EU’s gode nabo

Denne uges store emne i EU-Parlamentet er Brexit-forhandlingerne. Desværre står det klart, at EU-systemet er fuldkommen fastlåst i sin forhandlingsposition, hvilket forsinker og skader en Brexit-aftale.

Rina Ronja Kari er medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU. (Foto: Olivier Hansen)

I Folkebevægelsen mod EU har vi hele tiden støttet briternes ret til selv at afgøre, om de ville være med i EU eller ej. Og nu da de har besluttet sig for at træde ud af unionen, så støtter vi fuldt og helt kravet om at få en fair aftale.

Det gør vi både for Storbritanniens og EU’s skyld, men også fordi vi ser aftalen i et større perspektiv. I Folkebevægelsen håber vi naturligvis, at en god Brexit-aftale også kan bane vejen for en god Daxit-aftale, hvor Danmark kan træde ud af EU, så vi kan vi vores fulde suverænitet og selvbestemmelsesret tilbage, mens vi samtidig kan være en god nabo og samarbejdspartner for EU-landene. Derfor ser jeg altså også Brexit forhandlingerne som meget vigtige for, hvilken type fremtid, der venter borgerne i Europa.

Sikring af bevægelighed, arbejdstagerrettigheder og miljø

Først og fremmest mener jeg, at det er fuldstændig afgørende, at EU og Storbritannien når til enighed om en aftale, der kan give sikkerhed til de millioner af briter, som bor i EU-lande, og de millioner af EU-borgere, som bor i Storbritannien. Det må være hovedprioriteten for begge parter.

Jeg vil gerne slå fast, at skønt jeg er imod EU, så jeg går hundred procent ind for, at mennesker skal kunne rejse, studere og arbejde på tværs af grænser, og naturligvis skal man også kunne gifte sig på tværs af lande og tage sin familie med sig.

Men jeg går ikke ind for EU’s fortolkning af fri bevægelighed, som skaber social dumping og udhuling af arbejdstagernes rettigheder og vilkår. Derfor er det også vigtigt, at en Brexit-aftale ikke må føre til forringelser i forhold til sociale- og arbejdstagerrettigheder, miljø- og forbrugerstandarder. Borgerne skal stå i centrum, ikke industriens økonomiske interesser.

EU: penge frem for alt

Nu skal jeg ærligt indrømme, at Theresa May og den britiske regering ikke altid gør et lige heldigt indtryk. Men man må lade Storbritannien, at de oprindeligt havde foreslået en forhandlingsløsning i flere spor, hvor man blandt andet kunne nå frem til en aftale om de borgere, som er kommet i klemme i juraen.

EU har dog – som altid – sat penge over alt andet. EU-toppen har besluttet, at man skal nå frem til en økonomisk aftale, før andre ting kan falde på plads.

Naturligvis skal briterne betaler for deres forpligtelser og for de aftaler, som de fortsat deltager i, men EU kræver en kæmpemæssig sum – nogle kilder som Financial Times nævner op mod 55-75 mia. euro, og der har været ytringer om krav helt op imod 100 mia. euro, hvilket mest af alt ligner en ren løsesum.

Og gidslerne er både EU-borgere og britiske borgere, som må leve i uvished om, hvordan deres fremtid vil tegne sig, fordi EU ikke vil indgå en aftale. Dertil kommer, at erhvervslivet på begge sider af kanalen også påvirkes af denne politik. Det er meget tæt på at minde om afpresning.

EU’ skræmmestrategi

EU-toppen har givetvis et strategisk sigte med deres forhandlingsstrategi – eller rettere forhalingsstrategi. Det lader til, at man vil bruge Storbritannien og Brexit som et afskrækkende eksempel, der skal få andre besværlige EU-lande – hvem sagde Danmark? – til at makke ret.

Hvis man kan gøre forhandlingerne så besværlige og stille så hårde økonomiske krav som overhovedet muligt, ja så vil de fleste lande nok tænke sig om en ekstra gang inden de udskriver en folkeafstemning. Men det paradoksale er, at netop EU’s selvtilstrækkelighed og magtsyge har været med til at skabe lede ved hele EU-projektet.

Fra Brexit til Daxit

I Danmark har der alle dage været en sund folkelig skepsis omkring EU. Danskerne har bl.a. stemt nej til både Maastricht-traktaten, euroen og afskaffelsen af retsforbeholdet.

Men ingen ved reelt om danskerne vil stemme ja eller nej til at forlade EU, for vi har ikke fået lov at stemme om dette centrale spørgsmål siden 1972. ”Vi” er måske så meget sagt, for kun folk på 64 år eller derover kunne nemlig stemme. Så størstedelen af de danske vælgere er aldrig blevet hørt om de vil være med i EU.

Årsagen til at vi ikke har fået en afstemning skyldes ikke mindst, at der sidder en lille klasse af EU-begejstrede politikere på Christiansborg, som er hundeangste for at lade befolkningen komme til orde. Det kan ganske enkelt ikke passe. Derfor bør Brexit også få den naturlig konsekvens, at vi får lov til at debattere og stemme om en dansk udmeldelse af EU – en Daxit.  

 

 • Rap And

  Hvad er der galt med din demokratiopfattelse. Du er imod flertalafgørelser, og du vil ikke anerkende, at der er truffet en afgørelse om dansk tilknytning til EU.
  Derimod skal der ikke rejses spørgsmål om Brexit afstemningen, uagtet at grundlaget for resultatet var letkøbte løgnehistorier og løse postulater. I går stemte 92 medlemmer af parlamenter imod ders egne landes interesser var du blandt en af dem.

 • Jørgen Villy madsen

  Englænderne har fået kolde fødder og vil forhale Brexit mest muligt. I dag ville der ikke være flertal for udmeldelse. Efter i 40 at have givet EU skylden for alt ondt i denne verden og endeløse forsøg på at skade fællesskabet er de nu begyndt at tale pænt om unionen, og om hvordan de kan være med – uden at være med.

  Det skal ikke lykkes for dem. England skal lære, at EU er de voksnes verden. Lad dette være dem og andre en lærestreg.

  • Rap And

   Jeg opfatter det nu ikke på nogen måder som om EU ikke ønsker fremskridt i forhandlingerne. Man kan bare konstatere, at Boris Johnson anvender alt sin tid på at sabotere en forhandlingsløsning.
   Derfor undre det endnu mere at den mest forskruede venstrefløj i den grad omklamre den mest forskruede britiske højrefløj.

  • BroncofanDK

   Det har intet at gøre med æh, bæ, bu modenhed.

   De simple ting som er i Brexitaftalerne er at UK har været med til at påtage sig forpligtigelser, og ligesom ved en skilsmisse så deler man boet. Hvis man bor i et hus hvor gælden overstiger værdien betaler man hver sit. Hvis man som UK vil ud så aftaler man omkostningen udfra forhandlinger.

   Det britterne støder mod er at de vil gerne være med til festen men de vil ikke betale.

   Problemet for britterne er at alle fremadrettede investeringer har de været med til at beslutte og love at betale for, men nu vil de have andre til at overtage deres forpligtigelser uden at få noget igen.

   Ligesom den forskruede Rina Ronja Kari aner de ikke hvad de er imod og hvad de kan få istedet.

 • Pingback: EU’s gode nabo - Folkebevægelsen mod EU()

 • Ib Christensen

  Da jeg repræsenterede Folkebevægelsen i Europa-Parlamentet var bevægelsens alternativ klart: Danmark skulle konvertere EF/EU-medlemskabet til en frihandelsaftale som EFTA-landenes og genindtræde i EFTA. Et realistisk og overbevisende alternativ til EU-medlemskabet. Trist, at Folkebevægelsens EU-parlamentariker ikke kan få sig selv til at nævne dette alternativ, og at Folkebevægelsen i dag ikke har det som sin officielle politik.

  • Rap And

   Det kunne måske have sin begrundet i den kendsgerning, at EFTA landene består af Island, Liechtenstein, Norge og Schweitz, hvoraf Island, Liechtenstein og Norge har indgået en samarbejdsaftale med EU (EØS-aftalen), der betyder at EU’s bestemmelser om det indre marked stort set også gælder i disse lande. En aftale som UK p.t. under ingen omstændigheder vil vide af.

   • Ib Christensen

    Det er EFTA-landenes frie valg om de vil deltage i EØS. Schweiz har fravalgt det. Det er vrøvl, at det indre markeds bestemmelser stort set gælder i Schweiz.

    • Rap And

     Jeg har nu heller ikke skrevet, at EØS-aftalen var gældende for Schweitz. Den er de jo ikke tilsluttet, men det nævnte jeg nu også.

    • BroncofanDK

     Med al ære og respekt for vores opblæste nationalisme så er hverken Danmark, Norge, Island eller Lichtenstein så væsentlig samarbejdspartner globalt som Schweiz eller UK. Den naive tro på at vi kan lukke os inde i en lille kommunistisk eller nationalistisk enklave og at EU vil komme med halen mellem benene og bede om at tilhøre vores super intelligente samling af navlebeskuere er ikke særlig sandsynlig.

     • Ib Christensen

      Ikke alene er bidragene her anonyme, de er også underlødige. Der er ingen, der vil lukke Danmark inde i en kommunistisk eller nationalistisk enklave. Retsforbundets forslag er genindtræden i EFTA og konsekvent frihandelspolitik, så vi kan udnytte globaliseringens fordele uden at være belastet af EU´s efter Brexit voksende protektionisme.

     • Rap And

      Der er mange begrundelser for at udveksle synspunkter i synonym, men sker det blot på et sagligt grundlag er indholdet vigtigere end navnet.
      Jeg har svært ved at se den mulig succeshistorie, der kunne komme ud af en genindtrædelse i EFTA, og dit argument om en mulig udnyttelsen af globaliseringens fordele er vist hentet fra 70erne. Men verden er på godt og ondt gået videre og Danmarks interesser er bedst varetaget blandt de øvrige demokratiske lande i EU samarbejdet. Det er nok ikke nemt at skulle erkende, men står UK lige nu overfor store vanskeligheder, så kan du gange dem med 100 eller mere for de vanskeligheder vores lille land i en tilsvarende situation måtte blive berørt af.

     • Ib Christensen

      Når Norge og Schweiz kan klare sig strålende i EFTA, kan Danmark selvfølgelig også. EU´s protektionisme skader dansk industri og bekymrer både DI og udenrigsministeren. Sidstnævnte turnerer EU rundt i håb om at finde frihandelsstøtter efter Brexit.

     • Tom Erne

      Norge klarer sig straalende udenfor EU fordi deres undergrund er proppet med penge.
      Schweitz (og Lichtenstein) klarer sig straalende udenfor EU, fordi de kan underbyde EU zonens erhversskattepolitik, og med det tiltraekke enorme maengder udenlandsk kapital.
      Den med at de klarer sig godt fordi de staar udenfor EU er forsimplet, og har i det hele taget meget lidt med Danmark at goere, med mindre vi netop ville omdanne os selv til et Europaeisk skatteparadis.

     • Ib Christensen

      Endnu et Anders And-svar. Island klarer sig glimrende uden for EU, fordi dethar vulkaner, Liechtenstein klarer sig glimrende uden for EU, fordi de har en fyrste. Goddaw do.

     • Rap And

      Island, Lichtenstein og Norge er tæt knytte til EU og det indre marked i EU. Der må jo være en grund til at disse lande foretrækker denne løsning.

     • Tom Erne

      Anders And svar? Det er da netop Anders And bare at paastaa de klarer sig godt fordi de ikke er med i EU, naar der saa aabenlyst er andre aarsager til deres respektive oekonomiske succes.
      Island tjener ioevrigt primaert deres penge paa fisk, turisme, vand-og jordvarme. Saa dine vulkaner er ikke skudt helt ved siden af…

     • BroncofanDK

      Pas på at sølvpapirshjelmen ikke presser for hårdt.

      Om noget så er Macon’s valg i Frankrig et vink med en vognstang om at EU er på vej i en langt mindre navlebeskuende retning, og Brexit viser jo med al tydelighed at uvidenhed og løgne har været det primære grundlag for anti-EU kampagnerne.

      Ingen international del af hverken vores industri eller landbrug ønsker udtræden af EU, og for et land med så eventyrlig stort overskud på handelsbalancen, som vi har er det simpelthen torskedumt. Tak guder for at dine jævnaldrende var kloge nok til ikke at lytte til dig og dine meningsfæller, for der er absolut intet vi objektivt vil vinde ved at have mindre tilknytning.

      -Det er vore asylmyndigheder der udsteder asyl.
      -Det er vore retsinstitutioner der sætter dybt kriminelle Rumænere fri
      -Det er vore socialsystemer der er en godtepose for snyltere af alle etniciteter.
      -Det er vore politikere der gør at vi betaler verdens højeste energiafgifter
      -Det er vores stupide danske krone der gør at vi betaler 45% mere for vores mad, bliver flået af banker og taber international konkurrenceevne.

 • Henrik Thor Christensen

  EU opfører sig præcist som en bande rockere overfor frafaldne medlemmer – briterne er i bad standing og nu skal de have nogen på bærret og helst slås ihjel!!

 • Jacob Schønberg

  EU omfordeler midler fra de rigeste lande til de fattigste. Samtidig støtter EU en mængde projekter af alt fra forskning til kultur. Derved bliver hele EU rigere da de fattigste lande får en selvforstærkende økonomisk udvikling og alle EU lande handler mere med hiunanden. Det koster en masse penge ! Men pengene kommer igen i mange år efterfølgende! Danmarks medlemsskab af EU har gjort Danmark meget rigere. Lille RRK kan ikke forstå dette ! Men nu er det sådan at UK har stemt for at forlade EU , og samtidig er det tydeligt at de ikke vil betale deres andel af de projekter de selv har været med til at godkende og derfor skal UK ud af EU. De påstår jo at de NEMT KAN OPNÅ BEDRE AFTALER ANDRE STEDER ! Så det kan umuligt være et problem for UK at forlade EUs marked i Marts 2019 – På gensyn UK , når i har lært af jeres erfaringer 🙂

 • Tom Erne

  EU skraemmestrategi?? Er hele indlaegget ikke netop Ronja’s skraemmestratgi, der ser alt ved EU i det vaerst taenkelige lys, for saa at laegge lidt mere til selv?

  Og nej, vi skal ikke stemme om udmeldelse af EU. Brexit er om noget et eksempel paa en folkeafstemning, som endte med et resultat, som flertallet faktisk ikke oensker sig idag, De stemte i en skygge af populisme og falske paastande, og med helt ubegribeligt store konsekvenser – hvad enten man matte mene de er positive eller negative.
  EU er ikke en forening man kan melde sig ind og ud af efter forgodtbefindende. Det er langsigtet og forpligtende samarbejde, som i det store perspektiv har vaeret en gigantisk success. Populistiske folkevinde skal ikke med et oejebliksbilled have lov til at destabilisere hele EU regionen, hvilket er praecis hvad masseudmeldelser af EU ville betyde – hvad enten man matte mene det er positivt eller negativt.

 • Peder Kruse

  Det vi står tilbage med efter vores 45 års lange eksperiment med unionen er den naive drøm om det tredie riges utopia, en masse kriser og konflikter mellem medlemslande og naboer, et ineffektivt bureaukrati, som gennemsyrer hele verdensdelen samt et stort beskyttet værksted i form af en karriererampe for fallerede politikere uden visioner og virkelyst. Drop hele baduljen og lad os frigøre 35% af vores ressourcer til uddannelse, forskning, omskoling og borgernær velfærd. Investeringen i EU har længe oversteget afkastet mangefold.

  • Rap And

   Fødderne solidt plante i luften kan man forstå. Men du har naturligvis en forklaring på de 35% af hvadfornoget, der uden videre kan frigøres til anvendelsen på den borgernær velfærd.
   Den form for argumentation har den højredrejet britiske Brexit-fløj allerede anvendt, men den var dækningsløs.