EU-domstolens næste skridt: socialydelser til tredjelandsborgere.

Husker De Metock-dommen? Hermed fastslog EU-domstolen tilbage i 2008, at EUs medlemslande ikke selv kan bestemme, om udlændinge fra ikke-eu-lande skal have lovligt ophold, når de ledsages af en ægtefælle, der er eu-borger. Enhver kan således kræve ret til ophold i Danmark, hvis vedkommende gifter sig med en eu-borger, som tager ophold her. Med et pennestrøg havde EUs dommere forrykket magtbalancen mellem EU og medlemslandene – og underkendt det danske retsforbehold.

Husker De Zambrano-dommen? Hermed fastslog EU-domstolen tilbage i 2011, at unionsborgerskabet ikke bare give ret for udenlandske (ikke-eu) ægtefæller at bosætte sig i EU, men at retten også gælder, såfremt en udlænding har børn, der er eu-borgere. Konkret fik en columbiansk far ret til at bosætte sig i Holland, fordi hans børn havde fået hollandsk – og dermed EU- – borgerskab. Atter rykkede EUs dommere forholdet mellem EU- og national ret.

Disse domme fik opmærksomhed i dansk presse. Men god ret, thi begge udgør en anfægtelse af dansk selvstændighed og viser EU-domstolens politiske aktivisme. Den slags eksempler er der masser af. Forunderligt er det derfor, at den offentlige opmærksomhed om Domstolen er en sjældenhed. Således faldt der for knap en måned siden en afgørelse imod Italien, hvor EU-dommerne igen blandede sig i social- og udlændingepolitik. Jeg tænker på den såkaldte Martinez Silva-dom, som potentielt kan få store konsekvenser.

Denne gang handlede sagen ikke om lovligt ophold i EU, men om landenes ret til selv at indrette deres socialvæsen. Kerly Del Rosario Martinez Silva havde opholds- og arbejdstilladelse i Italien, men var ikke eu-borger. Derfor nægtede de italienske myndigheder hende et børnebidrag, som i Italien udbetales til familier, med særlige behov. Ifølge italiensk ret var bidraget forbeholdt italienske og eu-borgere. Men sådan så EU-domstolen ikke på sagen. Tværtimod valgte dommerne her ikke bare at blande sig i en sag, der altså vedrørte en ikke-eu-borger, men også at dømme til fordel for Kerly Del Rosario Martinez Silva. Italien er ifølge eu-retten tvunget til behandle ikke-eu-borgere som eu- og egne borgere.

Dommen er bemærkelsesværdig af flere årsager. Dels fordi den handler om sociale forhold, men især fordi Domstolen hermed har taget skridtet i retning af også at anvende eu-retten på ikke-eu-borgere. Det kan i sagens natur få store konsekvenser, også for Danmark. Der er masser af ydelser, som er betinget af tilhør til Danmark og knyttet til statsborgerskabet. Der er masser af områder, hvor vi – helt naturligt – ikke bare udbetaler ved kasse eet til udlændinge. Hvor længe mon sådanne regler kan opretholdes, hvis vi bliver ved med at bøje nakken for EU-domstolen..?

 • Rap And

  Det er forståeligt, hvis du allerede nu har et anstrengt forhold til domsafsigelser. Det er da ikke noget man skal have respekt for i din verden.
  Det er jo mennesker, som ikke har føling med befolknings tarv, der træffer disse afgørelser postulere du helt frejdigt. Hvorfor pokker har vores samfund bekostet en juridisk embedseksamen på dig. Har du intet lært om respekt for domstolene, eller vil du bare have, at alt skal baseres på anarki og folkestemninger.

  • Hammerlein

   Alt er bedre end det vi er vidne til nu. Anarki det er jo det vi har nu. Danske love betyder intet, mens EUs domstol bliver det bestemmende.

   • Jørgen Villy madsen

    Med jurister af Messerschmidttypen uddannet i Danmark er det betryggende, at vi har EU domstolen, hvor der sidder veluddannede jurister.

    • Jette Laustsen

     En spøg ? Men jeg giver dig ret i at en alt for stor del af vor dommerstand er “røde lejesvende”

     • Jørgen Villy madsen

      Det er aldrig rart at få ret i noget, man ikke mener og aldrig har sagt og slet ikke, når man mener det modsatte.

 • Søren Revser

  En tyveknægts meninger om domstole er Ganske uinteressante.

  • Hammerlein

   Hvem kalde du tyveknægt? Og skal vi endelig gå med på dit idioti, så er det vel mere interessant hvad en bruger mener, end hvad en tilfældig debattør mener.

   • Søren Revser

    Som allerede nævnt, Din mening er aldeles uinteressant.

  • Jette Laustsen

   En person her taler vist, som han har forstand til !

 • Bjarne Munk Christensen

  ja – helt enig – “EU MACHT FREI”!!

 • Lige netop den tølper bør ikke udtale sig om lov og ret. Nej lås ham forsvarligt inde i et sort hul, og smid hullet væk. manden er jo tydeligvist bund kriminel.

  • Hammerlein

   Rolig nu! De penge Morten har brugt, har han jo brugt til folkeoplysning. Ikke til ture til Caribien, vel? Om de falder i EU smag er jo det det hele handler om.

   • han har stjålet penge uberettiget og siden forsøgt med alle midler at skjule det, i en grad så han var villig til at ødelægge andres karriere med løgne.. og pengene er brugt til at sprede Df’s had of frygt!

    • Jens Hald

     Rolig nu indtil hele sagen er belyst.

     • Søren Revser

      Hvem skulle dog belyse det?

      EU har da absolut ingen interesse I at finde korruption indenfor egne rækker.

     • Jens Hald

      Jo, absolut EU jagter alle, der er kritisk over for EU. Se til Frankrigs kritiske parti, se til Hollands kritiske parti. Det er kun de kritiske partier der mistænkeliggøres. Du har ret i, at EU ikke er interesseret i at afsløre korruption inden for EGNE proselytter.

    • Jette Laustsen

     Det lyder som om, du har afgjort den sag ! Så sikker er jeg ikke.

   • Rap And

    Nu er der godt nok udbetalt et gyldent håndtryk til en medarbejder af midler givet til et andet formål. Det bliver trods alt vanskeligt at bortforklare.

    • Jens Hald

     Lig for at oplyse dig, så er det gyldne håndtryk du taler om givet af hans forgænger. beløbet blev taget fra en forkert konto, og M. M. har blot tilbage ført beløbet fra den rigtige konto. Jeg syntes at der er for mange forudfattet meninger og gadens parlament i indslagene.

     • Rap And

      Så må vi jo afvente, og se hvem af de herre der er mest troværdig
      Jacek Wlosowicz afviser, at han selv har besluttet at give sig selv 1,3 millioner kroner i gyldent håndtryk. En tidligere formand for den europæiske organisation Meld afviser Morten Messerschmidts forklaring på, hvorfor en ansat har fået et gyldent håndtryk på 1,3 millioner kroner.
      Og
      Da Morten Messerschmidt i oktober sidste år betalte cirka en million EU-støttekroner tilbage – som i 2014 var blevet brugt i strid med reglerne af de to organisationer Meld og Feld på et gyldent håndtryk – skete det med EU’s egne penge.
      Han brugte altså forudbetalte EU-støttemidler til et formål, som han på det tidspunkt godt vidste var i strid med EU-parlamentets regler.
      Det erkender han i et interview med Ekstra Bladet.

     • Jette Laustsen

      Det må man nok sige !

 • J. Rasmussen

  Hvis man nu forholder sig til hvad Morten Messerschmidt’s skriver, så kunne det jo være, at man kunne se fornuften i, at EU blander sig langt uden om, hvem Danmark skal betale sociale ydelser til. Det er trods alt de danske skatteydere, som vil blive pålagt at betale for den udenlandske indvandring – og hertil er udgifterne i forvejen i milliardklassen.

  • Morten Simonsen

   Og Messerschmidt slutter jo med at stille det essentielle spørgsmål: “Hvor længe mon sådanne regler kan opretholdes” – underforstået: hvor længe har vi som nation faktisk råd til at være underlagt de tolkninger af EU regler.

   • finnbjerrehave

    Til evig tid, vi skal bare have styr på immigranter, netop flygtninge efter 1ste. frie grænse er immigrant, og hvis vi vælger dem, skal de behandles ordentligt, og ikke sorteres som i Nazi Tyskland.
    Lighed og retfærd. Finn Vig

   • Jette Laustsen

    MM har så ganske ret … naturligvis skal vi ikke i al evighed gøre knæfald for EU. Det må stoppes. Danske skatteydere betaler gildet. Det “gilde” er en leg med ilden. Love og konventioner er forvredne – vort land behøver forstandige, fornuftige, uforfærdede ledere, der ikke tamt går i takt med flokken og Merkel. “Kammerateri” bag teatertæpper er ansvarsforflygtelse !

    • peter kocsis

     især betaler de danske skattydere gildet for de millioner, MM og andre DH politikere uretmæssigt har tilegnet sig fra EU kassen.

 • peter kocsis

  MM har selv scoret millioner i skatteborger betalte sociale ydelser fra EU helt udenom domstolen.

  • Hammerlein

   Anklager du ham for bedrageri? Bevis det.

   • peter kocsis

    det kan jeg roligt overlade til EF’s undersøgelsesorganer, om de kræver at han skal afsone i Frankrig eller Danmark kan jeg ikke sige .

 • Søren Rasmussen

  Kære Morten,

  nu svinder (og måske forsvinder) antallet af tåber jo nærmest i takt med at vores Danske Befolkning bliver bedre uddannet og oplyst.

  Du (og dit parti) skal passe meget på ikke at blive indblandet yderligere i EU’s undersøgelser og retsprocesser lige nu.

  Ikke for at skåne dig (politisk og/eller juridisk) – men for at bevare hovedet koldt imens vi ser på Den Europæiske Union og dens langsomme opløsning.

  Den oprindelige ide om et samlet Europa har aldrig eksisteret – måske bortset fra i nogle menneskers hoveder – der havde magten til at formulere The Treaty of Rome.

  Medlemsstaternes befolkninger i EU har aldrig haft lejlighed til at stemme om en stiftende Konstitution.

  • Hammerlein

   “nu svinder (og måske forsvinder) antallet af tåber jo nærmest i takt med
   at vores Danske Befolkning bliver bedre uddannet og oplyst.”

   Antallet af tåber bliver næppe færre. Det sørger indvandring + kravene til diverse uddannelser for.

   • Søren Revser

    Messershit aka Hammerlein trækker sandelig gennemsnittet af tåber op.

    • Jette Laustsen

     Fej for egen dør !

 • Jørgen Villy madsen

  Messerschmidts forhold til EU gør ham inhabil, når det gælder ikke mindst domstolen, som forhåbentlig skal afgøre straffen for hans overtrædelser.

  Det er naturligt, at han arbejder for fuld kraft på at bilde os ind at domstolen er inhabil, men du er for primitiv, Messerschmidt.

  Overlad nu domstolens arbejde til folk med et objektivt syn på dens arbejde og med forstand på, hvad det drejer sig om – inden du dummer dig mere.

  • Hammerlein

   Sæt dig dog ind i sagerne før du gør dig selv til grin.

 • Søren Rasmussen

  Måske ikke mere – Måske ikke mindre…NEUROPA!

 • Søren Rasmussen

  Jeg er sikker på at Morten vil finde interesse for en Britisk Efterretnings Organisation der fik navnet ULTRA – en af to efterretnings-organisationer som Det Britiske Krigskabinet/Samlingsregering etablerede og udviklede igennem hele WWII.

  Den anden ‘intelligence and sabotage’ service SOE (Special Operations Executive) skulle ‘Sætte Europa I Brand/Set Europe Ablaze’).

  Ian Flemming var medlem af ULTRA.

  SOE og ULTRA blev opløst efter WWII.

 • Jens Jørn Pedersen

  Det var dejligt fredeligt, da du ikke kom med al dit ævl.

  • Hammerlein

   Ja lad den danske befolkning sove videre de gør intet alligevel.

   • Jens Jørn Pedersen

    MM vækker da ikke noget som helst!

 • Arvid Holm

  Enhedslistens flok søger ofte at overdøve politiske modstandere med f.eks råbe-kor eller fløjter.
  Eller de tæver dem.
  Når de ikke kan argumentere fornuftigt for indførelsen af proletariatets diktatur, kan de i stedet hindre, at fornuften kommer til orde med modsigelser.

  http://nyheder.tv2.dk/politik/2014-04-23-el-folk-er-med-i-fl%C3%B8jte-aktion-mod-thornings-1-maj-tale

  Når det drejer sig om skriftlig debat, kan de som i denne debat nærme sig effekten af ballade-magernes råb og fløjten ved at poste en mængde indlæg med indhold af tilsvarende begavelse: Æv bæv, du er dum!

  Aktionerne har ikke større sværhedsgrad end det simpleste ufaglærte arbejde, så man må antage, at det er deres niveau, og at de er klar over det.
  Følgelig er de næppe så skråsikre på grund af tillid til egne evner.
  De må i stedet have ubegrænset tillid til den marionetspiller/teaterdirektør, der trækker i deres snore.
  Selvom de slet ikke er i stand til at vurdere hans kvalifikationer.

 • finnbjerrehave

  Selvfølgelig de personer som vi tillader ophold i EU, skal behandles anstændigt, og tak EU,eneste sikkerhed for tryghed.
  Lighed i EU. Finn Vig

 • F. Wulff

  Ekstra information til indlægget:

  Metock:
  Har kun en indirekte betydning for Danmark, da den berører en ældre del af EU-retten som Danmark har tilsluttet sig gennem deltagelse i det indre marked. Berører ikke Retsforbeholdet.
  Det den gjorde var at underkende den danske 2004-praksis vedr. familiesammenføring efter EU-reglerne. Denne praksis var vurderet at Integrationsministeriet til at den ikke overholdte EU-retten, men blev indført alligevel.

  Zambrano:
  Det var i Belgien, ikke Holland.Vil kun meget sjældent forekomme i Danmark, da børn født af 2 udenlandske forældre normalt ikke kan få dansk statsborgerskab.
  Undtagelsen er hvis begge forældre er statsløse.

  Silva:
  Vil ikke have den store betydning for Danmark, da lovgivning her er mere præcis end den er i Italien.

  • Britta Schulz

   Nemlig, Silva-dommen har slet ingen betydning for Danmark. Dommen forholder sig til direktiv 2003/109/EF og direktiv 2011/98/EU. Som følge af det danske retsforbehold er disse direktiver ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark.

 • Ursula Overgaard

  “Metock-dommens betydning for Danmark. – EU-reglerne gør det muligt for danske statsborgere at få familiesammenføring med personer fra tredjelande udenom den danske udlændingelovgivnings langt mere omfattende krav. Det kræver blot, at de bosætter sig i et andet EU-land i en periode og lever op til Opholdsdirektivets bestemmelser om enten at være arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, tjenesteyder, pensioneret arbejdstager, pensioneret selvstændig erhvervsdrivende, pensioneret tjenesteyder, udstationeret, studerende eller selvforsørgende. Personer, der bor i Danmark uden at have statsborgerskab i noget EU-land, skal dog stadig leve op til den danske udlændingelovgivnings krav for at få familiesammenføring, og kan ikke benytte sig af EU-reglerne.

  Metock-dommens vigtigste konsekvens i Danmark er, at den indirekte har underkendt en praksis, som blev indført i 2004 af Integrationsministeriet og den daværende Udlændingestyrelse.

  Kilder: Metock-sagen – Wikipedia, den frie encyklopædi
  https://da.wikipedia.org/wiki/Metock-sagen
  EU-ekspert: Metock-dommen var et brud på grundloven – Berlingske
  https://www.b.dk/danmark/eu-ekspert-metock-dommen-var-et-brud-paa-grundloven
  10. maj 2009 – EF-domstolen har overtrådt grundloven ved at afsige Metock-dommen, siger professor iEU-ret Hjalte Rasmussen. DF kræver, at regeringen …
  EU vil annullere omstridt dom om familiesammenføring | Politik | DR
  https://www.dr.dk/nyheder/…/eu-vil-annullere-omstridt-dom-om-familiesammenfoeri…
  4. feb. 2016 – Aftalen mellem EU og Storbritannien kan betyde et opgør med den såkaldte Metock-dom, der siden 2008 har haft betydning for de danske …

 • Britta Schulz

  Som uddannet jurist og med den karriere som politiker (medlem af Folketinget i 2005-2009 med bl.a. EU-ordførerposten, medlem af Europarådet i 2005-2009, medlem af EU-Parlamentet siden 2009) burde Morten Messerschmidt vide, at den omtalte EU-dom i sag C-449/16 ikke gælder for Danmark. Det fremgår således af bemærkning nr. 26 i direktiv 2003/109/EF og af bemærkning nr. 34 i direktiv 2011/98/EU, som dommen forholder sig til, samt af bemærkning nr. 19 i EU-forordning nr. 1231/2010, at disse EU-retsakter som følge af Danmarks retsforbehold ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Det betyder, at tredjelandsborgere, der bor og/eller arbejder i Danmark, ikke har ret til danske sociale sikringsydelser efter reglerne i EU-forordningerne nr. 883/2004 og nr. 987/2009. Det er alene dansk lovgivning, der gælder her. Dommen kan altså i sagens natur ikke få nogen som helst konsekvenser for Danmark.

 • Britta Schulz

  Morten Messerschmidt burde vide, at den omtalte Martinez Silva-dom (sag C-449/16) ikke gælder for Danmark. Det fremgår således af bemærkning nr. 26 i direktiv 2003/109/EF og af bemærkning nr. 34 i direktiv 2011/98/EU, som dommen forholder sig til, samt af bemærkning nr. 19 i EU-forordning nr. 1231/2010, at disse EU-retsakter som følge af det danske retsforbehold ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Det betyder, at tredjelandsborgere, der bor og/eller arbejder i Danmark, ikke har ret til danske sociale sikringsydelser efter reglerne i EU-forordningerne nr. 883/2004 og 987/2009. Det er alene dansk lovgivning, der gælder her. Dommen kan altså i sagens natur ikke få nogen som helst konsekvenser for Danmark.

 • Weidekampf

  Forbryderen har travlt ved tastaturet, så han også efter næste valg kan malke EU for penge. At forbryderen stadig sidder i EU parlamentet, er en hån mod os vælgere.

 • Britta Schulz

  Som uddannet jurist og med den karriere som politiker for DF på nationalt plan såvel som på EU-plan burde Morten Messerschmidt bedre end nogen anden vide, at den omtalte Martinez Silva-dom (sag C-449/16) ikke gælder for Danmark. Det fremgår således af bemærkning nr. 26 i direktiv 2003/109/EF og af bemærkning nr. 34 i direktiv 2011/98/EU, som dommen forholder sig til, samt af bemærkning nr. 19 i EU-forordning nr. 1231/2010, at disse EU-retsakter som følge af det danske retsforbehold ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Det betyder, at tredjelandsborgere, der bor og/eller arbejder i Danmark, ikke har ret til danske sociale sikringsydelser efter reglerne i EU-forordningerne nr. 883/2004 og nr. 987/2009. Det er alene dansk lovgivning, der gælder her. Dommen kan altså i sagens natur ikke få nogen som helst konsekvenser for Danmark.

  • Rap And

   Det er ikke vigtigt hvad der er kendsgerninger. Det drejer sig udelukkende om, hvad DF formår at bilde vælgerne ind. Det er kernen i alt det politiske arbejde i det parti.

   • Britta Schulz

    Nemlig, det er fake news, der spredes her.

    • peter kocsis

     Godt at vi får stemmer her på bloggen som Britta der ved hvad hun snakker om! Hvad MM skriver om Metock dommen er ligeså fuld af løgn -se mit indlæg overfor.
     Desuden mener jeg at en eller anden jura kyndig skulle se nærmere på MM’s speciale. Han skal efter sigende have fået 13 for den. Nær man tænker på hans numre med EU kassen, ringer der hvert fald en alarmklokke hos mig…

 • Patek Castelli

  Vi har jo et retsforbehold, så det bliver vel ikke et problem i DK, eller hvordan? Ellers er der jo her tale om skræmmekampagne på et forkert grundlag…

 • Jens Jørn Pedersen

  Ja, nu har de jo betalt en god del socialydelse til MM.
  Det er på tide, at DK holder op med at betale noget som helst til MM og DF!

 • Mona Johansen

  Hei. Er det virkelig sånn, at en med alderspensjon, fra Danmark, mister halve pensjonen om denne velger å flytte utenfor EU? Og dette gjelder da en etnisk dansk dame jeg kjenner, som bor her I Hurghada i Egypt.

 • Eva Sonnenborg

  Gud fader hvor jeg hader EU Kan jo håbe,det korrupt og anti demokratiske diktatur . Det bliver Europas Undergang.

  • Jette Laustsen

   Vanviddet vokser i takt med EU.s mastodont-vælde. Som en kvælerslange, der gør os livløse. Vore regeringer, vore politikere bør lytte mere til vort lands borgere end EU-“kammeraterne”. Så sæt dog kontrollerede grænser, der kan både værne og skærme !

 • peter kocsis

  ” Husker De Metock-dommen? Hermed fastslog EU-domstolen tilbage i 2008, at
  EUs medlemslande ikke selv kan bestemme, om udlændinge fra
  ikke-eu-lande skal have lovligt ophold, når de ledsages af en ægtefælle,
  der er eu-borger. Enhver kan således kræve ret til ophold i Danmark,
  hvis vedkommende gifter sig med en eu-borger, som tager ophold her. Med
  et pennestrøg havde EUs dommere forrykket magtbalancen mellem EU og
  medlemslandene – og underkendt det danske retsforbehold” 1) MM glemmer bare at meddele ,at EU domstolen her bare juridisk følger det opholdsdirektiv, som samtlige EU lande har underskrevet. 2) det er også løgn at ENHVER har ret til at opholde sig i DK bare hvis vedkommende er gift med en eU borger. Den store jurist MM ved tilsyneladende ikke engang at opholdsdirektivet kræver, at denne tilflytter 1) ikke må lide af smitsomme alvorlige sygdomme 2) ikke udgøre en fare for samfundet og 3) ikke må ligge samfundet til økonomisk belastning.