Hvorfor har danske grise ikke krølle på halen?

Smågrise med krølle på halen. Men sådan er virkeligheden langt fra i konventionelle danske svinestalde.

Når man systematisk klipper halerne af nyfødte smågrise, så er der noget der er gået helt, grundlæggende galt. Men det er, ikke desto mindre, hvad der sker for mere end 95% af alle de grise der bliver født i Danmark. Når de er 2-4 dage gamle vil de få enten brændt eller klippet halvdelen af halen af. Og det vel at mærke uden bedøvelse.

Smertefuld symptombehandling
Halekupering af grise er en af de værste former for symptombehandling. Men det er ikke bare uetisk og dyrevelfærdsmæssigt uforsvarligt. Det er også hamrende ulovligt. Der er bare ikke nogen, der gør noget ved det.

Undskyldningen for at blive ved med at klippe halerne af smågrisene er, at det forhindrer halebid. Og halebid skal forhindres. Det er meget smertefuldt for dyret. Særligt hvis der går infektion i såret.

Men halebid er i udgangspunktet en unaturlig adfærd blandt grise. Det ligger simpelthen ikke til dem at gå og hapse hinanden i halerne. Grise er nysgerrige dyr, der har brug for at blive aktiveret, hvilket kan være svært, når de står stuvet sammen i golde svinestalde. Og hvad gør en nysgerrig gris så? Den prøver naturligvis at finde noget, der kan give afløb for deres nysgerrighed. Og det kan deres kammeraters viftende haler.

Når vi taler om halebid, så er det en konsekvens af stress og dårlig trivsel hos grisene. Derfor er løsningen selvfølgelig ikke at symptombehandle ved at klippe halerne af smågrisene. Det er noget svineri. Især når forskning har vist, at man kan opnå samme resultater ved simpelthen at give grisene lidt bedre plads i staldene og sørge for, at de har rigeligt med halm at gå og gumle i.

Direkte ulovligt
Men ikke nok med at det er dyrplageri. Det er faktisk også lovbrud. Lovgivningen taler sit klare sprog. I mere end 20 år har rutinemæssig halekupering været ulovligt takket være EU-lovgivning om dyrevelfærd for grise. Alligevel får over 95% af alle danske smågrise stadig klippet deres haler af. Hvis ikke det kan betegnes som rutinemæssigt, så er det da et pokkers til tilfælde. Et tilfælde der sker igen og igen. År efter år.

Desværre er det ikke kun i Danmark vi ser denne skandaløse og smertefulde symptombehandling. Flertallet af medlemslandene i EU overholder ikke gældende EU-dyrevelfærdslovgivning. Det er grotesk og vidner om, at der er behov for langt strengere håndhævelse af de gældende regler.

Derfor er det også på tide, at Europa-Kommissionen tager sit ansvar på sig og griber ind over for de lande, der på daglig basis overtræder selv de mest basale dyrevelfærdskrav til bl.a. slagtesvin. Det gælder desværre også Danmark.

På den måde kan vi forhåbentlig snart sikre, at alle grise får et godt og smertefrit liv – og lov til at leve deres liv med krølle på halen.

Støt kampen for bedre dyrevelfærd. Skriv under på: 

https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/burgris