Feminisme uden kroner og øre er navlepilleri

Ligestillingsdebatten er i de seneste år blusset op. Og det er en god ting. Men identitetspolitik, kønsroller og twerking stjæler billedet fra det helt centrale: Kroner og øre. For økonomisk ulighed er den største barriere for ligestilling mellem kønnene. Og feministerne taler alt for sjældent om det.

Jeg er fuldstændig enig i, at identitetspolitik, kønsroller, snævre stereotyper, seksuelle krænkelser og hverdagssexisme er vanvittigt vigtigt at diskutere. Jeg har selv deltaget meget i den debat og vil fortsat gøre det. Men hvis ikke den nye feministiske bølge begynder at tale mere om økonomi og mindre om identiteter, er det ikke feminisme, men navlepilleri.

Du får ikke noget forærende

Hvem tror du rammes hurtigst og hårdest, når den økonomiske ulighed i Danmark er støt stigende? Når flere og flere af verdens ressourcer samler sig på meget få hænder? Svaret er ikke overraskende: Det først og fremmest rammer kvinderne og ligestillingen. Det nye kontanthjælpsloft er et eksempel, der skriger til himlen. Det rammer nemlig i særlig grad enlige forsørgere, og langt, langt hovedparten af dem er kvinder. Mere præcist 78 pct.

I forvejen mister kvinder ca. 10 pct. i løn i forhold til mænd pr. barn, de får. Og uligelønnen er stor både mellem såkaldte kvinde- og mandefag og endda mellem mænd og kvinder i samme arbejdsfunktioner. Når regeringens kontanthjælpsreform rammer så skævt, som den gør, betyder det en øget ulighed mellem kønnene over et langt liv. Det betyder, at en periode i livet uden arbejde – som de fleste jo oplever – rammer kvinderne hårdere end mænd. Og øger den ulighed i indkomst og muligheder, der er mellem kønnene.

Det er vigtigt, at vi alle sammen forstår, at det er sådan uligheden skabes og fastholdes. Og at ligestillingen aldrig kommer valsende ind af døren, hvis vi bare venter længe nok. For hvad sker der mon med ligestillingen, når regeringen og Dansk Folkeparti har fjernet lønstatistikker, der eller skulle gøre det muligt at finde ud af, hvor der er ulige løn mellem mænd og kvinder for samme arbejde. Eller ser stort på, at SOSU’er og andre offentligt ansatte i såkaldte kvindefag får en markant lavere løn end de såkaldte mandefag med samme uddannelseslængde. Og når de nægter at gøre noget ved, at danske mænd tager markant lavest andel af barslen i forhold til andre nordiske lande?

Ja, så øger de den økonomiske ulighed mellem kønnene, og de indskrænker kvinders frihed og reelle muligheder i livet.

Uden penge, ingen lighed

Økonomisk lighed er nemlig en forudsætning for kvinders frihed. Det vidner de sidste hundrede års kvindehistorie om. Selvom reel ligeløn stadig har lange udsigter, er der sket markante forbedringer. Førhen var kvinder helt og aldeles afhængige af mandens indtægt. Det tvang mange kvinder til at blive hos ubehagelige, voldelige eller slet og ret irriterende mænd, fordi alternativet – en skilsmisse – ville være lig med økonomisk katastrofe. Med kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og velfærdsstatens opblomstring oplevede størstedelen af kvinder i Danmark at blive økonomisk uafhængige. Og den uafhængighed gav kvinderne en frihed til at træffe egne valg.

Men manglende økonomiske uafhængighed findes stadig. Det oplever kvinder i Danmark den dag i dag. Eksempelvis når kontanthjælpsloftet rammer, når pensionsopsparingen ikke er til at leve for, eller når den gensidige forsørgerpligt betyder, at kvinder uden for arbejdsmarkedet, der vil forlade en voldelig mand, ikke kan få kontanthjælp – fordi hun i kommunens øjne skal forsørges af den mand, de prøver at forlade.

Så læg godt mærke til, at der ikke er tale om nogen abstrakt form for følelse af uafhængighed. Den handler nemlig om kroner og ører. At have råd til at have sit eget liv, som man selv vælger det.

Feministerne skal se længere end egen næsetip – for alles skyld

Når højrefløjen i dansk politik taler om ligestilling, handler det mest om at slå på muslimer. Reelt smadrer regeringen løs på de fremskridt, der er opnået, og det forringer ligestilling og muligheder for frihed for både etnisk danske kvinder, og kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund, troende og ateister, høje og lave.

Derfor har vi – hele samfundet – brug for, at den nye bølge af feminister, der heldigvis er poppet op de seneste år, taler mere om kroner og øre og om økonomisk lighed som den helt bærende forudsætning for frihed og ligestilling, når vi taler om feminisme. Og mindre om, om feminismen er brun eller hvid, eller hvorvidt twerking er en del af den eller ej.

For ja, det handler om kønsroller, forventninger til kvinder, slut shaming og alt muligt andet. Men forudsætningen for, at man kan tage de kampe og diskussioner er, at man har friheden og trygheden til det. Og feminisme og ligestilling må aldrig kun blive et spørgsmål om selvrealisering, men skal være et spørgsmål om solidaritet kvinder imellem. Fordi diskrimination og ulighed rammer os på vores køn. På tværs af økonomisk og kulturel klasse. Endda oftest hårdere hos dem, der er nederst i vores samfund økonomisk set.

Jeg forsøger ikke at udskamme de feminister, der tager store slag på andres vegne, og som hver dag forsøger at skubbe på i den kamp, som vores forældre og bedsteforældre startede. Tværtimod. Jeg er ret vild med dem alle sammen. Men vi skal tale mere om de økonomiske forudsætninger for, at man kan tage de identitetspolitiske kampe og kræve den kulturelle frihed. Ellers mister vi alle de kvinder, der går på arbejde hver dag i alt for lavt betalte job. De kvinder, som ikke kan betale husleje eller købe skolesager til ungerne, fordi de er på kontanthjælp.  For hvis ikke deres kamp er vores alles kamp, er det ikke feminisme og ligestilling: Så er det bare ren navlepilleri.

 • Hans Hansen

  Feministerne skal holde op med kun at se deres egen næsetip – for alles skyld

  Når venstrefløjen i dansk politik taler om ligestilling, handler det mest om at forherlige salafister. Reelt smadrer femi-socialisterne de fremskridt, der var opnået, og det forringer ligestilling og muligheder for frihed for både etnisk danske kvinder, og kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund, troende og ateister, høje og lave.

  Med en lettere omskrivning af Pernille Skippers socialistiske propagenda for feminismens chauvinistiske navlepilleri, så er ingen sag at redegøre for feminismens forlængst begyndte selvudslettelse, eftersom kvinder ikke kun har samme juridiske rettigheder og ligestilling, men flere end fædre iht forældreansvar. Helt modsat har den, især rødstrømpe feminismen, videreudviklet det navlepilleri den altid har været berygtet for..

  Når røde feminister, og socialismen generelt, taler om ligestilling på det økonomiske område, så mener de ligeløn for alt arbejde. De mener ikke ligeløn for lige arbejde. Det begrunder de med at det ikke er kvinderne selv der vælger deres branche. Derfor, mener de, at man skal indføre diskriminerende kønskvotering. Kvotering på baggrund af køn og ikke kvalifikationer.

  Der kan siges meget mere om rødstrømpernes chauvinistiske landsskadelighed. Det må komme, af pladshensyn, i næste afsnit af socialismens feministiske navlepilleri.

 • Lone Bording Jensen

  Og så er en omsorgsfuld velfærdsstat med respekt om offentligt ansatte skolelærere pædagoger Sosuer økonomaer gartnere rengøring innovation rent vand og ren infrastruktur sammen med et skattefinancieret universelt sikkerhedsnet for syge handicappede og arbejdsløse forudsætning for kvindernes ligestilling på arbejdsmarkedet – en ligestilling der ikke bare er feel good men forudsætning for Danmarks fortsatte globale konkurrenceevne

  • Hans Hansen

   Uden anden konstatering, så er du fra Enhedslisten i Norddjurs Lone Bording. Bare så vi ved hvem vi taler med, selvom du ikke blev valgt.

   Javist, hvis så bare EL kun repræsenterede efter din beskrivelse, men der ligger meget mere bag. Er du frisk på en diskussion om det?

   Hvad mener du eksempelvis med kvindernes ligestilling på arbejdsmarkedet? At ligestillingen ikke forlængst er gennemført?

   Det vil jeg mægtig gerne tale med dig om. Tør du?

 • Chingachgook Jensen

  Alle feminister har brug for en sugar daddy.

  • Hans Hansen

   Alle sugar daddies kan bruge en kvinde, så længe hun ikke er feminist.

 • Tom Erne

  Sikke dog en omgang forudindtaget og fordrejet aevl!
  Kontanthjaelpen er den samme uanset koen. At kvinder forfordeles ift foraeldremyndighed goer, at der er flere kvindelige enlige forsoergere, men det har intet med manglende ligestilling at goere – snarere det modsatte.
  Og saa er det jo ioevirgt slaaet fast, at niveauet for kontanthjaelp, ogsaa for enlige forsoergere, er aldeles rimeligt. Det har intet sagligt med en koensdebat at goere!
  Fra kontanthjaelp fortsaetter troskisten sine ubehjaelpelig udgydelser til noget omkring muslim bashing. Ikke at det uddybes eller agumenteres for, det paastaaes bare. Man maa gaa ud fra, at det en henvisning til, at regeringen gerne saa at flere indvandrer kvinder kommer I arbejde, ikke mindst set I lyset af, at de beviseligt er saa langt bedre I stand til det, end de lemfaeldigt uddelte laegeerklaeringer og div. offentlige ansattes vurderinger ellers maatte antyde. Eller med andre ord, at deres manglende arbejdsevne bygger paa en stor fed loegn.
  Men det er aabenbart ikke kosher I feminisme kredse. Her ser man tilsyneladende hellere, at indvandrekvinder fastholdes I et middelalderligt moenster, som hjemmegaaende, ikke dansk talende, tildaekkede foedemaskiner. WTF!?!

 • Gotfred Pedersen

  Igen prædikes der økonomisk lighed fra luksus penthouse lejligheden – Tsk tsk. Skabskapitalisternes verden er i sandhed en underlig forestilling.

 • Rikke Nielsen

  Enig, Pernille Skipper, danskere generelt er desværre misinformerede ift. ligestilling og mange tror at der er reelt ligestilling; du får afvist denne indbildning flot ved at henlede opmærksomheden på uligheden i kroner og ører.

  Det får du så nok nogle tæsk for, da sandheden for nogle er ilde hørt.

  Jeg er bekymret for højrepopulismens betydning for ligestilling; folk der ensidigt kan tillade sig selv at hade muslimer kan også sagtens komme til at hade kvinder (hvis de ikke allerede gør det).

  • Niels Probst Hansson

   Kære Rikke,

   1. Personligt kan jeg ikke se, hvordan danske kvinder kan være diskriminerede. De vil have særfordele, men de starter ingen firmaer selv. De vil have kvoter for dit og dat – men det gælder ikke for ‘arbejder’ brancher. De vil ikke plædere for, at kvinder også skal have værnepligt.
   2. Hade muslimer? Hvordan kan det være had, når man tillader sig at opponere mod (efter min mening) en kvindeundertrykkende kultur og ideologi? Man må ikke forveksle had med progressiv stillingtagen og kritisk observans; det er da netop undertrykkende mod mennesker! Vi/man har ret til at være kritisk overfor en ideologi, der har et menneskesyn, der ikke harmonerer med et oplyst og intelligent samfund, som Danmark stå for.
   3. Please, lad nu være med at kalde mig reaktionær og diskriminerende – Var du faldet i kløerne på en voldelig mellemøstlig mand, skulle jeg nok ringe til politiet, hvis jeg så dig blive banket af flere Mellemøstlige ‘kulturberigere’.

   • Rikke Nielsen

    Niels Probst Hansson

    Jeg er så én af de kvinder, der går ind for at både mænd og kvinder skal have værnepligt. Som en selvfølgelighed. Både mænd og kvinder er selvfølgelig interesserede i at forsvare deres fædreland. Men kvinder kan desværre – stadig – kun komme i militæret via særordninger.

    Og i det øjeblik du derudover opbygger specielle kriterier eller undskyldninger for, hvorfor kvinder skulle fortjene en lavere løn end mænd for det samme arbejde eller samme uddannelsesniveau, da er du sexistisk, fordi du tillader dig selv at lave disse undskyldninger istedet for at hjælpe med at løse de problemer det giver for kvinderne i dit liv.

    I disse år er der faktisk mange kvinder, der er selvstændige erhversdrivende – har selv været det i en årrække, men det er klart, at det tager mange år før det er naturligt for kvinder at tænke sig selv som selvstændig erhvervsdrivende – især i et land som Danmark som politisk ikke fokuserer særlig meget på iværksætteri i det hele taget.

    Personligt hader jeg ikke muslimer; jeg synes så heller ikke at det danske samfund er så oplyst og intelligent som du plæderer for. Se for eksempel på den manglende økonomiske ligestilling mellem mænd og kvinder, der stadig er stor.

    Reaktionær og diskriminerende? Nej, jeg synes du er smålig og selvfed.

    • Niels Probst Hansson

     Kære Rikke,

     Jeg går ind for 100 % ligestilling og lige løn for lige arbejde, og jeg har ikke på noget tidspunkt plæderet for lavere løn til kvinder. Det er en udokumenteret påstand fra din side.

     “Jeg er bekymret for højrepopulismens betydning for ligestilling; folk der ensidigt kan tillade sig selv at hade muslimer kan også sagtens komme til at hade kvinder (hvis de ikke allerede gør det).”

     Jeg gentager, at det ikke er had, hvis man forholder sig kritisk til de enorme problemer, som etniske kvinder har, og som nogle politikere heldigvis forsøger at påpege. Det er bestemt heller ikke kvindehad at påpege, at de problemer som danske kvinder måske slås med er selvforskyldte. Lavere løn til kvinder for lige arbejde? Jamen, så må de kvinder da forlange mere i løn eller finde et andet arbejde, længere er den vil egentlig ikke? Kvinder, kvind Jer op, støt Jeres muslimske medsøstre, det ville klæde Jer, fremfor at diskutere latterligheder som retten til at amme på et eksklusivt spisested. Selvfed og smålig? Husk nu, at jo mere uenig men er med hinanden, jo pænere skal man tale til hinanden 😉

    • Niels Probst Hansson

     Kære Rikke, ta’ en tudekiks og forhold Dig til realiteterne. Jeg havde lige skrevet et langt svar, men det kan jeg åbenbart ikke poste, måske gør sandheden for ondt.
     Hav en dejlig dag alle sammen, nu vil jeg gå ud i samfundet og beskue racen ‘hvid diskriminerende mand’, hahahaha 😉