Digital ambassadør kan være genial ide

Udenrigsminister Anders Samuelsen har bebudet en ny digital ambassadør, der skal give Danmark en diplomatisk kanal til de store teknologi-giganter, som Facebook, Google, Apple osv.

For mig er ideen spændende, fordi det er helt rigtigt, at store tech-virksomheder har ligeså meget – eller ofte mere – magt end mange stater har. Så hvis en digital ambassadør kan være med til at tjene borgernes interesser og sikre samspil mellem ny teknologier og mennesker, bakker vi gerne op.

Et helt grundlæggende emne, som ambassadøren bør beskæftige sig med er, hvordan vi sikrer digitale frihedsrettigheder for borgerne. Vores privatlivet er i dag under pres på grund af vores voksende digitale adfærd, brug af søgemaskiner og diverse tjenester på internettet – ofte uden vi selv er klar over det. Ambassadøren bør derfor have det som erklæret formål at sikre alle borgeres digitale frihedsrettigheder. Det er vigtigt, at private data ikke misbruges eller kommercialiseres uden samtykke. En ambassadør med ansvar for digitale frihedsrettigheder kan være med til at sikre brede folkelige interesser ved blandt andet at sørge for, at virksomheder lever op til deres ansvar, borgerne kender deres rettigheder og lovgivningen matcher den tid vi lever i.

En andet grundlæggende spørgsmål, som en ambassadør kan beskæftige sig med er samspillet mellem teknologi og mennesker. Hvordan kommer nye teknologier alle til gode, og ikke bare dem der ejer den? Med kunstig intelligens, klogere robotter og automatisering af flere og flere arbejdspladser, er det ikke en selvfølge, at der er traditionelle jobs til alle. Der er en reel risiko for, at der bliver færre jobs og vi skal finde nye måder at organisere os på. Dette er en udfordring, som vi skal være på forkant med. Det er også derfor, at både borgerløn og skat på robotter i den forgange har været på dagsordenen i både Europa-Parlamentet og i bjergbyen Davos, hvor topledere fra hele verden var samlet. En ambassadør kunne i samarbejde med borgere, erhvervsliv, ministerier og folkevalgte være med til at udvikle svar på dette.

En digital ambassadør kan også med rette være med til at sikre, at teknologi-giganter lever op til deres CSR- og bæredygtighedsforpligtelser, herunder at de betaler deres retmæssige skat. De skal ikke havne i Panama eller andre lyssky steder. Man kan dog frygte, at den nye ambassadør kommer til at have et snævert fokus på at lokke tech-virksomheder til Danmark med lovning om lukrative særaftaler.

De seneste historier om Apple og Facebooks placeringer af datacentre i Danmark, kan desværre give anledning til sådan en mistanke. Det er godt, at de vil ligge i Danmark på grund af grøn energi, vores kolde klima og stabile strømforsyning. Det er ikke godt, hvis Danmark i bedste Trump stil skal forhandle med hver enkel virksomhed om, hvilke fordele de kan få ved at placere sig i Danmark.

Hvis den digitale ambassadør blot bliver en kransekage figur, der skal lokke datacentre til Danmark, ser jeg ingen pointe i det. Kan ambassadøren være med til at sikre brede folkelige interesser og et bedre samspil mellem mennesker og teknologi, er det et kærkomment og interessant nybrud.