Løkkes EU-favoritter ramt af forbehold

Statsminister Lars Løkke Rasmussen fremhævede i sin åbningstale i Folketinget i dag EU som ”den helt afgørende platform til at varetage danske interesser i verden”.

Rina Ronja eller Morten Messerschmidt kan have luftige forestillinger om Nordisk Råd og Danmark a la Brexit, men her i virkeligheden er EU vores stærkeste og bedste mulighed for at præge verden.

I talen roste Løkke sædvanen tro ikke fællesskabet med en glohed kærlighed, snare med den lunkne varme der kendetegner en statsminister, som i bund og grund ikke er så voldsomt optaget af, hvad der foregår på den anden side af grænsebommen ved Kruså.

”Samarbejdet er ikke perfekt”, sagde Løkke, men han understregede trods alt, ”men det er uendeligt bedre end alternativet: Et splittet Europa, hvor alle er sig selv nærmest”. Heller ikke den konklusion, kan man være uenig i, hvor pragmatisk og grå, den end måtte lyde.

Skræmt af Storbritannien

Brexit har skræmt den danske statsminister, som det har skræmt mange andre. EU er pludselig noget, man kan miste, hvis man følger tidens populistiske strømninger og samtidig vasker hænderne fri for ansvar overfor borgerne.

Brexit er ikke en gratis omgang for briterne. Og den helt store regning ser vi først om 10-20 år, når det virkelig har sat sig i hverdagen. Virksomheder er allerede begyndt at flytte væk, mange planlagte investeringer er sat på hold.

Det centrale i Lars Løkke Rasmussens EU-afsnit i talen var dette:

”Vi har brug for EU. Netop derfor er det vigtigt ikke at fortabe sig i nye store integrationsprojekter. Men bruge kræfterne på det, der betyder noget. Vækst og job. Migration. Styr på de ydre grænser. Sikkerhed”.

Den danske statsminister kommer altså ikke til at bidrage til det arbejde med at forny EU, en uundgåelig proces som Merkel og Macron har sat sig i spidsen for. Løkke kræver en masse svar fra EU på områder som børnecheck og misbrug af dele af fri bevægelighed, men han vil hellere surmule og pege fingre end tage affære på de områder EU skal løse.

Hvis de elementer skal ændres, så er det helt nødvendigt at modernisere samarbejdet og bringe det i takt med tiden for at kunne det, som EU skal: nemlig, løse de problemer, som borgerne med ret og rimelighed kan forvente, at EU tager sig af. Derfor burde Løkke trække i den blå keddeldragt med de gule stjerner på ryggen, smøge ærmerne op og få noget jord under neglene.

Danmark står uden indflydelse

Når Løkke videre mener, at EU skal bruge sit primære krudt på de store områder, på det ”der betyder noget”, som han sagde i talen. Ja, så skylder jeg måske at oplyse ham om, at det er præcis de områder, som Danmark står uden indflydelse på, fordi vi har valgt at have forbehold.

Hvis EU skal skabe vækst og jobs er bankunionen vigtig samt et styrket euro-samarbejde. Vi får kun styr på migration og de ydre grænser i fællesskab gennem fælles asyl- og flygtningepolitik samt en styrket indsats i Middelhavet og Nordafrika. Og på sikkerhedsområdet bliver Europol en krumtap i de kommende år samtidig med at de andre europæiske lande vil styrke samarbejdet for at forebygge og bekæmpe organiseret kriminalitet og terrorisme.

Hvad har disse opgaver til fælles? At Danmark står udenfor. At Danmark på forhånd har valgt at sige, at vi ikke deltager i udformningen af løsningen af opgaverne fordi vi har forbehold overfor euroen, det retlige samarbejde samt forsvarssamarbejdet. Men det er ikke i dansk interesse at stå udenfor, når problemerne skal løses.

Er der afstemninger omkring vores forbehold i vente? Næppe. Spørgsmålet om forbeholdene er velsagtens en af de største og snart sagt eneste skillelinjer mellem Dansk Folkeparti og Venstre.

Hvad har han tænkt sig, statsministeren?

 

 

 

 

 • Carsten Hansen

  Hvad har I EU-tilhængere tænkt jer? I skal ikke sætte jeres lid til statsministeren. Dagsordenen er kapret af populister, såkaldt “nationalkonservative”; en flok fedtspillende lurepassere, som styrter derhen, hvor de nemme stemmer er at hente, under dække af en affekteret bekymring for Danmarks fremtid og beståen, pumpet op med romantiseret bravado og floromvunden bragesnak.

  EU-positive stemmer drukner i støjen fra disse levebrødspolitikere og deres proselytter og klakørers råbekor. Det kan bedst beskrives som at prøve at tale fornuft til en ophidset gæst på en bodega – på grund af argumentresistensen nytter det lige som ikke.

  Ikke desto mindre bør vejen frem for fornuften være – fornuft. Saglige argumenter, som imødegår populisternes påstået lette løsninger på komplicerede problemer. Men I skal længere frem på scenen; som det står nu, vinder nationalisterne terræn. Husk, hvordan det gik sidst: 1. Verdenskrig og dens 2. akt.

  Keep up the good work!

  • Erik

   Du går gennem livet med skyklapper på.

  • Hans Hansen

   Din fornuft er nok lidt præget af din uselvstændige tankegang. Du ved ikke engang hvad populisme begrebet dækker over …

   Det står derimod klart du er føderal-nationalist. Det vil sige du er tilhænger af EU nationalisme, eller sagt således; du er føderal super-nationalist.

   Siden du snakker om anden verdenskrig, uden iøvrigt at sammenligne med EU af i dag, så husker du måske at det var nazisternes ønske at forene europa?

   Okay, den er under bæltestedet, men ikke mere end det lort du fyrer af …

   • Dennis Sørensen

    Det er da klart at du undgår den autoritative udgaves definition af begrebet populisme, din narrøv. Din ufornuft er præget af din radikale tankeganghttp://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=populisme:

    “bestræbelse på at vinde den brede befolknings gunst ved at forenkle fremstillingen af vanskeligt forståelige (samfunds)forhold og ved at forholde sig kritisk til samfundets etablerede autoriteter SPROGBRUG kendt fra 1971 nedsættende”.
    Når man samler sig om enkeltsager og kalder sig et “folkeparti” som folkedanserpartiet er det forførelse og løgn. Du er en idiot af rang, der mener at nazionalisme er vejen frem. Du husker nok sidste gang nazionalismen forsøgte at etablere sig midt i Europa ikke fordi de var elite men fordi de mente enhver er sig selv nok.

    • Hans Hansen

     Du beskriver selv her, bedre end enhver anden er i stand til, hvorledes din virkelighedsopfattelse er alternativ.

     Som du fremlægger din holdning, din fortolkning af populisme begrebet, så nøjes du ikke med selv at digte løs, du undgår forståelsen af hvorfor det tyske radikale establishment, i begyndelsen af 1900 tallet, skabte et had i befolkningen ved at overhøre alle advarsler, der fik den konsekvens de troede på nazi demagogien, befolkningen ikke forstod var regulær antidemokrat.

     Så galt kommer det ikke til at gå igen, for i mellemtiden er befolkningerne langt bedre informeret, men fordi radikale liberalister og socialister aldrig lærte lektien, så vil deres stædighed bane vejen for yderligere politikerlede, der medfører demokratisk populisme.

     Så kan det ikke hjælpe noget du nægter at erkende at establishment overhører tværpolitiske befolkningsflertal i enkeltsager, fordi establishment’s demokratiske vilje er begrænset (indskrænket folkestyre).

     Sandheden er at du ikke fatter en brik.

     • Dennis Sørensen

      Du er ikke andet end en manipulator ligesom Adolf selv. Du citerer ikke korrekt, bøjer facts,så de passer til din overbevisning. Jeg kan godt forstå, at du begynder at ævle om Tyskland i det 20. århundrede i stedet for at forholde dig til noget konkret.
      Dolkestødslegenden var et instrument til retfærdiggørelsen af genindførelse af diktaturet i Tyskland.
      Du manipulerer selv – her med historien. De, der valgte Hitler var udmærket klar over konsekvenserne. Demokratiet var en besværlig nyskabelse for en stor del af det småborgerlige establishment. Din historieforståelse er lige så hul som alt andet, du beskæftiger dig med. I bedste fald, fordi du ikke ved bedre men som jeg skrev ovenover er du ikke andet end en ynkelig manipulator uden evnen til refleksion.

     • Hans Hansen

      Du har så meget Bahr al-Ahmari hovedet at det løber ud over tastaturet.

      Men det ved jeg jo godt i forvejen. Fortsæt du blot troen på din kommunisme.

     • Dennis Sørensen

      Mere irrelevant vrøvl fra en “mentalt udfordret” person. Dine udgydelser er guf for enhver psykolog. Rækken af huller i din viden og evner til de mest basale ting er endeløs.
      En forudsigelig antagonisme fra din side med arabiske navne og “kommunisme” er jo ikke andet end det sædvanlige vås, der demonstrerer dine manglende evne til en selv banal argumentation for noget som helst.

 • Svend-Erik Hansen

  “den blå keddeldragt med de gule stjerner på ryggen”

  Jødestjerner? Tak for kaffe.

 • Hans Hansen

  Helveg Petersen fortsætter blot sin EU fanatisme. Han er fuldstændig blind for tåbelighederne, der også skyldes andre danske politikeres agenda, der går ud på at overlade selvstyret til EU. Det er totalt ligegyldigt hvor mange uvelkomne EU har tilladt. Ligegyldigt er det at EU ikke kan finde ud af de ydre grænser. Ligegyldigt er det at EU ikke evner at tage folkestyret alvorligt.

  Helveg Petersen er ude af stand til erkendelsen af EU projektets føderale nationalisme. Han kan ikke få ind i hovedet at EU’s nationer endnu er for forskellige til at fungere som en enhed.

  Helveg Petersen er ligeglad, fordi han ganske enkelt ikke er tilstrækkelig demokratisk intelligent. Sådan er Radikale Venstre nu engang ideologiske fanatikere.

  I realiteten handler det mere om danske politikere end kun Radikale Venstre, for EU forhindrer sådan set ikke at nationalstaternes selvbestemmelse. Det beviser eksempelvis de Baltiske lande. Nej det handler om at Folketinget ikke ønsker at befolkningen får ret til beslutningsprocessen.

  Det er et demokratisk problem, fordi politikere som Niels Helveg Petersen, ganske enkelt ikke er dygtige nok, og han af samme grund, er ligeglad med hvad befolkningen oplever.

 • Peder Kruse

  Den ringe værdi af EU illustreres ganske godt af Brexit. England skal først acceptere en stor regning ved skilsmissen. Har EU slet ikke skabt noget af værdi i det halve århundrede, England har været medlem ? Er der slet ingen værdier tilbage i EU, som England skal kompenseres for ved skilsmissen ? Åbenbart ikke.

  Ja_til_EU_partierne er en flok skræmte høns, der vimser hovedløst forvirrede rundt og venter på, at den store leder af Tyskland skal vise vejen. Hallo Danmark, er der en voksen politiker til stede ?

 • Peder Kruse

  Det grænseløse anarki, som er implementeret i Europa har vist sig at være katastrofalt. Fri bevægelighed for kapital, arbejdskraft, kriminalitet, velfærdsydelser, beskatning og emigration forøger aktivitet og profit for et segment af befolkningen på bekostning af velfærd og tryghed for et andet. Ja_til_EU_partierne har haft store aktier i denne risikable investering og betaler i dag prisen over hele Europa. Drømmen om det europæiske utopia materialiserer sig i disse år i form af et langvarigt mareridt.

  Centraliseringen skaber et kontinent af nokkefår uden politisk ledelse, og Tysklands udbytning af Sydeuropa som resultat af indførelsen af den fælles mønt kan kun fortsætte med propaganda og frygt som våben.

  Kriser og konflikter er unionens frugter. Eurokrise, bankkrise, emigrantkrise, konflikt med Østlandene, Grækenland, England, Rusland og USA. EU er langt fra løsningen. EU er problemet !

 • Anders Bo

  Sikke en 🤡

 • Søren Rasmussen

  “Hvis de elementer skal ændres, så er det helt nødvendigt at modernisere samarbejdet og bringe det i takt med tiden for at kunne det, som EU skal: nemlig, løse de problemer, som borgerne med ret og rimelighed kan forvente, at EU tager sig af.”

  Måske ‘Morten dum i nakken’ også næste gang kan samle stemmer til hans kandidatur i Mickey Mouse parlamentet – det ville jo nærmest være utopisk at tro, at Danskerne til den tid allerede var sluppet af med den radiGALE plage.

  Man kan jo altid håbe….