Fri og vild natur betaler sig

I dag præsenterer Alternativet danmarkshistoriens mest ambitiøse naturpakke.

Vi vil gøre noget, der egentlig burde være lige til højrebenet: Lave naturpolitik på naturens præmisser.

Staten betragter i dag skovene som et profitskabende element. Vi mener, at vi skal tilbage til at anerkende, at naturen kan have værdi – blot ved at være. At naturen er smuk og berigende i al sin utæmmethed, og at den kan skabe grobund for større sundhed, trivsel og balance i det danske samfund.

Men skønhed giver os ikke brød på bordet, kan jeg allerede høre stemmer indvende derude. Nej, men en fri og vild natur er ikke uden positive økonomiske følgevirkninger:

Det gælder for eksempel oprettelsen af urørt skov på statens arealer, som også regeringspartiet Venstre i 2009 var ude at foreslå – kombineret med udsættelsen af store planteædere, som fx bison og vilde heste. Venstres argument var dengang, at det ville øge turismen og derved give økonomisk vækst til trængte landdistrikter. Det synes vi fortsat giver god mening. Nye tal fra Naturstyrelsen viser faktisk, at udsætning af bisonokser – som  er et af 42 forslag i vores naturpakke – på Bornholm skaber job og øgede indtægter. Turister på solskinsøen bruger 2,3 mio. kr. mere, alene pga. bisonerne, der er blevet besøgt af 80.000 mennesker.

Genopretningen af Skjern Å, der har betydet mere vild natur, har også givet en nettogevinst på 200 millioner kroner.

Lignende genopretninger af andre vandløb og oversvømmelser af ådale vil ligeledes kunne genere indtægter og fungere som klimasikring, så større vandmasser fra mere ekstremt vejr ikke ender i byerne.

Fra landbrug til skovdrift
Hver uge må fem landmænd dreje nøglen om. Det går med andre ord ikke godt med at få landbruget til at blive rentabelt, og en omlægning fra landbrug til skovdrift rummer store potentialer i form af private arbejdspladser. Vi forestiller os, at man i fremtiden kunne rejse skov på de landbrugsarealer, som alligevel bliver urentable som følge af ny målrettet regulering, og som samtidig har begrænset potentiale til at blive udlagt til biodiversitetsformål.  Med 100 pct. natur på Naturstyrelsens arealer tilbyder vi dermed også trængte landmænd en udvej med fortsat selvstændighed og driftighed. Samtidig vil det fjerne staten fra markedet for tømmerhandel og derved sikre en mere fri konkurrence. Det er en situation, alle parter kan vinde på.

Let’s go outside
Den fri og vilde natur rummer potentiale for grøn vækst i sin mest bogstavelige betydning: Outdoor-industrien vokser og efterspørgslen efter rekreative friluftsmuligheder ser ikke ud til at blive mindre i fremtiden. Naturturisme, lystfiskeriturisme, jagtudlejning, sundheds- og velværeindustrien; alle er de områder i vækst, som kan udvikles yderligere. Helt lavpraktisk har COWI regnet sig frem til, at hver laks i Gudenåen øger den lokale omsætning med 6.400 kroner.

Endelig er der ifølge flere rapporter positive sundhedsmæssige bieffekter ved mere fri og vild natur: Den vil givetvis anspore til mere bevægelse og udendørsliv i befolkningen. Og det vil reducere stress og øge folkesundheden generelt; En kilde til besparelser, der bare venter på at blive udnyttet.

På længere sigt er vi ikke i tvivl om, at regnestykket går op. Det er ikke noget, der sker over natten, men på den lange bane vil en satsning på fri og vild natur give positive tal på alle tre bundlinjer: Den økonomiske, den sociale og den miljømæssige. Og indtil da må vi træffe et bevidst valg om at prioritere området højt. I vores øjne er vi nemlig alt for rige til at have en fattig natur.