det.

  • Niels Oe

   Er Brygger hos Konservative???? Som liberal har han da ellers gjort meget ud af at vise forskellen på at være liberal og konservativ.

  • Birgitte

   3 spørgsmål til Jørgen Villy Madsen:

   (1) Hvad bygger din påstand om, at “for kvinderne selv er burkaen ikke undertrykkende” på?
   (2) Hvad er der galt i at hade og nedgøre et kvindesyn, der tilsiger, at kvinder skal dækkes til mens mænd ikke skal?
   (3) Hvorfor tror du at modvilje mod islamiske dogmer er det samme som had mod muslimer?

 • Niels Oe

  Brygger er vel bare 100% liberal. Respekt for det. Så kan man diskutere for og imod. Til gengæld anser jeg det for problematisk, at der er en pokkers masse nationalister, der også kalder sig liberale, f.eks. Nye Borgerlige. Det mener jeg må være et voldsomt oxymoron. At være nationalistisk OG liberal. Det samme som at være “dybt overfladisk”. Det rene vrøvl.
  PS Jeg læser ikke MM’s udgydelser.

  • Birgitte

   Uanset om du læser MM’s udgydelser, så må du da erkende, at nationalstaten er en forudsætning for et liberalt samfund, da den er basis for retsstaten og demokratiet. Liberale der ikke er nationalister er med til at undergrave det liberale samfund, de selv ønsker, og er derfor nogle fjolser.

   • Niels Oe

    Man behøver ikke at være primitiv nationalist, der stemmer på populistiske nationalistiske eet-punkts partier som ((DF)) eller NB for at gå ind for nationalstaten eller være imod EU. Det har du i den grad misforstået. Du kan bare ikke være liberalist OG nationalist samtidig. Brygger HAR valgt.

    • Johnni Syska

     Der er også nogle der siger man ikke kan være muslim OG dansker samtidig.

     • Tom Erne

      Du har ret. Der er nogle der siger en helt masse vrøvl…den ret er beskyttet af vores ytringsfrihed. Så er der nogen der tror på noget umiddelbart fremmed, og som klæder sig ift den tro. Det er deres ret, og som er beskyttet af vores religionsfrihed.
      Det bliver ikke mere dansk, end at vi har, og at vi beskytter de frihedsrettigheder. Det skal vi holde fast i, hvis vi virkelig mener det med at holde fast i vores egen kultur.

    • Birgitte

     Tja, måske er det dig, der har misforstået, hvad det vil sige at være primitiv. I min optik er det ret primitivt at definere mennesker som primitive, fordi de stemmer på partier, der har som mærkesag at kæmpe for national selvbestemmelse og bevare nationen som et folkeligt og kulturelt fællesskab i en tid hvor begge dele er under pres. Det er svært for mig at se, at det er særligt liberalt eller sofistikeret at underkende disse mennesker som primitive uden andet “argument” end en underlig påstand om at man ikke kan være liberal og nationalist samtidig. Jeg har ikke helt forstået, hvordan Rasmus Bryggers valg på nogen måde skulle “bevise” den påstand.

     • Niels Oe

      Nationalister har ikke andet end muslimer i hovedet. Ligeglad med alt andet. Det gør dem primitive og populistiske. Tænk, hvis jeg kun havde fiskeripolitik i hovedet og mente, at verden ville falde sammen, hvis vi ikke havde en ordentlig fiskeripolitik. Andre partier kan godt både tygge tyggegummi, tale i mobiltelefon og gå hen ad gaden på samme tid.

     • Birgitte

      Sikke dog en herlig forsimplet opfattelse, Niels Ole. Man kunne næsten tro, du selv er populist 🙂

     • Niels Oe

      Men du kan ikke argumentere imod det, jeg siger, ser det ud til, Birgitte Ole 🙂

  • Tom Erne

   Helt enig. Det er aldeles umuligt at være nationalist og liberal på samme tid.
   NB må nok nærmere betegnes som nationalistisk/neo liberalt (omend jeg hader rudtrykket). Den liberale del forholder sig udelukkende til den økonomiske politik, og hvor nationalismen tager over på værdipolitikken.

   • Niels Oe

    Helt korrekt. Og i det tilfælde kan man ikke kalde sig liberal. Men det gør NB alligevel. Og det er jo så…løgn.

   • henrik

    Blot en anden vinkel, så er det nærmest umuligt at være nationalist uden at være racist jævnfør nyeste danske definition på ordet.

    • Tom Erne

     Hvilken definition er det?

     • henrik

      Jeg googlede den. Det kan du så også. Så vidt jeg husker er det dansk sprognævn som af dommeren i en sag om racisme valgte at bruge denne nye definition.

 • Egojen

  Agurketid på fuld blus! Den danske kvalitetsavis Berlingske giver en kendt svindler plads til gensalg af brugt vare.

 • Weidekampf

  Kære Morten!

  Tak for din indsats, men træd nu tilbage.

  Du har svigtet alle de vælgere, som stemte på dig sidst.

  • Søren Jakobsen

   Vrøvl – tal for dig selv.

 • Søren Jakobsen

  Det er stærkt skaber utryghed at være i nærheden af personer der skjuler deres ansigter og holdning og så er det lige meget om der er tale om en maskeret bankrøver, en araber/muslim eller et spøgelse.

 • Tom Erne

  I Danmark har man ret til at tro på hvad man vil, og at klæde sig som man vil. Ethvert indgreb i den grundlæggende frihed, er et tiltag i retning af totalitarisme. Og så er den faktisk ikke længere.
  Messerschmidt ynkelige forsøg på at fremstille sig selv og DF, som et parti, der kærer sig synderligt om muslimske kvinders frihed, er imidlertidigt så pinagtigt gennemskueligt, at det næsten ikke går at læse sig igennem. Særligt, da der ikke rigtigt eksisterer nogen form for bevis for, at der rent faktisk er tale om kvinder, der er tvunget ned i disse heldækkende dragter. Burkarapporten fra 2010 viste derimod, at op imod halvdelen af de meget få der er tale om, var etniske danske kvinder. Kvinder, som frivilligt har konverteret, og som frivillligt har valgt dette ekstremt ekspressive udtryk for deres religiøse identitet. Man kan naturligvis spekulere omkring hvorfor dog, men det er et frit valg, og det må vi som samfund respektere.
  Vi kan til gengæld sagtens tillade virksomheder, institutioner, klubber og foreninger af enhver slags, at indføre deres egne restriktioner, og vi kan også sagtens klassificere dragterne som noget der de facto stiller bæreren så ringe ift arbejdsmarkedet, at vedkommende ikke kan siges at stå til rådighed, og derfor heller ikke er beretiget til ydelser, som netop kræver at man står til rådighed for arbejdsmarkedet.
  Følelsesladet spredhagl er politisk useriøst, og ja, totalitært.

  • Marianne Andersen

   “I Danmark har man ret til at tro på hvad man vil, og at klæde sig som man vil.”

   Nej det har man faktisk ikke. Du må ikke gå ind i et pengeinstitut, i nærheden af Amalienborg eller Christiansborg, i eller udenfor et ministerium eller en anden offentlig instans, med en styrthjælm på eller på anden måde være maskeret. Ej heller må du bevæge dig nøgen rundt i det offentlige rum andre steder end på strandene.

   Burka og niqab kan derfor med lethed forbydes da der er fortilfælde om regler om beklædning i det offentlige rum.

   M.h.t de få frivillige eksemplarer der lider af en eller anden form for “stockholmssyndrom” og frivilligt iklæder sig disse gevanter, så er det ikke dem vi skal tage hensyn til men derimod de kvinder som ikke selv har et valg, både herhjemme men så sandelig også ved at give resten af verden et signal om, at vi støtter de mio.vis af kvinder verden over, som heller ikke har et valg.

   At du mener det skulle være totalitært at sende et sådan signal til verdens undertrykte kvinder, må skyldes du er en mand (udfra dit navn) og det derfor bare er en gratis omgang for dig.

 • Sønderjylland

  Op med propagandaen. Skriv konstant blog indlæg. Fjern fokus. Tyveknægte bruger alle kneb. https://uploads.disquscdn.com/images/545e9b5ebbac0c289dc8b26ddd1825b7a3956ce2c3dfd3d08add44f7870e3266.jpg

  • Kim Kaos

   Over halvdelen af dine likes stammer fra dine falske konti.

   • Truckeren
    • Kim Kaos

     Hvem skriver om censur – det er bare grotesk at du har oprettet en masse konti og liker dig selv og prøver at få det til at se ud som om en masse er enige med dig.

     • Truckeren

      Kan du ikke følge demokratiets spilleregler, så land fly.

     • Kim Kaos

      Spilleregler?

      Mener du er det er normalt at oprette 10-15 falske konti og så sidde og like sig selv?

      Og når man så bliver opdaget råbe om om censur. Du har en mental brist.

     • Truckeren

      Vil ikke tale med en der støtter muslimske mørkemænd. Du er jo der altid på alle forums og forsvarer de muslimiske mørke mænd. nej tak !

     • Kim Kaos

      Du fik vist rettet dit første indlæg: “Vil ikke tale med en der støtter muslimske mørkemænd. Du er jo der altid på alle forums og forsvarer de muslimiske mørke mænd. nej tak !”

      Du er sgu ikke rigtig klog – men nu vil jeg lukke af for alle dine konti – farvel

     • Eggert Frandsen

      Omfanget af dine dumsmarte bemærkninger er forbløffende stort – det er dog tragisk at du endnu ikke har opfattet problematikken med den islamiske indvandring.

     • Kim Kaos

      Suk endnu en af de falske profiler. Det mest komiske er at du ikke har lært at bruge Disqus’ søgefunktion, havde du det så ville du kunne se, at jeg har brugt de sidste mange år med at advare om den islamiske indvandring.

      Det er en ommer lille ven, undersøg tingene før du skriver dine indlæg.

     • Kim Kaos

      Nej du er en lille ubetydelig mand der foragter sit fædreland og dagligt lovpriser EU – Du skider som sædvanligt i egen rede.

     • Kim Kaos

      Og nu opretter du en falsk profil i mit navn og med mit avatar – du er ynkelig

     • Kim Kaos

      Det er sguda dig der har oprettet en falsk profil i mit – nu blokerer jeg dig for good.

 • Kim Nielsen
 • Truckeren
  • Lars H

   Morsom reklame.. “Du kan regne med Dansk Folkeparti…”.. men de kan ikke regne 🙂

 • H.M. Dronning Magrethe
 • grethe jensen

  Du er en fusker-røv, og uanset hvor meget du taler om muslimer, så nytter det ikke på det kendsgerning, at du er en fusker-røv, og at du burde gå af, for vi vil fandme ikke betale til sådan en fusker som dig, og vi har ikek fortjent korrupte politikere !

  https://uploads.disquscdn.com/images/ff62633a4edc3e88afbeadc32ed57e200b998807dd80fdf50c514101055f7b34.jpg

  • Anders Jensen

   Hehe, var det lige før lukketid på bodegaen, at du forfattede dette velskrevne indlæg.

  • Kim Kaos

   Hovsa her den samme gut igen med en af sine falske konti.

 • NielsOhlsen

  Gå på pension, Messerschimdt.

  Du har vist du ikke er til at stole på.

  Farvel.

 • Johnni Syska

  Kan se at de hvide racister fra venstrefløjen vrimler frem igen som kakerlakker fra det mørke hvor de gemmer sig og bare venter på at forpeste alt i håbet om at fjerne fokus på det som bliver bragt op. Der er intet der er lavt eller mørkt nok. I ved hvem i er.

  Det står selvfølgelig enhver for om man er for eller imod et forbud af ethvert slags og diskussionen burde handle om det aktuelle emne eller i det mindste kredse bare lidt om det og ikke andet.

  Man kan iføre sig burka, Sigte og elefanthue derhjemme mens man i det offentlige rum burde indordne sig indenfor de normer som samfundet ønsker og f.eks ikke provokere med religiøse symboler bare fordi man kan. Det begrænser på ingen måde ens ret til at udøve sin religion ifølge udtalelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

  Dernæst så har nytilkomne religioner ikke ret til at føle sig provokeret af kristne symboler her på samme måde som først ankomne lystfisker “ejer” pladsen foran de næste fiskere ligegyldigt om det er offentligt område. Det er de uskrevne regler som alle burde følge og kun når et tilstrækkeligt mindre flertal pisser på den at lovgivning nødvendig hvilket i virkeligheden er en falliterklæring.

  Eksemplet med muslimen der blev forarget og krænket over hun ikke kunne have tørklæde på som ansat hos SAS bidrager nok mere til et evt kommende forbud af burka end hvad MM og DF nogensinde kunne skrive sig til. Denne kvinde er et eksempel på en som pisser på de uskrevne regler. De uskrevne regler ændrer sig selvfølgelig hele tiden men det sker kun med stille og ydmyg adfærd fra dem der arbejder for disse forandringer.

  Om der er et politisk flertal for sådan et forbud lige nu er tvivlsomt mens jeg tror at samfundet som sådan ønsker det. Det kommer helt sikkert i fremtiden er jeg sikker på efterhånden som flere og flere bliver oplyst af muslimske debatører som f.eks Geeti Amir, Nima Zamani og Khader og andre.

  • Rap And

   Det muslimske samfund er en del af Danmark, og det forsvinder ikke igen, så lær dog at leve med den kendsgerning, og accepter deres levevis. Og trøst dig så iøvrigt med, at det først og fremmest var de borgerlige partier, der lmødekomme ønskerne om tilførelsen af rigeligt med billigt arbejdskraft uden for meget kendskab til rettighederne på det danske arbejdsmarked. En liberalistisk drømmeverden.

   “En ny liberal udlændingelov vedtages af Folketinget. “De facto”-flygtninge får nu ret til asyl, og familiesammenføring bliver et retskrav. I 1983 bliver en ny udlændingelov vedtaget af Folketinget uden om den borgerlige regering. Nu får de såkaldte “de facto”-flygtninge et retskrav på opholdstilladelse. “Defacto” -flygtninge er flygtninge, der ikke er anerkendt efter Genevekonventionen, men som anses som værende forfulgt i deres hjemland.
   Desuden får alle flygtninge med den nye lov ret til at blive i Danmark mens deres asylansøgning bliver behandlet. Familiesammenføring bliver nu et retskrav for alle udlændinge med asyl i Danmark, og gælder forældre over 60 år, ægtefæller og børn under 18 år. Danmark har en af Europas mest liberale lovgivninger.
   Familiesammenføringsreglerne bliver også lempet. Det bliver nu et retskrav for indvandrerne at få deres ægtefælle og børn til Danmark. Efterfølgende er reglerne dog blevet strammet. I 1994 vedtager Folketinget i forbindelse med en større stramning i asyllovgivningen også et krav om, at familiemedlemmer i Danmark skal kunne forsørge en sammenført ægtefælle.
   Efter 1998 har indvandrere ikke længere ret til at få deres forældre herop og flygtninge skal selv kunne forsørge forældrene. Samtidig lempes forsørgelseskravet for ægtefæller for danske statsborgere men skærpes for udlændinge”.

   • Johnni Syska

    Nu er barnebrude og stening og skamfering af kønsdele jo f.eks også en del af udlændinges levevis.

    Da jeg ikke går ud fra du mener det er acceptabelt i Danmark så giver din første sætning ingen mening andet end hvis man er dobbeltmoralsk. Er du det?

    Det er dog sådan at i de national stater hvor borgerne tillader disse uskikke så har vi bare at lære at leve med den kendsgerning, og acceptere deres levevis. Kan vi ikke det (lære at leve med det) så må staterne starte en krig og stoppe for ugerningerne. put up or shut up

    Det er her folk som dig går galt (mener jeg) nationalstaten er det bedste der er sket i historien hvilket har samlet folk og langsomt har tilpasset befolkningen til en homogen gruppe som deler værdigrundlag. Dermed ikke sagt at der ikke skal tilføres nyt blod for det skal der men det skal være i en koncentration som ikke splitter. Prøv at lave hjemmelavet mayonnaise hvis du vil se det fysisk både når det går godt og skidt.

    Dernæst er det underligt at læse at du fremhæver at venstrefløjen åbenbart ikke ønskede udlændingeloven af 1983. Altså var de racister dengang eller hvad? De ønskede ikke denne billige arbejdskraft men hvad har ændret sig?

    Jeg har intet problem i at liberale/borgerlige tog fejl dengang og dernæst har lært af deres fejltagelser. Det er dog ærgerligt at Fremskridtspartiet/DF havde ret hele tiden og det tog så lang tid at anerkende det.

    Hvorfor siger venstrefløjen så ikke istedet “hvad sagde vi dengang, vi havde ret” i stedet for altid kun at ville være Rasmus modsat. Hvad har ændret sig?

    • Rap And

     Jeg fattet ikke hvorfor du mener, at jeg har fremhævet venstrefløjen, som modstander af udlændingeloven af 1983, medmindre du forsøger dig med et stråmandsargument.
     Vi kan jo holde os til kendsgerningen og Udlændingeloven af 1983 blev vedtaget af Folketinget den 3. juni 1983. 155 medlemmer stemte for, mens kun Fremskridtspartiets 12 medlemmer stemte imod lovens vedtagelse.
     Når man lever i Danmark, så overholder man landets love, og så er barnebrud, stening og skamfering af kønsdele ikke en mulig levevis uanset hvilken religion man tilhører. I modsat fald har samfundet opstillet en række sanktionsmuligheder.
     Men jeg skal være for fin til at nævne hvad Liberal Alliances ungdom har haft af ønsker til en dansk levevis.

     • Johnni Syska

      Forstod du overhoved mit første indlæg?

      Jeg er dog glad for at når man forbyder Burka + mere ved lov at du derefter indædt fastholder at så overholder man landes love og så er burka ikke en mulig levevis. Personligt synes jeg nu det er ærgerligt at man ikke bare overholder de uskrevne regler i stedet for at skulle lovgive hele tiden.

      Sagt på en anden måde lige nu forstår du ikke hvorfor jeg ikke bare acceptere disse skikke og efter en evt lovændring så synes du at disse mennesker skal acceptere landes love. Igen læs mit første indlæg.

      Jeg læste det som at du bebrejdede de borgerlige/liberale og venstrefløjen ikke ønskede den. deraf min undren. Min fejl.

      I 60/70erne hvor arbejdsgiverne hentede denne billige arbejdskraft var det arbejderne der sagde at “de fremmede stjæler vores arbejde og vi vil ikke have dem her” Arbejderne var fra venstrefløjen og ikke højrefløjen. altså var det venstrefløjen der var imod. Det er vel det samme i dag bare med polakker og andet.

      Udlændingeloven af 1983 var en total fejl selvom tanken var smuk og man må sige at fremskridtspartiet havde ret allerede den gang. Det er vel ikke uden grund der er sket stramninger på stramninger efterfølgende. Tanken var smuk men jo tydeligt ikke holdbar.

      Fremskridtspartiet var vel 50/50% +- fra hver fløj da S og R også tabte mange mandater så det er vel fair at sige at modstanden mod udlændingeloven var lige stor på begge sider.

      Det mest sjove er jo at trivselspartiet og fælles kurs slog pjalterne sammen efter Pia Kærsgård smed ham ud da hun var kompromissøgende mens Glistrup var for yderliggående og efterfølgende blev medlemmerne opfordret til at melde sig ind i DKP. Venstrefløjen og Glistrup kissemissede altså.

      Det er også S der har blødt vælgere til DF og igen S er arbejdernes parti (altså venstrefløjen) DF betegner sig selv som et midterparti og selvom det bliver placeret i Blå blok ved vi jo godt partiet ligger mellem SF og S.

      Det har hele tiden har været arbejderne (som er fra venstrefløjen) om de stemmer på S eller DF som har været modstander af indvandring og som dog har haft ret hele tiden så virker det bare underligt at man bebrejder borgerlige/liberale nu og kalder dem racister.

      Venstrefløjen har haft ret hele tiden vedr. stop af indvandring. Mange af os tror dog på at polakker forstår de uskrevne regler selvom f.eks muslimer ikke gør. Måske har i også ret i det men skal vi ikke give dem en chance især hvis de vil udføre arbejdet lidt billigere.

      Nu ved jeg ikke lige hvad du tænker på vedr.LA ungdomsparti men ja der er sagt absurde ting. Folk er også blevet bedt om at gå eller er blevet gået.

   • BroncofanDK

    Det kan da godt være at du synes at vi skal acceptere indvandreres levevis, leveregler og rumme den. Desværre er foregår der ting i migretionslandene som som er komplet uacceptabelt. Det er sindsygt at have som holdning at man i vesten skal acceptere groteske overgreb på kvinderes rettigheder, og det bliver en kold dag i helvede før du vinder kampen for eksempelvis hævnvoldtægter og undertrykkelse. Det er grotesk at der endog er en venstrefløj i Danmark der vil acceptere barnebrude, tvangsægteskaber, partnervold mv.

    Dejligt eksempel nedenfor på hvad det er for kulture du gerne vil have accept for.

    En pakistansk teenagepige blev for godt en uge siden udsat for en såkaldt »hævnvoldtægt« bestilt af et landsbyråd i Muzaffarabad i delstaten Punjab i det sydlige Pakistan.

    Det skriver flere internationale medier, heriblandt den pakistanske avis Dawn.

    Ifølge Dawn havde landsbyrådet – også kaldet jirga eller panchayat raj – beordret voldtægten af den 16-årige pige som en straf for, at hendes bror angiveligt havde voldtaget deres 12-årig kusine.

    Af det lokale politis sagsrapporter fremgår det, at rådet den 16. juli fik en henvendelse fra en mand, som påstod, at hans 12-årige søster var blevet voldtaget af deres fætter, mens hun var ude at arbejde på en græsmark.

    Khader: I Mellemøsten har en voldtægt større konsekvenser for pigen end for voldtægtsmanden

    Landsbyrådet, der består af mindst 40 mænd, besluttede to dage senere, at broderen skulle voldtage fætterens søster – hans egen kusine – som straf.

    Ifølge politiet blev den 16-årige pige slæbt med hen til rådet, hvor hævnvoldtægten blev fuldført foran rådsmedlemmerne og pigens forældre.

    Efterfølgende medicinske undersøgelser har ifølge BBC bekræftet, at både den 12-årige og den 16-årige har været udsat for voldtægt. Politiet har samtidig bekræftet, at de to familier er relaterede.

  • Søren Revser

   Hvad er mest interessant? At manden er en tyveknægt eller hvad en tyveknægt mener om lovene.

   • Johnni Syska

    Hvem er det da som er en tyveknægt?

    Nilson Mandela f.eks var en “tyveknægt” + mere og personligt synes jeg da det var vældig interessant hvad han synes om lovene i Syd-Afrika på trods af dette.

    Pelle Dragsted er f.eks dømt for noget som er meget værre end at være en tyveknægt.

    Så hvad er dit svar til dit eget spørgsmål?

    • Søren Revser

     Jeg finder det ikke interessant hvad Messerschmidt mener om noget som helst. Faktisk burde Berlingske skamme sig over at tilbyde sådanne fri propaganda plads.
     At Nelson Mandela skulle være en tyveknægt, er jeg ikke bekendt med. Messerschmidt’s synderegister er jeg til gengæld bekendt med

     • Johnni Syska

      “Jeg finder det ikke interessant hvad Messerschmidt mener om noget som helst.”

      Hvorfor tror du da der er nogle her på B. der finder det interessant hvad du ikke finder interessant.

      Så lad dog værd med at læse, skrive eller kommentere på noget vedr MM i stedet for at være en kværulant.

     • Søren Revser

      Nej – Jeg anser det for en borgerpligt at bekæmpe korruption og kriminalitet. Bare ærgerligt at Pressen ikke har samme indstilling.

     • Johnni Syska

      Det er derfor vi har politi og retsvæsen men jeg kan forstå du fortrækker høtyven og offentlig rettergang i medier.

      Hvad har det desuden med MM at gøre
      Er han sigtet for noget?
      Er han dømt for noget?

     • Frank Andreasen

      Nogensinde hørt om politisk immunitet?

     • Johnni Syska

      Nu kender jeg ikke EU håndhævelse af immunitet i detaljer men kan du fortælle mig hvor mange gange folketinget ikke har efterkommet politiets anmodning om ophævelse af parlamentariske immunitet?

      Ud af alle forespørgsler har folketinget ophævet den parlamentariske immunitet alle gange så svaret er 0.

      Oplys venligst hvordan det ser ud i EU siden du bringer dette op.

     • Frank Andreasen

      Man er fredet indtil sagen er færdigefterforsket. I dette tilfælde først af OLAF, dernæst kommer dansk og belgisk politi.

      Deres sigtelser er genstand for ophævelsen.

     • Johnni Syska

      Har jeg sagt eller skrevet anderledes?

      Sjovt du ikke skriver til Søren i stedet som har dømt ham før OLAF overhoved er færdig.

      Er man en tyveknægt, korrupt eller kriminel før en dom da?

     • Frank Andreasen

      Ja. Man er. Når beviserne er så overvældende, er der ikke meget at spille om.

      Så kan du agere nok så uskyldig, men det er blot vammelt

     • Johnni Syska

      Du aner da ikke noget om hvilke beviser der er. Du dømmer ud fra høtyv princippet. Du kender en som siger og der var også noget i tv og derfor må det være sandt.

      Hvis beviserne var så overvældende så må du jo forklarer hvorfor OLAF ikke længe er færdig.

      Dernæst selvom MM bliver dømt engang om 2 år så ændrer det stadigvæk ikke på at MM blog indlæg var interessant og intet har med en evt korruptionsdom at gøre.

     • Frank Andreasen

      Følg dog lidt med. Beviserne er velbeskrevne i medierne.

      Der er sgutte noget at komme efter.

      Rikke Karlsson Littauer. Søren Espersen MEP.

      Der er jo slet ikke medlemslande nok til at danne et parti.

      Min vurdering er, at al støtte til Meld og Feld kræves tilbagebetalt, da det er udbetalt pga svig.

     • Johnni Syska

      jeg kan forstå du tilhører gadens parlament og allerede har tændt din fakkel og fundet din høtyv frem.

      Er det ok jeg er et mere dannet menneske og afventer en anklage, sigtelse og evt dom før jeg medgiver MM er kriminel?

     • Frank Andreasen

      Gu er du da ej. Men nu er dit idol fanget i urent trav og så lukker du ned for egen dømmekraft.

      Min dømmekraft fejler intet. Jeg behøver ikke jurister til at fortælle mig ret og vrang.

     • Johnni Syska

      MM er hverken mit idol eller medlem af et parti jeg ville stemme på.

      Kan du virkelig ikke selv læse din dømmekraft er helt i hegnet.
      Du behøver ikke demokrati, politi og retsvæsen til at fortælle dig hvad der er ret og vrang.
      En udsendelse i DR, artikler i EB og udsavn fra David Trads er alt hvad du har brug for.

     • Frank Andreasen

      Næe. I modsætning til dig, parkerer jeg ikke min dømmekraft som en teenager gør hos sit idol.

      At du er faktafornægter oveni, gør det blot endnu mere grinagtigt.

     • Johnni Syska

      At du ikke kan læse og ingen dømmekraft har behøver du ikke gentage.

     • Søren Revser

      Du er vel bekendt med, at Messerschmidt selv Har tilstået og beklaget.

     • Johnni Syska

      Så har du vel ikke noget imod at linke til der hvor han siger at han er en tyveknægt, korrupt eller kriminel.

      Du forstår vist ikke helt at det han har “tilstået og beklaget” ikke er hvad i beskylder ham for.

     • Søren Revser

      Nej de ord vil han naturligvis aldrig bruge om sig selv.

      Men mon ikke han bedst selv kan forklare os, hvad det Så er han beklager vedrørende ulovlig brug af EU midler og sågar tilbagebetaling af samme(bemærk venligst at ulovlig brug af EU midler er et synonym for tyveri) . Og lad ham da også gerne forklare hvorfor han nu bliver undersøgt af EU’s anti korruptions enhed(selvom den naturligvis er en farce I sig selv).

      Sagen er vist så belyst, som bedrageri nu engang kan blive.

      Du plejer faktisk at være rimelig fornuftig. men det her mærkværdige forsvar af svindel tjener dig altså ikke.

     • Johnni Syska

      Vi kører lidt rundt i ring her.

      Du mener ikke at demokrati og retsvæsen er noget som betyder noget for dig og dine. Du står klar med høtyven, har tændt ild i faklen og ønsker ikke at vente på udfaldet af OLAF og en evt sigtelse og senere dom.

      Du har besluttet dig for at være anklager, dommer og bøddel ud fra oplysninger du ikke kender noget til.

      Der er mange der bliver undersøgt og sigtet for diverse forbrydelser som ikke fører til dom fordi det var ubegrundet anklager så der er intet odiøst i at han undersøges af OLAF.

     • Søren Revser

      Nej OLAf er en ren farce. EU vil naturligvis aldrig “finde” korruption indenfor egne rækker.

      Og hvad laver de overhovedet??? Det er jo ren Olsen Banden syltekrukke.

     • Johnni Syska

      Jaja

      Jeg har forstået du mener man er skyldig indtil det modsatte er bevist.

    • Benny Holm

     You sir, need a good blowjob. Find a woman. Get on. Your hate is surpressed cum. Go on.

  • Dennis Sørensen

   Du er jo ikke andet end en faktaresistent nar.

  • Benny Holm

   The enemy is within you buddy…

 • Arvid Holm

  Det forekommer sandsynligt, at nogle burkha-bærere har valgt beklædningen frivilligt, medens andre er blevet tvunget/presset dertil.
  Den svageste gruppe må være dem, der mod deres vilje skal gå rundt i et telt.
  De svigtes naturligvis, hvis man beslutter at den stærkere gruppe skal have deres vilje sammen med dem, der tvinger den svage gruppe.
  De to grupper af piger/kvinder har tydeligt modsatte interesser.
  Een af grupperne bliver derfor uundgåeligt svigtet.
  Hensynet til kvinderne kan derfor lades ude af betragtning.
  Ganske som diverse venstreekstremisters syn på Morten Messerschmidt er irrelevant for debatten.

 • Frank Andreasen

  Fej nu for egen dør først Messerschmidt. Din sag med OLAF går ikke væk, bare fordi du basher nogle muslimer med deres påklædning.

  • Peter Andreasen

   Er du troll, eller er du slet og ret en tosse!! Frank Fjols.

 • Anders Jensen

  Godt skrevet. Kun ekstreme liberalister og socialister støtter muslimske mænds suveræne ejendomsret over deres kvindelige familiemedlemmer..

  • Anders Jensen

   Og husk, at det er et kæmpe plus, at der findes denne tastaturpøbel, som sviner MM på en ganske uartikuleret vis. Den almindelige læser, læser bloggen og forarges over det halehæng af stupide hetzende indlæg. Det sætter virkelig et velskrevet blogindlæg i en helt rigtig kontekst. Det er win-win.

   • Jørgen Villy madsen

    Ingen er i tvivl om, at tastaturpøblen er ansat af Mortens støtter for at
    skaffe opbakning til hans store mål om at redde Danmark. Den pæne mand ofrer sig og bliver svinet til – ham må vi da stemme på, synes Karen i kæret og Maren i mosen at mene.

    Han har slet ikke fortjent at blive skældt ud, selvom han er lidt
    langfingret – det er alle de andre også og sikkert meget værre end Morten.

    Det skulle ikke undre mig, om du er en af bidragsyderne, og du har ret. Det er en win-win situation. Det har virket før, men denne gang er det ikke Morten, der vinder. Han kan ikke narre alle hele tiden.

    • Anders Jensen

     LOL Villy. Dine indlæg er altid så fyldte med så vilde postulater, at de virker komiske. Enten skrevet af en knægt fra 1. g eller en ældre gråskægget original på biblioteket.

     Du er så fyldt med følelser, at du ikke magter en normal dialog. Og igen-igen forbløffes man over al den indestængte had og intolerence, der trives på den yderste venstrefløj. hehe

     • Jørgen Villy madsen

      Jeg gør, hvad jeg kan for at more børn og barnlige sjæle. Det kan man ikke sige om dig. Du er den mest frastødende bidragsyder overhovedet her på bloggen, og det siger ikke så lidt.

     • Anders Jensen

      Hehe Villy, du sprutter jo af vrede. Pas på du ikke taber gebisset i din iver 🙂

      Jeg har kun skrevet få og korte indlæg på berlinske, og alligevel kan du udråbe mig til den mest “frastødende”..?

      Hvor mange mon du har sagt det til? LOL

      Om en anden skriver du

      “Du er gammelfascist og har naturligvis krav på modspil fra et normalt menneske i din ensomhed. Det leverer jeg gerne. Det kommer til at gøre ondt, men sådan er livet”

      LOL Villy….

     • Albert Nielsen

      Nåede du ikke at gemme dig, Jørgen Villy, da Sovjetunionen gik i opløsning? man kunne ellers ikke se r*vene for ba’r hæle, da kommunistslynglerne forsøgte at skjule sig.

     • Kim Kaos

      Jørgen Villy madsen er gammelkommunist og er meget stolt af det

     • Jørgen Villy madsen

      Du er gammelfascist og har naturligvis krav på modspil fra et normalt menneske i din ensomhed. Det leverer jeg gerne. Det kommer til at gøre ondt, men sådan er livet.

     • Albert Nielsen

      Sikke en omgang pattebørnsvrøvl.

      Kim Kaos har igen og igen demonstreret, at han er imod alle totalitære ideologier – i modsætning til kommunistslyngler, som tilbeder dem.

     • Jørgen Villy madsen

      Undskyld Albert Nielsen, at jeg ikke nævnte dig, men selvfølgelig hører du også til blandt de uindskrænkede indskrænkede. Du er med i toppen. Hvad er dit handicap?

     • Albert Nielsen

      Mit handicap er 16.

     • Kim Kaos

      Vi burde gå nogle huller en dag

     • Jørgen Villy madsen

      Det var så lidt. Dit svar tyder på, at du måske ikke er så indskrænket, som du ofte virker. Det glæder mig.

     • Albert Nielsen

      Hold dig endelig ikke tilbage. Jeg er klinisk idiot. Kan du ikke huske, da jeg stod udenfor din gummicelle og råbte hallusahøj!

     • Jørgen Villy madsen

      Nu kender jeg dig igen. Du har det svært, men der er nok ingen, der kan hjælpe dig. Lev med det.

     • Albert Nielsen

      Jeg kan ikke leve med det, jeg er en zombie, døde 1879 i New Zealand, hvor jeg var præst for … Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargh!

     • Marianne Andersen

      Kommunisme/socialisme/nazisme/fascime = samme surdej blot med forskellige navne.

      Blandt tænkende mennesker er kommunister lige så foragtede som nazister, forskellen er bare at kommunisterne af uransagelige grunde er sluppet for den retfærdige straf som blev fascisterne og nazisterne til del.

     • Jørgen Villy madsen

      Jeg forbløffes, hver gang jeg støder på den uindskrænkede indskrænkethed og kan ikke lade være med stille spørgsmålet: Hvordan overlever du, Kaos, Anders Jensen og mange andre her på bloggen hverdagen med så begrænsede mentale muligheder?

      Det er faktisk imponerende, medmindre I alle er på overførselsindtægter, så er det knap så imponerende. Det er dog det mest sandsynlige. Effektivitet og Produktivitet er ikke lige jer.

      Hvis I ikke er på overførselsindkomst ville jeg gerne vide, i hvilke erhverv man som så retarderede, som I er, kan opretholde livet. Det vil interessere rigtig mange. På forhånd tak.

     • Marianne Andersen

      Dine infantile perfide angreb siger så uendelig meget mere negativt om dig end du åbenbart er i stand til selv at se. De understreger på bedste vis andres karakterisering af dig.

     • Jørgen Villy madsen

      Du er vidunderlig og lever helt op til mine forventninger. Tak Marianne.

     • Jørgen Villy madsen

      Jeg er nødt til at korrigere dig, selv om det naturligvis er spild af guds ord på Balle-Lars, men adel forpligter. Kommunister er stolte af at være kommunister og har grund til at være det.

      Fascister – dvs. nationalister, liberalister, kapitalister, militarister, medlemmer af DF m.v. – er flove, og det bør de være. De har alle gode grunde til det.

      Dit indlæg afslører, at du ikke omgås tænkende mennesker, og det kan ikke være en tilfældighed. Derfor skal du lade være med at tale på deres vegne. Det fornærmer mig.

    • Anders Jensen

     LOL

     “…og som jeg ikke vil kunne få kendskab til hverken fra dig eller Morten – uhyggeligt ensporede som I er. I vil ikke sandheden, fordi har lavet en ny version, der tilfredsstiller jeres syge sind.

     Det er jeres og DFs fanatisme, der er farlige for Danmark. Meget
     farligere end Islam nogensinde kan blive, fordi der er stemmer i
     muslimbashing – mange stemmer har vi set, den slipper Morten aldrig. At
     straffe burkabærerne er et farvel til demokrati og et velkommen til føreren og nationalpolitistaten.”

     Hehe det ER sgu da morsom læsning…

    • Lars H

     Nu er MM mig bekendt ikke dømt for noget endnu. Muligt at han bliver det, men i Danmark har vi stadig (officielt) den holdning, at indtil man er dømt er man uskyldig… er så godt efterhånden klar over, at du – som en del af den offentlige gabestok – ikke holder dig for god til at dømme andre før domstolene….
     Umiddelbart har jeg ikke den store fidus til MMs fremgangsmåde, men har dog tillid til, at de folk der (rent faktisk) har kendsgerningerne og undersøger dem, også er i stand til at vurdere, om der er noget at komme efter.

 • Fint indlæg, men det er beskæmmende at se, hvordan det had, der åbenbart har fæstet sig, kommer til udtryk i mange af kommentarerne.
  Det er under lavmålet, og hører ikke hjemme i en god debat!

  • Anders Jensen

   Helt enig, men de arbejder jo ufrivilligt til MM’s fordel – så igen – win-win. 🙂

   • Dennis Sørensen

    Ja, dem der stemmer på “dansk” folkdanserparti får virkelig valuta for pengene.

  • Jørgen Villy madsen

   Taler du om Messerschmidts had til demokrater eller om demokraternes had
   til Messerschmidt? Forklar dig lidt tydeligere. Det er ikke nok, at kun de
   indforståede forstår, hvad du mener, medmindre du ønsker at skjule nogle
   utiltalende tilbøjeligheder.

   EU er demokrati, og er man anti-EU er man anti-demokrat. Så simpelt er det.
   Det er normalt for højrefløjen og kan ikke undre nogen. Højrefløjen har altid
   og vil altid hade demokrati – ellers var den ikke højrefløj. Den forstår
   simpelthen ikke meningen med at lade folket bestemme, når man har så udmærkede førertyper.

   Den ser ikke noget problem i at modarbejde det demokratiske fredens projekt,
   EU, og bakke helhjertet op om Nato – krigens projekt. Mig undrer det ufatteligt,
   men vi er, som vi er – primitive, underudviklede, udemokratiske.

   • Johnni Syska

    USA er demokrati, og er man anti-USA er man anti-demokrat.

    • Jørgen Villy madsen

     USA er kontrolleret af multimilliardærer. Er det det, du kalder demokrati? Så er ikke underligt, at vi aldrig er enige. Den version af demokrati er for underlig – selv for mig.

     • Johnni Syska

      Det bliver Pernille Skipper glad for at hører for hun tilhører jo ikke selv eliten og mener at eliten består af 423 danskere som bestemmer det hele.

      Citat
      »For eliten findes. Også i Danmark. Og den består af nogle få hundrede,
      helt konkrete mennesker, der kan få en indflydelse, som ingen andre har,
      og som de ikke er demokratisk valgte til – men som de har, fordi de har
      penge«.

      Dine udtagelser kan næsten ikke blive mere fjollet og tosset og taler for sig selv.

     • Jørgen Villy madsen

      Hvilke udtagelser? Uddyb det!

    • Lars H

     Det er sgu godt nok Erasmus Montanus argumenter.. En sten kan ikke flyve, jeg kan ikke flyve ergo er jeg en sten?!!! Det er som at høre fjolserne, der absolut skal hævde, at hvis man ikke er for dem så er man imod dem.. hvis du kan, så prøv dog at bruge hovedet bare en lille smule. Der er sgu fejl i alle systemer – også de demokratiske, vi lærer bare at leve med dem, men derfor kan man godt være imod tingene 🙂

     • Johnni Syska

      Hmm

      Mon ikke du skulle læse det indlæg jeg svarer på og så bagefter overveje hvorfor jeg skriver som jeg gør.

      Det kan være det går op for dig at jeg brugte hovedet mere end du tror og gad læse. ;0)

     • Lars H

      Efter at have læst dine indlæg tvivler jeg stærkt på at hovedet er anvendt – eller er det bare udtryk for noget andet 🙂 Et tåbeligt argument bliver ikke bedre af at blive anvendt som svar på noget andet tåbeligt, men det forventer jeg ikke at du forstår.

     • Johnni Syska

      Der er så meget du heller ikke forstår.

  • Kim Nielsen

   Manden har begået lovbrud. Stjålet af kassen. Stats-kassen. Fatter du det?

   • Anders Jensen

    Hvis du har ret i din påstand, skal han vel retsforfølges? Og det bliver han ikke, så måske er der noget, du ikke har fattet? 🙂

    • Kim Kaos

     Kim Nielsen er en falsk konti – drop ham

  • Kim Kaos

   De fleste stammer fra den samme mand der har en række falske konti.

  • Dennis Sørensen

   M&M og “dansk” folkedanserparti smager bare deres egen medicin. Straks er der nogen som dig, der giver sig til at jamre over at striben af indlæg ikke er andet end en gang politisk ADHD fra flyverens side.

  • Lars H

   Fin kommentar. Desværre kan man vel dårligt kalde dette en debat 🙂

 • Birgitte

  Til jer der skråsikkert udtaler jer om at niqab ikke er undertrykkende for kvinder. Her er Sophie Kasikis beskrivelse af at iføre sig niqab efter at være rejst til Islamisk Stat for at være med i det, hun som konvertit troede var det rigtige og meningsfulde:
  ————–
  “Du har ikke taget niqab med?”
  “Nej, det vidste jeg ikke var nødvendigt”
  “Så er det første, vi skal gøre, at gå ud at købe en. De er ret strenge med det her. En kvinde kan ikke gå på gaden uden at være fuldkommen tildækket”
  ————–
  “Først en lang, vid, kraveløs kjole, der nåede helt ned til fødderne, med lange ærmer. Den kaldes en abaya og er syet i noget tykt, sort stof. Under den bærer man som regel sit almindelige tøj. Oven på den ifører man sig en stor hættekappe, der dækker håret og nakken, og som falder bred og tyk helt ned under baldehøjde. Det var den, jeg havde taget på i bilen, og som har til formål at skjule kroppens former så godt som muligt. Dertil kommer endnu et lag, der skjuler panden og hagen, og som når ned til under skulderhøjde. Og så det egentlige slør, der skjuler hele ansigtet, inklusive øjnene. Sløret er udstyret med et sindrigt system af bånd og velcrolukninger, der holder på to lag tyndt bomuldsstof. Når man slår det første lag ned, kan man stadig vagt ane omgivelserne – det er som at se verden gennem et halvslapt stykke stof. Slår man også det andet lag ned, kan man ingenting se, i hvert fald kun hvis man befinder sig på et meget lyst sted. Man er lukket inde i mørke, og ifølge reglerne skal begge de tynde slør være slået ned. For at gøre dragten fuldkommen skal man tillige have sorte handsker på, og da fødderne heller ikke må kunne ses, er sandaler kun tilladt, hvis kvinden skjuler fødderne i et par uigennemsigtige sorte strømper”.
  ————–
  Pointen er: Jeg nægter at tro, at nogen kvinde frivilligt ville vælge den påklædning, hvis ikke der var mænd. Hvordan f… kan I undgå at se det indlysende – at der er noget rivende galt med rationalerne bag tildækning af kvinder? Kan det være fordi I har så stort fokus på budbringeren, at I ikke kan se hvad det er for en ideologi og tankegang, I undskylder og forsvarer?

  • Rap And

   Er det nu særlig relevant, at drage en sammenligne mellem de kvinder, der har opsøgt IS for at leve under deres regler, og de relativt få kvinder der bor her i landet, som har valgt at iklæde sig lignende gevandter.

   • Johnni Syska

    hvorfor er det ikke relevant?

   • Birgitte

    Er Sophie Kasikis beskrivelse af påklædningen ikke relevant? Og er rationalet bag kvindetildækning ikke relevant? Jeg mener da, at det er særdeles relevant. Især for dig, der andetsteds her i debatten har den holdning, at vi bare skal lære at leve med islam og acceptere islamisk levevis, dvs. sharia. Jeg gider da ikke lære at leve med de budskaber, kvindetildækningen sender til mig som kvinde, uden at ytre mig om, hvor meget det støder mig og hvilke konsekvenser, det kvindesyn har for alle kvinder. Hvad ville du egentlig sige til, hvis nogen mente, at du bare skal acceptere, at flere og flere rapænder tildækkes med den begrundelse, at de ellers ikke er værd at respektere? Jeg mener du er naiv i din acceptstrategi. Hvad med at muslimerne i stedet lære at acceptere, at deres kvindesyn, samt det voldsforherligende og chauvinistiske i deres religion kritiseres, og at det påpeges at deres profet er et ekstremt dårligt eksempel til efterfølgelse. Var det ikke en bedre ide, synes du?

  • Jørgen Villy madsen

   Uanset hvad du tror – eller nægter at tro, skal du ikke blande dig i,
   hvordan andre mennesker klæder sig. Det er hverken du eller Morten
   Messerschmidt kvalificerede til. Det rager ikke jer. I er simpelthen for
   primitive.

   Jeg er ikke i tvivl om, at muslimer klæder sig, som de gør af en række
   grunde religiøse og kulturelle, som jeg ikke kender, og som jeg ikke vil
   kunne få kendskab til hverken fra dig eller Morten – uhyggeligt ensporede som I
   er. I vil ikke sandheden, fordi har lavet en ny version, der tilfredsstiller jeres
   syge sind.

   Det er jeres og DFs fanatisme, der er farlige for Danmark. Meget
   farligere end Islam nogensinde kan blive, fordi der er stemmer i
   muslimbashing – mange stemmer har vi set, den slipper Morten aldrig. At
   straffe burkabærerne er et farvel til demokrati og et velkommen til føreren og nationalpolitistaten.

   • Birgitte

    Det er vel nok hyggeligt at debattere med dig, Jørgen Villy Madsen. “Primitivt, ensporet, sygt sind, farlig”. Flot måde at forholde sig til det dilemma, det rent faktisk er. Og flot måde at forholde sig til det kvindesyn, jeg peger på, hvis konsekvens er begrænsning af kvinders frihed. Det er super vigtigt, at vi blander os, for det kvindesyn har desværre ubehagelige bivirkninger bivirkninger også for os “utildækkede”. Se bare nytårsnat i Köln, voldtægtsepidemien i Sverige, og det faktum, at kvinder i nogle områder ikke kan færdes alene eller i almindeligt sommertøj. Begrænsende for alle kvinder. Ret utroligt, at det er kommet så vidt, at en mand kalder mig for “syg” og “fanatisk”, fordi vi er uenige om, hvor vidt det “rager” mig som kvinde, at nogen mener at kvinder bør tildækkes. Og oven i købet føler sig så selvretfærdig i sit forsvar for ideen om kvindetildækning, at det er argument nok at kalde mig primitiv, ensporet og “farlig”. Men jeg kunne da godt tænke mig at vide, hvori det farlige i min holdning – at Islams kvindesyn kommer alle kvinder ved og at vi skal blande os – består? Er det mon fordi, du mener det er farligt at blande sig i Islam og være i konflikt med Islam? Du føler dig jo tydeligvis helt tryg ved at “bashe” DF og os andre med skældsord og opfatter det sikkert som din frie demokratiske ret, hvilket ingen anfægter. Var der ikke engang en der sagde: “if you want to know who controls you, look at who you are not allowed to criticize”. Ret tankevækkende, ikke 🙂

  • Tom Erne

   I Phillipinerne lader de sig korsfæste ved påsketid. Frivilligt! Folk gør de mest utrolige ting i religiøst øjemed. Dem om det, også selv om vi må synes de er nogle tosser. Som hende du nævner, der frivilligt har været rejst ned for at leve i et kalifat under Daesh.

 • Krister Meyersahm

  Menneskerettighedskonventionen, art. 9, er tydelig i dens stillingtagen til problemstillingen. …”Enhver har ret til trosfrihed…denne ret omfatter frihed til at udøve sin tro og dens skikke (her beklædning) offentligt eller privat”.

  Forudsætter vi, at nogle klæder sig i burka eller niqab af egen fri vilje og i respekt for personens egen opfattelse af sin tro, så er denne handling omfattet af Menneskerettighedskonventionens garanti om retten til at “overholde religiøse skikke”.
  Staten har begrænset ret til indgreb i trosfriheden, nemlig kun, som det står i art. 9, stk. 2; når det er nødvendigt af hensyn til den offentlige orden, tryghed, sundhed, sædelighed og for at beskytte andres rettigheder og friheder. Der er en anden forhindring i konventionen for lovgivers udfoldelser, nemlig § 17, der forbyder staten at tilintetgøre nogen rettighed eller frihed – i videre omfang end der er hjemmel for i konventionen – som nævnt i art. 9, stk. 2.

  Ærindet ligger derfor uden for både det offentliges og privates rækkevidde. Vil man regulere på området må man i anstændighedens navn først opsige artikel 9 i Menneskerettighedskonventionen og ændre lov L.285 af 29.04.1992.

  Jeg vil medgive, at retten til at klæde sig efter sin trosopfattelse, ikke giver adgang til alle rettigheder i samfundet, f. eks. sociale ydelser. Statens har selvfølgelig ret til at beskytte sine midler og kan man ikke skaffe sig selv forsørgelse p.g.a. klædedragten, så må staten ikke hjælpe. Dette med henvisning til Grundlovens bestemmelse om, at hjælp til forsørgelse kun kan gives mod, at modtager påtager sig de pligter loven foreskriver. Er der ikke nogen lov på området er lovgiver forpligtet, at tilvejebringe et.

 • Søren Revser

  Meld dig selv til politiet dit kriminelle Røvhul

 • Kim Nielsen
  • Kim Kaos

   …….og endnu en af hans falske konti

 • Jørgen Villy madsen

  Der er produceret ufatteligt mange flotte billeder af Morten Messerschmidt. Det er strålende PR, og det giver naturligvis masser af stemmer ved valgene. Vi ved det godt – reklamer, især billedreklame, virker. Al mulig ros til reklamebureauet. De er dygtige.

  Desværre viser billederne ikke sandheden om Messerschmidt, men det er der heller ingen andre reklamebilleder, der gør, hvilket ikke overrasker mange. I stedet for Mortens hov, hale og horn ser vi hæle, hofter og hat.

  Utroligt hvad billedmanipulation giver mulighed for at kamuflere, men burde det ikke være ulovligt?

 • gert Seehofer

  Trolle hæren er særdeles aktiv.
  Tror I at den danske er så DUM ?
  Tror I at vi ikke kan se hvad der foregår på vores gader og stræder ?
  Snothvalpe.
  NEVER SURRENDER

 • Weidekampf

  Glem ikke at denne mand tilsyneladende er svindler og bedrager, som hver måned modtager godt kr. 130.000,- fra os skatteborgere i EU.

 • Tommy Jensen

  Morten Messerschmdt tuder og flaeber over torklaeder til begavede arbejdsomme muslimske kvinder med rank ryg, fordi de truer danskernes national vaerdier.

  Samtidig gaar 200 ISIS folk frit rundt i Danmark paa velfaerdsydelser og drikker chokolade paa en fortovscafe med danskerne, og Folketinget foreslaar hjemvendelsespakker til de sode ISIS folk der er blevet sparket ud af Syrien af Putin.
  I ved ISIS det er dem der afhugger haender, fodder, hoveder og braender folk levende.

  Fordi det vores vaerdier og saa noget.

  • Kim Kaos

   Nej han skriver om burka og niqab og ikke tørklæder – på at se om du i løbet af weekenden kan lære at kende forskel

 • Ib Christoffersen

  Kan Berlingske ikke få andre end EU-mesteren i svindel med vores EU penge til at skrive?