Kære tvivler

Dagen nærmer sig, hvor du og mange andre tvivlere skal sætte deres kryds ved folkeafstemningen om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Meningsmålingerne viser, at løbet er tæt, og dit valg har derfor stor betydning for udfaldet.

Jeg er klar over, at det vi skal stemme om på torsdag både er præget af teknik og jura. Jeg er også klar over, at debatten har været fyldt med mange stemmer, der har deres forskellige holdninger og argumenter til krydset på torsdag. Det er naturligt. Og det gør det ikke mere enkelt at være tvivler.

Derfor vil jeg give her give mine grunde til, hvorfor jeg synes, det er så vigtigt, at du stemmer ja på torsdag. Og når du læser mine argumenter, så husk på, at det ikke er et udtryk for politisk strategi eller smart retorik. Det handler ikke om vildlede eller efterlade forkerte indtryk.

Jeg anbefaler et ja den 3. december, fordi jeg mener det er bedst og Danmark og danskerne. Ikke fordi det er juridisk smartest, stiller os godt i forskellige politiske EU-relationer eller andre grunde, der ikke handler om danskernes hverdag. Hvis man har Danmark og danskernes interesser for øje, skal man sætte kryds ved ja.

Hvorfor mener jeg det, kære tvivler? Fordi et ja ganske enkelt er et ja til et tryggere og bedre Danmark.

Vi stemmer om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Et ja til tilvalgsordningen betyder, at Danmark tilslutter sig det europæiske politisamarbejde, Europol, og 22 andre EU-retsakter. Det stiller Danmark bedre i det europæiske samarbejde.

Det er på sin vis teknisk, men udfaldet har helt konkret betydning for Danmark og danskerne. Og for mig at se er der især tre grunde til at stemme ja.

Den første grund til at stemme ja er, at det sikrer, at dansk politi fortsat er del af Europol. Europol hjælper de nationale politistyrker med at efterforske international og grænseoverskridende kriminalitet. Det er altså et værn mod handel med narkotika, terrorisme, menneskehandel og pædofiliringe.

Dansk politi er afhængige af at have adgang til de informationer og de netværk, Europol har. Eksempelvis søgte dansk politi sidste over 70.000 gange i Europols database. Det svarer rundt regnet til hver ottende minut. Det er åbenlyst nødvendigt, at dansk politi fortsat har den adgang. Uden Europol er dansk politi i den grad svækket.

Den anden grund til at stemme ja er, at det giver bedre værktøjer i kampen mod social dumping. Danske lønmodtagere vil blive langt bedre beskyttet ved et ja, hvilket bakkes op af LO. Flere af de EU-love, vi stemmer om, handler nemlig om arbejdstagernes rettigheder.

For eksempel får fagbevægelsen mulighed for at gennemtvinge Arbejdsrettens domme over for en udenlandsk arbejdsgiver i sager, hvor udenlandske virksomheder ikke betaler. Og i modsætningen til i dag skabes der sikkerhed for, at konfliktretten kan håndhæves, ligesom at fagforbund kan inddrive penge til deres medlemmer, hvis deres arbejdsgiver går konkurs og har værdier i udlandet.

Den tredje grund til at stemme ja er, at det styrker grundlaget for at skabe danske arbejdspladser, fordi danske virksomheder får bedre kort på hånden. I dag er der områder, hvor virksomhederne har svære vilkår og står retsligt svagt, og det går ud over deres evne til at vokse og dermed skabe job.

Hvis en virksomhed leverer en vare til en kunde i et andet EU-land, for eksempel Spanien, men ikke modtager betaling, må det i sidste ende ske af rettens vej. Et ja betyder, at danske virksomheder har krav på hjælp fra den spanske domstol til at inddrive pengene. Et nej betyder omvendt, at den danske virksomhed må bruge tid, penge og besvær på at anlægge en sag i det spanske retssystem efter spanske regler. Det er dyrt og det hæmmer virksomhederne.

Det har stor betydning, hvor du sætter dit kryds på torsdag, kære tvivler. Jeg har forsøgt at forklare, hvorfor dit ja betyder et tryggere og bedre Danmark.

Det er jeg ikke ene om at mene. Red Barnet, Dansk Industri, Advokat Samfundet, Politiforbundet, Landbrug & Fødevare, LO og mange andre organisationer bakker op om et ja. Deres budskab er entydigt klart: et ja er godt for Danmark, og det gør en reel forskel for danskerne.

Så kære tvivler. Valget på torsdag har betydning på for danskernes vilkår og muligheder. Jeg håber du sætter kryds ved ja, for det er det rigtige for Danmark.

Og uanset hvor dit kryds ender, så ønsker jeg dig et godt valg.