De uansættelige – ansigtstatoveringer, rygmærker og niqaber

Hvis man lader sit ansigt tatovere som et kranie, så er det det samme som at sige, at der er masser af arbejde, som man ikke vil stå til rådighed for.

I dette tilfælde (klik på linket for at læse mere) har en 35-årig mand heldigvis taget den konsekvens, at han får tatoveringen fjernet for at kunne få et arbejde. Men i andre tilfælde bør bevidste forsøg på at gøre sig uansættelig i de fleste stillinger have den naturlige konsekvens, at man taber retten til dagpenge og kontanthjælp.

Går man f.eks. med rocker-rygmærke eller niqab, eller har man fået indopereret horn i panden, så står man ikke til rådighed for langt det meste arbejde, på samme måde som en person, der ikke vil møde fast klokken 8.00 om morgenen, ikke står til rådighed for ansættelse i mange stillinger.

At have arbejde i funktioner, hvor man møder kunder eller brugere, er meget ofte ikke foreneligt med, at man gør sig store anstrengelser med at se farlig ud, at man forsøger at ligne en djævel, eller at man klæder sig som Disneys “Sorte Slyngel”.

Ingen af de to her står i mine øjne til rådighed for arbejdsmarkedet, og de bør derfor heller ikke have ret til hverken kontanthjælp eller dagpenge:

Skærmbillede 2014-09-24 kl. 09.08.58

Hvis man gerne vil leve af penge, som andre har betalt i skat, så følger også en pligt til at gøre sig bare en smule umage med at finde en plads i samfundet, hvor man kan gøre sig nyttig og tjene en løn. Vil man ikke gøre sig den umage, så skal man heller ikke kunne forvente, at samfundets øvrige medlemmer vil gøre en ekstra indsats for at forsørge en.

Kan man klare sig på egen hånd, så kan man naturligvis gøre lige, hvad der passer en. Pligten til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet med alt, hvad det indebærer, kommer kun af, at man går til det offentlige og beder om penge, fordi man ikke har et arbejde.

Som statsminister talte socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen meget om “sammenhængskraft” i det danske samfund. Han mente, at sammenhængskraft især kom fra en rundhåndet socialdemokratisk stat. En mere nøgtern analyse ville være, at uddelingen af overførselsindkomster til enhver skader sammenhængskraften, fordi det bliver konsekvensfrit at leve på kant med f.eks. normer om, at man bør fremstå venlig og tillidsvækkende i stedet for truende og afstandtagende, når man bevæger sig rundt i samfundet.

I “gamle dage” var den almindelige norm, at man i sin offentlige fremtoning skulle signalere imødekommenhed og ufarlighed. Det var forudsætningen for, at man kunne interagere med flest mulige af sine medmennesker, så man havde lettest muligt ved at skaffe sig et levebrød. I dag sørger socialstaten for, at man ikke behøver at bekymre sig om sit levebrød, og de gamle normer om at fremstå imødekommende og ufarlig eroderes.

Det er ikke sammenhængskraft, det er det modsatte.

 • Erling

  Men hvor er det dog indlysende rigtigt, Ole!
  Der skal nu nok – som sædvanligt i dine blogs- være en del, der i stedet for at holde sig til sagen begynder at skrive vredt om en kuglestøder og Saxo Bank bare for at forplumre debatten, og fordi de ikke kan argumentere mod eklatant logik..

 • Helge

  Hvad med den liberale holdning at må selv må bestemme hvordan man går klædt. ?.

  Men det er måske et specielt kodeks for mennesker der er så uheldige intet arbejde at have som efterlyses.
  Tidligere er kritik af overvægtige, forkerte frisurer, kropslugt osv, bragt frem.

  Men essens af kritik er vel, at folk på overførsels indkomster skal være formet i OBO´s billede da de ellers ikke står til rådighed, for ansættelse efter OBO´s mening.

 • Steen

  Hej Ole ‘den havde jeg ikke lige set komme’ Du kan være sikker på at du nok skal få stryg af de etablerede meningsdannere, når du nu sammenligner muslimske kvinder med ‘Sorte slyngel’
  Havde ‘Sorte slyngel været svensk, var han for længst blevet forbudt.
  Jeg er ikke en af dine vælgere, men mener at dit indlæg rammer rigtigt. Vi er desværre nået dertil i vores velfærdssamfund, at enhver er sig selv nærmest, og snupper hvad de kan få fat i (lidt som Sorte slyngel der stjæler fra kapitalisten onkel Joakim) Her er onkel Joakim bare vores fælles kasse. Uden tradition for indtjening med tilhørende skattebetaling, gør udfordringen stor og dem der råber op om velfærd er helt sikkert ikke dem der tjener pengene.

 • Jens P.

  Nu har ‘Helge’ ovenfor godt nok allerede stillet det åbenlyse spørgsmål, men jeg tillader mig så at gentage det.

  Hvordan er det foreneligt med at være liberal, at man vil bestemme, hvordan andre mennesker skal gå klædt og se ud?

 • Jens P.:

  At være liberal er ikke at gå ind for frihed til at leve, som man vil, og derefter at lade andre betale for konsekvenserne af ens valg. Den liberale lader frihed følge af ansvaret for at leve med konsekvenserne af ens egne valg.

  Som jeg skriver, så går jeg til enhver tid ind for ethvert menneskes ret til at klæde sig, tatovere sig og få horn i panden helt efter egen overbevisning. Jeg går også ind for at forbuddet mod at lade sig tatovere i ansigtet skal afskaffes.

  Men når man tropper op på kommunen og beder om penge, fordi man ikke kan finde et arbejde, så er en betingelse for at modtage pengene, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet. Og man står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man insisterer på at have en fremtoning, der gør en uegnet til ansættelse på det meste af eller hele arbejdsmarkedet.

 • Martin

  Håbløse kommentarer. Læs nu teksten. Det handler ikke om at indskrænke folks frie valg, men at du ikke skal forvente forsørgelse af samfundet hvis du ikke er arbejdsmarkedsparat. Fair nok hvis vil gå med niqab eller rygmærker, men det er for egen regning…

 • David

  Du læser det forkert. OBO taler jo ikke om at forbyde speciel påklædning eller kropsudsmykning. Jeg er sikker på at OBO, er funklende ligeglad. Pointen er, at du kan gøre alt, hvad du vil med dit udseende, men at de valg du træffer har konsekvenser. I dette tilfælde er konsekvensen naturligvis fortabelse af retten til dagpenge og kontanthjælp, da disse ydelser kræver, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, hvilket du de facto ikke gør i de nævnte tilfælde.

 • Stig

  Som liberal må man selv bestemme, hvordan man ser ud – men man har også et personligt ansvar, og ønsker man f.eks. at modtage andres penge, så må man jo også gøre en indsats for at få adgang til dem.

  Det er såmænd blot det som anføres.

 • Ole

  Naturligvis har man ret til frit at vælge sin påklædning, men såfremt dette valg reducerer ens chancer for at bestride/ få et job og man som en konsekvens heraf kommer uden for arbejds markedet ja så er det ikke samfundets opgave at forsørge den person. Bravo Ole godt indlæg der rammer lige ned i en central problem stilling i det danske samfund.

  Man har friheden til at gøre lige hvad man vil i et Liberalt Samfund og vælger man ikke at trække på de offentlige kasser men selv at finansiere sit eget liv ja så kan man møde op til job samtale iført niqab, ring i næsen og klap hat med snor i og fortælle chefen at ha er en klovn og at man selv vil overtage hans job og være chef.

  Vælger man derimod at lade andre betale/ finansiere sit liv ja så må det forventes at man gør sig umage/ sit yderste for at komme ind på arbejds markedet det er det der er pointen her.

 • Hans

  så sandt, så klart, så indlysende rigtigt! Udfordringen er naturligvis hvem/hvordan det skal bestemmes om “kropsudsmykning” eller div. religiøst bestemte klædningsstykker (eller adfærd) er af et sådant omfang, at man ikke er til rådighed, og dét vil betyde, at næppe nogen af de såkaldt ansvarlige politikkere tør tage ansvar for at føre noget sådant ud i livet!
  Men diskussionen om det relevante i at være på alle måder “til rådighed” og ikke mindst det enkelte menneskes eget ansvar for at sikre de facto rådigheden er uhyre vigtig! Og har jo været totalt fraværende hidtil, hvor enhver som ikke kan skaffe sig et arbejde pr. definition anses for et offer.

 • Kim

  Det er interessant at se, at der til stadighed er folk som ønsker at kommentere på en blog uden de har læst, eller i hvertfald forstået teksten eller det skrevne ord. Det efterlader to mulige årsager:
  A) Det er med vilje og uden egentligt at ville deltage i en debat,
  B) den må i selv regne ud

  Det nytter jo ikke noget at jeg går til kommunen og beder om hjælp, fordi jeg ikke kan få et job som den skæggede dame, når jeg er en glat baberet mand!

 • nigga

  Helge: Det er ikke liberalt at tvinge andre mennesker til at betale for understøttelse af personer der SELV VÆLGER at gå klædt som noget der ALDRIG vil have et arbejde.

  Med andre ord ligger det fint i tråd med, at man må GØRE HVAD MAN VIL, sålænge man IKKE SKADER ANDRE.

  Så de fjolser her, må altså tage alt det tøj og tattovering på de vil, bare de tager konsekvensen -> holder nallerne fra understøttelse !

 • Eva

  se ://jyllands-posten.dk/politik/ECE7031836/de-radikales-bagland-vil-tillade-tatoveringer-i-ansigtet/

  Kan samfundet så sende alle dem der ikke kan få et job p..gr. af tatoveringer , op til den radikale parti kasse , hvor de kan blive underholdt økonomisk . ???

  Vi kunne måske samtidigt sende alle flygtningene og øvrige udlændinge – -( som de Radikale har været hoved arkitekten for –) , som er på overførselsindkomst, samme vej ???
  Men tvivler de Radigale kan betale bare en milliontedel af alle disse udgifter ???

  Men måske kan vi sende dem til LA i stedet , de elsker jo lukkede kasser eller måske bare halvåbne kasser – de kan jo aldrig blive helt lukkede – på grund af FN`s og EU `s konventioner , Schengen aftalen og menneskerettighederne, – der er jo udgifter til varmestuer og folkekøkkener om vinteren, sygehusindlægninger m.v. – på grund af åbne grænser , lukkede øjne ,ører og hjernevirksomhed .

 • Jens P.

  @ Ole Birk,

  jeg forstår så, at du vil fratage offentlig hjælp til personer, som du finder ikke egnede til ansættelse pga påklædning eller tatoveringer og lign.

  Hvem er med i øvrigt med i dommerpanelet?

  Hvis en jøde har kalot på eller en kristen går med kors, falder det så ind under samme tilfælde?

  Må man have lyse striber i det ellers mørke hår. Jeg kan jo godt regne ud, at en fuld farvning i en rødlig farve, skal være absolute strengt forbudt.

  Hvis der kun er råd til en genbrugshabit i en for stor størrelse og ikke et Hugo Boss jakkesæt, er man så heller ikke værdig til ansættelse og skal fratages den offentlige hjælp?

  Og nu vi er ved offentlig hjælp. Hvis nu en landmand har en tatovering, skal vi så ikke også fratage ham landbrugsstøtten? Og så specielt som den gruppe går klædt. De er da totalt uden for ansættelse.

 • Torben Snarup

  Desværre har mange glemt ordet “konsekvens”. Det lærer børnene ikke i skolen. Derimod hører de alt muligt andet fra røde lærere – hovedsageligt politisk polemik. Især folk med akademisk uddannelse bruger ordet “liberal” på linje med syfilis eller nazisme. For et par år siden gjorde Henrik Dahl opmærksom på nogle søslanger, der svømmer rundt i venstrefløjsmiljøet. Et eksempel er de rødes overbevisning om at Venstre foretog et statskup i 2001 for at knuse velfærdsstaten og lade de fattige dø på gaden.

  At Anders Fogh tværtimod forstørrede velfærdsstaten har venstrefløjserne stadig ikke erkendt. De tror også, at Venstre styrer medierne. Ja uha – Claus Hjort F. holder Politiken og de to skodkanaler i stramme tøjler!

 • Ole

  Hej Ole, du mangler lige at medtage det muslimske tørklæde, store kors, og andre store religiøse eller politiske symboler. Man er ikke ubetinget til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis man ubetinget vil fremføre religiøs/politisk propaganda. Og særligt for ansatte inden for social og sundhed, kan det være intimiderende for klienter og patienter, hvis man skal udsættes for en omvandrende reklamesøjle med mærkværdige implicite budskaber.

 • lars

  Der er noget som hedder dress code på de fleste arbejdspladser og sådan er det.

  hvorfor er artiklen så svær at forstå egentlig for nogen, hvorfor er der nogen som begynder sat skrive om rødhårede osv. artikel er jo ret enkelt sat op, hvis man søger et arbejde og de har en dress code så bør man følge dress coden, hvis ikke man vil det er man netop ikke tilrådighed for arbejdsmarkedet og derved siger nej tak til et forslået job som a-kassen eller jobnet har forslået en.
  nogle firmaer kræver at mænd er barberet, så kan en fuldskægget enten lade sig barbere eller ikke tage jobet, nogle og det er nok mange kræver at man ikke har hovedbeklædning på indendørs, og burka og tørklæde er hovedbeklædning. kort sagt et handler om at mange firmaer har et image udadtil og at de har en dress code eller en uniform osv. hvis man så som muslim render rudnt med tørklæde eller som sorteslyngel og man ikke vil tage det af for at have uniform på, ja så kan man ikke blive ansat og er derved ikke tilrådighed for arbejdsmarkedet. kort sagt det er da en nem artikel at forstå.

 • Torben Snarup

  @ Jens P: Du taler om lovgivning og politik. Hvorfor? OBO taler om arbejdsgiveres frihed. Skal den indskrænkes?

  Staten fungerer nødvendigvis med tvang og kontrol. Samfundet fungerer med tillid og frihed. Den, der ikke har tillid til en burka, bør have frihed til at undgå kontakt med dens indholdet.

 • Brian

  AF HELGE – 24. SEPTEMBER 2014 11:38
  Hvad med den liberale holdning at må selv må bestemme hvordan man går klædt. ?.

  Det må man gerne, men alt har en konsekvens.

 • Frank

  Det OBO de facto siger med sin udmelding, er at det frie valg er fjernet for folk på overførselsindkomst.

  Det valg og den bestemmelse, ligger der i mod hos en kommende arbejdsgiver eller en bureaukrat hos kommunen.

  Tak Vorherre, at man ikke bekendte sig til Liberalismen

 • Thomas

  Helge, Du er hjertelig velkommen til at gøre lige hvad du vil med dit ansigt … så længe du ikke be’r mig om at forsørge dig fordi du har gjort dig selv uinteressant for en arbejdsgiver …

  Nøgleordene her er “har gjort dig selv uinteressant” ..

 • Anders

  Står til rådighed for arbejdsmarkedet, det gør man, når man kommer til de samtaler, man bliver indkaldt til af jobcentret, deltager i kurser og anden aktivering og ellers generelt er jobsøgende (såfremt det er påkrævet i den enkeltes situation).

  Arbejdsparathed har intet at gøre med påklædning. At der er dress codes på diverse arbejdspladser er oplagt. At der er arbejdspladser, hvor det vil være uhensigtsmæssigt at være iført Niqab i arbejdstiden, er oplagt. At der er masser af arbejdspladser, hvor det at være iført niqab i sig selv er eller burde være lige så lidt diskvalificerende som en ring i øret eller en tatoo på overarmen, er oplagt.

  Eksempelvis er mange af de job, man som ufaglært tilbydes, af phoner-typen, hvor altså ingen ud over dine kolleger risikerer at måtte tåle synet af dig og din beklædning. At bære niqab kan altså på ingen måde sidestilles med ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

  Men man kan vel sige, at scenen er sat og tonen anslået, når artiklen illustreres, som den gør. Det er enten ulækkert eller et træt forsøg på en provokerende morsomhed.

  Nej, det er ved nærmere eftertanke begge dele.

  Og dumt.

 • Arne

  Man skal passe på med at bortdømme folks muligheder for at få et job på grund af deres udseende eller væremåde. Er lige netop LA ikke et godt eksempel på at selv de mest absurde mennesker er i stand til at finde sig en forsørgelse.

 • Erik John

  hvor er det lige Saxo bank direktør Lars sejr… har sin bopæl, bidrager han til den fælles kasse , bruger gerne den danske infrastruktur , og Jacob b. Kuglestøder, har aldrig haft et anstændigt stykke arb. Men har kun levet på nas, af det danske samfund.
  Mvh.

 • Ali

  @Ole Birk

  Hvordan vil man skulle håndhæve dette? Hvordan skal man konstatere at personen ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet ? – uanset den objektive vurdering, vil det være et frikort til at dømme folk ude på forhånd. Denne befolkningsgruppe er jo allerede svært udfordret med at kunne komme ind på det danske arbejdsmarked.

  Har du måske statistikker på hvor mange folk med anden etnisk baggrund, som går med burka, der er på overførselsindkomst? Er denne forskellig, når man sammenligner med dem der ikke går med burka? Jeg tror ikke at der er så stor en forskel, men det er jo også bare min subjektive vurdering!

  Jeg kan ikke se, at dit forslag vil få en anden tilsigtet virkning end, 1) at det for visse befolkningsgrupper bliver endnu sværere at komme ind på arbejdsmarkedet og 2) at disse fremadrettet nu vil blive stillet endnu dårligere hvis de ikke opfylder visse opstillede krav ift udseende, beklædning mv (listen er ikke udtømmende efter min bedste opfattelse)!

  Mig bekendt går LA for ind for en yderligere reduktion af dagpenge perioden, så det ovenstående burde jo ikke komme som en overraskelse.

  Dog syntes jeg at billed sammenligninger af denne art, burde man holde sig for god til at bruge.

  Fortsat god dag

 • Ali:

  Det er ret simpelt. Hvis en kvinde søger om kontanthjælp, og hun har niqab på, så skal svaret lyde, at hun som minimum skal tage niqaben af, når hun søger arbejde, hvis hun vil modtage kontanthjælp. Hvis hun ikke er villig til at tage niqaben af, når hun søger arbejde, så skal man konkludere, at hun ikke reelt står til rådighed for et arbejde, og så skal hun ikke modtage kontanthjælp.

  Hvis du så siger, at man sagtens kan få et arbejde, selvom man bærer niqab, så er det jo intet problem for kvinden, at hun ikke kan få kontanthjælp. Hun kan ifølge dig bare få et arbejde.

 • Jakob

  Ha-ha, bedre valg-gas skal man lede længe efter.

  I praksis heldigvis komplet umuligt at indføre, for hvem skal dog afgøre, hvilket udseende der duer og hvilket der ikke gør? Hvornår er hårfarven for vild? Lidt rød eller ildrød eller blå? Eller frisuren for sær? Hvad hvis moden skifter? Hvad med kvinder der går maskulint klædt? Hvad med mænd der optræder feminint? Hvad kasketter, er de ok? Hvor tit skal folk godkendes? Hver gang de skifter tøj eller en gang om måneden.

  …og der ud over: er det her virkeligt et seriøst problem? …og hvordan rimer det med LAs ønske om afbureaukratisering?

 • Torben

  At du viser et billede af en kvinde i Niqab ved siden af et billede af Disneys Sorte Slyngel og forsøger at drage paralleller er usmageligt og virket ubegavet. Jeg mister lysten til at forholde mig til dit budskab, når du forsøger at kommunikere på denne måde.

 • Jens P.

  Jeg synes, at landmænd, der møde op til møder med banken, Danish Crown, realkreditforeningen osv iklædt grønne gummistøvler og blå kedeldragt, skal have frataget landbrugsstøtten.

  Som liberal vil jeg ikke fratage ham retten via lovgivningen til at gå klædt som han vil, men det skal være seriøst og sådan går man ikke klædt til et forretningsmøde.

  Hans landbrugsstøtte skal fjernes med det samme. Og det kan kun gå for langsomt.

  Hvis han vil gå så useriøst klædt, så skal det ikke være for mine skattekroner.

  Samme gælder for damen i den der niqab eller hvad den hedder, hvis hun er landmand.

 • Ali

  Ole:

  Jeg siger ikke hun kan få et arbejde, men det mener du så åbenbart godt at hun kan hvis hun tager den af?

  Hvad hvis man lover at tage den af til jobsamtalen og gør sådan, men får afslag, derefter for at tage den på igen – skal man så også afskæres fra dagpenge mv?

  Dette illustrerer netop min tidligere anførte pointe om at der ikke er noget materielt i substansen i det fremførte, men at det bare er en del af jeres almene politik.

  Det triste er dog bare, at det er disse folk der står i frontlinjen når i fremfører jeres politik.
  Jeg går også ind for at dagpenge perioden skal sættes ned og at man selv skal tjene sin penge og bidrage til samfundet osv. – men det skal da være på lige vilkår for alle!

  Dog stiller jeg mig forundrende overfor grænserne i forhold til denne vurdering. Du skriver inde på FB at folk i jobcentrene godt kan foretage denne vurdering. Vel ikke med det regelgrundlag vi har i dag ? – og så er det vel politikerne der skal komme til enighed om hvordan dette skal styres? Kald dog en spade for en spade og tag ikke burkaer/niqab/rockere/indianere som gidsler i debatten.

 • Simon

  @Ole
  Da det tilsyneladende er din holdning at udseende er afgørende for muligheden for at få og passe et arbejde, er det fristende at spørge om hvorvidt det at være grim skal være en faktor i rådighedsvurderingen – og i givet fald hvor grim…?

 • Lise

  Hvorfor skal en kvinde tage hendes tørklæde af? Hvorfor bliver vi stødt af det? Hvis vi ønsker at de arbejder, så burde vi tillade det (uanset om vi associerer dem til Disney’s sorte slyngel eller ej). Jeg mener ikke, at det er personerne der er noget galt med, men faktisk er det os. Vi burde acceptere og tolerere hinanden bedre end det her. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal bestemme hvad andre må rundt med, og se ud som, fordi vi ikke bryder os om det. Der findes utallige mange arbejdspladser der ikke har krav til udseendet – så nej Ole, vi kan ikke tillade os, at som et mininum at bede nogle, om at tage deres tørklæde af før de søger arbejde. Jeg mener at der er plads til alle, fordi vi har tolerance.
  Jeg nævner bestemt tørklæder, fordi det er det som er blevet illustreret så nederdrægtigt i debatten.

 • Morten

  Det er da i fuld overensstemmelse med liberal tanke gang, at man er fri til at gøre, hvad man vil. Man skal så også bare tage konsekvenserne af sine valg. Det vil sige, at lader man sig ansigtstatovere, og man derefter ikke kan få et arbejde af den grund, ja så er man ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, og derfor kan man heller ikke opretholde dagpenge eller kontanthjælp.

 • Anders

  Hej Morten, 17:30: Hvis man ikke kan få et arbejde på grund af en ansigtstatovering, men i øvrigt er et retskaffent menneske, der søger job på lige fod med alle uden for arbejdsmarkedet, står man så ikke til rådighed? Hvorfor ikke? Fordi arbejdsgiverne efterspørger folk uden ansigtstatovering? Jeg har endnu ikke set en jobannonce, der beskriver det som diskvalificerende med ansigtstattovering.

  Spørgsmålet er, om det vil være lovligt.

  Og lad os sige, at man alene grundet ansigtstatovering kan afvise en jobansøger (hvis denne ikke lige præcis søger job et sted, hvor det at have ansigtstatovering åbenlyst er uforenelig med jobfunktionen), er det så ansigtstatoveringen, der er problemet? Er det ikke arbejdsgiveren?

  Jeg ville mene, at man – som liberal – må have det udgangspunkt, at det er helt okay at have ansigtstatovering, og at det i mindre grad – som liberal- ville være okay som arbejdsgiver at diskvalificere en ellers kvalificeret jobsøgende alene grundet ansigtstatovering.

  Jeg vil endda gå så vidt som til at sige, at det er arbejdsgiveren og ikke den jobsøgende, der udviser mangel på vilje.

 • Eva

  Alle mennesker har naturligvis fordomme ellers var de ikke selvstændige tænkende mennesker , men måske hjernevasket af tiden og ” laden stå til samfundet ” .

  Alle dem som håner Ole Birk i ovenstående klumme – må jo være ret så indskrænkede – ellers også er det kun for at håne LA. eller Ole Birk personligt.

  Personlig bryder jeg mig ikke om mennesker med tatoveringer – det er afskyeligt og grimt , jeg har stadig den opfattelse ( fordom ) at det kun er tarvelige søfolk der i brandert fik sådanne lavet.

  De kunne jo også være at arbejdsgiveren har samme opfattelse. !!! eller tror andre kunne have den samme. !!!

  Personligt bryder jeg mig ikke om tørklæder ,hvis bærende af disse, kun har dem på af religiøse grunde – jeg syntes at det er et hån mod det Danske samfund og Danskerne i almindelighed – og samtidig være så dum at udstille / reklamere for sin egen kvindeundertrykkende stenalder mentalitet.

  Personligt bryder jeg mig ikke om nydanskere eller drenge af indvandrere , hvis jeg møder sådanne om aftenen , går jeg over på det andet fortov , de er forbryderiske , grove , mange kriminelle , flabede og højtråbende og udviser tit en herrementalitet overfor Danskerne.

  Også i den forbindelse kunne arbejdsgiveren have betænkeligheder ved at ansætte sådanne nogle typer.

  Men sådan er der så meget – jeg har mange fordomme – og hvis folk ville være ærlige – har de såmænd også !!!

 • Hans

  Lise. Det hedder hvorfor skal en kvinde tage SIT tørklæde af, ikke; hvorfor skal en kvinde tages HENDES tørklæde af. Hvis hun tager HENDES tørklæde af, betyder det hun tager en anden kvindes tørklæde af.

  Kvinden tog hendes tørklæde betyder hun stjal det.

  Ole Birk har ret, fordi arbejdsgiverne ofte, men ikke altid, og i langt mindre grad tørklæder end niqab, ikke lige synes at en niqab passer til virksomhedsmiljøet. Det passer formentlig heller ikke til hendes mand, at hun har et arbejde.

  Ligesom det ikke passer arbejdsgiveren, at en medarbejder er tatoveret i ansigtet. Jeg er selv tatoveret på armen dog kun, men det passer heller ikke alle arbejdsgivere lige godt, i hvert fald ikke indfor min branche (IT). Sådan er det bare Lise.

  Det virker underligt på mange, at rende rundt med tørklæde på indendørs især. Ganske som hvis det var en hat. Det er uhøfligt på disse breddegrader, Signalere man er på vej ud af døren, at man egentlig helst ikke vil være der.

  Muslimer går ofte meget op i, at man skal respektere deres normer. De er selv forpligtet til at respektere det lands normer de har valgt at befinde sig i. Muslimske kvinder skal give hånd til mænd, og muslimske mænd skal give hånd kvinder.

  Sådan er der så meget, og især i ganske mange muslimske lande. Bryd normerne, og betal prisen. Hvis ikke så mange af muslimerne selv, krævede respekt for normbrud, så ville det formentlig stille sig anderledes.

  I mindre grad hvad niqab angår. Det opfattes som symbol på islamistisk sharia fascisme, og det er der jo noget om Lise. Muslimske kvinder har bare at gøre hvad muslimske mænd siger, mener nogle, og det gør de så. På med gevanterne, for som det er udbredt blandt islamister, så bliver mænd liderlige af at se kvindehår, ankler, håndled og hører kvindestemmer. Sådan er det der de kommer fra.

  Det får de bare ikke noget job af, og det er jo ikke godt, vel? Det er en generel opfattelse blandt de fleste muslimer, at det er manden der skal forsørge kvinden. Ikke længere en videre dansk eller vestlig norm, er det vel?

 • Cai

  Et gammelt og almindelig kendt trick til at undgå et job!

 • Ole

  Ole Birk du siger at folk skal være til rådighed og arbejdsparate for at få offentlig ydelse, hvis det står til dig og LA blir det så med tiden sådan at alle pensionister herunder folkepensionister vil blive frataget deres ydelser så frem de ikke længer er til rådighed, jeg kunne levende forestille mig hvordan de ville blive modtaget på jobcentrene når de mødte op med rollator / kørestol og andre hjælpemidler eller vil du ha tatoveringer være aldersbestemt.

 • Lars

  BINGO… Så kom den første kuglestøder/Saxo bank kommentar der OVERHOVEDET ikke tager stilling til det som denne debat drejer sig om

 • Hans

  Kære Eva

  Så skulle du se min tatovering. Jeg har kun den ene, men den kan til gengæld få brystvorterne til at vibrere på kvinderne. Beklager hvis det ikke virker på dig 😉

  Jeg bryder mig iøvrigt ikke om tatoverede kvinder. Dem er der efterhånden godt nok nogle stykker af. Det føleles lidt forkert i ganske bestemte situationer, så noget kan vi nok blive enige om.

  Nå skidt med det.

 • søren

  OBO: Du er en lille ubetydelig jødedreng. Føj.

 • Lars

  Jeg forstår slet ikke Ole Birk Olesens indledende bemærkning: “Hvis man lader sit ansigt tatovere som et kranie, så er det det samme som at sige, at der er masser af arbejde, som man ikke vil stå til rådighed for”. Hvor i alverden for han den ide fra? Der er slet ikke sammenhæng i den tekst. Fordi man får lavet en tatovering er det da på ingen måde ensbetydende med, at man ikke vil have en bestemt type arbejde. Det er da i så fald kun virksomheden der på en smålig måde ikke kan finde de værdier der er inde bag tatoveringen, rygmærket eller sløret. At politikerne skal bestemme hvem eller hvad der giver værdi i samfundet er en farlig og ensporet udvikling. Hvis der endelig er nogle der skal have frataget deres kontanthjælp er det de akademikere der ikke gider at arbejde i Netto, som i mange tilfælde helt bevidst har tilkendegivet at de ikke vil stå til rådighed for den del af arbejdsmarkedet.

 • Thomas

  Jeg synes ikke der skal være den grad af berøringsangst i disse sager for selvfølgelig er man da nødt til at gøre sig selv lidt interessant for en arbejdsgiver, og vil man ikke det, ja så er den naturlige konsekvens at man ikke får penge!. Det er da logik for burhøns.
  Denne berøringsangst er gået alt, alt for vidt og der bør da hankes lidt op i tingene.

  Jeg har for år tilbage haft med unge mennesker at gøre, vel at mærke unge mennesker der skulle finde en elevplads og der var jeg skam nødt til at bruge et par lektioner i emnerne “pli og fremtoning”. Der snakkede vi om fremtoning og førstehåndsindtryk og hvordan man gør et godt indtryk, så hvis man ikke vil lege med, så er der tale om dårlig vilje, og det må man skam gerne, men for sine egne penge!

 • Andreas

  Ironisk. I visse lande tvinges kvinder til at gaå i Niqab. OBO bruger den som argument for at staten også skal til at bestemme hvilken påklædning / kropsudsmykning der er acceptabel i Danmark.

  Præcis hvordan havde OBO tænkt sig at staten skulle bestemme acceptabel påklædning for en dagpengemodtager?

  Havde hellere set OBO argumentere for en afskaffelse af offentlig forsørgelse og ret og frihed til at være den man vil være.

  I min optik skal staten i hvert fald aldrig blande sig i folks påklædning, uanset om de modtager dagpenge eller Folketingsløn eller andet.

 • Andreas

  Ironisk. I visse lande tvinges kvinder til at gaå i Niqab. OBO bruger den som argument for at staten også skal til at bestemme hvilken påklædning / kropsudsmykning der er acceptabel i Danmark.

  Præcis hvordan havde OBO tænkt sig at staten skulle bestemme hvad der er acceptabel påklædning for en dagpengemodtager?

  Jeh havde hellere set OBO argumentere for en afskaffelse af offentlig forsørgelse og ret og frihed til at være den man vil være. I min optik skal staten i hvert fald aldrig blande sig i folks påklædning, uanset om de modtager dagpenge eller Folketingsløn eller andet.

 • Per

  Uha, den er sort Ole.
  I et frit samfund, rummer vi også de, der ikke tager sig ud og synes som os – så længe de overholder loven.
  Rygmærker er lovlige, det er f.eks. nazisme også (ansigtstatoveringer er det vist ikke). Der har sågar været nazister ansat i det offentlige. Hvad med transseksuelle? De ser også mærkelige ud? Eller meget fimsede bøsser – kan du heller ikke lige tolerere dem bag skranken hos bageren i Føtex?
  Hvis du – under påskud af liberalisme – plæderer for, at visse personers frie og LOVLIGE valg ekskluderer dem fra almene ydelser (fordi du eller andre ikke lige syne, at de følger dine normer for tiden), så er vi ovre i den sorteste kommunisme.
  Der har været alle mulige tendenser igennem det projekt, du plæderer for her: langhårede mænd, rygere, overvægtige, homoseksuelle , kvinder i bukser osv.
  Hvis vi vil have et tolerant samfund, må vi hellere betale for en niqab og et rygmærke for meget end indrette os efter, hvad flertallet SYNES ser rigtigt ud.

 • Dorthe

  Lyder lidt som afskrift fra klummen, De uansættelige AF CHRISTINE CHRISTIANSEN fra JP i sommers!

  “Børsens debatredaktør, Christopher Arzrouni, argumenterede diplomatisk for, at man på sigt skal kunne skære i de offentlige ydelser til ledige, hvis de gentagne gange trodser sagsbehandlernes hygiejneråd. Et rimeligt krav. Ignorerer de arbejdsløse jobcentrenes hygiejnepåtaler, står de reelt ikke til rådighed for et arbejdsmarked, der – foruden høj faglighed – kræver et præsentabelt udseende hos de ansatte.
  De ledige burde tage imod rådene med tak – og så ellers styrte hjem og skrubbe sig og klippe deres dreadlogs af.”

  Siger ikke du har ret, men tænker det samme kunne gælde dumme udtalelser og politisk uredelighed – lad os smække kassen i, hvor det virkelig batter ! Der er flere penge i at snuppe benene ud af munden på de savlende politikere, specielt de der ikke evner, at male med de brede pensler, men sidder med vatpinden og leder efter helligdage, hvor der ingen er!

  Søren Kierkegaard var på visse områder forud for sin tid: “Meddelelses-midlerne bliver fortræffeligere, men meddelelserne bliver mere og mere forvirrende”

 • Kenneth

  Hej Ole

  Synes du skal tage et stor kigger på hvilket parti du medlem af, fordi den holdning du lufter er ikke særlig liberal, vi har brug for mindre forbud og mere personlig frihed. Staten skal ikke blande sig i hvad du gør med din krop, med hensyn til tøj, udsmykning eller tredje.

  Hvis du på et eller andet tidspunkt har betalt din skat, har du adgang til de samme ydelser som alle andre i Danmark, lige meget om du synes lædervest, tatoveringer eller hijab lige er sagen.

  Jeg har ikke stemt liberal alliance alle disse gange for at høre på denne gang vrøvl fra en fra (i min mening) Danmarks vigtigste parti. Så være venlig at tænke dig om endnu engang inden du lufter dine meninger (som du selvfølgelig har lov til) men du sætter LA i et forkert lys.

 • Kristine

  Det er jo noget pjat. Hvordan forhindre rygmærker, niqap, piercinger, implantater (selvfølgelig kun af den slags DU ikke bryder dig om) og sjove hårfarver mig i fx at sidde i kassen, gøre rent, lave mad, telemarkedting. Det kommer nok som lidt af et chok men hårfarver og andet udseende har ikke nogen indvirkning på arbejdseven. Det er simpelthen forkælet pjat fra arbejdsgiver side. Oh ja og pissesarte typer der tror udseendet defineret personen. Meget indskrænket og bestemt ikke noget at prale af.

 • Pingback: Eksempel på mikrofonholderi | Chris Albans Blog()

 • karl

  hvorfor skal hun tage en andens tørklæde af – eller er indsenderen fra Jylland?

 • Mercy

  De borgerlige og deres støttere i Erhvervslivet har det med Velfærdsystemet som den voldelige ægtemand har det med Grevinde Danner Stiftelsen..

  Det er alt andet lige så meget nemmere at tryne og tyrannisere andre mennesker til at opgive deres frihed og selvstændighed,når bare de er afskåret for at søge hjælp..

  “Den liberale lader frihed følge af ansvaret for at leve med konsekvenserne af ens egne valg”..

  jojo,men altså kun frihed til at stå til ansvar overfor Magtmenneskets meninger og holdninger..og de konsekvente sanktioner store Egoer brænder for at straffe med når deres undersåtter ikke lydigt tilpasser sig..

  Frihed er ikke for de Liberale det begreb som handler om fraværet af tvang og undertrykkelse..

  Det handler for dem udelukkende om friheden til magt og kontrol..Om retten til at bestemme over andres udtryk,adfærd,holdninger og værdier..

  Det er også derfor de borgerlige forsøger at afvikle Staten..

  Og at lovene for dem er til for at blive bøjet og lejlighedsvis brudt..

  De eneste love de respekterer er de love som sikrer deres virksomheder og ideologier overlevelse og fremgang i frihed fra ansvarlighed overfor alt andet end dem selv og deres egne personlige valg..Og effektivt holder bærmen adskilt og isoleret fra medindflydelse og retten til egen implementering af begreber som ansvar og konsekvens og endda eksistentiel moral og etik..

  I magtmenneskets verden er “rigtigt” noget der genererer personlig profit,mens “forkert” er noget der går dem personligt imod..

  Alt andet opfattes af Magtmennesket og det store Ego som pladderhumanisme..

  Nogen tror måske vi stadigvæk er dyr,at vi stadigvæk har brug for dominante førerhunde..og at de få med personligt Ego,vilje og behov til at bestemme og dirigere,til at “udnytte” andres arbejdskraft i en ånd som dikterer at profit kommer før menneskelige hensyn..og at netop kynisk beslutsomhed berettiger til at fungere som resten af menneskehedens Jungle konge,i ideologisk samarbejde med alle de andre Jungle Konger der kæmper for af få de genstridige menige flok medlemmer til at indordne og underlægge sig..

  Frihed til at nægte et andet menneske muligheden for et eksistens grundlag,udelukkende med udgangspunkt i deres udseende,har INTET med begrebet frihed at gøre..

  Jeg syntes faktisk det lugter lidt af fascisme..

 • Kejser

  Hvor skal grænsen gå, “specielle” briller, skæg, tøj, OBO skal da i den grad være glad for den brede fortolkning af skønhedsidealet.
  At skabe et samfund hvor man ønsker at uniformere samfundet med hammeren i hånden, er mildest talt skræmmende. Det simple fordomsfulde udspil er jo aldeles ubegavet, skal kommende dimittender stille hos deres A-kasse og have evalueret deres udseende inden de kan godkendes til dagpenge..??
  Da vi ikke taler om matematik, skal der udfærdiges en liste som klart kan fortolkes af det system som skal forvalte denne.
  Her kan vil det blive utroligt interessant at følge et geni som OBO på arbejde.
  Holdningen i dette udspil er så bagudrettet i forhold til moderne samfundsudvikling at det skriger til himlen.
  Daniel Stedman Jones forklarer, at nyliberalismen opstod som en reaktion på datidens(efterkrigsårene) totalitarisme , kommunisme og nazisme.
  Så OBO lav dine lektier hvis du fortsat vil have din løn fra staten, ellers risikerer du selv at blive udfordret af det normatives logik eller endnu værre for dig, æstetiske norm begreber,
  Her er en pragmatiker som dig vel godt klar over risikoen i at have så stormasket et net som du selv er med til at promovere.

 • Allan

  Mmm. Den beske smag af liberal “frihed”.

  Hvis man må undlade at ansætte en person ud fra udseendet, må man så også fyre folk der får lavet udseendet om under ansættelse?

  Hvis man kan dokumentere at man har ændret sit udseendet mens man var i arbejde, kan man så ikke påstå at man godt gider arbejde?

  En arbejdsuge er godt 20% af os lønarbejderes liv. Det er vildt nok, at de 20% skal styre de sidste 80%. Man skulle tro at folk som Ole Bork Olesen var helt ligeglade, så længe vi kan generere ham og vennerne penge 😉

 • Allan

  Og hvad så med de der allerede har et udseende ikke-godkendt-af-Ole, skal de så have gratis laserbehandling, eller fanger bordet?

  Jeg ville ikke ansætte en person med Ole’s kvindesyn. Er det så min egen vurdering om Ole er job-klar, eller skal vi have mere bureaukrati i form af Ole’s vurderingsgruppe?

  Frihed! (Hvis du har råd)

 • Hans

  Nej hør nu her. Hvis man ikke er klar over hvem der bestemmer ansættelser, at det suverænt noget arbejdsgiveren selv bestemmer, så stiller man ikke blot et spørgsmål, man udstiller sin uvidenhed.

  Dukker der en person op med ansigtet fyldt med tatoveringer, indopereret horn i panden, tilspidsede tænder, eller niqab m.v., og søger en lang række jobs der kræver man bliver accepteret for andet end blot faglighed, så spørger man godt nok om mere end 10 tossede professorer kan svare på.

  Helt ærligt, hvor dum kan man være, og stadig tro man får jobs, og især at man selv bestemmer sin profession?

  Således spørger Ali, hvordan man i praksis skelner i jobansøgnings situationen. Jammen det bestemmer arbejdsgiveren selv. IHT om man står til rådighed som arbejdsløs og dermed berettiget til bistandshjælp, så er det jo noget politikerne afgør. Det er ikke noget befolkningen bestemmer, for de er ikke en del af parlamentarismen.

  Vil kvinden ikke smide sin niqab, eller ikke må for sin mand, så er han nødt til at forsøge hende (eller dem hvis der er tale om uofficiel flerkoneri). Det er helt deres eget problem.

  Noget andet er så, at visse politikere ganske enkelt er for dumme til at se hvad der sker lige foran deres øjne. Netop deres virkelighedsanskuelse er baseret på teoretisk ideologisk “fundamentalisme”, og har derfor ikke meget med virkelighedens pragmatisme at gøre.

  Her glimrer især Radikale Venstre med total fraværende politisk realitetsans. Hvis 2 + 2 = 4, så vil et medlem af Radikale Venstre ofte påstå, at det afhænger af udregningsmetoden.

 • Erik

  Hvis jeg har forstået LA og partiejer Seier Christensen ret, så er LA slet ikke til alt det der dagpenge pjat…

 • Tomas

  Det næste bliver at det kun er medlemmer af Liberal Alliance der skal have skattelettelser.

  Danmarks mindst liberale parti .. liberal fadæse.

 • Allan

  Hvis man bærer Niqab fordi man er undertrykt kvinde, så er det offeret, kvinden, der skal betale prisen. Meget kan man sige Ole, men jo mere man tænker over dine opkast på nettet, jo mere skriger anti-demokrat 😀

  Det er jo ikke muligt, set fra et samfundsøkonomisk perspektiv, at få vasket bilruder og tanket bilen for en nede på Shell, hvis alle skal have en løn der er til at leve af.

  Jeg har nu 3 gange det seneste halve år skrevet til Liberal Alliances “Borgerhenvendelser”-mailadresse, og spurgt hvilken velfærdsmodel de støtter (af de 3 alm. eller om de har et alternativ).

  Intet svar. Jeg er jo også bare borger.

 • Per

  Vi kan erstatte udseende med synspunkter. Så en lang række borgere kan fratages deres ydelser, hvis deres (lovlige) synspunkter ikke er forenelige med, hvad en flok arbejdsgivere synes, at man kan synes??? Uha…

  Der er flere tilgange til debatten:

  1) Man er i job. Og her er der vilkår for påklædning og ageren, som kan føre til forfremmelse eller fyring (så længe loven overholdes, ellers får arbejdsgiver klø). Det må man acceptere.

  2) Man søger job. Her kan det være klogt at vurdere sine chancer for en given stilling i forhold til sin fremtræden, men staten skal IKKE NOGENSINDE medvirke til at sortere i os borgere på den konto.

  3) Proportioner. Hvor mange kvinder med niqab drejer det sig om? Det er vist undersøgt, og det blev under en håndfuld i Danmark. At sammenligne dem med en juveltyv fra en tegneserie er ualmindeligt ubegavet, fejt og plat (er OBO i virkeligheden på vej til DF?).
  Hvor mange insisterer på at bære rygmærke på arbejdspladsen? Et gæt: ingen. Hvilken arbejdsgiver har ret til at frasortere en ansøger, fordi denne er medlem af en lovlig klub og bærer dens mærker i fritiden? Ingen i Danmark, men nok i Nordkorea.

  4) Hvor går grænsen? Tøj med FCK eller Brøndbylogoer på kan signalere fodboldbølle og voldsmand, så her ryger jobmuligheerne og dagpengene??? Nej vel..

  Da jeg var barn havde vi en advokat i byen som gik i lange højhælede læderstøvler, havde langt sort hår, knaldrød læbestift, markant make-up og lange røde negle… HAN var respekteret og efterspurgt… Hvorfor? Fordi han var helvedes dygtig. Kan vi kigge lidt på det, frem for, hvad en politiker eller to lige synes danner mode for tiden?

 • Allan

  Det er skam allerede holdningsbestemt. Jeg skrev engang en ansøgning hvor jeg angiv min motivation for at søge jobbet at jeg gerne ville tjene penge.

  Det var lige ved at koste mig karantæne. Hvis man angiver “løn” som motivation, så er man ikke “seriøs arbejdssøgende”. Jeg måtte heller ikke lyve. Det var meget forvirrende.

  Men det var da en glimrende ide. Så kan han få taget maden fra socialisterne ovre i Socialdemokratiet også. *klapper manisk*

 • Per

  Citat OBO i dagens Politiken:
  “Det er ikke muligt for folk, som med deres tøj viser, at de er på den forkerte side af loven og potentielt farlige, at få job i langt de fleste stillinger i Danmark«.

  Okay så… Jeg er ret sikker på, at de aller værste kriminelle i Danmark går med sort jakkesæt og slips – inkl. OBO selv.
  Så der røg dagpengene Ole…
  Ens tøj kan ikke signalere, at man er på den ene eller den anden side af loven – det er ens handlinger, der gør det.
  Kan de liberale ikke skelne imellem det?

 • Hans

  Ja ja. Det er meget enkelt.

  Hvis nogen her, på trods af det er rimeligt mere vanskeligt at være iværksætter i Danmark end det burde være, søger arbejdskraft, hvem og på hvilke betingelser ville i selv sætte som fortrukne ansøgere?

  Jeg mener, hvis det er en medarbejder uden kundekontakt, så er en ansigts tatovering formentlig mindre væsentlig end hvis ikke det er tilfældet.

  Hvorfor har jeg svært ved at se for mig, en niqab klædt kvinde som skraldemand? Hun skal være mere end almindelig kvalificeret som fx salgsassistent, eller hvordan forholder det sig med en ansigtstatoveret børnehavepædagog?

  Prøv lige at forholde jer til virkeligheden.

 • Mercy

  Man kunne måske også lige få sluset løntrykket ind af bagvejen..

  Arbejdsgiverne kunne bare insistere på at en pågældende arbejdssøgende som ikke villigt accepterer f.eks et pludseligt fald i lønninger og evt øgende arbejdstider,reelt nægter at stå til rådighed for Arbejdsmarkedet..

  De bestemmer selvfølgeligt suverænt selv hvor meget der skal underbetales..det er jo trods alt deres eget lille personlige kongerige,ikk..

  Huhej hvor det går..

  Det er sgu da uvidenhed der vil noget,hvis man ikke ved at arbejdsgiverne er underlagt regler og love som netop skal forhindre forskelsbehandling og diskriminering på Arbejdsmarkedet..

  At de alligevel ofte underminerer og omgår lovene i disrespekt,evt ved at lyve om den sande begrundelse eller ved at chikanere uønskede medarbejdere ud hvor de selv siger op,er så en helt anden diskussion..

 • Per

  @Hans
  Hvilken virkelighed? Din eller min?
  Og hvorfor ikke en ansigtstatoveret skraldemand, hvis vi skal se muligheder (eller pædagog, hvis uddannelsen er i orden – det er helt ok for mig)?
  At en niqab er selvekskluderende på arbejdsmarkedet, vil de fleste nok kunne blive enige om ud fra gængse normer. Men i “virkeligheden” er det problem ufatteligt lille, på grænsen til ikke eksisterende, og det handler nok mere om kvinders rettigheder og brug for støtte end den ubetydelige pose samfundspenge de evt, måtte få.
  Når OBO nævner det (i øvrigt på en ualmindeligt respektløs måde), så er det for at få opmærksomhed på hans tåbelige synspunkter. Det er barnligt, og jeg forstår ikke, at LA ryger over i DF’s retorik…

 • Hans

  Per

  Hverken min eller din virkelighed. Det er her er noget arbejdsgiverne afgør. Ingen af os har noget som helst at skulle have sagt, med mindre vi selv ansætter folk.

  Jeg forsøgte at appellere til den realitet der ligge i at sætte sig i arbejdsudbyderens sted. Hvis du selv er arbejdsgiver, så står det dig frit for at ansætte hvem du vil.

  Ville du selv ansætte en, lad os sige ansigts tatoveret, til at servicere dine kunder?

 • adriano

  Skattepenge som jeg har betalt kan godt ender i nikabklædte kvinder eller tatoveret mænd eller folk med mærkelig påklædning. Hvis OBO bliver irriteret over at “hans” penge kunne ende i en af de nævnte kategorier, kan beroliges med statistik. Jeg er ikke i tvivl om at alle som er arbejdsløse har ikke noget imod at deres skattepenge skulle gå til den lille gruppe af mennesker som OBO stigmatiserer

 • Per

  @AF HANS – 25. SEPTEMBER 2014 18:37

  “Ville du selv ansætte en, lad os sige ansigts tatoveret, til at servicere dine kunder?”

  Det kommer an på, hvilken forretning, jeg har. Hvis det er en natklub med den målgruppe, så er det sikkert helt ok, eller en butik, der sælger alskens udstyr til kropsudsmykning, musikinstrumenter til hard rock trommeslagere, beklædning til læderelskende typer, motorcykler eller meget andet.
  Og hvis min bager så sådan ud, ville jeg sige “godmorgen”. Det optager mig virkelig ikke, hvis folk er gode til deres fag. Jeg bruger selv en mekaniker, der er temmelig tatoveret – fordi han er troværdig, dygtig og rimelig i sine priser, og jeg handler i en musikbutik, hvor medarbejderne er både tatoverede og piercede mere end normalt – de er rigtigt rare og giver god service.
  Men der er sikkert yderligheder, hvor den nok ikke sælger så godt – men her skal staten ikke være smagsdommer.
  Og jeg har f.eks. også vendt om i en butik, fordi sælgers jakkesæt og slips signalerede plattenslager.
  I den sidste ende er det et spørgsmål om personlig troværdighed og dygtighed mere end, om vi passer ind i OBO’s verdensbillede.
  Nogle af de eksempler, vi møder i medierne i disse dage, har nok større problemer med kompetencerne end med deres udseende – men det er en anden opgave.

 • Carla

  @ Hans

  Hej Hans.

  Det er pinligt for mig at læse, at du tyr til nedladende rettelser af de andre kommentatorers skrevne dansk. Dette især i en debat hvor det slet ikke handler om retskrivning. Det får dig til at fremstå som en person, som ikke kan finde ud af at håndtere, at andre personer ikke deler din holdning. Netop det, at du tyr til sådanne metoder for at få et budskab frem får mig til at stemple dine kommentarer og argumenter deri som invalide allerede før jeg læser dem – og det har ikke noget at gøre med, at jeg ellers er komplet uenig i og uforstående overfor dine holdninger og argumenter. Jeg synes, at det er vigtigt, at du er klar over dette og tager det til overvejelse næste gang du vil rode dig ud i sådan noget. Lad os holde fast i den gode tone!

  @ OBO

  Hej Ole,

  Simon havde en udmærket pointe i sin kommentar – hvad nu hvis en jobsøgende er grim? I så fald er der vel også mange arbejdsgivere, som siger “nej tak”. Hvad er din holdning til dét?

  Jeg er selv tatoveret. Jeg ved, at det betyder, at jeg udelukker mig fra nogle jobs, men jeg har en M.Sc. og er fuldt kvalificeret til jobs indenfor det område jeg har uddannet mig i – på lige fod med andre som deler min uddannelsesmæssige baggrund, tatoveringer eller ej. Faktisk er der i min branche (IT og post produktion) mange, som ser det som et udtryk for den kreativitet, som er forventet af mig, at jeg besidder havende den stilling jeg har.

  Jeg har været, og er stadig, glad for den udvikling, som er sket indenfor den generelle opfattelse af tatoveringer de seneste par år. Derfor mener jeg personligt, at det er uhyggeligt, at der tilsyneladende stadig er rigtig mange, som prøver at sætte en stopper for denne imødekommende, accepterende og åbne holdning til personlig udsmykning.

  Hans har ret når han siger, at det er arbejdsgiveren, som afgør hvem han/hun ansætter til at udføre et givent job.
  Jeg opfordrer til, at der laves statistik, som inkluderer *alle* arbejdsgivere i Danmark, over hvor mange af disse, der er/ikke er villige til at ansætte en person som fx har ansigtstatoveringer, horn i panden, bærer niqab, eller noget fjerde. Jeg opfordrer samtidig til, at der laves statistik, igen inkluderende *alle* arbejdsgivere i Danmark, over hvor mange af disse, der er/ikke er villige til at ansætte en grim person, en person med en ekstrem personlig holdning til et specifikt emne af eget valg, en religiøs person, eller noget helt fjerde, som kunne stride med den generelle opfattelse af et givent emne.

  @ Per

  Hej Per,

  Jeg er vild med dit plattenslager eksempel.
  Hvor tit møder vi ikke sådanne personer, eller personer, som lever for salget og ikke tænker på, hvad der i sidste ende er godt for butikken (jeg tænker her på fx vildledning, returneringer, mv.)?

  @ alle

  Til slut vil jeg gerne opfordre til god tone i debatter.

 • Helge

  Hej “nigga”
  Du skriver,
  “Af nigga
  – 24. september 2014 13:09

  Helge: Det er ikke liberalt at tvinge andre mennesker til at betale for understøttelse af personer der SELV VÆLGER at gå klædt som noget der ALDRIG vil have et arbejde.

  Med andre ord ligger det fint i tråd med, at man må GØRE HVAD MAN VIL, sålænge man IKKE SKADER ANDRE.

  Så de fjolser her, må altså tage alt det tøj og tattovering på de vil, bare de tager konsekvensen -> holder nallerne fra understøttelse !”

  Jeg omskriver lidt.
  Det er ikke liberalt at tvinge andre mennesker til at betale for helbredelse af personer der SELV VÆLGER at gå drikke alkohol og ryge som noget der ALDRIG vil holde op.

  Med andre ord ligger det fint i tråd med, at man må GØRE HVAD MAN VIL, sålænge man IKKE SKADER ANDRE.

  Så de fjolser her, må altså ryge og drikke alt det de vil, bare de tager konsekvensen -> holder nallerne fra sundhedsydelser !

  Man kunne omskrive på mange måder, men essens “nigga” er at arbejdsløs/ryger/dranker/overvægtige/sukkersyge som ikke holder diæt, osv er lette ofre for din filosofi.
  De lidt mere besværlige er at indse at den tankegang ikke er særlig Liberal, og kan udvikle sig til et rigtigt grimt samfund.

 • Mercy

  IS hylder også princippet med at lade “frihed følge af ansvaret for at leve med konsekvenserne af ens egne valg”..

  Deres opfattelse af frihed ,ansvar og konsekvenser er tydeligvis også afledt af nogle få utilpassede tågehoveder som forsøger at gøre deres personlige antipartier og forkvaklede livssyn til den ultimative sandhed..

  Nu er IS jo altså ikke urimelige..De tilbyder skam at skåne og inkludere alle i Kalifatet,der lydigt konverterer til Is´ personlige version af Islam..

  Der er selvfølgelig plads og hjerterum i den ny Islamiske Stat til alle der vil og gør en helhjertet indsats, men det burde vel være klart for enhver at utildækkede kvinder pr. definition udelukker sig selv fra fællesskabet…

  Det er jo så deres eget valg,ikk..Og hvis de alligevel vælger at fremture med deres frihed til selvbestemmelse er det vel fair nok de ikke får lov til at leve med konsekvenserne..

  Hvem ville dog i øvrigt også acceptere at blive serviceret af synlige kvinder eller mænd uden skæg og turban..Der må vel være en grænse..

  Samme sygelige mani og med en forskel der er til at overse..

  Hvor IS prompte tager livet af dem der ikke bryder sig om deres nye verdensorden,er vi i Europa fortalere for den mere civiliserede version hvor man nøjes med at chikanere,,marginalisere,
  udstøde og forhåbentligt udsulte, dem man ikke bryder sig om synet af..

  Det er sikkert også mere givende på den måde..

  At dræbe et menneske du ikke bryder dig om udløser måske nok en kortvarig glæde..

  Men lad ham balancere på sultegrænsen og glæden kan trækkes ud i flere år..

  At han evt skulle blive sulten nok til at det ender med fængselsstraf,kan kun være en bonusgevinst for alle med tilbøjeligheder til at dominere og eksekvere straffe foranstaltninger..

  LA vs IS…

  Måske det reelt bare er to sider af den samme mønt..

 • Helge

  Et logisk Liberalt skridt, ville “nigga” f.eks være at nægte en tilskadekommen spritbilist hospitalshjælp med mindre han betalte selv, selvfølgelig ingen sygedage penge osv.

  Fantasien sætter vel ingen grænser, faktiskt er det vel heller ikke særligt Liberalt at skulle lade det offentlige betale for alle de ski skader rejselystne Danske skiturister belaster sygedagpenge system og hospitaler med, de bør vel alle betale selv.

  Osv der er vel ingen grænser for menneskelig dumhed…………. men ægte Liberal fornuft forstås.

 • michael

  Hvad med transvestitter eller crossdressere, som jeg kunne forestille mig at en del arbejdsgivere heller ikke ville ønske at ansætte, skal de også have frataget deres ret til dagpenge eller kontanthjælp?

  Det er ikke svært at forestille sig, at et firma der samhandler med f.eks. Saudi Arabien eller andre tilsvarende arabiske lande, meget nødigt vil have en mand i dametøj med på forretningsrejse til et sådant land, eller måske præsentere gæstende arabiske kunder for en sådan person. Vil det betyde, at sådanne mennesker ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

  I det hele taget tror jeg, at der i almindelighed ofte er arbejdsgivere som går uden om den slags mennesker ved en ansættelsessamtale. Det uanset om de kan prænsentere nok så gode kvalifikationer – så lang er tolerancen jo endnu ikke kommet i Danmark. Men i så fald er de vel ikke ansættelsesværdige og dermed heller ikke berettiget til hjælp, i følge Ole Birk Olesen.

  Ole Birk Olesens forslag rejser en mængde interessante spørgsmål. Bl.a. om hvor meget man må være tatoveret eller hvilket tøj der betargtes som bizart og outreret. Hvor går grænsen og hvordan formulerer man et lovsæt eller andet sæt regler, som på nøjagtig måde fastlår grænsen for hvornår retten til kontanthjælp og dagpenge skal afslås – hvem skal være dommere.

  Hvis Simon Spies stadigvæk levede og gik fallit med sit flyselskab, ville han med sådanne regler næppe være berettiget til offentlig støtte, for han kunne da i den grad være outreret, når han smovsede rundt i leopardskinstøj og hue, samt sit store nisseskæg.

  Et rygmærke på tøjet signalerer vel egentlig heller ikke, at man er kriminel. Der findes et hav af bikere og bikerklubber f.eks. som anvender rygmærker uden at de nogensinde har været involveret i kriminalitet. Tilsvarende findes der et hav af mennesker i jakkesæt med slips, som har begået underslæb og som har lavet selskabstømninger og anden økonomisk kriminalitet.

 • Hans

  Hej Carla 😉

  Det er sjældent jeg retter på andres fejl, og jeg laver da også selv mine egne. Det er også sjældent jeg selv bliver rettet, men man kan jo vende det på hovedet, og sige at det var velment, ikke mindst fordi jeg da virkelig taler pænt til Lise. Gjorde jeg ikke?

  Jeg tager ikke engang penge for at rette denne meget almindelige talefejl. Forhåbenligt kender Lise nu forskellen på Dansk og Engelsk grammatik vedr. brugen af “hans/hendes” og “sin”.

  Det er ikke hver dag jeg taler med en kvindelig kollega (IT). Der er kun en ansat i min organisation, og hun er ikke tatoveret. Hun har heller ikke horn i panden (i hvert fald ikke synlige ;), og bære bestemt heller ikke niqab. Jeg ville næsten ønske hun gjorde (just kidding), men det bringer mig hen på spørgsmålet om grimhed. Det er ikke mit indtryk, at arbejdsgiverne er så dumme, at de tror at intelligensen sidder i kindbenene.

  Personligt er jeg imod at man nægter de nævnte grupper bistand, men på den anden side bør de forstå konsekvenserne af deres handlinger. Man kunne forestille sig at alle tatovører skulle have et skilt på døren i deres butik, der opfordrede folk til at tænke sig om. På sigt er det heller ikke i deres interesse, at deres kunder får lavet “udsmykninger” de senere fortyder.

  Nogle gange er det lidt nødvendigt, at folk får gentaget, hvad de i forvejen egentlig godt ved.

 • Jesper

  Kunsten – Udsmykningen – er vel erhvervet fordi det medførte ansigt var utilfredsstillende – skuffelsen – frustrationen over resultatet – –
  – kan ikke gøres om – men et signal til skræk og advarsel –
  indhugget i overførselsindkomsten er væk sammen med identiteten.

  jeg mener det er ulovligt at udføre
  Ansigtstatoveringer i DK

  Jeg synes det virker frastødende – uhyggeligt.

 • jørn

  Ole Birk og kuglestøderen og de andre alumner i LA ser jo ganske tilforladelige ud på overfladen. Er dybt taknemmelig for, at de ikke finder det nødvendigt, at skabe udvendig symbolik for det, de gemmer på i frontallappernes hjernevindinger.

 • petrea

  jeg synes du bør tænke på at et tidligere kvindeligt medlem af Dansk Folkeparti heller ikke kunne finde arbejde fordi hun havde stærker meninger. Det fremtid kunne jo også komme til at gælde dig. hvad siger du til det?
  Du skriver blandt andet: “Hvis man gerne vil leve af penge, som andre har betalt i skat.” til det vil jeg gerne spørge hvad det er der giver dig retten til at tale på vejne af “de andre” det må være os du mener, og det har jeg )som en blandt de andre) ikke noget problem med.
  Du skriver også : “En mere nøgtern analyse ville være, at uddelingen af overførselsindkomster til enhver skader sammenhængskraften, fordi det bliver konsekvensfrit at leve på kant med f.eks. normer om, at man bør fremstå venlig og tillidsvækkende i stedet for truende og afstandtagende, når man bevæger sig rundt i samfundet.”
  Til det vil jeg gerne sige at din holdning vedr dette emne også er truende og afstandstagende.
  Du tager nemlig afstand fra dem som er anderledes end dig og du truer med at tage dagpengene fra dem.
  jeg synes din retorik er løs og virker henkastet, men hensigten med den er fordækt i det du ligger op til en negativ inggangsvinklel til livet. hvor vil du hen med den negativitet, hvad skal den bruges til, det kan ikke være noget possitivt. Jeg tænker du ligesom DF vil sige noget provokerende som borgerne ligger mærke til, for at få opmærksomhed her op til det næste valg.
  jeg vil også påpeje at jeg har ansigt tatoveringer, jeg er inuit og i Grønland har det været tradition at kvinderne blev tatoveret og mændende bar hovedbånd. mine tatovieringer er kulturelt og traditions betinget og det kan godt være at mange inuitiske kvinder i dag ikke længere har ansigt tatoveringer, men det er jo fordi Danmark har koloniseret landet. Derudover jhar jeg aldrig fået et job afslag, jo en enkelt gang hos brugerhjælperformidlingen, men fik at vide at den handikappede havde afvist flere handikaphjælpere for flere for skellige ting: Min tidligere chef hos københavn kommune mente at det ville være et plus for mit arbejde i hjemmeplejen, hvilket det også var fordi det gav borgerne og mig en indfaldsvinkel til at komme i snak med hinanden og for mit eget vedkomne har jeg blot oplevet en håndfuld negative bemærkninger, men fra folk som i forvejen var negativ ladet. jeg er sågar blevet gift med en muslim hvor hvem det er haram at have tatoveringer, det får mig til at mene at muslimer er langt mere tolerante end dig. Nej du det der er i vejen med dig og den danske samfunds økonomi er at den er for forbrugs baseret. Danskerne største frihed består i dag i at kunne forbruge. Købe sig ting når man har fri fra arbejde for langt de fleste valg i vores liv koster kroner og øre. men inden du kommer for godt i gang, skal du også huske på at de danske forbrugs vaner i bundog grund er mulige fordi den 3. verden arbejder røven ud af bukserne for så få penge at det knapt nok dækker deresmadforbrug, for at blandt andet danskere kan få olie på bilen og tøj på kroppen og varme i stuerne på i de kolde efterår og vinter måneder. Som liberal synes du jo også atdet er en god i de at udlicitere ufaglært arbejde fordi du heller vil underbetale en inder end at sørge for at den danske ufaglærte har noget arbejde så han eller hun kan brødføde sin familie. jeg vil gerne videhvorfor du køre sådan en kalp jagt på os som skiller os ud, hvorfor du mener vi ikke har mulighed for at få arbejde, for det er du tillsyneladende den eneste der mener. kan du selv redegøre for at du er presentabel og sober? Hvad gør dig kvalificeret til dit arbejde, dit dyre jakkesæt og dit korte hår? I det seneste årti er Danmark blevet stillet være politisk, heldigvis har jeg oplevet at man i samfundet nedre rækker alligevel hjælper og sætter pris på hinanden. jeg kan i øvrigt fortælle dig at jeg er blevet fyret fra et plejehjem fordi jeg en morgen ikke ville skifte ble på en ældre dame inden morgenmaden fordi hun var i dårlig humør. jeg er blevet fyret fra et andet plejehjem fordi jeg snakkede for meget med de ældre, istedet for at drikke kaffe med de ansatte. jeg er blevet fyret fra et rengørings firma fordi jeg sagde jeg synes det var flovt at gøre rent. jeg er blevet fyret hos Panum Instittutets rengørings hold fordi jeg hellere ville spise min mad sammen med mine kollegaer end med chefen inde på hendes kontor. jeg har ofte mistet mit arbejde men ALDRIG fordi jeg er tatoveret i mit ansigt, hvor jeg i øvrigt har en nøgen mand og en nøgen kvinde.

 • Pingback: Nättidningen Payback ++ Liberal Alliance: Skrota A-kassa och Socialbidrag för folk som bär mc-väst eller är tatuerade!()

 • Lisbeth

  Lad de der vil betale til burka og lignende få regningen – mere er der ikke at sige til det.