Innovation forbudt: Først Uber. Nu Airbnb

Økonomi er ikke så kompliceret. Et land bliver rigere, hvis det udnytter sine ressourcer bedre. Det forbliver fattigt, hvis det holder fast i en udnyttelse af ressourcerne, som kunne være bedre.

Der findes i Danmark masser af boliger og biler, som kunne bruges mere. Det er spild af ressourcer, at de kun bliver brugt en lille del af tiden, når de kunne bruges meget mere. Der er efterspørgsel efter persontransport og værelser fra turister og faste borgere i Danmark. Der er mulighed for frivillige handler, hvor både ejerne af biler og boliger og dem der gerne vil være låne dem kan blive bedre stillet. Det vil gøre lånere og ejere rigere, og det ville være en bedre udnyttelse af samfundets ressourcer, som ville gøre Danmark rigere.  

Når der opfindes metoder til at udnytte ressourcer bedre og producere bestemte varer billigere, betyder det selvfølgelig, at de mennesker, som hidtil har produceret varerne (på en mindre effektiv måde) mister markedsandele. Det bliver de naturligvis ærgerlige over.

Taxavognmænd og hoteller bryder sig selvfølgelig ikke om konkurrence. Det er ikke noget, politikere skal lytte til. De skal holde sig samfundets interesser for øje. Ikke brancheorganisationernes.

Socialdemokraterne i København har ladet sig besnakke til at være imod Airbnb, fordi det efter deres opfattelse vil presse boligpriserne op. Tja Det er da rigtigt, at boliger, som kan udlejes gennem Airbnb, vil være mere værd end boliger, som ikke kan. Til gengæld vil der være brug for færre hoteller. Det vil frigive plads i København og gøre plads til flere boliger. Det vil gå lige op, og alt i alt vil det give en mere effektiv udnyttelse af pladsen i hovedstaden, hvis man lader være med at opstille flere begrænsninger på, hvordan den udnyttes, men lader folk bruge den mere.

Hvis vi forbyder deleøkonomi, siger vi med åbne øjne nej til øget velstand. Det er dumt. Men det er desværre ikke overraskende, at så mange politikere endnu en gang ikke forstår markedskræfterne og tror, de kan skabe velstand gennem regulering, når sandheden er, at de blot lægger sten på vejen mod fremskridt og rigdom.