Derfor mistede vi tilliden til ministeren

Konservative har ikke kritiseret landbrugsministeren for hverken at genere hende, regeringen eller Venstre. Og det har vi absolut heller ikke nogen intention om at gøre i fremtiden.

Der ligger ikke personforfølgelse eller taktiske overvejelser bag. Det handler om principper, som også er nødt til at gælde for borgerlige ministre.

Hvis ikke en minister vil fremlægge retvisende oplysninger om konsekvenserne af politiske beslutninger for offentligheden, kan demokratiet ikke fungere. Så bliver regeringen immun for kritik, og vi kan ikke få en ærlig politisk debat.

 

Forløbet

I december forhandlede vi landbrugspakken på plads. Den byggede på et fælles valgløfte fra V, K, DF og LA om at hjælpe de meget trængte landmænd, som har det svært i disse år.

Ministeren fremlagde i den forbindelse et kvælstofregnskab, som viste, at kvælstofudledningerne vil falde i alle årene. Pakken i sig selv medfører naturligvis øgede udledninger. Det stod klart for alle. Men i følge ministeriet blev det opvejet af andre forhold, som ikke har med pakken at gøre. (Den såkaldte baselineeffekt. Det er blandt andet, at nogle landmænd løbende overgår til økologi, og at marker bliver nedlagt).

Disse tal brugte ministeren til at understrege overfor offentligheden, at landbrugspakken er god for miljøet. Denne påstand har vist sig at være forkert.

Desværre er baselineeffekten nemlig alt for stor i ministeriets beregning. Sandheden er, at kvælstofudledningerne kommer til at stige i de første år, og det udgør både en udfordring for vandmiljøet og er i karambolage med EU’s vandrammedirektiv. Landbrugspakken er derved i seriøs fare for at blive underkendt af EU. Det er altså ikke et helt ligegyldigt problem, der dermed er blevet holdt skjult for offentligheden.

Der er ikke tale om forskellige skøn, usikkerhed, eller at der er tvivl om, hvor store nogle af effekterne i pakken er. Der er tale om, at samtlige fagfolk undsiger ministeriets måde at lægge tal sammen. Det er en klokkeklar metodefejl, som svarer til at lave en finanslov, hvor man budgetterer med indtægter fra fire års selskabsskat i budgettet for 2016.

Kvælstofregnskab

Fejlen ligger i, at regeringen har lagt fire års baselineeffekt ind i 2016. Baselineeffekten er 617 tons om året. Men regeringen har regnet hele perioden 2013-2016 ind i 2016, hvorved tallet bliver 2467 tons i stedet for 617.

Fejlen kommer for dagen ved, at de forskere, som har leveret baselinetallene, udtaler sig til Berlingske og påpeger, at de ikke kan stå inde for den måde tallene er brugt på. ALLE eksperter, der har udtalt sig om denne specifikke metodefejl, er enige og fastholder kritikken. (På trods af det heftige spin, der foregår i dag søndag, hvor en lang række Venstre-folk forsøger at give folk indtryk af, at kritikken er trukket tilbage, fordi en helt anden kritik er blevet trukket. Der er tale om en rapport, der først udkom fredag – dvs. tre dage efter mistillidserklæringen – og som derfor selvsagt ikke har spillet en rolle i sagen).

Var fejlen blevet erkendt og rettet, var sagen stoppet der. Problemet opstår først for alvor ved, at ministeren hårdnakket nægter at rette fejlen. Vi og mange andre folketingsmedlemmer opfordrede hende til det mange gange. Men efter nøjagtig 117 skriftlige spørgsmål til landbrugspakken fra Folketinget, utallige avisforsider, et samråd og en stor eksperthøring, hvor syv ud af syv hidkaldte eksperter pædagogisk forklarede ministeren, at beregningerne må laves om, er ministeren stadig hverken til at hugge eller stikke i. Hun VIL simpelthen ikke give offentligheden de rette oplysninger, at kvælstofudledningerne kommer til at stige i de kommende år. Hun har haft alle chancer, men nægter. Det går ikke, og det burde alle uanset partifarve være enige i.

Både undertegnede, vores politiske ordfører, Mai Mercado, og vores partiformand, Søren Pape, forsøgte undervejs at tale med ministeren og de andre borgerlige partier, om vi kunne lave en tillægsaftale til landbrugspakken for at nedbringe kvælstofudledningerne i lyset af de nye tal. Det blev både skriftligt og over et par møder blankt afvist, medmindre vi ville gå ud med en erklæring om, at de forkerte tal var rigtige. Det var reelt at bede os om at gå med til en aftale om at fastholde en usandhed overfor offentligheden. Så havde vi ikke kunnet se os selv i øjnene. (Denne episode blev lækket til Ekstra Bladet med henblik på at miskreditere undertegnede, hvorfor den allerede er offentligt kendt, og jeg derfor tillader mig at omtale den).

Derefter måtte vi med beklagelse sige, at vores tillid var væk. Vi kan ikke stå bag en minister, som forsøger at skjule konsekvenserne af vigtige politiske beslutninger.

Det er virkelig ærgerligt, at sagen skulle udvikle sig så dramatisk. Men i mine øjne er det alene, fordi der blev holdt fast i et helt urimeligt krav om, at offentligheden ikke behøver at få retvisende oplysninger. Vi kan jo ikke fravige dette krav, blot fordi der trues med bål og brand. Og heller ikke fordi situationen eskaleres, når vi ikke giver os. Det er trods alt regeringen, der står til ansvar overfor Folketinget og ikke omvendt.

Det skal understreges, at dette ikke påvirker vores ellers store tillid til regeringen og statsministeren. Vi har været meget glade for de sidste dages samtaler på Marienborg og ser meget frem til at komme videre. Der ligger mange vigtige opgaver foran os.
___________________________________________

 

 

Ofte stillede spørgsmål:

 

Har andre politikere opfanget fejlene allerede fra start?

Nej, og dem der påstår det modsatte, må fortælle, hvorfor de så ikke protesterede mod de forkerte beregninger. Selv DF’s ordfører indrømmede dog forleden klokkeklart, at der ikke blev givet en ordentlig forklaring på tallene under forhandlingerne i december. Ordførerne fra S, R og K siger det samme. Kun V og LA påstår, at de havde forstået metoden, og at den er rigtig. Uden dog overhovedet at kunne forklare hvorfor.

René Christensen (DF) i Berlingske d. 24. februar:

Talte I om under forhandlingerne, at regeringens embedsmænd havde lagt effekter fra flere år ind i 2016?
»…. Jeg ved ikke, hvordan de har lagt dem sammen. Og selv om jeg havde fået det at vide, ville jeg ikke kunne se, om det var rigtigt eller ej. Det må man jo have tillid til. Vi har ikke vores egne forskere til at kigge det igennem,« siger René Christensen.

 

Er det ikke Konservatives ansvar at sikre, at tallene er i orden?

Nej, det ansvar kan vi ikke tage på os. Det er ministeriet, der har et kæmpe embedsapparat til rådighed. De skal præsentere retvisende tal for Folketinget og offentligheden. Ellers er vi prisgivet. Det kan ikke være sådan, at fordi ingen af seks partier, som deltog i forhandlingerne opdager fejl i regeringens tal, så er det derefter ok, at regeringen giver offentligheden et misvisende billede af landbrugspakkens konsekvenser. Det handler ikke om, at vi er blevet snydt, men om at ministeren ikke bevidst må holde offentligheden bag lyset.

 

Er der nogen eksperter, som er uenige i denne kritik af metoden?

Nej. Eksperterne kan være uenige om alt muligt andet. Dette metodeproblem er alle, der har udtalt sig, enige om. Det er indiskutabelt en fejl. Venstres landbrugsordfører blev i Deadline spurgt af Martin Krasnik spurgt, om han kunne pege på en eneste forsker, som var enig i metoden. Det kunne han ikke

 • Torben Kjeldsen

  Tak for informativ fremstilling. Med de nævnte grunde er der ikke nogen tvivl, ingen hverken landbruget selv eller en minister bør fremføre forkerte påstande. Så tak for at holde demokratiet i hævd. Ville ønske i havde samme faglige tilgang til andre områder som fx børneområdet. Vores kommune i udkantsdanmark skal spare 14 milioner kroner på børneområdet, et område som i forvejen er hårdt spændt for økonomisk og socialt. Her er det ikke miljøet det går ud over, men børn i vanskeligheder. Det vil 100% ske, at børn vil blive ramt, og det på trods af at vi taler om forebyggelse og de borgerlige taler for, at dem der virkelig er i nød skal have hjælp.

  • BroncofanDK

   Nu er man altid nødt til at sætte 14. millioner i forhold til både totaløkonomien, børnetallet og de resultater der frembringes. Du taler i dine poster så at sige altid om udgiftkrævende ting i den offentlige sektor, og desværre skal pengene tjenes før de kan bruges, hvilket er en del af grundlaget for landbrugspakken. Meget af den offentlige sektor er så overkapitaliseret at man ikke stiller spørgsmålstegn ved om man får værdi for pengene. Der er en grund til at Danida har et udtryk der hedder et afløbsproblem til at dække over at man har så mange penge at man ikke kan finde noget fornuftigt at bruge dem på.

   Det notoriske problem på børneområdet i Danmark er at vi ikke hjælper børnene til at klare sig i normalsamfundet på det niveau de kan. Der er kollosal modstand fra dele af lærerkollegierne mod enkeltintegration, og det tillades at man chikanerer svage elever som er uønskede. Vi ser i samfundet ingen kørestolsbrugere (baseret på handikap ikke fedme), ingen døve, blinde, du isolerer børn med eksempelvis cochlear implants udenfor normalområdet, du underviser ikke lærere med ordentlige værktøjer til at enkeltintegrere børn med ADHD/Autisme.

   Vi har intet arbejdsmarked der kan rumme disse mennesker, vi har ikke et samfundssind der gør at vi taler med mennesker der er “underlige”, og hele vores samfundsstruktur er at vi synes at det er omsorg og medmenneskelighed at der er offentligt ansatte til at “hjælpe” og at det menneskelige ansvar/vores medmenneskelighed er “outsourced”. Noget som dette sker ikke i Danmark – https://www.youtube.com/watch?v=FXg4iGQlJAU . Hele holdningen om at det må andre tage sig af er jeg sikker på er en stor udfordring i dit job, men det har mindre med penge end holdninger at gøre.

   Når man snakker budgetter, så er det også vigtigt at forstå at et barn du flytter fra et vugge til grav system til at være selvforsørgende (helt eller delvist) sparer samfundet for omkring 10 mio. i en livstid, så det er virkelig vigtigt at arbejdet udføres ordentliget, og at det ikke saboteres af intolerance, uvidenhed mv.

 • Jens Beck Madsen

  Og dog stod der i denne udleveríngsnotitst http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Foedevare-_og_landbrugspakke/Microsoft_Word_-_34._Udleveringsnotits_om_Foedevare-_og_Landbrugspakkens_forhold_til_EU-re….doc.pdf

  “Opgørelsen af forringelsen i 2016-18, hvor det er antaget at den strukturelle udvikling i de foregående år 2013-15 bidrager til at reducere effekten af de lempelser der gennemføres i 2016.”
  Så hele præmissen for Hr. Jarlovs klagesang er falsk!

  • RasmusJarlov

   Det er jo ret grundigt adresseret i indlægget, så jeg synes ikke, jeg vil besvare det her igen.

  • Torben Kjeldsen

   Indtil 2005 er der kun få tegn på, at vandmiljøplanerne har bedret miljøet i søer, fjorde og i havet. Der udvaskes stadig for meget kvælstof. Desuden er fosfor fra landbrugsjorden blevet et mere synligt problem, som især mærkes på søerne. Der tilføres med gyllen meget mere fosfor, end afgrøderne kan optage, og en del af overskuddet ender i vandmiljøet. Med vandmiljøplan III (VMP III) fra 2004 skulle der skæres yderligere i kvælstofudvaskningen, og udledningen af fosfor fra markerne skal mindskes. Planen foreslog, nu ophævet, at der langs vandløb kunne anlægges 10 meter brede beskyttelsebræmmer, der skal stoppe fosfor, der skyller ud med regn og tø. Men det var frivilligt, om landmanden, mod kompensation, ville anlægge dem. Planen var, at der senest 2009 skulle være 30.000 ha bræmmer, men i 2008 er det kun blevet til knap 1%. Efter planen skal overskuddet af fosfor halveres inden 2015, men der vil stadigvæk være et overskud, som kan ende i vandmiljøet. Og så ville regeringen på trods dette tillade mere udledning. Her er mit barske bud. Luk de landbrug der ikke kan løbe rundt, støt istedet overgang til økologisk. Øg de naturlige bræmmer igen og øg gødning/udledning der hvor det er forsvarligt. Dansk landbrug udgør kun 3,5% af vores BNP så min snor er kort rent politisk. jeg vil hellere satse på nye iværksættere og fx bruge de omvendte økologiske landbrug til turismebranding. Det er god miljøtænkning ( på nær CO2) og god kapitalisme, det er andet er bare statsstøtte.

   • Martin Frederiksen

    Jeg synes det er en rigtig god idé at lukke de landbrug, der ikke kan løbe rundt. Det vil faktisk løse hele problemet med udledning. Med lidt helt kan nogle dygtige embedsmænd lave en beregning på det.

    Hvis vi nu starter med fuldstændig at afskaffe de subsidier, som landbruget forkæles med hvert år, så tænker jeg at det går helt af sig selv med at få lukket den del af landbruget, som ikke er rentabel.

    Mit forsigtige gæt er, at udledningen snart er faldet med 50% og Danmark sparer det hele hjem igen uden problemer, fordi vi ellers skulle bruge milliarder på at rydde op i naturen.

 • Jakob Nikolajsen

  Rasmus, jeg har brug for, at du svarer på, om du under forhandlingerne konkret spurgte Eva Kjer Hansen eller embedsfolkene til, hvad baselineeffekten på de 2467 t N i 2016 bestod i? Som du selv skriver, så vidste alle, at der som effekt af landbrugspakken vi være en risiko for stigende kvælstofudvaskning de første år.

  Som du også selv skriver så er den årlige effekt af baseline 617 t N, når man kigger på tabellen over baselineeffekt, så er der to mulige forklaring som kan ses direkte ud af tabellen, enten begynder den med 0 i 2012 og tillægges 617 t hvert år frem eller også er der en særlig stor effekt i år 1 (2016).

  Under hele sagens forløb har jeg antaget at ministeren havde løjet for dig omkring tallet på 2467 t, altså at hun skulle have påstået, at der var tale om reelle effekter, som trådte i kraft i 2016, men ud fra din forklaring, så er det ikke tilfældet. Jeg har derfor brug for, at du selv svarer på, om du har spurgt til de 2467 t under forhandlingerne i december.

  • RasmusJarlov

   Ja, det spurgte jeg til. Ikke ministeren selv, men embedsmændene. Forklaringen vi fik var blot, at tallene kom fra Århus Universitet og at det var sådan man gjorde. Så gjorde vi ikke mere ud af dét. Det må jeg (og alle andre ordførere erkende). Hvis man ikke kender til hvor mange papirer der er i sådan en forhandlinger, kan man godt bebrejde os ordførere (og i så fald er det ikke kun mig, men alle de tilstedeværende), at de ikke fangede denne fejl. (Jf. DF’s ordførers citat i indlægget).

   Det er heller ikke derfor, vi har mistet tilliden til ministeren. Det har vi, fordi hun nægter at give offentligheden det rigtige billede af kvælstofudledningerne, selv nu hvor det står helt klart, at ministeriets beregninger var forkerte. En ting er at lave en forkert beregning. Noget andet er bevidst at tilbageholde oplysninger til offentligheden for at skjule konsekvenserne af en politisk aftale. Det er her, det bliver uacceptabelt.

   Man kan seriøst ikke fastholde, at den beregning er lavet rigtigt, når man har fået den forklaret og når ALLE fagfolk siger det. Men det gør ministeren, og det gør, at vi ikke længere tror på, at hun overhovedet ønsker, at offentligheden skal have det rigtige billede af landbrugspakkens konsekvenser.

   • Lars Hovesen

    Og hvornår er det så at “ministeren BEVIDST har tilbageholdt oplysninger fra offentligheden”? Hun har holdt fast i at den oprindelige metode var den mest retvisende, men den slags er jo en vurdering, ikke oplysninger, så hvor er det hun har “tilbageholdt oplysninger”? Din påstand er jo at de “rigtige” oplysninger er tilvejebragt af “de 7 forskere”, så du mener hun skjuler noget som du allerede kender til?

    Eller har du et bevis for at hun aktivt har gjort noget for at skjule “sandheden” tidligere? Hvis det sidste er tilfældet har du selvfølgelig en sag, men eller er det jo bare forskellige fagfolk, ministeriet og forskere, der har forskellige vurderinger af de samme data, og det er da et mærkeligt udgangspunkt for at begynde at skrige “mistillid” ad en samarbejdspartner.

   • Jakob Nikolajsen

    Skal jeg så forstå det sådan at: skåret helt ind til benet, så er ministeren fyres fordi hun ikke helt klart nok har udtalt, at der de første år er en risiko for en større kvælstofudledning, når man ser isoleret på landbrugspakken.
    Det på trods af at du siger at det stod klart for alle i december?

    Det på trods af at det virker meget logisk at baseline har sit udgangspunkt i 2012 når man ser på tallene?

 • Kurt Dejgaard

  Jeg er lidt lunken ved tanken om hvor politik er på vej hen, efter at have diskuteret denne blog (vedhæftet) med to politisk aktive fra… skal vi sige “den anden side”…
  https://www.facebook.com/kristian.andersen.54922/posts/1564750470518470

  Den ender med en erkendelse af at tallene faktisk ER manipulerede (“af hensyn til EU”) og den egentlige anke endte med at være at “Det havde Rasmus fået forklaret” og “der jo ikke er noget skjult for offentligheden”.

  Jeg ved ikke rigtigt hvor folkestyre er på vej hen, hvis indforstået manipulation af data er blevet Modus Operandi på Christiansborg og i ministerierne.

 • Lars Hovesen

  Det er helt fair at have den holdning at en valgt metode ikke er den mest retvisende, men når man har kendt den valgte metode hele tiden, og så på bagkant hellere vil bruge en anden, burde man måske overveje om man ikke selv i tide burde have sat sig lidt bedre ind i tingene. Man bør måske også overveje om ikke der er gode grunde til at den første metode blev valgt, og til sidst burde man måske overveje om de samarbejdspartnere man har, og angiveligt gerne vil fortsætte med at have, kunne være i god tro, før man begynder at skrige “mistillid”.

  Nu står de konservative tilbage som et parti der ikke udviser rettidig omhu, og som vælger at forvalte sin uvidenhed ved at få et kolerisk anfald når de føler sig snydt af hvad de udadtil insisterer på stadig er fremtidige samarbejdspartnere.

  Må jeg som menigt medlem af V benytte lejligheden til at konkludere, at med den slags “venner” behøver man i hvert fald ikke bruge tid på at bekymre sig om sine fjender. Så lang tid overlever man vist alligevel ikke. Vi må vist begynde at belave os på at se Mette Frederiksen som statsminister, så må vi jo se hvad liste C kan bruge kolieriske anfald til i den sammenhæng.

  • Rikke Nielsen

   Spørgsmålet er snarere, hvor mange gange, man skal have at vide, at noget er forkert, før man ikke er i god tro længere….. Eva Kjer Hansen fik masser af advarsler og tid til at ændre, men valgte i sin magtfuldkommenhed at lade være. Og så er det dybt ærgerligt, at du mener at “ordentlighed” gør K til fjenden, for dermed siger du, at ordentlighed ikke er på V’s agenda, og at du mener at uordentlighed (hvilket der også er en del, der tyder på efterhånden) er vejen til at lede et land.

   • Lars Hovesen

    Prøv lige at læse http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/3952/kan_man_regne_med_kvaelstoffet.html eller andet forfattet af nogle med forstand på tingene, før du prøver at belære andre om “odentlighed”. Et hurtigt uddrag: usikkerheden på de MÅLTE tal for hvor meget vi udlede af kvælstof til miljøet er ca 10%, dvs. plus/minus 6000T kvælstof om året. Når Jarlov så roder rundt med nogle få decimaler, langt inden for hvad usikkerheden i øvrigt er, og så bruger det som argument for at udtrykke mistillid har man kun bevist at man selv er komplet talblind. Det ene sæt gætterier er kort sagt lige så “godt” eller skidt som det andet, fordi usikkerhederne er så store, når de er 10% på MÅLTE data kan du jo selv prøve at regne ud hvad de vil være på fremskrivningerne, der er gætterier baseret på computersimuleringer, selvvalgte forudsætninger osv.. Noget en af “de 7 forskere” i øvrigt på et tidspunkt brugte til at karakterisere debatten som “en storm i et glas vand”, bare en skam han ikke selv kunne høre hvad han siger og holdt munden lukket derefter.

    Men der er faktisk et Pixie-bog afsnit i ovennævnte link, så selv de mest forbenede landbrugs- og fakta-hadere kan også være med. Her er de forskellige måder at se data på fremstillet i samme graf, selv den “talblinde”, som en københavnsk “forsker” måtte trække tilbage som følge af at han ikke havde haft matematik over D niveau som led i sin forskeruddannelse. (Sidstnævnte er mit gæt :-))

 • Claus K

  Jamen Rasmus dog – var du slet ikke klar over at det var sådan det foregik i ministerierne. Jeg har fulgt med i netop dette emne i længere tid. Særligt miljøministeriet og fødevareministeriet er sublime i manipulationer for at please deres minister. Eksempler: 1) miljøministeren, den gang Ida Auken, ville have de første vandmiljøplaner ud. Hun sendte dem i 6 dages høring bakket 100 pct. op af sine embedsmænd, som sagde at det var fuldt ud lovligt. Et år efter blev planerne underkendt af naturklagenævnet – der var jo al for kort høringsfrist. 2) Den nytiltrådte fødevareminister Mette Gjerskov ønskede at indføre de såkaldte randzoner med nogle stramninger i form af bl.a. Offentlighedens adgang. I arbejdet med dette blev der udarbejdet mange notater fra embedsmændene, der viste at randzoner var meget miljøeffektive og helt nødvendige. Det var de bare ikke, ikke mere end et vilkårligt valgt brakareal. Det ved man nu, men den gang blev tallene manipulerede. 3) Ida Auken nægtede at mødes med bæredygtigt landbrug fordi de anbefalede landmænd at bryde randzoneloven fordi loven var så manipuleret at de ikke kunne straffes, som embedsmændene ellers påstod. Domstolene gav landmændene ret – landmændene kunne ikke straffes og alle sigtelser og tiltaler blev frafaldet.
  Det her er bare der hvor jeg har fulgt med. Embedsfolk er meget leveringsdygtige i fusk og humbug, og leverer det gerne uopfordret.
  Jeg tror ganske enkelt at V, LA og DF er forundrede over, at du ikke ved det som alle ved – tal fra embedsværket kan man aldrig stole på på disse områder.
  Det er jeg i hvert fald. Men jeg synes at du skal følge op og få et opgør med hele embedsværket og hvad de præsenterer for os andre. Det var embedsfolkene, der skulle have været fyret, så ville der ske noget.

  • Hans Granlie

   Rasmus Jarlov er en hædersmand. Det er på høje tid at modarbejde denne konsensus om at det er ok at manipulere rapporter og redegørelser i lovgivningsarbejdet. Jeg har mistanke om et de, der er mest forargede over Jarlov er dem, som deri ser et forrædderi imod denne konsensus, som de selv har megen nytte af.
   Læs videre her: Jesper Tynnell: Mørkelygten – embedsmænd fortæller om politisk tlskæring af tal, jura og fakta. Forlaget Samfundslitteratur.

 • Bente Andersen

  Rasmus så længe jeg lever vil jeg tænke den mand er utroværdig og det er dig. Undervejs i debatten blev jeg af en meget central forsker forsikret om at det var en god aftale for miljø og landbrug. Men præsentationsmæssig var der en fejl. Det sagde han har jo ingenting med virkeligheden på sig. Det der foregår er politik. Politik Rasmus Jarlov som du har leveret i allerværste skuffe. Jeg har i de sidste dag hvor du forhandlede leveret faglig dokumentation for hvilke ting tallene- modelberegnede teoretiske tal ikke tager hensyn til. Ville du spørge ind hertil under høringen? Nej. Det var uinteressant for dig. Selvom vi talte sammen og du gerne ville have mit bidrag senest lørdag eftermiddag i sidste uge nej. Det er sådan at i modellerne regner man med at roddybden hos planterne er en meter på hele landbrugsarealet. Det er ikke korrekt på ca. 1 mio ha er planterødderne betydeligt større helt op til 2,5 m. Dette bidrager til at der reelt opsamles mere af den kvælstof man tilfører end man tidligere har troet. Forskerne har da også ændret marginaludvaskningen fra 33 til 18 procent af tilført kvælstof. Reelt er den sandsynligvis betydelig lavere specielt de første to år efter man øger kvælstofkvoterne. Man har nemlig ej heller taget hensyn til at halmmængderne dokumenteret stiger når man øger kvælstoftildelingen. Når de halmmængder man tildeler stiger bliver der de første år bundet ekstra kvælstof. Det tager tallene ikke hensyn til. Du fik min dokumentation men vile ikke bruge den! Jordens indhold af organisk stof er de mange år med undergødskning faldet markant. Det betyder at planterne har spist så meget på gamle reserver af organisk bundet kvælstof.. Jorden bliver udpint. Biologien i jorden gør jo at de første år med mere gødning vil der gå mere af kvælstoffet til den organiske pulje. Det tager man heller ikke hensyn til. Du spurgte ikke ind til dette på høringen. Endelig er det sådan at ikke alle landmænd vil bruge hele den tilladte kvælstof mængde og de gode produktionsjorde vil stadigvæk være underforsynede med kvælstof. Der er sandsynligvis flere ting som ikke bliver modregnet. Forhold som ikke er taget med og som gavner på miljøsiden.Jeg tilbød dig al min hjælp. Men nej Jarlov du ville noget andet. Du ville selvprofilering. I resten af min levetid vil jeg når der ser dig tænke: Han ville politik på den grimmeste måde. Han ville ikke ærlighed. Og jeg kan fortælle at mit CV er i orden. I dag er jeg freelance. Jeg er skal kun stå til ansvar for min egen moral. Desværre er der rigtig mange ansatte der ikke kan komme frem med deres faglige vurderinger på grund af at chefen har en anden indstilling. Hvor jeg dog VÆMMES ved politik efter dette der var mit første tæt på. Goddag

  • poul boie pedersen

   Jeg er ikke sat i verden for at forsvare konservative politikere, men dette indlæg er altså for langt ude.
   I det materiale der er fremlagt som beslutningsgrundlag under landbrugspakken, må man formode, at de bedste fagfolk har været inde over indregningen af de forskellig effekter, der gør sig gældende, når udledningen af gødning forøges.
   Alle dine fremførte betragtninger er derfor indlæg i en faglig debat blandt fagfolk, der muligvis ikke er enige i dine optimistiske forhåbninger.
   Derfor er dit udfald mod Jarlov er ganske fejlanbragt. Man kan da ikke forvente, at en politiker skal kunne betvivle de ekspertbetragtninger der ligger under rapporten, med mindre det altså netop kommer frem, at tallene er fiflede eller indehlder metodefejl og af den grund er stærkt kritisable.

   • Bente Andersen

    Det er jo netop fordi modellerne ikke passer på virkeligheden at der med landbrugspakken er afsat 4 mio. kr. til at få hele reguleringen evalueret af udenlandske forskere. Hvorfor vil Jarlov så mod bedre vidende fælde Eva Kjær Hansen. Det vil han fordi han er en “lille” mand der ikke kan acceptere en kvinde der som hende er betydelig mere kompetent på dette område i forhold til Jarlov. Han er “pigesur” så simpel er det. Når jeg skriver de ting jeg gør er det jo faglige ting som netop er helt centrale og det der gør at landbrugspakken er god, idet man sætter ind med tiltage der hvor man får noget for pengene. I øvrigt kunne Jarlov have spurgt om der var noget i de faglige ting jeg lægger frem. Så kender jeg svaret fra i hvert fald en af de centrale forskere.

   • Anders Chr Hansen

    Jo det skal en politiker netop, for alle har en politiks dagsorden, og alarmklokkerne bude have riget hos Jarlov, for hvorfor kom forskerne først nu? alt lå jo offentligt tilgængeligt.

    Og sjovt hvad der sker når diverse forskere og embdsmænd går på pension.

    http://baeredygtigtlandbrug.dk/nyheder/2015/03/claus-hansengrundvandstal-er-statistisk-fup/

 • finnbjerrehave

  Rasmus Jarlov, jeg forstår simpelthen ikke du og mit parti før du blev født, stemmer for en lov, før du har forstået loven, og bagefter forlanger det ultimative af en minister, og måske mit parti ikke eksisterer after næste valg.
  Efter 8 mdr i folketinget, opfører du og Pape sig som folkevalgte uden forståelse for folketingets arbejde, og hvem i mit gamle 100 årige parti, kan forstå disse lærlinges handlingsmåde.
  Jeg som den største kritiker af Venstre, forsvarer nu for første gang Venstre, og samarbejdet kan aldrig blive det samme.
  Konservativt kviksand. Finn Vig

  • RasmusJarlov

   For at være ærlig, så må jeg erkende, at der er mulighed for, at der kan komme ting frem om love, som jeg ikke selv har fanget. I den situation mener jeg ikke, det er rigtigt at holde fast i, at intet skal laves om.

 • Tom Erne

  Hvor er du dog pinlig Rasmus Jarlov! Du har ikke sat dig ordentligt ind i tingene, og slagter nu en af landets bedste ministre for at dække over din egen midelmådighed.
  Der lå allerede i oktober et notat, som tydeligt gjorde opmærksom på baseline effekterne, og at de medtog årenene 2012 til 2015.
  Politik når det er værst.

  • Marie Louise Ebdrup
   • Tom Erne

    Skulle det goere mig klogere??
    Det forskerne -professoren her inkluderet- kalder for misinformation, er medtagningen af baseline effekter. “Misinformation” fordi det ikke giver et entydigt billed af landbrugspakken, men derimod giver det et billed af, at vi trods landsbrugspakken stadig lever op til vores EU forpligtigelse ved at indregne disse oevrige initiativer.
    Alt det kan man mene om hvad man vil, men K og Rasmus Jarlov, har jo altsaa haft adgang til den information, og er endda blevet gjort opmaerksom paa det. At det saa ikke er blevet skaaret ud i saa kampe store papbogstaver at selv Jarlov har kunne fatte det er en anden sag. det kunne/skulle man nok have have gjort.
    Nu staar vi saa en dygtig minister mindre, en minister som rent faktisk havde baade indsigt og aegte interesse i det omraade hun var minister for. Og med den praecis samme landbrugspakke.
    Jeg har mistet hvad jeg havde tilbage for K

 • Peter Hansen

  http://dca.au.dk/…/hvad-er-baseline-egentlig-for-noget/
  http://mfvm.dk/…/Foedevare-_og…/s426bilag.pdf

  Bare for at høre om i får det samme ud af det her ?

  Baseline er et værktøj , der ensidigt summerer indsats vedrørende landbrug ?
  Den tager ikke hensyn til fremgangen i havmiljøet og den “gearing af effekt” der ligger der ?
  http://jydsknaturhistorisk.dk/wp-content/uploads/%C3%85legr%C3%A6s.pdf
  S 19
  Jeg tror de fleste Danskere ser problemet som at skubbe en vogn op ad en stejl vej med mere og mere grønt langs siderne
  Sådan ER det ikke , vognen skal over en bakketop , derefter triller den selv ned ad en mere og mere grøn vej der fortsætter i uendelighed – hvis vi ikke kvejer os

  Ved ikke at tage gearingen med render forskerene et politisk ærinde
  Så Jarlow har ikke forstået et klap – men det har resten heller ikke

 • Krister Meyersahm

  Bravo Rasmus Jarlov og tak for forsvaret for Grundlov og folkestyre.
  For som Grundlovens § 15 bestemmer, kan en minister ikke blive i embedet, hvis folketinget udtaler sin mistillid til vedkommende. Det får som konsekvens, at ministeren enten selv må trække sig eller modtage statsministerens afskedigelse. Sidstnævnte fordi statsministeren, er den eneste der må, kan og SKAL afskedige en minister i situationen.
  Statsministeren har overhovedet ikke frit valg, sådan som man fik indtryk af, da han udtalte, at han hellere udskrev nyvalg. Nyvalg har statsministeren kun ret til at udskrive, i et ærinde som dette, hvis folketinget retter mistilliden mod statsministeren selv.

  • Alex Damgaard

   Statsministeren kan udskrive valg hvornår han vil, og han behøver hverken tilskyndelse fra Folketinget eller mistillidsvotumer. Så jo, statsministeren har frit valg.

   • Krister Meyersahm

    Grundloven stiller et opløsningsinstrument til rådighed for regenten/statsministeren, der skal gøre det muligt, at opløse et “genstridigt” folketing. Tilsvarende giver Grundloven folketinget et magtredskab, hvis regeringen misregerer – det såkaldte mistillidsvotum, der tvinger statsministeren til at afgå eller udskrive nyvalg.

    Men at udskrive valg i utide er en alvorlig sag, fordi det som konsekvens får, at det folketing vælgerne sammensatte ved sidste valg – reelt fyres. Det kan vi naturligvis ikke tillade, for så har vi ikke længere folkestyre, men styres af den vilkårlige magt.

    Det burde være indlysende, at man ved overgangen fra enevælde til indskrænket monarki, med en af folket valgt medbestemmende repræsentation, som det jo blev med den oprindelige Grundlov, ville sikre sig mod, at kongen, regeringen kunne løbe folkerepræsentationen over ende. Derfor kan opløsningsinstrumentet kun aktiveres når, der er alvorlig fare på færde.
    Man finder intet belæg i Grundlovens forarbejder for, at kongen eller som det er nu, statsministeren, kan udskrive nyvalg efter eget frie valg – der skal selvfølgelig være en vægtig årsag.
    Retten til at opløse folketinget er et forsvarsvåben for staten ikke et angrebsvåben mod folketinget.

 • Sven Olsen – (argdansk)

  Jarlov er på mange måder en god politiker, hvilket betyder, at han ikke er rigtig fin i kanten – for dét er politikere ikke. Gennem hele verdenshistorien er “erhvervet” politik synonymt med falske vidnesbyrd, lögne, mörkelägninger og diverse “manövrer” for at sikre overlevelse for – politikerne selv.

  De argumenter, de tidligere så stole Konservative, nu med en dilletant som partiformand, har for at vise mistillid til fr. Kjer, er närmest latterlige – faktum er, at landbrugspakken (som jo desuden godkendtes) er en klar fordel for Danmark, og en fornuftig partileder havde nöjet sig med at ministeren, på ägte politikermanér havde präsenteret materialet på en måde, som – hvad der også skete – skulle få forslaget igennem.

  Så hvad er Papes problem? Skal de Konservative virkelig have en amatör, en dilletant som partileder? Hvad kommer hans stunt at koste partiet?

  Desvärre er Habit-Lökke ikke nogen stor statsminister – ulykkeligvis så byttede man ham ikke ud med f. eks. fr. Stöjberg – og lige så ulykkeligt, men taktisk smart var at DF, som jo vandt valget, ikke ville danne regering.

  Den politiske elite behöver en ordentlig omgång – så de fatter, at de tjener det danske folk – ikke hersker over det. Politikere er tjenesteånder, ikke herrer.

 • poul boie pedersen

  Lad mig straks slå fast. Jeg kan kun på det stærkeste bifalde, at der stilles krav til, at tal der fremlægges som ekspertdata som grundlag for beslutninger udviser den allerstørste lødighed og er uden manipulerende metodefejl. Denne kamp har de konservative selvfølgelig ære af.
  Men når det i denne sag betyder, at landbrugsministeren må gå af pga. utroværdighed opstår der jo et problem, når statsministeren helhjertet og indtil den grænse, hvor han trodser et erklæret folketingsflertal og ikke vil fyre ministeren, på denne måde helt utvetydigt bifalder nøjagtigt det samme manipulerede materiale, som landbrugsministeren er fyret for at bifalde.
  Hvordan hænger de konservatives mistillid til landbrugsministeren så sammen med den erklærede tillid til statsministeren?

  • Bente Andersen

   Hvis dog tydelig hvem du er i stedet for din kamuflerede profil!
   Du er jo slet ikke inde i sagens kerne. Du ses tydeligt i det du skriver

   • poul boie pedersen

    Kan du ikke læse indenad. Jeg hedder Poul Boie Pedersen.

    Og så er det ikke mig, men de involverede forskere, der har kritiseret den fremstilling, der er valgt i ministerens materiale, hvor de grønne tal startede i år 1 på grund af det oppustede baseline-bidrag.
    Det må da være dejligt, at være klogere end alle andre eksperter tilsammen.

    Hvis du formår at få nogen til at hoppe på den limpind, at materialet kunstigt skulle være fremstillet, så landbugspakke er sat i et dårligt lys, vil jeg kalde dig dygtig.

    Ligeledes glemmer du helt at meddele, at de positive bidrag fra den
    differentierede tilførsel af gødning, først er en realitet efter næste valg, og at der til denne del endnu ikke er udviklet den nødvendige teknik,

    Heller ikke den kritik er bare ud af min mund, Den er bl.a. fremsat af landbrugskommissionens formand:

    “Formanden for Natur- og Landbrugskommissionen siger nu fra over for landbrugspakken.

    Det er nemlig ikke rimeligt, når pakken begrundes med henvisning til anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen, lyder kritikken fra formand Jørn Jespersen:

    ”Natur- og Landbrugskommissionen anbefalede utvetydigt, at man ikke afskaffede gældende regulering, før den nye regulering var på plads,” siger han

    og

    “Det er på nuværende tidspunkt ganske usikkert, hvordan den målrettede regulering kommer til at virke, fordi den langt fra er på plads,” siger Jørn Jespersen

    http://www.altinget.dk/artikel/formand-for-natur-og-landbrugskommission-kritiserer-landbrugspakke

    Men han har vel i dine øjne heller ingen forstand på, hvad han taler om.

    • Bente Andersen

     Der er meget du der ikke tydelig tør stå frem. Du er tydeligvis ikke nok inde i sagerne. Tiden vil vise det.

     • poul boie pedersen

      Du propaganda organ for Bæredygtigt Landbrug. Du KAN tydeligvis ikke læse indanad.

     • Bente Andersen

      Fejl du ubekendte

      Sendt fra min Samsung Galaxy-smartphone.

      ——– Oprindelig besked ——–
      Fra: Disqus
      Dato: 29/02/2016 10.37 (GMT+01:00)
      Til: Bente Andersen
      Emne: Re: Comment on Derfor mistede vi tilliden til ministeren

      “Du propaganda organ for Bæredygtigt Landbrug. Du KAN tydeligvis ikke læse indanad.” [http://a.disquscdn.com/1456426268/images/email/logo.gif] [http://a.disquscdn.com/1456426268/images/email/icon-gear.gif] Settings [http://a.disquscdn.com/uploads/users/19845/6267/avatar92.jpg?1456660227]

      A new comment was posted on Politiko.dk

     • poul boie pedersen

      Med disse underskoleargumenter overlader jeg gerne det sidste ord til dig.

     • Bente Andersen

      🙂

 • Bendt Gerhardt

  Jeg er helt enig med Rasmus Jarlov i hans fremstilling af sagen. Når landbruget får lov til at udlede mere gødning er det klart at miljøpåvirkningen vil stige. At ministeren ikke har gjort problemet klart for den undrende omverden skyldes formentlig at det skal skjules at EU reglerne på området ikke bliver overholdt. Så der er tale om et dobbelt bedrag fra ministerens side. Jeg synes faktisk at landbruget skulle skamme sig og det skulle helt forbydes at udlede gylle på de danske marker. Hvis det medfører at det ikke kan betale sig at dyrke konventionelt landbrug, så det bare fint fordi økologisk landbrug er fremtiden – fat det dog.

  • Jørgen Kristensen

   Du har ikke helt forstået, hvad det drejer sig om. Økologiske landmænd modtager store mængder gylle fra konventionelle landmænd, og man må efter eu-reglerne udbringe mindst samme mængde gylle som konventionelle svinebrugere eller planteavlere. Fakta er, at det man diskuterer her er en bagatel-agtig forskel de første par år, efterfulgt af en nedgang i N-udvaksningen

 • Tobias R

  Stor respekt og modigt dels at være bevidst om de demokratiske spille regler og dels at holde fast i dem Hr. Jarlov.

  Mit spørgsmål går nu mere på hvorfor i alligevel stemte for en aftale som viste miljømæssige skadevirkninger de første 3-4 år, hvilket i havde sagt på forhånd en landbrugsaftale IKKE måtte indeholde?? Mig bekendt er der jo ingen garanti for at der bliver gennemført en tillægspakke til gavn for miljøet?

  Et tillægs spørgsmål går på om der i den danske befolkning ikke er mere stemning for miljøet end for landbrug. Sagt på en anden måde, om ikke miljøet ville vinde stort over landbruget hvis befolkningen skulle vælge et af de 2 muligheder??

  Jeg har selv aldrig stemt Konservative, men vil overveje det hvis også der kom noget mere Social Konservatisme ind over og ikke kun liberal-konservatisme og national-konservatisme som jeres politik de senere år nærmest udelukkende har båret præg af. Sagt med andre ord, hvorfor fokuserer Konservative sig ikke i højere grad om midtervælgerne end at gå til yderkanterne i den blå blok, hvor der i forvejen er (for mange) partier?

 • Søren Revser

  Hr. Jarlov forklar venligt læserne hvilke landmænd og hvorfor de er så trængte, at de igen igen skal have hjælp.
  Er det deres spekulationer i Schweitzer franc og swap lån som jo alene de selv er skyld i.
  Eller er det de Danske fødevarepriser, som ligger 40% over EU gennemsnittet, der er for lave???
  Eller er det i virkeligheden bankerne der igen skal have deres tab på prisboblen på jord dækket.
  Forklar venligst.

 • finnbjerrehave

  Hans Hauge har i søndagsberlingeren, måske helt afklaret, hvorfor vi handler som vi gør, og vores Kommunister i EL, er vores største udfordring, ligesom Kommunisterne i Grækenland, som ikke stopper immigranterne ved grænsen, men takker EU for de mange pengegaver, med flygtninge / immigranter.
  Sandheden under pres. Finn Vig

 • Jørn Rasmussen

  Fy Rasmus Jarlov.
  Nu ikke manipulerer med tabellen.
  Du bør vise alle seks år og ikke nøjes med de tre der bedst passer til dit eget argument.
  Kan indsat tabel ikke ses tydeligt nok, så er der et link her:
  http://uretten.dk/vandmilj%C3%B8/medierne-svigter-folketinget-imod-plattenslagere-og-magtmisbrug.html

 • Peder Kruse

  Det viser sig, at uenigheden kan koges ned til en fuldkommen ligegyldig detalje om at baselineeffekten er pustet op ved at indeholde flere års samlede computer modelkørseler med en iboende usikkerhed, som langt overstiger selve de resultater, der skændes om. En fiflen, som er indført til ære for en udenlandsk union, som hæmningsløst forurener Europa med lovgivning, baseret på teoretiske, fiktive miljøpolitiske feel good, no good beslutninger, helt uden kontakt til den virkelige verden.

  Det interessante i selve lovforslaget er netop, at fastsættelsen af gødskning fremover skal baseres på aktuelle målinger (videnskab) i miljøet frem for teoretiserede politiske formodninger af kvælstofs effekter på omgivelserne, men her tager DKF så den ‘miljøprotektive’ side af sagen, vel vidende, at der står et hylekor af radikale ortodokse miljøflippere (eksperter) og journalister klar i kulissen, klar til at fungere som lejetropper, så Pape og Jarlov kan stå frem som miljøets sande vogtere. De tal der skændtes om er end ikke i nærheden af at være den mindste fis i en hornlygte. Derimod er der med landbrugspakken håb om en langt bedre regulering af landbruget med en større effekt på miljøet frem for den tidligere lovgivning med baggrund i uvidenhedens rigtige meningers tyranni.

  Miljøforsvar vil altid være en vindersag i disse tider, uanset om den eksisterer i den virkelige verden, eller det hele bare ligger i fortegnet på en mikroskopisk afrundingsværdi på et resultat med meget stor usikkerhed.

  Populisme er et begreb, som de senere år har været misbrugt i et omfang, der har devalueret begrebet til ukendelighed, men jeg har svært ved at finde et mere dækkende ord for Det Konservative Folkepartis ageren i sidste uge. Den her sag var bare for lille til at indkalde reserverne blandt miljøtropperne, med mindre det bare handlede om at booste sin popularitet i tolvte time. Vi er jo nok alle overlevere, når det kommer til stykket.

  • Rap And

   Læs en af dagens artikler. Det skader aldrig med lidt baggrungsviden
   Af Peter Harder, professor, dr. phil
   28. februar 2016, 17:56

   Venstre forstår ikke, at vildledning kan være et problem.
   Sagen er så kompliceret, at det i sig selv er blevet brugt som et argument for, at de Konservatives valg er uforståeligt. Men det centrale moment – det, hvor demokratiets fremtid er på spil – er ikke spor kompliceret:
   Ministeriet fremstillede på Eva Kjer Hansens bud et beslutningsgrundlag, som gav et misvisende billede af konsekvenserne af landbrugspakken – nemlig at vi ville få »et grønt plus i hele perioden«. Misvisningen opstod ved, at man redigerede om på den fremstilling, der var givet i eksperternes baggrundsmateriale. Denne misvisende fremstilling blev fremlagt for Folketinget og offentligheden og var grundlag for de forhandlinger, som de Konservative deltog i.
   Hvis det var en isoleret hændelse, kunne man diskutere, om dette var stedet at tage principdiskussionen. Men det er der netop ikke tale om:
   Affæren er et led i Venstretoppens langsigtede og systematiske nedbrydning af grænserne for politisk acceptabel misinformation. Dette samfundsundergravende projekt har partiet Venstre arbejdet på lige siden Anders Fogh Rasmussen blev formand.

   • Alex Damgaard

    Affæren er et led i Venstretoppens langsigtede og systematiske nedbrydning af grænserne for politisk acceptabel misinformation.

    Baggrundsviden? Det skriv bærer mildest talt ikke præg af at være facitliste-styret 🙂 Der er al mulig grund til at kritisere den generation af V-politikere, der vitterlig ser ud til at have problemer med at bestride offentlige embeder – men at der ligefrem skulle være en slags masterplan, en konspiration omkring “langsigtet systematisk nedbrydning af grænserne for politisk acceptabel misinformation“?? – LOL.

  • Anders Chr Hansen

   Det er netop det forskerne kæmper imod, for nu bliver de jo afsløret i politiks manipulation og det er jo ikke rart.

   Og det er heller ikke rart at man skal forlade et skrivebord for at komme ud i den virkelige verden, de kunne jo falde om af hjertestop.

 • Torben Mark Pedersen

  Det er ikke en metodefejl at vælge at præsentere tallene på en måde frem for en anden, og denne måde at akkumulere tal på er ikke meget forskellig fra, når resultaterne af en skattereform sammenfattes med “skattelettelser på 12 mia. kr.” – frem til 2020. Ministeren har ikke gjort andet end, hvad dusinvis – også af konservative ministre – har gjort i tidens løb.

  • Alex Damgaard

   Eller pakke X skaffer X tusinde arbejdspladser i 20XX osv. Helt normal praksis. Det usædvanlige ved denne her sag er K’s hykleriske og substansløse trampen rundt i medierne – et kynisk partipolitisk magtspil af den slags der skaber politikerlede og giver een nagende tvivl om parlamentarismens nødvendighed. Og altsammen ikke for at føre bedre politik, altsammen fordi der blev spottet et ledigt standpunkt i en avisartikel. Regeringens “støtteparti” er åbenbart parat til at kaste regeringen ud i en eksistenskrise på en mærkelig konstrueret historie om pludselig opstået tvivl om en proces de selv har været en del af i et halvt år – ikke om det politiske indhold.

   Selv hvis K’s kritik havde været oprigtig ville begivenhedsforløbet have fået øjenbrynene til at hæve sig. Ikke engang Enhedslisten var da så åndssvage at kaste regeringen ud i en krise på den måde, og de blev endda pisset godt og grundigt af politisk. Man kan godt stå og skabe sig tosset på TV, men man giver sgu da ikke oppositionen mulighed for at vælte en minister. Amatører!

   Løkke burde have udskrevet valg. Jeg forstår godt han ikke gjorde, men hold da op det ville have været stærkt. Så kunne K have fået æren for at have foræret regeringsmagten til Mette Frederiksen, fordi de ikke har nogen politik og derfor desperat leder efter ledige standpunkter og enkeltsager de kan profilere sig med.

  • RasmusJarlov

   Jeg tror, alle der læser indlægget med åbne øjne og oprigtig interesse for at forstå sagen kan se, at det overhovedet ikke er det samme.

   • BroncofanDK

    Jeg tror alle der støtter den siddende regering har set et absurd skuespil som kun har haft til formål at profilere dig og Søren Pape. Hvis sagen havde haft substans til at køre den op i det hysteriske niveau så var det fordi de informationer I havde fået havde forstyrret beslutningsgrundlaget i et omfang hvor I ikke ville have stemt på den måde I gjorde.

    Det jeg ser er at du, som før dette var en af de politikere jeg respekterede mest og var gladest for at have i folketinget, totalt har sat dette over styr.

    Det er dybt pilnligt og dybt useriøst ikke at holde dette for lukkede døre. Det er illoyalt og uprofessionelt, og du som en af de få der rent faktisk har arbejdet i en professionel virksomhed ved at resultater ikke skabes ved at stille sig i foyen og råbe.

    Uden at vide hvad du lavede i Novo, så er det en virksomhed der ved at der kan være tusindevis af procent forskel på teoretiske, og endog invitro forsøg, dyreforsøg og brug i mennesker, så at diskutere oplyst uvidenhed som denne “forskning” er på dette emotionelle niveau er absurd.

    De debattørere der støtter dig burde være noget der fik alarmklokkerne til at ringe de det vist udelukkende er folk der ønsker regeringens fald der har rost dig. Det har været et pinligt og uprofessionelt forløb uden du nogensinde har frembragt noget substantielt.

    • RasmusJarlov

     Der er utroligt, at man kan skrive så langt et indlæg uden på noget tidspunkt at komme med et argument i sagen. Fint nok, at du ikke bryder dig om mig. Det ændrer bare ikke en tøddel på, at et ministerium skal fremlægge retvisende oplysninger og at landbrugsministeren nægtede at gøre det i denne sag og derfor måtte træde tilbage

     • BroncofanDK

      Når du skriver manglen på argumenter, så er det fordi du stirrer dig blind på at være forurettet over peditesser i baseline opgørelsen. Der er rigelig med argumenter vedrørende jeres adfærd som er det der stikker ud. I og med, I har stemt for loven, så har I jo også selv erkendt at den fører i den rigtige retning, og at hele dette cirkus ikke har synderlig realpolitisk relevans.

      Nu har du jo selv fremstillet sagens agter, og i høringen bekræftet at data var tilstede, men at du ikke kunne lide præsentationsformen. Det er langt fra det samme som at NÆGTE at fremlægge retvisende oplysninger. Det er ikke en akademisk diskussion af om baselinie burde/kunne være præsenteret på anden vis, men et spørgsmål om hensigtsmæssig opførsel/adfærd i et samarbejde som det I har med resten af partierne. Det er sørgeligt at behovet for at komme i pressen betyder mere end landets ve og vel.

     • Jens Forchhammer

      Ja Rasmus Jarlov: Virkeligheden / FAKTA bør ikke afhænge af Folketingets flertal. Og det er dybt umoralsk, at Venstre forlangte, at I skal “fornægte FAKTA” som pris på NØDVENDIGE MILJØFORBEDRINGER, – Uden grønne initiativer vil pakken “VÆRE SORT” mere end de næste 4 år.

     • perk

      Hvorfor er det lige en Minister der har mistet flertallets tillid, stadig kan sidde på tinge, når der som sagt er et flertal imod denne person, det er der måske ikke når personen bare er FT?

     • BroncofanDK

      Læste idag at I er nede på 2.3% – det er sørgeligt, og det udstiller desværre at populistiske tiltag som denne sag rammer som en boomerang. Vi er mange der ville ønske at I var et parti man var tryg ved at give sin stemme, for der er rigtig mange der er langt mere EU og internationalt orienterede end Liberal Alliance men ønsker den økonomiske politik som I og de står for.

      Barfoed’s aftale med Vestager hvor I fik tørret hele blå blok og denne sag er desværre med til at vælgere der burde stemme på jer får berøringsangst.

      Det er sørgeligt at en så fagligt/erfaringsmæssigt velfunderet politiker som du bliver fanget i dette, og det er synd for et land der har brug for et stærkt konservativt folkeparti.

    • Anders Chr Hansen

     Det her er måske forklaringen på at han ikke er i Nova N mere.

 • Alex Damgaard

  Det er virkelig ærgerligt, at sagen skulle udvikle sig så dramatisk. Men i mine øjne er det alene, fordi der blev holdt fast i et helt urimeligt krav om, at offentligheden ikke behøver at få retvisende oplysninger. Vi kan jo ikke fravige dette krav, blot fordi der trues med bål og brand. Og heller ikke fordi situationen eskaleres, når vi ikke giver os. Det er trods alt regeringen, der står til ansvar overfor Folketinget og ikke omvendt.

  Men I står til ansvar for regeringen. Det er rigtig nok slemt hvis ministre giver urigtige oplysninger osv, men det er jo ikke tilfældet her. Eva Kjer Hansen har ikke vildledt Folketinget, ejheller offentligheden. Hun og hendes embedsmænd har fabrikeret et lovforslag i støtter og har stemt for – hvad er så problemet? At offentligheden ikke er blevet forholdt “retvisende oplysninger” blev slået fast med syvtommersom i går, da det kom frem at forskerne fra KU trækker deres kritik tilbage – det var dem selv der havde regnet forkert.

  Det er K der helt alene af egen drift har opfundet en krise og kastet regeringen ud i et stormvejr. Ynkeligt at det herover så fremstilles som om sagen har “eskaleret” helt uden for K’s kontrol, eller at det skulle være K det er offeret, dem der er blevet “truet” og ikke ville give sig. Helt objektiv konstaterbar kendsgerning : Ingen K og ingen Jarlov === ingen sag. “Sagen” er opåstået i jeres egne hoveder.

  • Anders Cold

   Én forsker fra KU har trukket sin kritik tilbage. Kritikken fra de resterende seks, som bl.a. Venstre selv havde indkaldt, står til troende.

   Det eneste ord i ovenstående indlæg, der er værd at hæfte sig ved, er ordet ‘fabrikeret’. Det er hvad der er foregået i Eva Kjers ministerium. Fabrikationer.

   • Alex Damgaard

    Det gælder også Jørgen Olsen fra AU. At der sidder forskere der kritiserer lovpakker eller er uenige i en præmisse er helt normalt – det centrale er om ministeriet har fuppet med nogle tal – det har de ikke! Og naturligvis fabrikerer ministerier lovforslag, hvad skulle man ellers kalde det.

    • Anders Cold

     Det er forkert. Jørgen Olesen har ikke entydigt trukket sin kritik tilbage. Han var INDEN samrådet ude og udtale sig (bl.a. i JP) om, at kritikken var overdreven. Men på selve samrådet har han understreget at den samlede udledning, ihvertfald de første år, stiger.

     Du kan eventuelt læse et uddrag af forskernes udtalelser:
     http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-02-25-overblik-se-hvad-forskerne-frygter-ved-landbrugspakken

     Du har ikke læst Rasmus Jarlovs indlæg indenad, hvis du fortsat hævder, at ministeriet har præsenteret talmaterialet retvisende. Den centrale kritik fra flere af forskerne går på, hvordan ministeriet har regnet tallene forkert sammen, sandsynligvis for at få lortet til at give et miljømæssigt plus, og dét er misinformation. Fabrikation.

 • Jens Bilgrav-Nielsen

  Tak for god info. Jarlov. Din indsats har afgørende betydning for, at grundlæggende principper i vort demokratisk retssamfund bliver respekteret. Peter Harders kronik i Berlingske 28, feb. giver en fornem og håndfast dokumentation for, at Venstre har et mildt sagt anstrengt forhold til disse principper.

 • Stig Jørgensen

  Hvorfor ikke bare lade være med at stemme for pakken, indtil “fejlen” var rettet? Forløbet giver ingen mening.

 • Marian Haugaard Steffensen
 • Anders Chr Hansen

  Det der er flueknepperi af værste skuffe, og ikke nok med det, Rasmus Jarlov magter ikke en gang at læse en simpel tekst S34 udleveret 10. december, hvor det helt klart står at tallene vil forandres med andre regnemetoder.

  At man så fyrer en minister på computerbaserede tal som ikke en guds sjæl ved en dyt om kan holde, skriger jo til himlen, og hvorfor var der ikke inviteret forskere der har forstand på de her ting?.

  Hvis jeg var ny minister ville jeg simpelthen nægte at se Rasmus Jarlov i et forhandlingslokale.

  Der er i hvert fald skabt ny præsesens i dansk politik, og jeg er desværre bange for at diverse regeringer får svært ved at overtale kompetente personer udefra til at blive ministre, når en stærk minister kan blive presset ud på så tyndt et grundlag, grundet at Søren Pape Poulsen måtte holder hånden under en svag forhandler.

  Skal ministeren gå, så må Jarlov også forlade sit ordførerskab, ellers hører al ting op.

  • poul boie pedersen

   Aftale om Fødevare- og landbrugspakke går til side 24. Jeg ville tro, at det er den der gælder, da interne papirer jo efter den offentlighedslov har noget svært ved at komme offentligheden til kendskab.

   Så du kunne måske lægge en link til det materiale, du henviser til.

   Når det er sagt, vil jeg tilføje: Har du citeret korrekt, er en sætning som “at tallene vil forandres med andre regnemetoder” er ganske meningsløs. Enten kan den kun forstås i sammenhæng med en nøjere specificering af, hvad der menes, eller også udtrykker den absurde påstand, at man ikke kan fæste tillid til noget regnestykke i det forelagte materiale. Det er det forhold, man måske kunne få oplyst af kildematerialet.

 • Anni Cassias
 • finnbjerrehave

  Kære Rasmus Jarlov, stop nu dette kviksand af sludder, folkestyret siger altid , du skal kun stemme efter din overbevisning, og hvis du havde rettet dig efter dette citat, ville vi være al dette sludder foruden.
  Den sidste Konservative.Finn Vig

 • Søren Revser

  Det er i det mindste nemt at lukke munden på Jarlov. Man skal blot bede ham om at forklare hans og partiets dispositioner, så bliver der meget stille.

 • Morten Jørgensen

  Jarlov har jo ret: Når det sammenlagte ministerium ledes af en ‘landbrugets minister’, så skal det jo galt. Det er en klar systemfejl. Og det er jo et klart politisk valg af Venstre, hvilket man jo også kan læse af tidligere kommentarer fremsat af den nye ‘Landbrugsminister’.