Danskerne vil afgive suverænitet

Du kan frit tage på ferie, arbejde og studere i alle EU-lande. Du kan handle på kryds og tværs af landegrænserne, uden at betale en krone i told. Du kan købe alt fra shampoo til grøntsager, uden at bekymre dig om, hvorvidt de er fyldt med giftige stoffer.

Det kan du, fordi vi i Danmark har overdraget suverænitet til EU, som har kvitteret med at sørge for, at vi samarbejder på tværs af landegrænserne i Europa ud fra fælles regler. Uden fælles regler ingen fri bevægelighed, intet fælles indre marked,

En ny og omfattende undersøgelse fra Tænketanken Europa viser, at mere end halvdelen af den danske befolkning gerne afgiver suverænitet til EU, så længe det kommer Danmark til gode.

Jeg er fuldstændig enig med flertallet: Vi skal kun afgive suverænitet, som gør Danmark større. Derom kan der ikke være nogen som helst tvivl. Vi skal kun afgive suverænitet, når det er i Danmarks interesse.

Lad mig samtidig slå fast, at det gælder også den anden vej rundt. Husk på at EU er os selv, EU laver det, vi vil have dem til. EU bruger kun national suverænitetsafgivelse dér, hvor det giver værdi for medlemslandene og befolkningerne.

EU ikke er sat i verden for at rive demokrati og nationalfølelse ud af hænderne på borgerne. Tværtimod. Grundfilosofien i EU er at lave fælles regler, som kan gøre vores region bedre, rigere og grønnere. Det kræver noget velvilje. Det kræver, at vi afgiver den nødvendige, og kun den nødvendige, suverænitet. Hvis vi kun giver EU en halvhjertet indsats, får vi også et halvhjertet europæisk samarbejde. Det er ikke en fordel for nogen. Slet ikke for Danmark.

De regler vi tilslutter os, er ikke noget, som en flok jakkesætsklædte politikere i Bruxelles bare tryller op af en stor hat. Det er resultatet af lang tids politisk arbejde, som Kommissionen (embedsmændene), EU-Parlamentet (de folkevalgte) og Ministerrådet (de nationale regeringer) er blevet enige om på almindelig demokratisk vis.

Et godt eksempel er den energiunion, som jeg selv er meget involveret i at gøre til virkelighed. Vi prøver at skabe nogle fælles rammer for, hvordan vi nemt og billigt kan handle vedvarende energi på tværs af medlemsstaternes landegrænser. Og gøre os uafhængige af russernes gas og sheikernes olie.

Hvis ikke Danmark havde afgivet den suverænitet, skulle vi forhandle med hver enkelt eneste medlemsstat. Og så tør jeg næsten love, at der ikke ville flyde meget grøn energi fra land til land. Det havde været et stilstudie i særinteresser.

Der er mange interessante resultater i Tænketanken Europas undersøgelse. Eksempelvis vil danskerne gerne være med i Europol, men vi vil beholde retsforbeholdet. Danskerne vil kunne bevæge sig frit over grænserne, men vi vil ikke have tilflyttere fra Østeuropa. Danskerne vil EU det meste af tiden, men vi vil gerne have, at Folketinget kan sige fra, når det passer os.

Det havde været fantastisk, hvis det kunne lade sig gøre. Men i praksis, i et internationalt samarbejde, vil der altid være gynger og karusseller. Hvis samtlige nationale parlamenter reducerede EU til en handlingslammet ligegyldighed, ville der ikke være nogen som helst grund til at være medlem. Og det vil ikke, jeg understreger og gentager, dét vil ikke, være i hverken din, min eller i Danmarks interesse.