Flere værnepligtige er en naturlig del af et større dansk forsvar

Når det danske forsvar skal være større, vil det også være naturligt at få flere værnepligtige og at uddanne dem længere, end vi gør i dag, hvor godt 4000 unge mennesker om året får mellem 4 og 12 måneders uddannelse som værnepligtige.

Det er bestemt ikke det eneste, der trænger til at blive styrket i Forsvaret, og det skal bestemt heller ikke sluge alle de midler, som forsvarsbudgettet forhåbentlig bliver udvidet med. Der er mange andre store mangler i Forsvaret. Men værnepligten er et vigtigt element.

Værnepligtens modstandere har travlt med at male et billede af, at de værnepligtige er uduelige og per definition ikke kan bruges i krig. Det vil man være uenig i i eksempelvis Israel. Hvis værnepligtige uddannes ordentligt kan de naturligvis sagtens kæmpe.

Kritikerne har ret i, at den nuværende værnepligt på ned til fire måneder ikke gør de værnepligtige til brugbare kampsoldater. Det kræver mere træning. Men hvis vi uddannede de værnepligtige længere, ville de blive en reel kapacitet, hvor vi ville få rigtig meget forsvar for pengene.

De værnepligtige skulle da indgå i en reserve, som kunne mobiliseres og på kort tid få genopfrisket sine færdigheder. Det er logisk, at dette er langt billigere, end hvis vi skulle have en styrke af samme størrelse bestående af fastansatte soldater. De værnepligtige er billige, fordi de ikke skal have løn efter, at de er blevet hjemsendt og indgår i en reserve. De koster hovedsageligt kun deres uddannelse og lidt genoptræning.

Der er ingen, der forestiller sig, at vi får brug for at indkalde reserven. Forsvaret er som en brandforsikring. Man regner og håber ikke, at man nogensinde får brug for den. Men det er alligevel fornuftigt at have den.

Der er ingen fornuft i, at Danmark skal ligge uforsvaret hen. Alle vores nabolande styrker deres forsvar i disse år. Norge har et forsvarsbudget, som er dobbelt så stort som vores. Vi bør også kunne forsvare os selv og bidrage til NATOs forsvar af Østersøregionen.

Det kræver en styrkelse af Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet. Det kræver store investeringer i materiel og i de fastansatte soldater. Det kræver også, at værnepligten udvides.

Jeg ser meget frem til de kommende forsvarsforhandlinger. Jeg tror ikke, der pludselig indfinder sig fornuft på Christiansborg, og at et flertal pludselig vil leve op til sine forpligtelser og bruge 2% af BNP på Forsvaret. Men jeg håber, vi kommer et skridt i den rigtige retning.