Må jeg tilbyde dig en mintpastil, Mette Frederiksen?

For du må da have en virkelig mærkelig smag i munden, når du i pure alvor foreslår at lukke alle muslimske friskoler – alene fordi de er muslimske. Det er uden sammenligning noget af det vildeste, jeg længe har hørt. Man kan da ikke diskriminere en hel religion på baggrund af nogle enkeltepisoder på enkelte skoler. Jeg er fuldstændig med på, at vi skal skride ind, hvis en lærers undervisning ikke lever op til dansk lovgivning. Men det skal vi da gøre uanset om det er en muslimsk, kristen eller jødisk friskole, der forbryder sig mod loven. Hvilket vi i øvrigt allerede gør.

Hvis vi nu leger med på Mettes ide. Hvorfor så egentlig stoppe der? Hvorfor ikke bare lukke alle friskoler, der ikke deler flertallets livssyn? Eller rettere Mette Frederiksens livssyn? Og derefter kan vi nedlægge alle de politiske partier, så kun Socialdemokratiet står tilbage…

Lyder dette bekendt? Det synes jeg, det gør.

FN’s menneskerettighedserklæring blev til for at forhindre historien i at gentage sig. Men det er Mette Frederiksen tilsyneladende ligeglad med, eftersom hendes forslag er en markant overtrædelse af helt basale menneskerettigheder – ligesom det strider mod grundloven og i det hele taget det danske frihedssyn.

At diskriminere på baggrund af religion er simpelthen så udansk. Derfor bør vi glæde os over, at eleverne i friskolerne modtager undervisning ”som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.” jf. bekendtgørelsen af lov om friskoler stk. 2.
Børnenes demokratiske dannelse er jeg derfor ikke så bekymret for. Jeg er langt mere bekymret for S-formandens mangel på samme i denne sag.

Vi skal nok fortsat føre tilsyn med skolerne. Men vi er nok også nødt til at føre tilsyn med Mette F.