Frit valg! Men kun for top-socialdemokrater?

I regeringen er vi glade for de frie grundskoler. De er et vigtigt alternativ til folkeskolen. Folkeskolen er rygraden i den danske grundskole, men de frie grundskoler er med til at sætte borgeren i centrum. Med flere skoleformer er der noget at vælge imellem. Det er godt! Forældre ved selv bedst, hvilken skole der passer til deres barn. Derfor er vi i regeringen også optaget af at sikre alle familietyper muligheden for at vælge en fri grundskole, hvis de ønsker det. Vi ønsker også, at de frie grundskoler får bedre muligheder for at udvise endnu mere samfundssind, end de gør i dag. Det ønsker de frie grundskoler også selv.

Det sidste himler især Socialdemokratiet ikke sjældent op om: ”Først og fremmest skal man fortælle fri- og privatskolerne, at de skal tage et øget socialt ansvar”, er deres undervisningsordfører citeret for. Hykleriet er mageløst! Socialdemokraterne siger, at de frie grundskoler skal udvise mere samfundssind, mens de samtidig modarbejder deres muligheder for at gøre det.

Det er ikke længe siden, Socialdemokratiets formand fremturede med et ønske om at sætte koblingsprocenten ned til 71 %. Det vil øge forældrebetalingen markant og vil kunne mærkes på pengepungen. Det har social slagside og vil gøre det sværere for borgere med jævne indkomster at vælge en fri grundskole til deres barn. Det er slemt nok i sig selv. Det vil også hive tæppet væk under mange lokale frie grundskoler. I mange dele af landet er den eneste lokale skole, fordi man har været lidt for flittig med at lægge små folkeskoler sammen. Socialdemokratiets forslag vil derfor også ramme borgernes frie valg i yderområder.

I sit forslag til Finanslov 2018 foreslår regeringen en social koblingsprocent, som går til at styrke specialundervisning og inklusion. Det skal forbedre de frie grundskolers muligheder for at optage elever med særlige behov og dermed tage et større socialt ansvar. Antallet af specialundervisningselever i de frie grundskoler steg med 20 pct. fra 2015 -2016. Så de frie grundskoler tager allerede et socialt ansvar. Men regeringen ønsker at gå endnu længere. Med vores forslag forhøjes specialundervisningspuljen med 40 millioner kroner, og tilskuddet til inklusion forhøjes og målrettes. Hvad siger Socialdemokratiet til det?

Senest har Socialdemokratiet blokeret for et lovforslag, som giver de frie grundskoler bedre muligheder for at tage del i de kommunale udfordringer med tosprogede og flygtningebørn. Det vil de frie grundskoler gerne selv bidrage til; de vil gerne udvise mere samfundssind. Men Socialdemokratiet er imod!

Da det i sin tid kom frem, at både den forhenværende og den nuværende formand for Socialdemokratiet havde valgt en fri grundskole til deres børn, var begrundelsen, at de valgte det bedste og det rigtige for deres børn. Det var vurderingen i deres familier. Det synes jeg, er godt! Det er i mine øjne netop meningen, at man som borger kan vælge den skole, der er den rigtige for ens barn; men også hvis man har asylbaggrund, bor i vandkants-Danmark eller har beskeden indtægt. Derfor undrer det mig meget, at Socialdemokratiet hverken vil give helt almindelige danskere de samme frie valgmuligheder som deres vellønnede partiformænd, eller give de frie grundskoler de bedre muligheder for at udvise samfundssind, som de selv og regeringen ønsker.

 • Tom Erne

  Fordi Socialdemokraterne er en flok dobbeltmoralske hyklere.
  Et parti som engang have en værdig og vigtig sag, som slet og ret ikke er reel mere. De har så at sige sejret sig selv unødvendige, og har samtidigt ikke formået at forny hverken deres fokus eller retorik. De bliver ved med at kræve mere af elementer, vi allerede har så rigeligt af, alt imens de i flæng lever på tværs af deres påståede ideologi.
  Det undrer mig såre, at S stadig kan hente så solid opbakning blandt vælgerne. Jeg må antage, at det er et udtryk for vanetænking, måske endda national indoktrinering.

  • Lars Busk

   Folk er slet ikke så dumme,som man tror.
   De er faktisk langt dummere

  • Hans Sørensen

   Det burde ikke undre dig, hvis du er dansker. Næsten alle jamrer jo over kommune og stat ikke betaler alle deres regninger. Fordi de tror det er gratis så!

 • Jørgen Villy madsen

  Hvis man med frie skoler mener private skoler, så er det skoler for bedre stillede samfundsborgere. Det skal ikke støttes af staten. Den slags hører hjemme i klassesamfund. Hvis man ønsker at fastholde og udvide ulighed, kan socialdemokrater naturligvis ikke støtte fænomenet. Det er forhåbentlig kun højrefløjen, der betragter ulighed som eftertragtelsesværdigt.

  • Alex Damgaard

   Nu findes der jo ingen samfund uden klasser, og det gør privatskoler såmænd ingen verdens forskel på. Problemet er, at Folkeskolen er blevet ringere, en pølsefabrik – og at der især i indvandrerområder ikke er nogen der har lyst til at gøre deres børn til forsøgskaniner i et socialt eksperiment. Løsenet fra S er så at kræve at friskolerne tager “mere ansvar”, men det er jo for dælen hverken friskolernes eller forældrenes opgave at agere brandslukkere for den fejlslagne politik.

   • Niels Christensen

    Det er vel i givet fald ikke rimeligt, at dem, der vælger folkeskolen, skal være med til at betale til friskolerne uden en modydelse.
    Det ligger i dit argument, at det er venstrefløjens fejlagtige indvandringspolitik, der har ødelagt folkeskolen.
    Lad mig lige minde om, at Danmark siden 2002 – med undtagelse af små 4 år – er styret af højre, uden der er sket noget.

    • Alex Damgaard

     Jeg mener det er en del af det danske frisind, at friskolemuligheden skal være åben for alle. Jeg gik t.ex selv i friskole da jeg var barn, og mine forældre var overhovedet ikke formuende eller rige, faktisk økonomisk set “underklasse”. At der nu pludselig skal laves om på dette, fordi Folkeskolen ikke er attraktiv, det er sgu’ da ikke et signal om at man skal gøre friskolerne mere utilgængelige, men et signal om at man skal gøre folkeskolen bedre!

    • Tom Erne

     Modydelse???? ALLE skatteydere betaler til folkeskolen. Ogsaa dem der ikke bruger dem. De betaler bare ekstra hvis de istedet benytter sig af en privat-eller friskole….

     Sjov kommentar ellers, at der intet er sket i dette aartusind hvad angaar indvandrerpolitik. Bor du paa maanen?

     • Alex Damgaard

      Det er rigtigt. Det er lidt bagvendt at hævde, at “dem, der vælger folkeskolen, skal være med til at betale til friskolerne” når nu det i praksis er omvendt. Alle betaler til Folkeskolen, dem der vælger en friskole (peivatskole) betaler så bare lidt mere.

     • Niels Christensen

      Når jeg hævder og fastholder, at friskolerne som modydelse, skal være mere åbne for at modtage elever med problemer, både fagligt og socialt.
      Det er ikke tilfældet i dag, hvor det er alt for let for friskolerne at “sortere” i ansøgningerne.

     • Alex Damgaard

      Friskolerne skal altså være dyrere og må ikke bestemme deres eget grundlag – en friskole som B93’s “idrætsakademi” må således ikke sortere mellem elever der har talent for fodbold og tennis? En kristen friskole (eller muslimsk for den sags skyld) må ikke kigge på om eleverne kommer fra et kristent eller muslimsk hjem? Det er jo de facto at obstruere hele grundlaget for friskolerne.

      Igen, målet må da være at gøre Folkeskolen bedre og mere attraktiv. Det nytter ikke at ødelægge andre tilbud, det bliver Folkeskolen ikke bedre af.

      Derudover var indvandrerområder blot et eksempel, een af flere problematikker – du vil da (formentlig) heller ikke sætte dine børn i en skole med 70% “tosprogede” fra et belastet område. Jeg har faktisk førstehåndskendskab til sådanne eksempler. Drengene “fra vejen” skal begynde i skole, og de vil jo helst begynde i samme klasse. Kommunen placerer så bare eleverne hvor de nu passer ind, på forskellige skoler – en enkelt kommer i den virkeligt belastede lokale skole. Forældrene er rystede, men som de får at vide til mødet: “Bare rolig, han skal nok klare det – han er jo stærk”.

      Hvorfor må man ikke bruge de 500 kr om måneden, og så vælge en anden skole man foretrækker? Det er jo ikke ligefrem måden at fastholde borgere og skatteydere på, alternativet er jo at flytte.

  • Tom Erne

   Dejlig kommunistisk indstilling!
   Saa de bedre stillede skal altsaa flaaes i skat, og hvis de vaelger ikke at sende deres boern i en folkeskole, saa skal de betale paa toppen af toppen, mener du.
   Regeringen mener derimod at pengene skal foelge barnet, hvilket giver diversitet og et friere valg for den enkelte famile. Hver sin smag…

   Din formulering “at fastholde og udvide ulighed” er decideret usand.
   Danmark ligger i den absolutte top i alle index og maalinger som paa nogen maade beskaeftiger sig med lighed. Det er en fortaersket og egentlig temmeligt latterlig retorik, at blive ved med at tale om ulighed og fattigdom i Danmark.

  • BroncofanDK

   Da Japanerne besatte Sydøstasien fjernede man alle børn fra deres forældre og placerede med i “skoler” hvor det var forbudt at tale andet end Japansk og hvor de blev slået hvis de brugte deres modersmål.

   Nazisterne tvang børn I en enstrenget skole hvor man lærte om den Ariske races overlegenhed og hvordan Jøderne var skyld I all ulykker, og at deres loyalitet skulle være overfor det Nazistiske styre nærmere end deres forældre.

   Skolerne under Stalin inddelte eleverne i nogle der fik 4 års undervisning, nogle der fik 7år og nogle det fik 9 års skolegang. Skolegangen blev forestået af КПСС – Kommunistpartiet.

   Det er ikke svært at se hvor ideologien kommer fra!

  • Jesper Schilthauer

   Helt rigtigt. Problemet er bare, som det også nævnes, at Både Mette Frederiksen og Thorning valgte privatskoler til deres børn. Lige meget, hvordan du vender og drejer det, er det da hykleri af værste skuffe.

   • Jørgen Villy madsen

    Hykleriet overgås med flere længder af Riisager, der konsekvent kalder private betalingsskoler for frie skoler. Hvad er det for en frihed, hun sætter højt, og hvad har det med betalingen at gøre?

    Det er nyt for mig, at nogen kalder privatskolernes kadaverdisciplin og nådesløse indoktrinering i kapitalismens grundprincipper sammen med accepten af ulighed og social uretfærdighed for frihed.

    Hvis skoler skal kaldes frie, forudsætter det elevernes frihed til at udvikle alle evner, ikke kun evnen til at underordne sig markedskræfternes frie udfoldelse. Der findes kun uddannelse til frihed i folkeskolen. Derfor har vi den.

    • Jesper Schilthauer

     Det er vel ikke hyklerisk at en liberal politiker ønsker friskoler. Hyklerisk er det, at to politikere som begge er formænd for Socialdemokratiet fravælger “Folkets Skole” til deres egne børn, men mener at den er god nok til alle andre, som måske ikke er ligeså godt stillede økonomisk.

 • Alex Damgaard

  OT: Merete Riisager er Folketingets mest mærkelige politiker. Så er hun lyshåret, så er hun mørkhåret, så er hun leverpostejfarvet, så er hun høj, så er hun tyk, og lav – så går hun med briller, så går hun med runde briller, så er de røde, så er de sorte, så er hun slank og korthåret, en måned efter sorthåret med hornbriller ….Og nu på billedet skinny, uden briller, sorthåret igen. Er hun en slags alien? Jeg har hørt om reptiler i forklædning … 🙂 Der var engang en kult-TV-serie der hed V

 • Erik

  Ja, moral er godt, men er dobbeltmoral dobbelt så godt. Det ved S alt om.

 • georg christensen

  Top social kammerater som bonderøvs kammerater. Jeg fatter ikke at disse to kammerater ikke forlængst har “værdisat sig selv”, på hver deres måde og i fuld offentlighed tilkendegive deres problemer, og i fællesskab finde løsninger.

  At den lille “bunderøv som fisker” sammen den lille lønmodtager sammen med den lille nære handelsmand har svært ved at klare “dagen og vejen”, skyldes det ene og alene “super tossernes reklame fidusmagerier”, hvor priserne på det ene som på sekund takt varierer fra sted til sted, og her kan ingen følge med i hvad der sker i handelsmandens finans fidusmageri. Hvor der overalt sker det samme: Virker lederne ikke, så fyres personalet ,medens ledelsen modtager bonus udbetalinger. Fuldstændig uforståelig overfor “det arbejdende folk”.

  Det frie valg er på lige fod gældende overfor både social som venstre kammeraterne.

  Husk på det næste gang der skal være valg. Nej tak til “aktiemarkedet´s” ludomanier, “ja tak til ” ingen rente hvis bare banken overtager mine daglige betalings forpligtigelser, så er renten ikke udslagsgivende. Her ligger så fidusen når systemrelevante banker ikke kan opnå “udbytte fordelingen” til særinteresserne forhøjer de bare oplysnings eller andre gebyre, så let som det handlede om samfundssystemets skattebetaling. Det er så bare, en af grundene, til at samfundene endelig får skabt en “samfunds bank” hvor alle pengestrømme fra samfundenes enkelte borger og tilbage igen virker. En “samfunds bank”, hvor alle er med, selv “særinteresse banker” og forsikringsselskaber må væregerne være med, på egen bekostning og ansvar.

 • Peter Hansen

  Nu kan man jo sige så meget, og de ultra liberale har det jo ofte med at prædike om det frie valg, men i praksis er det jo kun for dem der har råd, så hvem der er hykleriske, dobbeltmoralske osv. det kan vi da hvis få en lang snak om… i hvertfald skal man passe på med at kaste med sten, når man selv bor i et meget skrøbeligt glashus!!