Har fattige børn ret til ferie?

Mens du og jeg holder sommerferie og får ladet batterierne op, er der børn i Danmark, som ikke kommer på sommerferie. Jeg taler ikke om de børn, der ikke kommer på ferie, fordi deres Mor og Far har besluttet sig for at droppe ferien til fordel for jobbet eller sende dem til bedsteforældrene, fordi de prioriterer at holde ferie alene. Det er slemt nok, at der er forældre, der opfatter deres børn som en forhindring i, at de kan leve et godt moderne voksenliv.

Nej, jeg tænker på de børn, der ikke kan deltage i de samme aktiviteter og fællesskaber som deres kammerater, fordi deres forældre ikke har råd. De får ikke muligheden for komme ud af hverdagens trummerum og for at opleve situationer, hvor ”tid” er det, man har mest af, og hvor uret ikke betyder noget, og hvor de kan opleve et tæt samvær med Mor og Far uden hverdagens travl- eller tristhed.

Dansk Folkehjælp, landets største formidler af ferieophold for fattige og socialt udsatte familier, sender i år rekord mange børn og unge afsted på ferie. Mens en del danskere bruger tusindevis af kroner på ferieoplevelser, så er der mange socialt udsatte børn og familier, der aldrig kommer i nærheden af ferieoplevelser. Faktisk er der syv gange så mange ansøgere til ferieopholdene hos Dansk Folkehjælp som organisationen kan sende afsted. Behovet for feriehjælp er altså betydeligt.

Fattige børns hverdag er en kamp for at være med i fællesskabet. Et fællesskab hvor det betyder noget at kunne fortælle i skolen, hvad man har oplevet i sommerferien. 84 % af danskerne mener, at manglende ferieoplevelser skaber ulighed blandt børn og unge.

Forbrug og materielle gode er den primære adgangsbillet til børnefællesska­ber i dagens Danmark. Har man smart tøj, mobiltelefon og nyeste spillekonsoller og spil – og været på ferie, kan man være med. Ellers ikke. Det er det, som fattigdom handler om, hvis man spørger børnene selv. Afsavn, eksklusion og stigmatisering accepteres, fordi der ikke er andre muligheder.

40.000. Så mange danskere lever i fattigdom, viser den årlige opgørelse over antallet af fattige, som Indenrigs- og Økonomiministeriet står bag. Det er en svag stigning på 300 personer i forhold til året før. Ser man flere år tilbage er det ikke nyt med stigningen i antallet af fattige i Danmark, der i dag omfatter 0,7 procent af befolkningen. I 1999 var der 16.200 fattige danskere.

Ifølge rapporten går det dog den rigtige vej, når det gælder antallet af fattige børn. I løbet af det senest målbare år – det er 2013 – blev der 600 færre fattige børn i Danmark.

Sammenligner man med tiden under den socialdemokratiske ledet regering fra 2011 og til i dag, så er børnefattigdommen reduceret med omkring en tredjedel, så der nu er 7300 børn, der lever i fattigdom, viser rapporten.

Men det er ikke godt nok. Når hverdagen for mange børn og unge er vind, der suser ind gennem huller i væggen, ensformig kost, kød med overskredet salgsdato, genbrugstøj, møbler og legetøj fra skrot, ingen sommerferie, ingen biografture, ingen udflugter, eksklusion, stigmatisering og mobning på grund af, at deres forældre har svært ved at få pengene til at slå til, ja, så har vi stadig en meget stor opgave foran os. Jeg mener ikke, at nogen børn i Danmark skal vokse op i fattigdom, og jeg mener også, at børn har ret til ferie ligeså vel som voksne.

Det er vigtigt fortsat sat have en diskussion af dansk fattigdom.