Klima- og bæredygtighedsmål skal gennemsyre al politik

I fremtiden bør al lovgivning konsekvensvurderes i forhold til de 17 verdensmål for bæredygtighed og den historisk ambitiøse klimaaftale fra samme år. Det foreslår Alternativet for at få implementeret bæredygtighed som politisk parameter i det daglige politiske arbejde

Danmark halter desværre bagefter, når det kommer til den politiske implementering af de 17 mål for bæredygtighed, som statsminister Lars Løkke Rasmussen havde æren af at erklære for vedtaget ved FN’s generalforsamling i 2015. Her lovede han, at Danmark nok skulle gøre sit for at opfylde verdensmålene – ellers ville historien dømme os hårdt, lød det.

Verdensmålene, der vil skabe en bæredygtig verden på en stribe grundlæggende parametre, er ambitiøse og kræver derfor ambitiøs handling. Ved blot at fortsætte business-as-usual, som regeringen alt for tit lægger op til i sin lovgivning, kan vi ikke udrydde fattigdom og sult, opnå ligestilling og styrke kvinders rettigheder, stoppe klimaforandringer, sikre adgang til ren energi og reducere ulighed i og imellem lande. Disse er blot nogle af de mål, der skal sikre en planet, hvor både mennesker og natur trives – nu og i fremtiden.

Siden statsministeren flotte ord er det desværre ikke blevet til meget mere. I Sverige og Norge er der allerede nu gang i ambitiøse planer og målene integreres rundt omkring i vores nabolandes ministerier. Herhjemme har regeringen, ny som gammel, gentagne gange udskudt den længe ventede handlingsplan for Danmarks arbejde med verdensmålene. Det er ærgerligt, for det haster. De nye mål er universelle og kræver, at alle lande laver en klar strategi for hvordan de vil bidrage til, at verdenssamfundet når målene.

Danmark halter bagefter på flere af de 17 mål. Eksempelvis laver vi overtræk på klodens ressourcer i en sådan grad, at det ifølge seneste opgørelse fra Global Footprint Network ville kræve over 3 jordkloder, hvis alle på planeten lever, som vi gør i Danmark.

Derfor er det på tide, at vi fra politisk side erkender, at vi uden handling og lederskab ikke når de 17 mål og 169 delmål. Man rykker lige nu hurtigt i civilsamfundet, på uddannelsesinstitutioner, i virksomheder og i kommunerne. De tager målene til sig og integrerer dem i deres daglige strategier. Arbejdet er altså allerede godt i gang, men hvis vi ikke understøtter de gode indsatser politisk, svigter vi.  Målene skal gennemsyre Danmarks politik på alle niveauer og være de briller, som vi ser Danmark og verden med. Helst ser vi i Alternativet, at Danmark gik allerforrest og blev en eksperimentalzone for verdensmålene.

Vi foreslår derfor, at statsministeren hvert år i Folketinget redegør for Danmarks implementering og arbejde med verdensmålene. Dette skal sikre, at vi kan holde den til enhver tid siddende regering ansvarlig for alle 17 verdensmål. Det er underordnet om regeringen er blå, rød – eller grøn – vi har alle forpligtet os til at arbejde stålsat for alle mål, så det skal vi selvfølgelig gøre.

Som vi ser det, skal verdensmålene implementeres i alt vores politiske arbejde. Derfor har vi taget initiativ til en folketingsbeslutning om, at alle love i Folketinget fremover skal konsekvensvurderes i forhold til verdensmålene og Parisaftalens klimamål. Vi skal være fuldt oplyste om de konsekvenser, som vores lovgivning har. Ikke kun konsekvenserne for den økonomisk vækst og bundlinje, men også de sociale- og miljømæssige konsekvenser. Forslaget er en helt logisk konsekvens af de internationale aftaler, vi har indgået: Den obligatoriske konsekvensvurdering vil være et redskab for både ministre, ministeriet og Folketinget til at sikre, at de internationale forpligtelser bliver en fastintegreret del af arbejdet. Det kan være vanskeligt at få et overblik over, hvordan den nationale lovgivning påvirker målene – med mindre det inddrages i forbindelse med det lovforberedende arbejde.

Jeg håber virkelig, at vi med denne beslutning kan integrere den bæredygtige udvikling i Folketingets arbejde og er glad for, at Enhedslisten ville være med til at stille dette forslag.

Vi har meget arbejde foran os for at leve op til verdensmålene – både herhjemme og ude i verden. Vi skal gøre langt mere for at nå de mål, hvor vi allerede nu er bagud. Vi har i Danmark et enormt forbrug og vores økologiske fodaftryk er blandt de største i verden, hvilket har store konsekvenser for natur og mennesker i andre dele af verden. Vi skal derfor blive meget bedre til at genanvende, nedsætte vores ressourceforbrug og fremme et grønnere forbrug og en mere bæredygtig produktion. Ude i verden skal vi fortsætte vores arbejde med at fremme stærke institutioner og afskaffe fattigdom. Vi skal styrke vores konfliktforebyggende arbejde, menneskerettighederne og ikke mindst en mere retfærdig handelspolitik.

Verdensmålene for bæredygtig udvikling er en gave til Danmark og verden. Lad os nu pakke dem ud og arbejde for, at gaven kommer alle til gode.

 

 • Lars Busk

  Man kunne starte med at slukke for samtlige medlemmer af Alternativet.

  Det ville spare mad, energi og især begrænse udslippet af varm luft.

  De kunne passende komposteres og spredes ud som økologisk gødning, hvilket ville bidrage til formindskning af kvælstofbelastningen.

  Der er svært at forsvare, at tusindvis af mennesker fjotter omkring uden at bidrage fornuftigt til noget som helst.

  • Kim Kaos

   Så har vi ugens sæt-bæredygtigt-foran-alt-og-vores-tåbelige-vælgere-sluger-den-råt indlæg fra Rasmus Klump.

   Det er ganske imponerende at det er lykkes for Alternativet at finde en kjoledesigner der også er ekspert i både EU, udenrigspolitik og Grønland.

   Jeg kan helt tilslutte mig Lars Busks betragtninger om at det ville gavne klimaet hvis de folkevalgte fra Klovneriet blev omdannet til kompost og på den måde begynder at bidrage positivt til vores samfund.

   • Lars Busk

    Definition på en fusentast:

    Letsindig, skrupelløs person som fører sig frem med overdreven selvtillid uden at være i besiddelse af tilstrækkelig (faglig) indsigt eller professionalisme –

    Det meget præcis det, som karakteriserer Altenativets medlemmer.

  • Anders Bo

   Den mængde sminke der er forbrugt, gør økologistemplet umuligt.

   Underholdning er også en form for bidrag.

 • Alex Damgaard

  Herlig ukonkret og luftigt, som traditionen byder Alternativets medlemmer. De 17 “verdensmål” er en vanvittig bred palette af mere eller mindre ideologiske hensigtserklæringer. Flere af målene er komplet urealiserbare, og “Danmarks politik” (igen super præcis formulering) har intet at gøre med om målene nåes eller ej. Endsige om målene kan nåes i det hele taget. Afskaf fattigdom? Retfærdige domstole? Godt helbred og en lykkelig alderdom for alle?

  Ærlig talt. Og så skal statsministeren spilde tid med at redegøre over for Alternativets medlemmer, hvordan det går med ligestilling ved domstolene i Langbortistan og målene for “livslang læring” på Stillehavsøerne, så I kan være “fuldt oplyste” og holde den “enhver tid siddende regering ansvarlig for alle 17 verdensmål“? Det er jo gak.

  Personlig tror jeg godt en del af målene kan nåes, men forudsætningen er at vi halverer jordens befolkning, mindst – for det er overbefolkningen der er problemet, ikke hvor mange penge Danmark hælder ned i en kloak. For at komme med et eksempel, så er befolkningsudviklingen i Afrika så grotesk, at selv hvis vi i Europa sendte samtlige vores nyuddannede læger derned, hvert evig eneste år, så ville det ikke række til at dække behovet for læger.

  De problemer som er i verden skyldes overbefolkning og dårlig kultur. Det har vi ikke ansvar for, det er ikke noget vi kan gøre særlig meget ved. Vi kunne lade ulandsbistand være betinget af feks en etbarns-politik, måske een af de få områder hvor Danmark kan gøre en forskel. Man kan sammeligne situationen med en gældsspiral, hvor der tages flere og flere lån, og betales mere og mere i renter, altimens der sidder nogle få ulykkelige investorer som med meget få midler prøver at holde konkursen borte. Som investor må vi sige, at der ikke bør tages flere lån før der er lavet en ordning for at afvikle den gamle gæld.

  • Hans Hansen

   Du har helt ret og ganske godt formuleret. Alternativet er en luftig gang no go.

 • BroncofanDK

  Nu er Alternativerne jo meget indvandrervenlige, så lad os få en løsning på hvordan vi klarer CO2 fodtrykket fra flygtninge.

  Vi producerer 10 gange så meget CO2 pr. capita som man gør hvor flygtningene kommer fra. Vi har fået ca 1mio flygtninge i vesteuropa, så for at få balance så skal vi enten fjerne 10 mio mennesker i Syrien, Afrika, Afganistan…. eller finde en løsning.

  Hvad vil de tomme tønder’s parti foreslå?

 • TordenKnold

  I sverige har man yderst bæredygtig indvandring.
  Se interview med ambulancepersonale om situationen på gaden:
  https://www.youtube.com/watch?v=ta5a02MzWjE

 • Tom Erne

  Gad vide om Erasmus har sat sig ind I de 17 maal?

  Eller I hvordan resten af verden ser ud, og er paa vej hen.

  Hvis begge var tilfaeldet ville han ogsaa vide, at Danmarks bidrag helt bogstaveligt er en draabe I et kaempe ocean.

  Erasmus burde rive toppen af Maslows behov pyramide ud af sin misbrugte analkanal, for den sidder vist voldsomt I vejen for den almindelige fornuft.

  #WannabeWorldPoliticianButReallyJustASelfAbsorbedDesigner

 • Anders Bo

  Fællesdans & gruppesvans!

 • Morten Mejsen Westergaard

  Gode pointer af Rasmus Nordqvist …vi har emnet på dagsordnen i Alternativet Vejle og opland, imorgen. Med til diskussionen vil være “Hvordan gør man i virkelighedens verden?”. Et svar vi prøver at finde sammen.