Dansk Folkeparti svækker politiet

Ved midnat bliver dansk politis adgang Europols forbryderregistre dårligere end alle de andre landes. Det vil gå ud over politiets arbejde.

Rigspolitiet har gjort status over den danske Europol-aftale, som trådte i kraft i maj måned i år. Deres konklusion er klar: der er en omkostning ved, at vi stemte nej den 3. december 2015.

Helt konkret betyder det, at dansk politi fremadrettet ikke får de samme muligheder for at bruge teknologi i deres opklaringsarbejde optimalt, sådan som politiet gør i andre medlemslande.

I de andre lande kan politiet glæde sig over Quest, som er et søgesystem der integreres i betjentenes mobiltelefoner via en app. Dermed kan de udenlandske betjente søge direkte i Europols data.

De danske betjente skal derimod fortsat ringe til København eller Haag og få en ansat til at klikke på musen efter de ønskede oplysninger fra Europol.

Her er Rigspolitiets hårde konklusion:

”I overensstemmelse med Rigspolitiets vurdering af den skitserede aftale fra december 2016, er det således samlet set fortsat Rigspolitiets vurdering, at aftalen med Europol på en række væsentlige områder er operativt tilfredsstillende for dansk politi.

I forhold til adgangen til databaserne er det Rigspolitiets vurdering, at aftalen sikrer dansk politi en adgang, der operationelt næsten svarer til den direkte adgang, dansk politi havde frem til 1. maj 2017.

Det er dog Rigspolitiets vurdering, at den manglende direkte søgeadgang, herunder særligt den manglende adgang til QUEST og den manglende mulighed for at lade oplysninger fra Europol indgå direkte som understøttende datakilde i politiets analytiske og proaktive kriminalitetsbekæmpende arbejde, inden for meget kort tid vil indebære en væsentlig begrænsning af dansk politis mulighed for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet sammenlignet med medlemmer af Europol“.

Ingen klapsalver i Europa

Så i modsætning til hvad vælgerne blev bildt ind af Dansk Folkeparti og andre har det konsekvenser for dansk sikkerhed og tryghed og politiets muligheder. Et klart eksempel på at der blev løjet for vælgerne. Og et klart eksempel på at vi er stærkere sammen med de andre i Europol.

Der er nærmest tragikomisk, at partiets EU-ordfører Kenneth Kristensen-Berth i dag udtaler til DR, at ”… hvis dansk politi ender i en situation, der er meget ringere end de andre politimyndigheder inden for Europol-landene, så må alle jo have en interesse i, at vi ser på den aftale endnu en gang”.

Det er som om alvoren stadig ikke er gået op Berth. Som om vi kan gå og hive ned fra hylderne efter forgodtbefindende. Som om han tror, at alle andre lande vil lægge sig fladt ned for Danmark, selv om vi ikke vil bidrage til det fællesskab, som alle de andre lande bidrager til.

Berth og DF tror stadig, at de kan komme til sammenskudsgildet med tomme lommer og nasse på de andre hele aftenen. Det tror jeg ikke. Og det er en forkælet holdning.

Hvis Dansk Folkeparti og deres fæller i Skatte Alliancen og Enhedslisten forventer store klapsalver for deres ageren omkring Europol, så kan de vente længe. Nede i Europa hører jeg i hvert fald ingen klapsalver.