EU’s jernbanepakke: En gentagelse af Storbritanniens mislykkede forsøg?

Den britiske Labour-leder Jeremy Corbyn har bebudet, at han vil nationalisere jernbanedriften i Storbritannien efter en komplet mislykket privatisering for 20 år siden. Men Bruxelles har intet lært. Tværtimod vil man øge liberalisering og harmonisering af togdriften i EU.  

Labour har bebudet, at de vil nationalisere jernbanedriften i Storbritannien. Tyve år efter at British Rail blev privatiseret står man nu med overfyldte tog, dyre billetpriser og nedslidt materiel. De ansatte strejker i protest mod de jammerlige forhold, de er bekymrede for sikkerheden, og de sidste måneder har der været massive forsinkelser.

Faktisk er der stiftet en folkelig bevægelse for at nationalisere jernbanerne igen.

Privatiseringen og den fri konkurrence skulle have givet de britiske kunder billigere og bedre service. I stedet har de fået et hav af problemer, fordi privatiseringen har medført et ræs mod bunden for at skabe profit. Jo, man forstår godt, at Labour vil rette op på dette ved at nationalisere jernbanedriften.

Når man sammenligner de britiske tilstande med Frankrig og Tyskland, hvor meget veldrevne nationale selskaber står for størstedelen af togdriften, så virker det mildest talt ikke som en særligt indlysende idé at øge mulighederne for privatisering af jernbanedriften. Men det er netop, hvad EU ønsker.

Danmark: Bundet på hænder og fødder

EU ønsker at harmonisere og liberalisere jernbanedriften i hele EU. Det skal ske med EU‘s fjerde jernbanepakke. Først og fremmest vil jernbanepakken medføre, at EU’s medlemslande med start i december 2019 gradvist bliver tvunget til at åbne deres jernbanedrift mere og mere op for konkurrence udefra.

Det vil sige, at medlemslande skal acceptere bud fra udenlandske private og statslige selskaber og overlade dem togdriften, hvis deres bud ifølge EU’s regler regnes for bedre og billigere end de nationale jernbaneselskabers. Også i Danmark bliver vi tvunget til at åbne vores jernbanedrift op.

Dermed vil man lidt forsimplet i princippet kunne man have et privat italiensk selskab til at stå for togdriften i Jylland, et privat hollandsk selskab på Fyn og det statsejede tyske selskab Deutsche Bahn til at klare togdriften på Sjælland, samt DSB til at klare resten.

Dette vil give en langt mere fragmenteret jernbanetransport, og Det Europæiske Transportarbejderforbund (ETF) har protesteret mod EU’s jernbanepakke, som de mener vil medføre arbejdsløshed, social dumping og ringere vilkår for de ansatte i EU’s jernbanedrift, samt forringelse af service og sikkerhed for passagererne.

Som man har set i Storbritannien giver privatiseringer ofte et ræs mod bunden. Men når først EU har talt, så bliver det meget svært for både togselskaber, fagforeninger, regeringer og kunder at modsætte sig.

Et andet stort spørgsmål er, hvad man skal stille op, hvis eksempelvis det hollandske selskab som klarer togdriften på Fyn går konkurs. Hvem skal så tage over? Hvad sker der med de ansatte? Hvad med passagererne som afhænger af selskabet?

Fordelen ved et samlet nationalt selskab er netop, at der findes en garant i form af staten, samt forpligtelse på at sikre transport – også i de mindre rentable yderområder.   

Privatisering: Fælles værdier ned i få lommer

EU har haft det som en af sine fornemste opgaver at fremme konkurrence og såkaldte frie udbud, hvilket har medført stigende privatisering af offentlige serviceydelser. Øget konkurrence skal angiveligt komme borgerne og forbrugerne til gode, men i virkeligheden sker det stik modsatte alt for ofte, som i tilfældet med British Rails.

De færreste vil nok påstå, at DSB er fejlfri, men i en offentlig virksomhed som DSB vil et eventuelt overskud blive investeret i forbedringer af service, infrastruktur eller materiel – eller eventuelt tilfalde staten, som kan bruge pengene på andre opgaver til gavn for det fælles samfund.

Hvis en dansk regering i fremtiden vil give DSB særstatus i forhold til togdriften i Danmark, så indtjeningen kommer os alle til gode, så kan det i langt de fleste tilfælde kun ske, hvis DSB kan overbyde udenlandske selskaber i forhold til EU’s udbudsregler.

Problemet med at gennemtvinge denne form for udlicitering af togdriften til private firmaer er, at der skal skabes et overskud. Dette overskud går typisk til nogle aktionærer. Uanset hvordan man vender og drejer det, så kan overskuddet i jernbanedriften kun komme fra et sted: kunderne.

Når man privatiserer jernbanedriften og andre offentlige virksomheder som postvæsen, energi eller vandforsyning, så flytter man fælles værdier fra det offentlige over i private investorers lommer.

I Storbritannien har staten oven i købet støttet private selskaber for at sikre den offentlige transport. Men hvis borgerne skal betale to gange for togdriften – først via billetterne og siden via skatten – hvad er så pointen med at privatisere?

Ofte betaler disse investorer ikke engang skat af disse indtægter i landet, hvor pengene tjenes, som vi har set med DONG. Så vores fælles værdier kan altså nemt havne uden for landets grænser, hvor de ikke gavner fællesskabet.

Kun Daxit giver fuld selvbestemmelse

Netop her finder man kernen i EU’s projekt. Det handler om at skabe rigdom for private virksomheder og investorer på bekostning af den brede befolkning. Det er ikke noget tilfælde, at de rigeste i EU er blevet mærkbart rigere under finanskrisen, mens almindelige mennesker har mistet arbejde, hus og hjem i kolossalt omfang. EU har simpelthen ikke formået at beskytte almindelige menneskers interesser.

På denne baggrund giver det rigtig god mening, at Labour vil nationalisere jernbanerne, så indtjeningen igen kommer til at gå til fællesskabet, og dermed til forbedringer af materiel, service og de ansattes vilkår, i stedet for at gå lige lukt ned i aktionærernes lommer.

Hvis vi ønsker den samme grad af mulighed for selvbestemmelse og beskyttelse af vores nationale jernbanedrift og øvrige fælles ressourcer, så kræver det et dansk exit af EU. Et Daxit.

 • Egon Jensen

  Hvorfor skriver om noget, som du helt åbenlyst ikke har forstand på?
  Er det fordi “nationalisering” lyder godt i nationalisternes ører?

  Her er det bare sådan, at britterne har ødelagt deres eget, ellers velfungerende jernbanesystem – og nu skal staten rede det.

  Situationen er helt anderledes i Danmark. Her er man ca. 50 år tilbage i udviklingen. Ikke mindst fordi de danske(!) politikere engang besluttede, at noget så avanceret som elektricitet ikke er noget, danske jernbaner har brug for. Og hvor der alligevel er eltog, kører de på et system, som er anderledes end i både Sverige og Tyskland, så det bliver dyrere at køre over grænser.

  At jernbanernes infrastuktur i Danmark i øvrigt er nedslidt, har ikke noget med EU eller privatisering at gøre, det er netop danske politikere, som er ansvarlige for det. Det er jo fuldstændigt latterlig, når du som “rød” politiker stoler på de blå politikere i Christiansborg, som gang efter gang har vist, at de er inkomptente, når det gælder offentlig trafik.

  Det ville kun gavne den offentlig fjerntrafik, hvis f.eks. Deutsche Bahn overtog personjernbanetrafik i Danmark (godstrafik på jernbaner har de allerede i hånden). Om dette i sidste ende gavner danskerne, der bruger jernbaner eller om det er bedre, hvis DSB kan fortsætte driften, vil og skal være det afgørende spørgsmål, og ikke nationalistisk ideologi!

  • Frank Wulff

   Selvfølgelig er det de andres skyld at man i Danmark i mange år har valgt løsninger der ikke er kompatible med de andres.

   Hvis man vil have personjernbanetrafik til at fungere igen, så er der kun en løsning. Massive investeringer.

   Her må man gerne tænke-ud-af-boksen og overveje om man tager det store skridt med at gå over til Maglev.

  • Svend-Erik Hansen

   Det er nu Danmark, som benytter EUs standard for kørestrøm. Tyskland og Sverige benytter ikke den kørestrøm, som EU anbefaler.
   Deutsche Bahn er et nationalt togselskab.

  • Jan Williams

   Noget tyder på, og desværre, at din viden (Egon Jensen) om jernbaner ej er den største, for eksemplevis driver Deutche Bahn såmænd allerede i dag persontrafik i Danmark, nemlig via Arriva som DB jo er ejer af.

   Og nej, det er ikke alle englænderes skyld, at deres jernbane er blevet noget af et puslespil mht., idet det jo var Margaret Thatcher der gennemtvang udliciteringen af British Rail … og som siden har været til sorg for mange af engelske togrejsende!

   Godstrafik i Danmark? Der er stort set ingen indenlands godstrafik tilbage på skinner, ja, der er faktisk kun det daglige øltog mellem Fredericia og Høje Taastrup. Resten er stort set transittrafik.

   Og jo, det er sørme EU skyld, at det er gået sådan. Eksemplvis blev det så bøvlet og håbløst bureaukratisk for vores lokale jernbaner at drive godstrafik, og derfor opgav alle til hobe med undtagelsen af Lemvigbanen, der stadig kører sporadisk godstrafik som operatør for DB/Schenker.

   Nej, vi skal som samfund ikke overlade alt til udlicitering, og herunder gælder eksempelvis vores jernbaner. DSB har egentlig gjort det godt, når man tænker på de arbejdsvilkår de har haft … men du har, Egon, i hvert fald mht., at de borgerlige partier er tæt på at være inkompetente, når talen falder på den kollektive trafik! Desværre, for et godt kollektivt trafiksystem bærer mange gode med sig … vi har selv bil, og det er vi da glade for her i husstanden, men vi bruger gerne toget rimeligt tit! Ja, faktisk var det, at der var en togstation i nærheden en betingelse, da vi kiggede efter ny bopæl for omkring tre år siden! Det lykkedes heldigvis og vi kan kun notere, at vi meget tilfredse med den togdrift vi har.

   Go’ weekend herfra

   • Henrik Thor Christensen

    Godstrafik med tog i Danmark kan ikke betale sig fordi afstandene er så korte. Typisk skal man lægge 3-5 timer til transporttiden på grund af omladning fra lastbil til tog og derefter tilbage til lastbil og så kan det bedre betale sig at køre direkte.

 • Finn Bjerrehave

  Hvorfor er du imod samarbejde .hvorfor ikke et bedre EU hvis du mener dansk indflydelse er bedre og giver du et svar ?

  • Henrik Thor Christensen

   Det er ikke det europæiske samarbejde vi skal af med – det er EU, politikernes tåbelige drøm om Europas Forenede Stater. Det fungerede helt fint før Maastricht og det fik politikerne til at begå hybris og fremmanede et monster der til forveksling ligner Hitlers drøm om Neuropa!!

 • georg christensen

  Jernbane pakker ,som infrastrukture, bør EU systemet ikke overlade til “særinteressernes” neoliberale udbytte fordelings prosesbeskrivelser. men overlade til “folket”, som med det´s arbejdsydelse har bevirket. Derfor vil mit foreslag være: Samfunds . Nationalisering af “samfundenes” forskellige “indfrastrukture”.
  Først og fremmest ” finansindustrien”, institutionen ,som bedømmer din “arbejdsydelses værdi” i forhold til min på børsen.

  Børsen?. Hvad er, og indeholder dette “system” i virkeligheden?:
  1: forskeligheden af bedømmelsen af din og min “arbejdsydelses værdi”.
  2: Din arbejdsydelses værdi er forsvundet ud i “illusionen”.
  3: Arbejds ydelsen´s , “værdi grundlag” er blevet “værdiløsgjort” , og deformeretet af “Magtbegæret´s” tomheder.
  4: Tiden er oprundet ,til at gøre oprør. Verdens folket´s revolution står for døren.
  NB: Til tyskernes “neoliberalister” styret af fortidens amerikanske “maffialignende ,såkaldte kapitalister”, har jeg et råd : Spring ud og foregn jer med resten af “EUROPA FOLKET”, eller lad Europasystemet lande i “børsnoteringens” paradis.
  5: Det sidste råd ,til EUROPA ,fra min side vil være: Det tyske nationale eneret´s fornemmelse, virker ikke og bør aldrig få virkning, så længe “EUROPAFOLKET ” i sin helhed for muligheden til at virke på “folket´s” “RET” til medbestemmelse. På “FOLKET`s” . “medbestemmelses vilkår”. EUROPA FOLKET, har ikke længere brug for “illusitioniskernes ALKYMISTER”.
  .

 • JAN LARSEN

  Rina ronja kari. Endnu en forkælet politiker født med en sølvske i røven. Haves: Overklasse pampere. Ønskes: Fattigrøve, såkaldte almindelige mennesker med livserfaring fra den virkelige verden, og som taler lige ud af posen.

 • Erling Laursen

  3 lande har efterkommet EU’s krav til jernbanedrift. Indført ved hjælp af Niel Kinnoc. De tre lande er England, Sverige og Danmark. Det gjaldt adskillelse af infrastrukturdelen og operatørdelen.
  Der er tre lande i EU, hvor jernbanen ikke fungerer. Det er tilfældigvis England, Sverige og Danmark. Det burde mane til eftertanke!

 • HC Hansen

  Rina RK indlæg er styret af hendes ideologi, ikke en seriøs overvejelse om, hvad der tjener borger og samfund bedst.
  Det er ikke rigtigt, at liberalisering af jernbanedriften af princip ikke er en god ting. Der er dårlige erfaringer som i England – og der er gode erfaringer som i Sverige, Tyskland og Italien (high speed). Det afgørende er at gøre det på en hensigtsmæsdig måde – men det passer jo ikke ind i ideologien…
  Det er ikke rigtigt, at EU kræver privatisering. Rina RK ved, håber jeg, at EU Traktaten er neutral hvad angår ejerskab offentligt/privat. Så den går ikke.
  Det er ikke rigtigt, at det franske offentlige jernbaneselskab er godt drevet. Selskabet har en gæld på over 45 milliarder euros!! Hvordan kan Rina RK sige at det er godt drevet? Fordi det er offentligt ejet og passer ind i ideologien..etc etc

  Hold nu op med de overfladiske, manipulerende påstande om vigtige spm. Det er dårligt politisk arbejde og udhuler folks tillid til repræsentanterne for folkestyret. Folket fortjener bedre

 • jan Andersen

  Nul respekt for politikere mere. Du kan ævle som du vil. Du tilhører en priviligeret gruppe mennesker, der stjæler og bedrager borgerne, samtidig med at du selv rager til dig, og har andre rettigheder og goder end almindelige mennesker. Danske Politikere er udemokratiske svin, der pensionerer sig selv tidligere end almindelige borgere, giver sig selv latterligt høje lønførhøjelser, osv osv osv, du kan ævle, vi borgere er stået af. Stjæl du bare af kassen, du kan gøer hvad du vil, der er ingen som anholder dig, for du er politiker, du gør hvad du vil, og er hævet over enhver fornuft og lov.

  • Bent nielsen

   Ronja tror åbenbart at overskud til private aktionærer, er det samme som røveri ved højlys dag. Der er efterhånden talrige eksempler på inkompetente offentlige ledere, og hun undgår jo også at omtale DSB der er skandalen jo kæmpestor. Og så er der millionudbetalinger fra politiet til “venner” osv, ronja følger vist ikke med.

 • Bent nielsen

  Ronja tror åbenbart at overskud til private aktionærer, er det samme som røveri ved højlys dag. Der er efterhånden talrige eksempler på inkompetente offentlige ledere, og hun undgår jo også at omtale DSB der er skandalen jo kæmpestor. Og så er der millionudbetalinger fra politiet til “venner” osv, ronja følger vist ikke med

 • Pingback: EU’s jernbanepakke: En gentagelse af Storbritanniens mislykkede forsøg? - Folkebevægelsen mod EU()