Et vigtigt skridt i den rigtige retning

Det går godt i Danmark, men der er ingen garanti for, hvor længe opsvinget fortsætter. For at give opsvinget både flyvehøjde og flyvelængde har regeringen lanceret Jobreformens fase II, der giver skattelettelser til alle danskere i arbejde.
Reformen er nødvendig af flere årsager. Først og fremmest ønsker vi at øge rådighedsbeløbet for alle hårdtarbejdende danskere. Det er afgørende, at vi øger gevinsten ved at gå på arbejde fremfor at være på offentlig forsørgelse. Derfor indeholder reformen et jobfradrag, der er målrettet danskere med lave indkomster. Det er min og hele Venstres klare overbevisning, at hårdtarbejdende danskere fortjener at se, at flere af deres egne lønkroner går ind på kontoen frem for i statskassen.
Socialdemokratiet og resten af venstrefløjen har selvfølgelig allerede sat propagandamaskinen på overarbejde, og med den sædvanlige skræmmekampagne bebuder de, at Venstre vil forgylde de rige og smadre velfærdsstaten. At de selv lavede topskattelettelser og hævede uligheden under Thornings regering, er tilsyneladende mindre vigtigt. Det er åbenbart gået i den strategiske glemmebog.
Det nytter ikke noget at opstille en falsk modsætning mellem reformer og velfærd. Hele fundamentet for vores velfærdsstat er en sund økonomi med høj vækst og flere i beskæftigelse. Jobreformen bidrager til dette, og jeg synes, at der er god grund til at glæde sig over den brede vifte af skatteforslag, som samlet set giver knap 2,5 mio. danskere en lavere skattebetaling, end de har i dag.