Et budget for flygtninge og filosoffer

En historisk budgetaftale faldt på plads i går aftes på Københavns Rådhus.

Historisk, fordi alle partier blev siddende rundt om bordet helt til det sidste, men i endnu højere grad historisk, fordi vi med denne store budgetaftale investerer mere ambitiøst og målrettet end nogensinde før på god og hurtig integration og arbejde til alle.

Vi afsætter 89 mio. kroner næste år til byens nye flygtninge. Hermed kan vi give dem den bedste start på deres nye liv i København.

Vi tager ud og møder de nye flygtninge – eller nye københavnere som vi kalder flygtninge her i København – allerede, mens de stadig bor i asylcentrene. Hermed får vi en hurtig kompetenceafklaring og den tidligst mulige virksomhedsindsats.

Målet er en virksomhedsplads inden for den første måned, så alle de nye københavnere hurtigt lærer dansk, får kendskab til det danske arbejdsmarked – og ikke mindst får en hverdag at stå op til, kolleger at møde ind til og glæden ved at være med i, og ikke mindst bidrage til, fællesskabet.

Men vi stopper ikke her. Vi investerer også massivt i ordentlige boliger, der er spredt i hele byen. Netop spredningen er vigtig for den gode integration. Hele København skal være med til at integrere og inkludere de nye københavnere, hvis vi skal lykkes. Vi må ikke begå fortidens fejl og lave nye såkaldte ghettoer, hvor folk ikke bliver en del af de lokale samfund, men får lov til at lukke sig om sig selv.

Massiv beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken

De negative konsekvenser af mislykket integration trækker stadig slemme spor, generationer efter de første ghettoer blev dannet. 

Vi ser blandt andet problemerne i Mjølnerparken, hvor der er store sociale problemer med alt for mange, der lever i isolation uden arbejde og med store psykiske og fysiske problemer. De handler ikke kun om den enkelte voksne, men kan gå udover hele familien. Ikke mindst børnene. Det er en negativ spiral, vi skal have brudt. Den bedste vej hertil er unge og voksne rollemodeller, der tager en uddannelse og går på arbejde, hvor de hver dag deltager i og bidrager til fællesskabet.

Derfor er en anden stor satsning i dette års budget, vores nye samarbejde med boligforeningen i Mjølnerparken. Her skal vi nu samarbejde om en helhedsplan for hver enkel beboer, der følger dem tæt hele vejen til en ny virksomhed.

Beboerne skal bogstaveligt talt tages i hånden, så vi sikrer os, at alle kommer ud af lejligheden og i skole, virksomhedspraktik eller på arbejde hver eneste dag i en længere periode ind til vi er sikre på, at de er selvhjulpne.

Alle skal have en plan, alle skal have progression og et klart mål, og alle skal have noget at stå op til. Hver eneste dag.

Målrettet indsats for akademikere

Den filosofi og metode gælder faktisk også de stærke ledige.

I København har vi over 5000 ledige akademikere. De har selvsagt helt andre problemer, men i stedet for fejlagtigt at overlade dem til sig selv og tro på, at deres kandidatgrad er nok til at guide dem hen på deres rette hylde i rette tempo, er vi nødt til at gøre endnu mere for at hjælpe dem i job. De har det nemlig også svært i disse dage. Især de nyuddannede.

Vi satser derfor på at få endnu flere akademikere ud i de små- og mellemstore virksomheder, hvor vi rent faktisk ved, at de skaber vækst og nye arbejdspladser.

Der er et stort uudnyttet potentiale her. Samtidig fokuserer vi på, at akademikere ser sig selv som iværksættere og freelancere, så de ikke går ledig, men holder sig igang eller måske endda på sigt selv blive arbejdsgiver for nogle flere.

Arbejde er velfærd

Arbejde har betydning. Økonomisk, menneskeligt og socialt. Og for Københavns fremtid. Derfor er god jobindsats en af de bedste midler til individuel velfærd.

Det er konkret og ægte velfærd for københavnerne, når de går fra ledighed til job. Det gælder både de meget udsatte og de stærke ledige. Det er nemlig opslidende at være holdt uden for fællesskab og være stigmatiseret som mange ledige desværre oplever i dag.

Derfor er kampen for at få flere i job også en kamp for at sikre københavnerne bedre fysisk og psykisk sundhed, selvværd og socialt fællesskab.

Det samme gælder for de kollektive goder, vi alle nyder godt af i verdens bedste by med cykelstier, parker, flere pædagoger og nye skoler.

Men det er dyrt at være i verdensklasse, og vi har brug for at få markant flere hænder til at betale for Københavns fremtid.

Og med aftenens budgetaftale har vi taget et historisk stort skridt fremad. Det kan vi godt være glade for og stolte over i dag. I morgen fortsætter arbejdet på fuldt drøn. For vi er ikke i mål endnu.