Urealistiske antagelser bag kampflyglansbillede

Uanset om man er tilhænger af kampfly eller ej, bør beslutningen lægges åbent og ærligt frem, så offentligheden kan vurdere konsekvenserne.

Regeringen har fremlagt et glansbillede, hvor den påstår, at Flyvevåbnet kan klare de samme opgaver som i dag med kun 27 F35 kampfly, selvom vi i dag har 44 F16 fly. Det lyder for godt til at være sandt, og det er det også. Det hviler nemlig på nogle helt urealistiske forudsætninger:

Træningen af piloterne skal skæres helt ned, og der skal være langt færre piloter. For jo færre piloter, jo mindre oplæring, og dermed frigøres flyene fra træning til missioner.

1) Piloterne skal derfor fremover kunne være udsendt otte måneder om året. De sidste fire måneder om året, skal de arbejde 48 timer om ugen. Mere hvis der er nogen på barsel, sygdom eller anden orlov (!)

2) Piloternes tjenestetid fordobles fra i dag 8,5 år til 17 år. (Hvilket hænger ret dårligt sammen med punkt 1)

Dernæst skal flyene være meget mindre på værksted end i dag.

3) Flyenes rådighedsgrad skal forøges fra 45-50% til 70%. Det vides ikke hvordan.

4) Flyene skal levere 250 flyvetimer om året mod de 165 timer om året, som F16 flyene historisk set har leveret. Dette er baseret på ren forventning, for vi har endnu ikke set F35 i operativ tjeneste.

Hertil kommer en forudsætning om, at kun to fly vil gå i stykker og skulle genanskaffes over flyenes livstid. Det virker heller ikke realistisk i betragtning af, at Danmark har købt over 70 F16 fly og i dag kun har 44 fly tilbage. Heraf blot 30 operative (flyveklare) fly.

Man kan læse alle disse overoptimistiske antagelser (og flere) i detaljer i denne rapport, som ligner et politisk bestillingsarbejde, hvor konklusionen har været skrevet på forhånd.

Det samme gælder, når regeringen foregiver, at Hæren og Søværnet sagtens kan klare sig i de kommende år, selvom hele Forsvarets materielanskaffelsesbudget kommer til at gå til at betale for (det for lille antal) kampfly.

Hæren og Flåden kommer naturligvis til at skære dybt og kan glemme alt om nyt udstyr de næste mange år. Det bliver (endnu) en stor besparelsesrunde.

Hvis regeringen var ærlig, indrømmede den, at hvis vi skal bevare vores kampflyskapacitet uden, at det går voldsomt ud over resten af Forsvaret, skal vi købe ca. 40 nye fly og de skal finansieres ved at tilføre flere penge til Forsvaret. Ikke ved trylleexceløvelser, hvor man kan effektivisere sig til det hele for det halve gennem nogle helt urealistiske antagelser.

Hvis ikke regeringen vil følge Konservatives ønske om at tilføre flere penge, må den være ærlig og sige, at det betyder et ringere dansk forsvar. Enten ved at der kommer for få fly eller ved, at resten af Forsvaret skal beskæres kraftigt. Det er en legitim prioritering, som vi vil kæmpe voldsomt imod. Men så bliver det i det mindste en åben og ærlig diskussion.