Forståelig frygt for alderdommen

Danskerne frygter i stigende grad at blive gamle. Hvad skal der ske med dem? Hvordan ser fremtidens velfærdssamfund ud? Måske et enkelt bad, kedelig mad og ingen at tale med? Er det en værdig tilværelse? ÆldreSagen siger, at der er god grund til at nære frygt, og udtalelserne kommer på baggrund af en undersøgelse fra TrygFonden, som har spurgt 6000 danskere om alderdommen.

54 procent af danskerne over 40 år nærer stor tvivl om den ældrepleje, som de vil kunne imødese, når de får behov for den, og det hænger ifølge forskningschef Anders Hede fra TrygFonden sammen med oplevelser, som de har haft med pårørende, der ikke har modtaget god pleje – og selv om behovet er stigende, så er der forsvundet seks millioner hjemmehjælpstimer.

ÆldreSagen efterspørger en mere aktiv demenspolitik, en udbygning af plejehjemssektoren og langt flere ”varme hænder” i ældreplejen.

Debatten er vigtig, og det er afgørende, at den bliver taget netop nu under valgkampen op til kommunal-og regionsrådsvalget den 21. november. Det er nemlig kommuner og regioner, som i fællesskab har ansvaret for henholdsvis ældreplejen og sygehusområdet. Ældrepolitikken er et kommunalt anliggende langt henad vejen, og det er politikerne i kommunalbestyrelserne, som er ansvarlige for alt fra ældremad til plejetilbud for ældre.

Derfor er det ikke ligegyldigt, hvor danskerne sætter deres kryds den 21. november. Det skal selvfølgelig sættes ved de partier og kandidater, som arbejder for en ordentlig og anstændig ældrepleje, og som sørger for, at de penge, som bevilges af staten også virkelig øremærkes til ældreområdet. Det har kommunerne nemlig ikke været lige gode til overalt.

Efter kommunalreformen i 2007 har det nære demokrati i det hele taget fået en langt større rolle at spille i danskernes liv, når det kommer til den borgernære velfærd, og af den grund er det vigtigt, at så mange som muligt vælger at afgive deres stemme, når valget finder sted om tre uger. Det kan ikke være meningen, at vi skal frygte for alderdommen. Vi skal vælge de politikere, som gør noget ved problemerne.