Folketinget må stoppe Morten Kabells chikane af bilisterne

Københavns kommunalbestyrelse (Borgerrepræsentationen) er Danmarks rødeste og dens flertal gør hvad det kan for at genere bilister, som færdes i København. Der lukkes hvert år veje, vejbanerne indsnævres, hastighedsgrænserne sættes ned, parkeringspriserne holdes højt, og der er over de sidste mange år nedlagt tusindvis af parkeringspladser. Bystyret hader kort sagt biler og forsøger at indrette byen, så det kun er cyklister og offentlig transport, som kan komme frem.

Trafikborgmester Morten Kabell fra Enhedslisten sagde det direkte i sit valgslogan: Bilerne bagerst hed det. Det havde været dejligt, hvis han havde haft et ønske om at gøre noget bedre for en gruppe mennesker, men i stedet gik han altså til valg på et negativt løfte om at genere de mennesker, som har bil.

Det er åbenbart i orden for et flertal af københavnere. De har i hvert fald stemt på venstrefløjen til kommunalvalget. Mange mennesker bor i brokvartererne og har ikke længere til arbejde eller studie end, at de kan klare sig med cykel eller offentlig transport. Københavnerne får derfor blot den trafikpolitik, som flertallet har stemt sig til.

Der er dog et kæmpe demokratisk problem i, at det københavnske bystyres hetz mod biler også går ud over de hundredetusindvis af mennesker fra forstæderne, som ikke har stemmeret i Københavns Kommune. Trafikpolitikken går ud over dem, og de kan ikke stemme imod den.

Når Morten Kabell med støtte fra Socialdemokraterne nu vil gøre hele Københavns Kommune til betalingszone vil håndværkere fra Ballerup fremover skulle betale, hvis de skal besøge kunder i Brønshøj. Det er der ingen rimelighed i.

Kommuner kan indføre betalingsparkering i områder, hvor der er særlig grund til det. Men det har aldrig været meningen, at en kommune skal kunne indføre en generel skat på bilisme, som Kabell lægger op til. Hvis det var det, vi ville, kunne vi hæve registreringsafgiften eller benzinafgifterne. Men det ønsker Folketinget ikke, og vi bør heller ikke lade Københavns Kommune gøre bilisme dyrere på denne måde.

Hvis København fortsat ønsker at være Danmarks hovedstad skal byen være tilgængelig for folk udefra. Det er ikke et reservat, som kun skal indrettes efter, hvordan folk i brokvartererne kunne ønske det. Byen skal også indrettes, så den kan bruges af folk udefra. De skal kunne komme til København, og de skal kunne parkere uden at blive brandbeskattet.

Hvis Morten Kabell fortsætter sin chikane af bilisterne i København, vil Konservative derfor forsøge at skaffe flertal i Folketinget for at stoppe ham. Det er gået for vidt nu, og vi kan ikke tillade, at trafikken i Danmarks hovedstad bliver forhindret i at flyde, sådan som Kabell ønsker det.