Hvorfor vil I udbrede jeres system? I er jo ved at uddø!

Så hårde var ordene, da jeg var på rejse i Turkmenistan med OSCE.

OSCE er en europæisk sikkerhedsorganisation med 56 deltagerlande, der omfatter det post-sovjetiske rum. Særligt i dette område har OSCE oprettet missioner, der sigter på at skabe sikkerhed. Da man mener, at sikkerhed afhænger af indførelse af demokrati og menneskerettigheder, er det her man fokuserer.[1]

Jeg var så heldig at komme med OSCE til Turkmenistan i to dage. Og før jeg gik ned med maveforgiftning, oplevede jeg en interessant samtale med en turkmener. Efter nogle vodkaer havde han nemlig drukket sig mod til at fortælle os, at OSCE var en latterlig organisation, der vrøvlede løs om demokrati og menneskerettigheder, men ikke gjorde noget godt for Turkmenistan. Demokrati var bare et system af mange. Og hvorfor mente man dog, at alle skulle gøre som Europa, når nu Europa var ved at uddø? I Turkmenistan får man, fortalte han, mellem 4-7 børn pr. kvinde. Det politiske system består af en enerådende præsident, der har rejst mange gyldne statuer af sig selv, – og som lever højt på landets naturgas-eksport. Der var stabilitet og vækst, og det var, mente vores turkmenske ledsager, blandt andet pga. styreformen.

Der er mange asiatiske despotier, og der er mange steder, hvor man får masser af børn. Hverken despoti eller kæmpe børneflokke er udtryk for succes. Men det var noget nyt som vesteuropæer at blive mødt med så stor skepsis i et land, som regnes for tilbagestående.

Og hvorfor er det egentlig, at vi i Europa tror, at vi har lov til at udbrede vores egne styreformer som de eneste gældende? Påskuddet er jo, som der står i beskrivelsen af OSCE´s opgaver, at demokrati og menneskerettigheder fører til sikkerhed. Jeg er nu ikke overbevist om, at den tese er rigtig. For øjeblikket er der for eksempel masser af terror i demokratiske lande. Men selv, hvis det var rigtigt, at demokrati og menneskerettigheder nu var en garanti imod krige imellem stater, vil vi så have fred for enhver pris? Vores største problemer i dag er vel terror og ukontrolleret og kulturfremmed indvandring (for nogle undskyldt af manglende børnefødsler). De problemer er så iøjnefaldende, at de kan ses helt fra Turkmenistan.

Jeg vil gerne fortsat have et demokratisk system, mens jeg dog er stærkt skeptisk over for de såkaldte menneskerettigheder, der efter min mening blandt andet undergraver opretholdelsen af statslige grænser og dermed den orden vi lever i. For man kan ikke have demokrati i lande, hvor man ikke har en befolkning, der bakker op om demokrati. Derfor kan man ikke have åbne grænser i en folkevandringstid som vores, hvis man vil bevare demokratiet på langt sigt. Menneskerettighederne ser for mig ud som en form for selvmordspagt. Men dem vil vi overtale andre lande til at implementere.

Måske skulle vi være lidt mere ydmyge og lade andre lande indrette sig som de vil. Måske skulle vi afskaffe vores semi-religiøse forhold til demokrati og menneskerettigheder og erkende, at det er muligt – og tilladt – at indrette sig som man vil inden for sine egne grænser. For det er ikke alle, der synes vores grænsenedbrydende og lav-fertile levemåde er den bedste.

 

 

 

 

 

 

[1] De tre dimensioner i OSCE’s arbejde. Samarbejdet i OSCE foregår inden for tre dimensioner: den militære, den menneskelige og den økonomisk-miljømæssige dimension. Dette afspejler den grundlæggende opfattelse af, at sikkerhed afhænger af en lang række faktorer, herunder både tillidsskabelse på det militære område, økonomisk udvikling, miljø, demokrati og overholdelse af menneskerettighederne. 28.3.2017 http://um.dk/da/udenrigspolitik/internationalt-samarbejde/osce/hvad-laver-osce

 

 • Rap And

  Det er altid med spænding, man følger dine tankestrømme, hvor den røde tråd altid er noget med, at vi skal bevare en fast grænse uden direkte at sige noget om vores EU samarbejde, og lidt om den befolkningsgruppe der formere sig med større hast end hvad den hvide race formår.
  Heldigvis fastslår du med visse forbehold, at du stadig støtter op om demokratiet, hvilket dine seneste udgivet tanker bragte lidt tvivl om, da du påpege, at demokratiet var en af kristendommens utilsigtede fejltagelser, og derfor anmode alle om i stedet, at opsøge kirken og høre om guds frelse, i stedet for alt det der demokrati pjat, der forhindre os i at have et tæt forhold til det fredselskende Rusland.

 • jens

  Der er ingen tvivl om at det er nødvendigt at stille spørgsmålstegn ved demokrati som styreform og dens mulighed for at beskytte sig etisk og moralsk mod sin undergang.

  Tyrkiet er vel lige nu det mest lysende eksempel på at demokratiets svaghed er at der ikke er sammenhæng mellem hvem der producerer værdierne/livsgrundlaget og den politiske magt som er styret af fødselsrater.

  DF og andre socialistiske partier er så forhippede på fordelingspolitikkens lyksageligheder at vi får bygget et samfund der vil kapitulere. Hvordan tror vestlige socialister der lever i en verdensdel hvis velstand er bygget på kapitalisme at vores velstand og leveform ville overleve hvis der var demokrati i verden og verdensbefolkningen kunne stemme om global fordelingspolitik?

 • Torben Snarup Hansen

  1) Menneskerettigheder knuser borgerrettigheder. Det er empiri – fakta. Det er den virkelige virkelighed!

  2) “EU samarbejde” findes ikke. Kommissærerne udsteder ordrer. De er tyranner. De er ikke valgte af europæerne. De står ikke til regnskab. Revisorerne kritiserer, at budgettet er fuld af huller, fup og svindel. EU er Europas fjende.

 • Rikke Nielsen

  Det danske repræsentative demokrati har en fantastisk historie, og vi er i dag i besiddelse af nogle frihedsrettigheder, som jeg tror, vi tager så givet, at vi ikke helt forstår betydningen af dem.

  Vi vil nok først forstå, hvor vigtige de er, den dag vi mister dem. Én ting er dog sikker; når frihedsrettighederne tages fra de små antal (muslimske minoriteter f.eks.), vil de også blive taget fra de mange og alle vil komme til at betale prisen for manglende personlig frihed. Det tror jeg mange glemmer at tænke over i disse islamofobiske tider. Men frihedsrettigheder handler også om et tankesæt om andres ret til frihed.

  Jeg bliver desuden altid bekymret, når folk taler om at fjerne menneskerettigheder, da den eneste grund til at de måtte ønske dette, er et ønske om at overtræde dem.

  Der er jo trods alt en historisk årsag til at disse menneskerettigheder oprindelig kom til. En historie vi gerne skulle undgå at gentage.

  • Hans K Hansen

   “Jeg bliver desuden altid bekymret, når folk taler om at fjerne menneskerettigheder, da den eneste grund til at de måtte ønske dette, er et ønske om at overtræde dem.”

   Det er forståeligt at tænke således. Imidlertid er det en halv sandhed, fordi menneskerettighederne også politisk bruges som begrundelse for acceptere folk som bryder dem.

   Du ved udmærket, eller burde vide, at det skyldes umuligheden ved at nedfælde altid-gældende regler. Stationære regler er en illusion, der aldrig kan gælde til enhver tid i enhver situation.

 • Jens Jørn Pederse

  Marie er antidemokratisk!
  Hun mener, at kristen lovgivning skal overtage!
  Således er hun ikke forskellig fra Islam, der er udsprunget af Jødedommen ligesom Kristendommen.
  Marie er kristen/Kierkegaardsfanatiker!
  Glem hende, hvis det drejer sig om at være demokratisk dansker!

  • s.d. poulsen

   Hvad er det ved Kierkegaard, som du finder fanatisk? Er de filosofiske og teologiske tanker, som Kierkegaard stod for, uforenlige med et folkestyre?

 • Jan

  Fantastisk, Marie! Du har nu reduceret policyudviklingen på udenrigs- og sikkerhedsområdet til at være baseret på en værtshussludder med en stiv turkmener. Du er akademiker og medlem af Folketinget, så anekdotisk evidens er da bare sagen at basere sin politik og ikke mindst politiske handling på. Bravo!

 • Emil Eiberg-Jensen

  I 1950 talte Turkmenistans muslimske befolkning 1,2 millioner mennesker.

  I 2017 var Turkmenistans tiltagende muslimske befolkningstal steget til 5,5 millioner mennesker.

  Se World Population Review:
  http://worldpopulationreview.com/countries/turkmenistan-population/

 • Arvid Holm

  Ja, vi er ved at uddø.
  Og vi kan ikke effektivt forsvare os mod snyltere og forbrydere, fordi også de har rettigheder, der i praksis kan misbruges.
  Så det er lidet tillokkende at kopiere den vestlige kultur.
  Mennesker fra de øvrige kulturer ønsker hverken at uddø eller at blive udnyttet og mishandlet.
  Vor kultur er ikke salgbar i sin nuværende form.
  Ovennævnte åbenlyse fejl skal rettes, hvis den skal blive attraktiv.

  • Jens Jørn Pedersen

   Du er da utrolig optimistisk på vore vegne! Er du sikker på, at du befinder dig det rigtige sted?

   • s.d. poulsen

    Demokratiet er ved at afvikle sig selv med de demokratiske midler, da alle værdier i vores samfund er blevet stillet ligeværdige. Det betyder, at flertallets værdier er herskende i vores samfund. De danske værdier, som de har udfoldet – og udviklet sig igennem generationer, og udtrykt i vores kultur med traditioner, sædvaner og sociale normer m.v. forsvares ikke overfor andre kulturer i vores land, men trædes i nogen grad under fode til fordel for hensynet til de fremmede kulturer i vores land. Vi hylder alles ret og glemmer, at når en ret gives, så er der nogen, der skal afstå en ret…………

 • Teddy Bjørn plys

  Det vælter ind i Danmark med flk fra lande, der tilhører middelalderen, hvor det gjalt om, at få så mange børn som muligt ! Så de kunne forsørge “forældrene, når de blev gamle !–Det er den største katastrofe i Danmarks historie ! –OG, det hele er Socialdemokraternes skyld ! -I al deres “medmenneskelighed ! –Har de ødelagt danskernes fremtid “–Vågn op –og send de fremmede ud af landet –OG luk aldrig mere muslimer ind i Danmark !

 • Mikkel M

  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tx.html

  Fertilitetsraten i Turkmenistan er 2,08 børn/kvinde. Manden, Krarup talte med, har med andre ord ikke styr på basale fakta.

  • Ole

   Iflg. FN skal man hen på den anden side af 2025 før TFR i Turkmenistan kommer under reproduktionsniveau med en TFR på 2,02.

   Hvis det er rigtigt – jeg kan ikke sige om det er CIA eller FN der hare ret (‘basale fakta’) – kommer Turkmenistans befolkning til at stige indtil 2025.

   • Don Alberto

    I mindre udviklede lande på niveau med f.eks. Turkmenistan er TFR for statisk befolkningtal 2,11 pga. en noget højere børnedødelighed.

 • Mikkel M

  Man kunne også omvendt anføre, at det er systemet med en absolut leder, der får statuer af sig selv opført overalt og ikke kan producere reel vækst, der er ved at uddø.

  Jf. F.eks. Nordkoreas fiasko vs. Sydkoreas succes.

 • Teddy Bjørn plys

  Tag ud i Danmarks “Islamistghettoér” ! –Og tæl, hvor mange børn, hver kvinde får ! –Det er ikke “små antal” –Det skæpper i børnecheck-kassen ! –Så de kan leve som grever ! –Danskerne er jo tvangs-indlagte til, at betale !–Marie Krarup ? –Hvad gør du egentlig ved problemet ???

 • Teddy Bjørn plys

  Mikkel Andersson og ASH ! –Lader falsknere, der misbruger forfatteres navne passere på deres blogs !–Hvorfor bliver der ikke gjort op med Mikkel Anderssons og ASH ! –Forsømmelser ????

 • Jacob Schønberg

  Ulandsbistanden igennem 70 år har ikke skabt et eneste bæredygtigt samfund – man kan endda sige at bistanden til Pakistan var med til at gøre det til en atommagt. Ulandsbistand , nødhjælp og handelsaftaler skal kædes sammen med befolkningsreduktion (familieplanlægning), fri presse , modtagelse af udviste og afviste immigranter , lejre for flygtninge osv Verdens befolkningstilvækst har overskredet de fattigste landes muligheder for at brødføde sin befolkning.
  Om blot 34 år vil Afrikas befolkning være vokset fra 1,2 milliard til 2,4 —

 • Peter

  Marie, du kender jo gost svaret!

  Hvis vi ikke udbreder vores system, som jo også har vist sig at give mest velstand for de fleste med mere, så kommer deres system før eller siden til os, det troede jeg jo egentligt du var i mod, og når de så kommer her, så vil det alt andet lige, være væsentligt dyrere end hvis vi havde hjulpet dem før, der hvor de nu kom fra…

 • Hans K Hansen

  “Hvorfor vil I udbrede jeres system? I er jo ved at uddø!”

  Formentlig fordi de er ved at uddø …

 • AH Andersen

  “Måske skulle vi være lidt mere ydmyge og lade andre lande indrette sig som de vil. Måske skulle vi afskaffe vores semi-religiøse forhold til demokrati og menneskerettigheder og erkende, at det er muligt – og tilladt – at indrette sig som man vil inden for sine egne grænser. ”
  Det er den stærkeste apologi for fascisme, som jeg endnu har set fra den danske højrefløj.
  Hvor er det uhyggeligt.

 • kurt nielsen

  Du er ligesom din vanvittige rabiate far. At du gider vælte rundt i hans vanvittige ideologier. Ubegavet, pubertært, og pinligt.

 • Tom Erne

  Som udgangspunkt kan ethvert land indrette sig som de vil, men naar det resulterer I voldsomme overgreb paa befolkningen, udryddelse af minoriteter, krige og ustabilitet I naeromraaderne mv., saa skal der da gribes ind udefra. At succesraten med de indgreb saa er til at tage at foele paa, er noget andet. Noget vi boer laere af, men at se til imens mere eller mindre psykopatiske despoter slaar sig loes kan naeppe vaere vejen frem.
  Og fra tid til anden er indgreb vel ogsaa en success. Som da Vietnam tog et initiativ overfor Pol Pot.
  Den stoerste pinlighed pt. er den manglende indgriben overfor Nord Korea. Grundet Kina forstaaes, men ikke desto mindre aldeles uanstaendigt hvad der foregaar af overgreb og undertrykkelse I det land.

  Der er ioevrigt masser af lande som ikke er demokratiske, og -retteligt- faar lov til det. Som der er masser af lande der praktiserer pseudo demokrati.

  Terror, MK, er ioevrigt et meget, meget stoerre problem udenfor Europa. Just saying..

 • Teddy Bjørn plys

  Muslimernes grufulde mishandling af kattekillinger ! –i Vollsmose ! –Det skal de ikke slippe godt fra ! –AT: Det også åbenbart er børn fra 8 -12 år ! –Gør ikke deres gerninger –acceptable ! –Araberdrenge har det i sig ! -det er indbygget i deres géner ! grusomhed –mod dyr –kvinder —og europæérere !–Vi starter ” hadekampagne imod arabere i det hele taget ! “

 • Teddy Bjørn plys

  Marie Krarup ! –Du sidder jo i Folketinget ! –Så, hvorfor gør du ikke mere for, at udvise muslimer ?? –OG, hvorfor sætter du ikke hælene, når Inger Støjberg ikke kan få lov til, at udvise samtlige araberdrebge ??–Hvad laver alle jer 179 folketingsmedlemmer for danskerne i det hele taget ? –Jeg kan ikke se, at I gør andet –end at please de enorme mængder af muslimske indvandrede –der ikke skal integreres som du selv siger ! –OG tænker det stik modsatte !

 • Claus Röser

  Marie Krarup, det burde vel ikke være nødvendigt at skrive det, men nuvel: Demokratiet har masser af mangler og er langt fra perfekt, men det har én fundamental styrke, som alle andre styreformer mangler: Det tillader en befolkning at afsætte sin leder fredeligt og dermed tillade, at kamp om magten ikke altid sker gennem blodbad og udryddelse, alternativt massiv undertrykkelse for at undgå magtskifter. Det er nok manglerne værd. Med hensyn til menneskerettighederne, så er de heller ikke perfekte, men de er den almindelige borgers værn mod vilkårlig magtudøvelse, og det skal vi være glade for. “A government of laws, not of people”, som amerikanerne siger det.

 • Teddy Bjørn plys

  Araberdrengene er pakket ind i velfærd ! –Hvorfor er de det ?

 • Teddy Bjørn plys

  De skal UD af vores land ! Samtlige islamister, der er blevet givet “dansk statsborgerskab af Pia Kjærsgaard ” ! –Nu kan hun selv begynde, at rydde op efter hendes ulykker på Danmark ! “hun har været islamisternes nyttige idiot længe nok ” !! –Vi forlanger handling fra DF !–Og det er Pia Kjærsgaards skyld, AT : Der ikke sker noget med hensyn til “fratagelse af danske statsborgerskaber til samtlige muslimer ” !–Der er nemlig ikke noget, der hedder “danske muslimer ” ! –Der er kun danskere –og så er der muslimer ! –de største skadedyr i DK.!

 • Teddy Bjørn plys

  DF ! –Det er jeres egen skyld, at I bliver afløst af “nye borgerlige, der er fast besluttede på AT: Udvise samtlige muslimer, der ikke forsørger dem-selv ! –33 milliarder kroner om året koster de, af bl. a. Pia Kjærsgaard inviterede til, at få “dansk statsborgerskab” ! –Det er en skandale af uanede højder ! –DF ! Er færdige med, at gøre danskerne til nyttige idioter ! –For deres slaphed ! –Med hensyn til, at komme i regeringen !

 • Rikke Nielsen

  Teddy Bjørn, du går da helt amok, når mor er i nærheden, hva!

 • Otto Barreth

  SIKKERT NYTTELOST AT BEDE BERLINGSKE OM AT RYDDE OP I DE MANGE UTILALENDE INDLAEG;

  SPROGET ER UNDER LAVMAALET

  HOFLIGHED KOSTER IKKE NOGET..

 • Teddy Bjørn plys

  Otto Barreth ! –Du har ret !—Det bedste vil være, at Berlingske stopper med “blogs” Det ser jo alligevel ud til, at 90 % af blog-svarene kommer fra folk, der sidder på “de stats-ejede anstalter som tvangs-anbragte ! –OG dem, er der åbenbart virkelig mange af i Danmark ! ” –De bliver nusset om af “socialpædagoger ” ! –En kæmpe-population af evigheds-off.ansatte ! Der bare skal have livet til, at gå med, at hæve ved kasse 1 –hele livet !–De gør intet godt for de tvangs-anbragte –Og de gør intet godt for skatteborgerne ! –De skal bare betale ved kasse 1 !

 • AH Andersen

  Hvis Berlingske undlod at bringe anonyme tossers indlæg, ville tonen måske blive en anden.
  Men det er tossernes stemmer, DF lever af, så de får frit spil.

 • Teddy Bjørn plys

  Det er altså Marie Krarup (AH Andersen) her på linjen ! –Og hun hader muslimer lige-så-meget –som vi-andre gør ! –Så smut over på den røde Politiken !

 • Mathias

  Det er flot Marie Krarup at du har snakket med en fordrukken Turkmener og så mener du kan komme med brugbare indspark til debatten herhjemme.

  For det første er fødselsraten LANGT fra 5-7 børn pr kvinde, fødselsraten er estimeret til at være 2.7 børn pr kvinde.

  Jeg har ikke mere til resten, stoppede med at læse mere efter du skrev noget så latterligt som ovenstående.

  Kilder:
  http://factsanddetails.com/central-asia/Turkmenistan/sub8_7b/entry-4811.html

 • Teddy Bjørn plys

  Svar til “Rikke” ! –Et typisk eksempel på “curlinge-generationen, der fik det hele gratis ! –Men, glemte, at det er “de gamle danskere ” der måtte betale for S.U.-gratisterne !–Det er temmeligt rædselsfuldt AT: Det er “velfærds-kvinderne ” ! Der bliver fornærmede over, at vi siger ” Vi tager en taxa –og lader børnebørnene gå ! “–Verdens herligheder ligger lige for fødderne af de fremtidige folkepensionister ! Masser af fritid –ingen børn –Og penge i banken !

 • Teddy Bjørn plys

  SVAR ! –Jeg kunne aldrig komme i tanker om AT: Stemme på DF. ! –Det er jo dem, der har en Folketingsformand (Pia Kjærsgaard ) –Der gud-hjælpe-os står og giver “dansk statsborgerskaber ” ! –Til Allah ! og enhver muslim ! indsvøbt i burka –Og med deres langskæggede uvaskede ægtemænd ! Hvis eneste kvalifikation ER : At de kan avle børn i massevis !

 • Teddy Bjørn plys

  Det eneste vi venter på NU ! –Er valg ! Udskrevet af statsminister Lars Løkke ! –Hvad er han bange for ? –Vinderne bliver under alle omstændigheder ” De nye borgerlige” ! “konen” er ansat som skolefrøken i det offentlige ! –De bliver stillet overfor krav om, at udvide deres horisonter –med optimal viden ! –Således, at danske skolebørn ikke fortsat skal lige i bunden, hvad viden angår ! –Altså massive fyringer af skolefrøkner M/K ! Efter valget !

 • Teddy Bjørn plys

  Vi har ikke tid lige nu ! –Vi fodrer løverne i zoologisk-Have med “araber-protein-foderpiller ” ! De glider ned som “pandekager” ! –Det var, hvad der skulle til–For, at formindske bestanden af Mellem-østens folk, der koster danskerne 35 milliarder kroner om året !–Stik den Marie !–Og venligst kom så igang med, at arbejde for danskerne –Og ikke for muslimerne !

 • Jørn Strand Nielsen

  Man kunne atter kun ønske, at Marie Krarup havde en ledende position i dansk diplomati, for igen et befriende, realpolitisk udsyn fra vores småstat, Danmark.

 • Jørn Strand Nielsen

  Når man har et Human Rights kodeks, har man jo så også logisk et korresponderende kodeks: Human Obligations. For når nogen f.eks. i henhold til førstnævnte hævder retten til fri vandforsyning, må det jo så være andre human beings lod, bare at betale for samme ved kasse A. For vandforsyning har ikke været gratis siden Arilds dage, og nogen må jo så være født til at betale for de andres rettigheder til en fri vandforsyning. Human Rights er jo i i virkeligheden blot de kulturradikales lovreligion, og dens eksperter blot Vestens imamer. Hvis de kulturradikale blot havde lært af vores egen, kristne religion, havde de begrænset sig til at betragte Human Rights som blot et moral kodeks blandt andre, men aldrig et normativt lov kodeks.

 • Martin R. Larsen

  Jeg går ud fra, at du – ligesom din far – er kristen ligesom jeg. Men du finder, desværre, alle andre undskyldninger for Danmarks snarlige undergang end årsagen hertil, nemlig den kristne tro! Selv om det gør så ondt, så ondt, så er den kristne tro i virkeligheden den største katastrofe for Danmark, når Danmark bid for bid islamiseres. Vi danskere har – uanset om vi tilhører de politisk korrekte eller de politisk fornuftige – alle den kristne tro indlejret i vores DNA. Vi tror på hinanden, vi har samvittighed, vi er sandfærdige, vi har tolerance, vi vil det godt for alle, vi er ikke hævngerrige, vi vender den anden kind til og vi vender den anden kind til… Vi tror instinktivt, at det også gælder for folk med muslimsk tro, som i stort tal invaderer og har invaderet Danmark. Og det er en kalamitet, de politisk korrekte og de politisk fornuftige, egentlig er enig i. Vi er enige, fordi vores DNA er kristent. Vores modstand mod muslimsk indvandring blæser for vinden. Vi læner vores hoved skiftevis mod den ene eller anden beslutningsmyndighed alt efter mediernes diktat, men der er ikke for fem flade ører slag i vores kristne regerings eller oppositions handlinger, der kan beskytte os mod islamisk herredømme om fx 15-30 år. Dertil er kristendommen blevet for selvfølgelig, civiliseret, ja næsten metafysisk handlingslammende: Det er så synd for alle mennesker, der ikke er kristne, at de kristne hellere må vige end at forblive kristne. For kristne bruger jo ikke vold og magt, vel?!

 • Christian Fyrst

  Ideen om at EU/vestlige idealer er ved at uddø synes jeg er temmelig overdrevet. Det er klart for de fleste at flere lande er udfordrede mht konsekvenserne af krig og deraf følgende flygtningestrømme. Men at det skulle rokke ved de grundsten som udgør vores civilisations og samfunds fundament, det har jeg svært ved at se. Tvært i mod mener jeg at vores principper og handlemåde vil vise sig at kunne modstå det pres som vi oplever for tiden. Vores vestlige samfunds indretning er i dets opbygning de mellemøstlige samfund overlegent, bla.a. af den enkle grund at vi er frie og kan vælge for os selv. Derfor vil demokratiet og det frie valg overleve, og ikke diverse despotiske selvbestaltede statsoverhoveder. Det forudsætter selvfølgelig at vi kæmper for det og ikke lader os kyse. Der er jeg helt på linie med MK.

  Jeg vil til enhver tid hellere leve i et frit og demokratisk samfund med terroranslag, end i et gennemkontrolleret og diktatorisk samfund hvor tanken begrænses. MKs spørgsmålstegn ved hvorvidt demokratiet er den eneste gangbare styreform, er lettere bekymrende i det hendes mulighed for at stille netop det spørgsmål, langt henad vejen hænger sammen med demokratiets udbredelse.

  I svære og urolige tider ses det desværre ofte at flere og flere efterlyser “den stærke mand”, der skal “handles” og lign. Det bedste eksempel for tiden er vel Tyrkiet hvor et flertal i befolkningen, paradoksalt, netop har stemt for at give Erdogan bredere beføjelser. Jeg ser ikke dette som en svaghed i demokratiet, for det er åbenbart flertallets vilje, men mere som et resultat af kontrol med medier og en bevidst strategi gående på at spille på folks frygt, uvidenhed og behov for tryghed.

  Den gamle kliché…”demokratiet er ikke perfekt, men det bedste vi har”… holder sådan set stadig.