Klima- og bæredygtighedsmål skal gennemsyre al politik

I fremtiden bør al lovgivning konsekvensvurderes i forhold til de 17 verdensmål for bæredygtighed og den historisk ambitiøse klimaaftale fra samme år. Det foreslår Alternativet for at få implementeret bæredygtighed som politisk parameter i det daglige politiske arbejde

Danmark halter desværre bagefter, når det kommer til den politiske implementering af de 17 mål for bæredygtighed, som statsminister Lars Løkke Rasmussen havde æren af at erklære for vedtaget ved FN’s generalforsamling i 2015. Her lovede han, at Danmark nok skulle gøre sit for at opfylde verdensmålene – ellers ville historien dømme os hårdt, lød det.

Verdensmålene, der vil skabe en bæredygtig verden på en stribe grundlæggende parametre, er ambitiøse og kræver derfor ambitiøs handling. Ved blot at fortsætte business-as-usual, som regeringen alt for tit lægger op til i sin lovgivning, kan vi ikke udrydde fattigdom og sult, opnå ligestilling og styrke kvinders rettigheder, stoppe klimaforandringer, sikre adgang til ren energi og reducere ulighed i og imellem lande. Disse er blot nogle af de mål, der skal sikre en planet, hvor både mennesker og natur trives – nu og i fremtiden.

Siden statsministeren flotte ord er det desværre ikke blevet til meget mere. I Sverige og Norge er der allerede nu gang i ambitiøse planer og målene integreres rundt omkring i vores nabolandes ministerier. Herhjemme har regeringen, ny som gammel, gentagne gange udskudt den længe ventede handlingsplan for Danmarks arbejde med verdensmålene. Det er ærgerligt, for det haster. De nye mål er universelle og kræver, at alle lande laver en klar strategi for hvordan de vil bidrage til, at verdenssamfundet når målene.

Danmark halter bagefter på flere af de 17 mål. Eksempelvis laver vi overtræk på klodens ressourcer i en sådan grad, at det ifølge seneste opgørelse fra Global Footprint Network ville kræve over 3 jordkloder, hvis alle på planeten lever, som vi gør i Danmark.

Derfor er det på tide, at vi fra politisk side erkender, at vi uden handling og lederskab ikke når de 17 mål og 169 delmål. Man rykker lige nu hurtigt i civilsamfundet, på uddannelsesinstitutioner, i virksomheder og i kommunerne. De tager målene til sig og integrerer dem i deres daglige strategier. Arbejdet er altså allerede godt i gang, men hvis vi ikke understøtter de gode indsatser politisk, svigter vi.  Målene skal gennemsyre Danmarks politik på alle niveauer og være de briller, som vi ser Danmark og verden med. Helst ser vi i Alternativet, at Danmark gik allerforrest og blev en eksperimentalzone for verdensmålene.

Vi foreslår derfor, at statsministeren hvert år i Folketinget redegør for Danmarks implementering og arbejde med verdensmålene. Dette skal sikre, at vi kan holde den til enhver tid siddende regering ansvarlig for alle 17 verdensmål. Det er underordnet om regeringen er blå, rød – eller grøn – vi har alle forpligtet os til at arbejde stålsat for alle mål, så det skal vi selvfølgelig gøre.

Som vi ser det, skal verdensmålene implementeres i alt vores politiske arbejde. Derfor har vi taget initiativ til en folketingsbeslutning om, at alle love i Folketinget fremover skal konsekvensvurderes i forhold til verdensmålene og Parisaftalens klimamål. Vi skal være fuldt oplyste om de konsekvenser, som vores lovgivning har. Ikke kun konsekvenserne for den økonomisk vækst og bundlinje, men også de sociale- og miljømæssige konsekvenser. Forslaget er en helt logisk konsekvens af de internationale aftaler, vi har indgået: Den obligatoriske konsekvensvurdering vil være et redskab for både ministre, ministeriet og Folketinget til at sikre, at de internationale forpligtelser bliver en fastintegreret del af arbejdet. Det kan være vanskeligt at få et overblik over, hvordan den nationale lovgivning påvirker målene – med mindre det inddrages i forbindelse med det lovforberedende arbejde.

Jeg håber virkelig, at vi med denne beslutning kan integrere den bæredygtige udvikling i Folketingets arbejde og er glad for, at Enhedslisten ville være med til at stille dette forslag.

Vi har meget arbejde foran os for at leve op til verdensmålene – både herhjemme og ude i verden. Vi skal gøre langt mere for at nå de mål, hvor vi allerede nu er bagud. Vi har i Danmark et enormt forbrug og vores økologiske fodaftryk er blandt de største i verden, hvilket har store konsekvenser for natur og mennesker i andre dele af verden. Vi skal derfor blive meget bedre til at genanvende, nedsætte vores ressourceforbrug og fremme et grønnere forbrug og en mere bæredygtig produktion. Ude i verden skal vi fortsætte vores arbejde med at fremme stærke institutioner og afskaffe fattigdom. Vi skal styrke vores konfliktforebyggende arbejde, menneskerettighederne og ikke mindst en mere retfærdig handelspolitik.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er en gave til Danmark og verden. Lad os nu pakke dem ud og arbejde for, at gaven kommer alle til gode.