Kommissionens nye ØMU-udspil kan blive en social katastrofe

EU ønsker yderligere integration inden for den Økonomiske og Monetære Union, men ønsker samtidig ikke at gøre op med euroens grundlæggende problemer. Konsekvensen bliver fortsat økonomisk stagnation og pres på lønmodtagerne.

For nylig offentliggjorde EU-kommissionen et såkaldt refleksionspapir om ØMU’ens fremtid, som efter planen skal lede frem mod en beslutning i Ministerrådet ved udgangen af året.

Ud af papirets 40 sider er der dog ikke en eneste refleksion, som direkte adresserer euroens grundlæggende problem: At verdens største handelsoverskud på otte procent ligger i hjertet af eurozonen – nemlig i Tyskland.

Tysklands kroniske handelsoverskud skyldes ikke bare, at de har dygtige ingeniører eller for den sags skyld at tyske arbejdstagere skulle være flittigere end alle andre.

Dels skyldes det, Tysklands modvilje mod investeringer og forbrug – og dels skyldes det mere end et årti med løntilbageholdenhed og øget usikkerhed og fleksibilitet under social- og arbejdsmarkedsreformerne i Agenda 2010 (også kaldet Hartz I-IV reformerne).

Fattigdom og ulighed

Siden da har der været et massivt gab mellem de lave lønninger og den tyske industris høje produktivitet. Tyske arbejdstagere har med andre ord fået lavere andel i den samlede rigdom. Selvom arbejdsløsheden er en af de laveste i EU, så er fattigdommen og uligheden stigende, hvilket betyder at 20% af befolkningen lever på grænsen til fattigdom.

De lave lønomkostninger har givet Tyskland en kæmpe konkurrencefordel, der sammen med det lave indenrigsforbrug (som er resultat af lave lønninger og sparepolitik) betyder, at landet eksporterer langt mere, end det importerer.

Handelsoverskuddet er dog ikke kun skabt på ryggen af tyske arbejdstagere, men er gennem årene også blevet skabt på ryggen af arbejdstagere i andre EU-lande – særligt eurolandene.

Det handler om, at ét lands overskud er et andet lands underskud. Når udenlandske importvarer udkonkurrerer et lands egne varer og tjenesteydelser, så betyder det ganske enkelt færre jobs.

Her skal man huske på at euro-landene ikke længere kan føre en selvstændig pengepolitik til at sikre beskæftigelsen gennem justeringer af valutakursen og dermed importen og eksporten. Den klare tendens i eurozonen er derfor at efterligne den tyske økonomi, det vil sige at nedskæringer på forbrug og investeringer og implementering arbejdsmarkedsreformer, som resulterer i løntilbageholdenhed og større usikkerhed for lønmodtagere.

Det er denne form for yderligere integration, som Kommissionen lægger op til med sit refleksionspapir.

Pres på den økonomiske suverænitet

Det tætteste Kommissionen kommer på at adressere konsekvenserne af Tysklands kroniske overskud er forskellige modeller for et slags fælles eurozonebudget og fælles fonde, der skal støtte lande med handelsunderskud og gæld ved at udjævne forskellene mellem Eurozonens økonomier.

Men det er ikke en ønskværdig løsning på problemet. For det første vil et fælles budget betyde, at nogen lande i EU vil blive til permanente ’bistandslande’. For det andet, viser historien at økonomisk støtte altid kommer med et krav om reformer, nedskæringer og strukturelle tilpasninger.

Demokratisk vil det reelt betyde, at landene lige så godt kan opgive deres økonomiske suverænitet.

Økonomisk vil det fortsat betyde lavt forbrug og efterspørgsel og dermed ingen vækst, som kun vil blive forstærket af det yderligere pres på indkomsterne.

Socialt vil det være en katastrofe for lønmodtagerne og de mange arbejdsløse, som er afhængige af en velfungerende velfærdsstat.

Oven i hatten vil Kommissionen indføre en euro-finansminister, der skal holde streng kontrol med landenes økonomier.

Hvilket igen betyder, at landene mister endnu mere demokratisk magt.

 • Frank Wulff

  Hvis RRK brugte lidt tid på diverse søgemaskiner, så ville RRK hurtigt finde ud af at Tyskland har haft overskud på handel siden starten af 1970’erne.
  Den eneste undtagelse var et udskud lige efter genforeningen.

  Samme søgemaskiner ville også kunne give RRK årsagen til at Tyskland i meget lang tid har haft en holdning til stram økonomistyring. Nemlig at Tyskland var en af de nationer i Europa der blev ramt allerhårdest af krakket på Wall Street i 1929. Tyskland fik hyperinflation pga. dette.

  Siden da har Tyskland haft en fobi overfor inflation og derfor har fulgt stram pengepolitik.
  Desværre har man ikke fulgt Tysklands eksempel i resten af Europa.

  Og hvis RRK tog et kig på regeringen Schlüter i 1990’erne, så var et af deres vigtigste tiltag at binde kronens værdi op imod D-mark. Det var medvirkende til at Danmarks økonomi blev reddet.

  Hvis Europas økonomi skal reddes, så skal der stadigvæk være stram pengepolitik.
  Dog kan man låne penge til gældsramte lande til f.eks. 0,5%, da de dermed kan afdrage gælden.
  Det giver ikke nogen mening at have højere renter, da der kan være en risiko for bankerot og dermed tab på lånet.
  Så hellere lavere renter over lang periode, hvor man dermed spreder tabet over flere år.

  • Palle Huld

   “Hvis Europas økonomi skal reddes, så skal der stadigvæk være stram pengepolitik”

   Det løb er længe kørt- ECB er fuldstændig uden for kontrol. Og det accepterer Tyskerne desværre uden at blinke med øjnene.

 • Jürgen Heist

  ja der kan man bare se, sandsigersken har kigget i kaffe grumset…gaaaaaab. Svine de andre til er ALT hvad de danske politikere foretager sig. Op i røven! har du ikke selv noget at byde på? Det er jo lidt latterligt at pege fingre af andre konstant er det ikke?

  Haves: Politikere uden sand livserfaring.

  Ønskes; Politikere fra bunden af samfundet, der har fået tæsk af livet og dermed forstår livets realiteter for de fleste mennesker.

  Se DET er sand demokrati !

 • Pingback: Kommissionens nye ØMU-udspil kan blive en social katastrofe - Folkebevægelsen mod EU()

 • georg

  For Europa folket , er EU ikke andet, som en neo kapitalistisk liberalistisk katastrofe. Alle forsøger at udelukke hinanden for på bedste vis at isolere sig selv, desværre endnu en gang med tyskerne i spidsen, og en union styret af tyskerne . En union besat med “finans spekulanter” og polsk “tomhed”.
  En Union fyldt med “tomhed”, styret af enkelt individers “tomheds beskrivelser”. i form af udelukkelse af hinanden, i stedet for “fællesskabs beskrivelser”. En union på sin egen selvopløsnings vej. En union kun til grin for sig selv.

 • charlotte Iris Hansen

  -du anstrenge dig lidte mere for at smile på dit profilfoto, og det halve kilo make up du har i ansigtet, skulle måske være et kilo? Prøv at puste læberne op med en cykelpumpe. Spørg din spindoktor hvad hun siger. Huraaahhhhh!

  • A Lauridsen

   Din mening er jo mindre værd end ingenting. Hvad hulan har udseende – om det så er på et profilbillede eller ej – at gøre med lødigheden af Ronjas argumenter?

   Forhold dig til argumenterne eller meld dig ind i DF, der har du mange ligesindede der mener at en kvindes plads er at være i køkkenet, føde børn og i øvrigt sørge for renlighed under denne agt.

 • N. Jensen

  RRK har fuldstændig ret. ALLE var klar over, at man ikke kan have en møntunion som ikke samtidig er en såkaldt ‘transferunion’, hvor rige lande understøtter de fattige.
  Euro’en var således tænkt som en trojansk hest, der skulle gennemtvinge den totale politiske/økonomiske ensretning i EUSSR.

 • georg

  Europas eneste og største problem består af “omsætning” og omsætnings volumen. Hvad omsætningen , (i grunden “værdien af arbejdsydelserne”) består af , er ligegyldig, hovedsagen er “omsætning”, gerne med slave lønninger (kineser løn) som grundlag. Kvantitet foretrækkes frem for kvalitet. Hurtigt fremstillet og hurtigt forbrugt, giver omsætning af alle arter.

  NB: Min bedømmelse af det nuværende europæiske ledelses system , med det´s egen og selvkontrol bestemmelser er : Verdens største magtbegærlige politiske/religiøse tosse hoveder befinder sig i europa, med tyskernes illusionister i spidsen. Når nu også frankrig bare følger med på den tyske “maffia model”, ser jeg kun mørke skyer forude for hele resten af europa.
  Jeg har virkelig “respekt” overfor Englænderne , fordi de i tide turde sige “nej tak”, til frihandels unionen, bygget på lobbyismens værdiløshed.
  Bare ordene: Du bør ikke ryge, rygning giver partikel forurening, men du må gerne køre rundt med en dieselmotor ,hvor partikel forureningen er tusinde gange større som din tobak “os”.
  Når vi nu også snakker om partikel forurening, er du så bevidst om, at havets fisk ALLE, indeholder rester af olie partikler, fra olieforurening og plastik tingester på partikel nedbrydnings stadiet. Spis bare din næste torsk, med bevistheden om ,at den indeholder partikler fra din nabos plastikpose.

  • JHL

   det er da et eksempel på en associationsrække, hvor det oprindelig emne er gået fuldstændig tabt.