Frit valg! Men kun for top-socialdemokrater?

I regeringen er vi glade for de frie grundskoler. De er et vigtigt alternativ til folkeskolen. Folkeskolen er rygraden i den danske grundskole, men de frie grundskoler er med til at sætte borgeren i centrum. Med flere skoleformer er der noget at vælge imellem. Det er godt! Forældre ved selv bedst, hvilken skole der passer til deres barn. Derfor er vi i regeringen også optaget af at sikre alle familietyper muligheden for at vælge en fri grundskole, hvis de ønsker det. Vi ønsker også, at de frie grundskoler får bedre muligheder for at udvise endnu mere samfundssind, end de gør i dag. Det ønsker de frie grundskoler også selv.

Det sidste himler især Socialdemokratiet ikke sjældent op om: ”Først og fremmest skal man fortælle fri- og privatskolerne, at de skal tage et øget socialt ansvar”, er deres undervisningsordfører citeret for. Hykleriet er mageløst! Socialdemokraterne siger, at de frie grundskoler skal udvise mere samfundssind, mens de samtidig modarbejder deres muligheder for at gøre det.

Det er ikke længe siden, Socialdemokratiets formand fremturede med et ønske om at sætte koblingsprocenten ned til 71 %. Det vil øge forældrebetalingen markant og vil kunne mærkes på pengepungen. Det har social slagside og vil gøre det sværere for borgere med jævne indkomster at vælge en fri grundskole til deres barn. Det er slemt nok i sig selv. Det vil også hive tæppet væk under mange lokale frie grundskoler. I mange dele af landet er den eneste lokale skole, fordi man har været lidt for flittig med at lægge små folkeskoler sammen. Socialdemokratiets forslag vil derfor også ramme borgernes frie valg i yderområder.

I sit forslag til Finanslov 2018 foreslår regeringen en social koblingsprocent, som går til at styrke specialundervisning og inklusion. Det skal forbedre de frie grundskolers muligheder for at optage elever med særlige behov og dermed tage et større socialt ansvar. Antallet af specialundervisningselever i de frie grundskoler steg med 20 pct. fra 2015 -2016. Så de frie grundskoler tager allerede et socialt ansvar. Men regeringen ønsker at gå endnu længere. Med vores forslag forhøjes specialundervisningspuljen med 40 millioner kroner, og tilskuddet til inklusion forhøjes og målrettes. Hvad siger Socialdemokratiet til det?

Senest har Socialdemokratiet blokeret for et lovforslag, som giver de frie grundskoler bedre muligheder for at tage del i de kommunale udfordringer med tosprogede og flygtningebørn. Det vil de frie grundskoler gerne selv bidrage til; de vil gerne udvise mere samfundssind. Men Socialdemokratiet er imod!

Da det i sin tid kom frem, at både den forhenværende og den nuværende formand for Socialdemokratiet havde valgt en fri grundskole til deres børn, var begrundelsen, at de valgte det bedste og det rigtige for deres børn. Det var vurderingen i deres familier. Det synes jeg, er godt! Det er i mine øjne netop meningen, at man som borger kan vælge den skole, der er den rigtige for ens barn; men også hvis man har asylbaggrund, bor i vandkants-Danmark eller har beskeden indtægt. Derfor undrer det mig meget, at Socialdemokratiet hverken vil give helt almindelige danskere de samme frie valgmuligheder som deres vellønnede partiformænd, eller give de frie grundskoler de bedre muligheder for at udvise samfundssind, som de selv og regeringen ønsker.