Er du rig og velstillet? Klimaet er ligeglad

Der er ingen tvivl om, at livet på mange måder er lettere, når man er rig og velstillet. Man bor bedre, kører i bedre biler, spiser typisk også bedre og har flere muligheder.

Men i disse år tegner der sig en udfordring, der i langt højere grad end andre udfordringer ser fuldstændig stort på, hvor velstillet og rig man er.

Det er klimaforandringerne. Skybrud og ekstremt vejr søger ikke uden om Whisky-bæltet. Oversvømmelser rammer kysterne, uanset hvor rige beboerne bag første klitrække er. Orkaner river taget af huse, uanset hvor stor friværdien er. Vand løber nedad og kældre bliver fyldt, uanset hvor mange penge, der er på kistebunden.

Selvfølgelig er der, som det gælder i så mange andre af livets forhold, forskel på, hvor godt rustet rig og fattig er til de udfordringer, de møder. Men når vandstanden stiger med 20 meter, som det aktuelt er tilfældet i Sydøstasien eller når et område, der er 300 kilometer bredt, bliver oversvømmet, som det aktuelt er tilfældet i Texas, ja, så bliver alle ramt.

Ramt i forskellige grad, ja. Det vidner dødstallene langt under 100 i USA og langt over 1000 i Sydøstasien om. Men ramt, det bliver vi, uanset om vi er rige eller fattige.

En sådan bred, dyb trussel mod alle lag af samfundet burde naturligvis være topprioritet for enhver regering.

Derfor er det også så uforståeligt, at regeringens netop offentliggjorte forslag til finanslov, stort set ignorerer den omsiggribende klimakrise, der aktuelt har forstærket katastroferne i USA og Asien, og som kun forventes at blive voldsommere og have større konsekvenser i fremtiden. I stedet gør forslaget, hvis det bliver vedtaget, de rige endnu rigere. Men til hvilken nytte?

Hvis regeringen virkelig gik op i at skabe sikkerhed og tryghed for alle, skulle den investere massivt i klimatilpasning og i at bremse klimaforandringerne i stedet for at gøre det billigere at udlede mere klimaskadeligt CO2.

For klimaet er ligeglad med, om du er rig eller fattig. Så måske skulle vi sikre at klimaet ikke kommer endnu mere ud af kontrol – til fordel for både rig og fattig. Og ikke mindst til fordel for fremtidige generationer.