Københavner “Bashing” er hot

 

Regeringen har fremlagt deres plan for udflytning af statslige arbejdspladser.

Venstres gruppeværelse er fyldt af stemmer, der taler om randzoner, udflytning af statslige arbejdspladser og hærvejsmotorvej. Der er ikke mange, der taler om Københavns udfordringer og muligheder.

Venstres mindretalsregering smed i sidste uge en bombe i form af udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser. Familier rodfæstet i København tvinges til at flytte eller sige op. Børn skal flytte skole og sige farvel til sportsklubben.

Jeg er socialdemokraternes storbystemme, og jeg mener ikke, at udflytning af statslige arbejdspladser hjælper på de udfordringer provinsen har med mangel på vækst. Der er rent faktisk en del steder, hvor det vækster glimrende i provinsen.

Vi skal have vækst i hele Danmark med nye arbejdspladser – men ikke på bekostning af København.

Lad mig med det samme slå fast, at jeg er finder det meget vigtig, at Danmark er i balance. Vi skal ikke se passive til, mens vores samfund geografisk knækker over. Det er skadeligt for hele landet. Når det er sagt, så er det også afgørende, at vi ordinerer den rigtige medicin, når vi kan konstatere symptomer, der kræver behandling. Og det er her kæden, for mig at se, hopper af for regeringen.

Hvis man ser nøgternt på problematikken, så er udflytningen af 3.900 arbejdspladser ikke svaret på de udfordringer, som vores provins står med. Man skal være både naiv og blåøjet for at tro, udflytningen gør en reel forskel.

Alle de ledige akademikere får nu endnu hårdere konkurrence til de få ledige stillinger. Hvis det falder sammen med en stramning af dagpengereglerne kan vi tydeligt se Venstres masterplan.

I Norge har man tidligere forsøgt samme øvelse, og det endte med at koste op mod en million kroner pr. stilling, der blev rykket ud af Oslo.

Meget tyder på, at konsekvensen vil blive et stort videnstab, udgifter til rekruttering og pendlertransport, for ikke at tale om udgifter til oprydning efter decideret kaos i udflyttede styrelser. Der tales om et markant fald af produktivitet. Venstre-regeringens politik emmer af mangel på respekt over for medarbejdere, familier og ikke mindst en solid statslig drift.

Derfor har jeg to budskaber til regeringen, hvis de vil have vækst i provinsen.

For det første er det helt forkert at se udfordringen som en kamp mellem provinsen og København. Det indtryk, debatten indtil videre efterlader én med, er desværre, at vækst i provinsen skal ske på bekostning af København.

Statsministeren har sågar sagt, at udflytningen sker ud fra en rimelighedsbetragtning. Med andre ord må man forstå, at det er rimeligt, at det nu er Københavns tur til at tabe arbejdspladser. Den indstilling er helt forkert og fremmer ikke udvikling og vækst.

For det andet skal regeringen dreje på de håndtag, der rent faktisk gør en forskel, hvis vi skal sikre vækst i hele Danmark. Her fejler Løkkes udflytning på flere områder.

Det viser sig, at 76 procent af arbejdspladserne, der flyttes, har lavere ledighed end Københavns Kommune. Og 61 procent flytter til kommuner, der har færre eller lige så mange ledige som Region Hovedstaden. Samtidig er meldingen fra det Økonompanel Berlinske Business bruger i økonomiske spørgsmål, at udflytning af statslige job ikke virker, hvis man skal skabe vækst. Og tænketanken Kraka vurderer ligeledes, at det ikke vil gå bedre for provinsen, hvis de får tilført statslige arbejdspladser.

Og så har jeg ikke engang berørt de mange faglige udfordringer, de forskellige styrelser og andre arbejdspladser, der skal flyttes, står med. Ligesom vi heller ikke har berørt de mange millioner det koster, at flytte arbejdspladserne. Med andre ord er der mange gode eksempler på, hvorfor det ikke giver mening at flytte arbejdspladser ud i provinsen, hvis man ønsker at gøre en reel forskel. Vækst i København er godt for hele Danmark. Men alt for mange i debatten lukker øjnene for det.

Så lad mig så fast, at vækst i København bestemt kommer resten af landet til gode. Og det i hvert fald ikke stopklods for vækst i provinsen, som nogen ellers synes at tro. Venstre og med dem andre folketingsmedlemmer valgt i provinsen fremfører, at det kun er ”rimeligt”, at resten af Danmark også får noget nu. Rimeligt?! Må jeg være her! Vi skal arbejde for vækst i hele Danmark. Det er afgørende, at vi sikrer, Danmark ikke knækker over i to. Derfor skal vi også tage initiativer, der rent faktisk gør en forskel.

Regeringens bedste bud rækker desværre kun til at flytte allerede eksisterende arbejdspladser ud. Men vækst i provinsen skal efter min mening ikke ske på bekostning af København.