I aften mindes vi frihedskampen

 

På befrielsesaftenen den 4. maj sætter mange danskere stadig lys i vinduerne. Det er en smuk tradition, som markerer slutningen på de fem ”forbandede” år, 1940-1945, da det nazistiske Tyskland holdt Danmark besat. Det var en mørk periode i Danmarkshistorien – også i bogstavelig forstand, fordi danskerne var tvunget til at ophænge mørklægningsgardiner, så intet lys kunne trænge ud og afsløre de danske byer fra luften.

Men fremfor alt var det en mørk periode, fordi den tyske besættelsesmagt satte det danske demokrati ud af spil, mens natten sænkede sig over vores frihed og selvstændighed som nation. Men ikke alle fandt sig i det. Nogle gik til modstand, og de betalte den højeste pris for deres kamp mod besættelsesmagten. De betalte for vores frihed med deres liv.

Frihedskæmperne mindes vi hvert år flere steder i landet. Den største begivenhed finder sted i Mindelunden i Ryvangen, hvor der i det store gravfelt findes 106 grave med faldne modstandsfolk. Det er en meget smuk og bevægende aften, og stadig deltager en del gamle frihedskæmpere, selv om det tynder ud i deres rækker. Om få år vil ingen af dem længere være blandt os.

Det er derfor vores – og kommende generationers – pligt at bevare mindet om de danskere, som ikke syntes, at vores frihed var ligegyldig, men som gik ind i kampen mod den tyske besættelsesmagt. Heldigvis er interessen for besættelsestiden stadig stor. Ikke mindst blandt historikerne, som løbende kommer med nye fortolkninger af hændelserne under besættelsen.

Men ligeså vigtigt er det, at vi husker frihedskæmpernes egen beretning om kampen – også når de ikke længere er her til at fortælle om den. Kommende generationer af danskere skal stadig have muligheden for at høre det direkte budskab fra frihedskæmperne selv. Om deres motiver. Om deres kamp. Om den pris, mange af deres kammerater måtte betale.

Derfor er det mit håb, at 4. maj også vil blive markeret af vores børnebørn og oldebørn.

  • Teddy Bjørn plys Olsen – tegner

    “Brug din magt ” ! Som VI har agt !