Danmark skal have et stærkere forsvar

 

Det er klogt og økonomisk at bruge værnepligten.

I 2004 blev det danske forsvar lagt om, så man specialiserede vores styrker til at deltage i internationale operationer langt fra Danmark. Man regnede ikke længere med, at der ville være brug for at forsvare vores nationale område, og derfor holdt man op med at indrette sig på den opgave. Værnepligten blev lavet om til ikke at rumme nogen egentlig militær uddannelse og militært formål i sig selv, men til at fungere som rekrutteringsmekanisme til forsvaret. Reserven nedprioriteredes kraftigt og mobiliseringsstyrkerne forsvandt.

Vi kan i dag ikke forsvare vores eget land med vore militære styrker.

Det er efter min mening en fejl. Et land skal altid være i stand til at forsvare sit eget område. Også selvom man ikke umiddelbart står foran en invasions-trussel. Og det gør vi ikke dag.

Vi kan godt vælge at tro på, at verden er blevet et bedre sted, og at der aldrig vil opstå krige i vores område. Men det er umådelig naivt, vil jeg mene. Det vil svare til, at man tror på evig sommer og derfor smider sit vintertøj i skraldespanden. Vel har vi haft en dejlig lang fredsperiode de sidste mange år. Men hvor ofte i historien har vi set den slags lange fredsperioder blive ved? Der var engang, – den gang i begyndelsen af 1900-tallet, hvor man troede, at der aldrig mere ville komme krig i Europa. Dengang tog man voldsomt fejl. Vi risikerer at gøre det samme i dag, hvis vi tror på en evig fred i Europa og kun indretter os på at skulle bruge militære styrker langt borte fra vores eget område.

Hvis man ønsker at opretholde sin selvstændighed skal man have et forsvar, der som det mindste kan forsvare sit nationale område. Dertil kommer, at vi som NATO-land skal leve op til vore allianceforpligtelser. Så vi har nok at gøre i det kommende forsvarsforlig med at rette op på forholdene i forsvaret.

Men kan vi ikke regne med, at vi får 10 års varsel, før der sker noget? Det er der nogen, der har ment, at man gør. Jeg tror ikke på det. Hvornår er det, at man er 10 år borte fra en trussel? Og hvordan skal man så reagere? Lægge sin økonomi om, så man opprioriterer militæret og nedprioriterer det civile? Hvordan vil befolkningen reagere på sådan en plan, som må virke meget urealistisk, hvis man får at vide, at der er 10 år til krig? Og hvad kan man overhovedet nå i løbet af 10 år?

Nej, det bedste er selvfølgelig at have et forsvar, der altid kan det nødvendige minimum og hvor der samtidig er indbygget en fleksibilitet, så man kan skalere op og ned efter behov. Det er derfor vi i Dansk Folkeparti har foreslået, at vi omlægger forvaret til en lille fastansat kerne og en større reserve og mobiliseringsstyrker. På den måde får man på en økonomisk måde et forsvar, der fastholder det høje niveau af viden og færdigheder; som kan bruges til internationale opgaver, men også være klar til opgaver i nærområdet og på vores eget område.

For at opbygge en sådan struktur skal man udvide værnepligten, genoprette reserveofficersuddannelserne, opbygge en aktiv reserve samt mobiliseringsenheder med veluddannede værnepligtige. Det vil give fleksibilitet i opgaveløsningen på den mest økonomiske måde.