Det danske system må ændres, så der er plads til Uber – ikke omvendt

Taxaselskaber og fagforeninger er forståeligt nok ikke begejstrede for Ubers entré på det danske marked. Fagforeningerne er bekymret for, at fritidschaufførerne i Uber vil presse lønnen ned og udfordre fagforeningernes position. Taxaselskaberne er kede af, at deres lovbestemte monopol, hvor der efter bedste planøkonomiske model er et loft over antallet af taxier i hver region af Danmark, bliver udfordret.

Taxabranchen er en af de eneste brancher i Danmark, hvor staten har forbudt konkurrence. Taxanævnene fastsætter hvor mange taxaer, der må være i hver region. Sovjetiske planøkonomer ville formentlig være stolte af denne model, som forhindrer konkurrence og sikrer, at priserne kan holdes oppe, og at det ikke er nødvendigt at køre på de tidspunkter af døgnet, hvor der er mest brug for det, fordi der altid er kunder nok til det begrænsede antal taxaer.

Taxaselskaberne har også fået fordele af staten i forhold til afgiftsfritagelse af deres køretøjer. Til gengæld følger der en række krav til, at selskaberne skal køre i yderområderne af Danmark, ikke må afvise ture og skal holde chauffører og køretøjer på en vis standard.

Det er klart, at vi ikke rimeligvis kan stille fordyrende krav til taxaselskaberne, mens vi lader Uber skumme fløden ved at køre i gamle køretøjer, afvise urentable ture og kun køre i storbyerne. Konkurrencen mellem taxaer og Uber skal være fair.

Men den vigtigste pointe i forhold til Uber er, at konkurrence er godt, og at Uber er til gavn for forbrugerne. Derfor skal der naturligvis være plads til dem i Danmark. Det vil være økonomisk uansvarligt at holde dem ude.  Til gavn for taxaselskaberne men til stor ulempe for forbrugerne, som dermed ville snydes for billigere transport.

Vi kan ikke bare stille de samme krav til Uber, som vi gør i dag til taxaselskaberne. Så kan Uber og lignende tjenester ikke fungere. Det vil være meningsløst at kræve bla. en lang chaufføruddannelse, fagforeningskontrol og loft over antal køretøjer overfor den slags aktører. Så ryger hele idéen med, at folk kan tjene penge i deres fritid.

Så når vi i den kommende tid skal revidere taxaloven, er opgaven ikke at presse Uber ind i det eksisterende system, men at revidere systemet og de krav, vi stiller til taxaselskaberne, så de samlet set ikke stilles dårligere end Uber og lignende aktører.

Står det til Konservative skal vi have en meget mere fri konkurrence uden monopoler og med nogenlunde lige hårde men ikke samme krav til alle aktører.