Etisk Råd rejser vigtig køddebat

Det skal være billigere at træffe klimavenlige forbrugsvalg. Og dyrere at lade være. Etisk Råd foreslår i dag, at der bliver indført en klimaafgift på kød. Det er på høje tid, der bliver sat mere fokus på den store, negative klimapåvirkning, som vores forbrug af kød og særligt oksekød har. Derfor er det oplagt at se på en klimaafgift på kød.

Fra Alternativets side er vi klar til at følge op på idéen. Danskernes kødforbrug er blandt de højeste i verden, og produktionen af kød – særligt det ikke-økologiske – har store konsekvenser for både klima, natur og miljø. Værdifuld regnskov i Sydamerika bliver fældet for at gøre plads til produktion af sojaskrå, der skal mætte danske kreaturer og udledningen af CO2 stiger markant, når der produceres kød.

Jeg mener grundlæggende, at det skal være nemmere og billigere at træffe de rigtige og miljøvenlige valg og dyrere at træffe de valg, der skader vores fælles fremtid.

Derfor kan en klimakompensation være en god ide, men det er vigtigt, at vi ser på hele fødevaremarkedet samlet, så det bliver tilsvarende mere attraktivt at træffe de rigtige valg som forbruger. 

Etisk Råd fremhæver, at danskerne er etisk forpligtet til at ændre kostvaner, men skriver samtidig, at det ikke er effektivt at overlade ansvaret for det til forbrugerne alene.

Den antagelse deler jeg. Det er jo derfor, vi har regulering på en stribe andre områder.

Og sandheden er, at prisen på kød burde være langt højere, hvis man skal se på de reelle udgifter, kødforbruget påfører samfundet og fremtidige generationer. Det giver bøffen en ærgerlig bismag, som vi ikke må ignorere. En stor, rød bøf hver dag er ikke en menneskeret. Sådan ser jeg på det.

Omvendt burde rent drikkevand være en menneskeret. Det burde være topprioritet at sikre, at millioner af mennesker ikke bliver sendt på flugt som konsekvens af klimaforandringer, at vi stopper ørkendannelse, ekstremt vejr, at vi stopper ødelæggelsen af naturens økosystemer, at vi sikrer os mod mangel på fødevarer.

Alt det sætter katastrofale klimaforandringer, som vi er på vej imod, hvis ikke vi mindsker vores udledning af CO2, på spil.

Og når vores fødevareproduktion spiller så stor negativ rolle i forhold til klimaforandringerne, er det blot rettidig omhu at gøre produktionen mere klimavenlig – og gøre forbruget mindre.  

Derfor er det udtryk for ansvarlighed på vores egne vegne, på fremtidige generationers vegne og på selve planetens vegne, når Etisk Råd opfordrer politikerne til at tage klimakrisen mere alvorligt ved at indføre en klimaafgift.

Og som ansvarlig politiker bør man tage den opfordring seriøst – og handle på den.