Flere lyssky handelsplaner fra EU-toppen

Greenpeace har lækket en række dokumenter fra forhandlingerne mellem EU og Japan om en ny handelsaftale. Og tak for det! Lækagen viser, at aftalen vil få store konsekvenser for demokratiet og miljøet.

Så skete det igen! En bunke fortrolige papirer fra EU’s mørklagte forhandlinger om en handelsaftale bliver lækket og viser – surprise, surprise – at Kommissionen arbejder på at flytte magt fra borgerne til de store virksomheder.

Sidst det skete, var det CETA, det handlede om, handelsaftalen mellem EU og Canada. Før det var det TTIP med USA.

Og nu handler det så om JEFTA, en ny handelsaftale mellem EU og Japan, som Kommissionen regner med er forhandlet på plads i løbet af i år.

Greenpeace i Holland har lækket 205 sider med foreløbige udkast til aftalen. De lækkede dokumenter er dateret mellem januar 2016 og januar 2017 og kan ses lige her.

Angreb på demokratiet

Ligesom ved tidligere læk fra handelsaftaler, viser dokumenterne, at parterne lægger op til at flytte store mængder af indflydelse væk fra landenes demokratisk valgte politikere og over til store virksomheder.

Og ligesom ved de tidligere læk er det kun kommet frem, fordi en eller anden embedsmand har haft samvittighed nok til at give oplysningerne videre og en organisation mod nok til at lægge dem frem.

Som nogen måske kan huske, er et af de mest centrale kritikpunkter i forhold til handelsaftalen CETA den såkaldte investorbeskyttelses-domstol, som giver virksomhederne får mulighed for at sagsøge lande, der vedtager lovgivning, for eksempel for at beskytte arbejdstagerne og miljøet, hvis disse love skader virksomhedernes fremtidige indtjeningsmuligheder.

Greenpeace, der har lækket JEFTA-dokumenterne, hæfter sig blandt andet ved, at den ifølge udkastene giver endnu mere magt til virksomhederne på dette område end CETA.

Hvor CETA slår fast at “parterne bekræfter deres ret til at lovgive på deres egne territorier for at opnå legitime politiske mål”, står der i JEFTA-udkastene, at staternes ret til at lovgive er begrænset til at vedtage “tiltag, der er nødvendige for at fremme legitime politiske mål”.

Tilføjelsen af det lille ord “nødvendige” er dybt bekymrende, mener Greenpeace, fordi det indskrænker spektret for hvilken lovgivning man kan vedtage og rejser nogle ret afgørende spørgsmål om, hvad der er nødvendigt og hvem der skal bestemme det.

Greenpeace mener også, at aftalen vil gøre det svært for EU og Japan at leve op til deres forpligtelser i Paris-aftalen om tiltag for at beskytte klimaet.

For eksempel vil aftalen sandsynligvis undergrave mulighederne for at stoppe illegal skovhugst rundt om i verden, også i Europa, vurderer Greenpeace.

Brug for et opgør

Jeg synes, det er dybt frustrerende, at Kommissionen gang på gang bliver grebet i at forhandle om handelsaftaler hen over hovedet på befolkningen. Det er handelsaftaler, der tydeligvis ikke gavner borgerne eller samfundet, og hvor fagforeninger og miljøorganisationer er dybt bekymrede. Men de store virksomheder jubler til gengæld. Allerede i januar var Dansk Industri for eksempel ude og rose JEFTA.

Det siger noget om, hvis interesser de aftaler egentlig tjener.

Og det er helt skørt, at vi skal være afhængige af modige whistleblowere for at få indsigt i.

Jeg er enig med Greenpeace, når de kræver fuld åbenhed om JEFTA-forhandlingerne, så vi kan få en ordentlig demokratisk debat om handelsaftalerne og deres store konsekvenser.

Men endnu vigtigere er det, at vi får ændret hele den måde, vi i dag arbejder med handelsaftaler. Vi har brug for at skabe et samarbejde hvor vi kan handle med andre lande, uden at det skader arbejdstagerne, miljøet og demokratiet.