Macrons og Junckers EU-tog

I sidste uge holdt Macron sin stort anlagte tale om, hvordan han drømmer om fremtidens EU. Talen var ganske som forventet – Macron har ikke lagt skjul på, at han er super-EU’er og hans tanker går i fuldstændig samme retning som Kommissionsformand Juncker.

Rina Ronja Kari, medlem af EU-Parlamentet for Folkebevægelsen mod EU. (Foto: Olivier Hansen)

Jeg synes, man skal starte med at rose de to herrer, Macron og Juncker, for at de til en afveksling ikke går og putter med deres ideer. Grundlaget for en ordentlig debat er jo, at vi faktisk ved, hvad planerne er – også på lidt længere sigt. Nu behøver vi ikke længere diskutere, om EU-eliten arbejder på en EU-hær. Det gør den.

Vi behøver heller ikke gætte på, om man arbejder på at fjerne vetoretten på centrale områder. Eller om man arbejder på at centralisere væsentlig magt hos EU. Svaret er nemlig ja.

Vores opgaver bliver dermed at diskutere, hvor vi stiller os i denne reform-iver.

Retningen for reformerne er sådan set klar. Det kommer helt tilbage fra traktatgrundlaget, at EU skal arbejde mod en stadig mere snæver union, og det er også den retning, som både Macron, Juncker og såmænd også Merkel følger.

Mere EU. Mere centralisering af beslutningerne. Man kunne nemt tilføje ”og mindre plads til borgerne”.

Ingen vetoret på skattespørgsmål

De konkrete forslag er mange, men lad mig blot fremhæve et par stykker:

Juncker vil fjerne vetoretten på skattespørgsmål. Det betyder, at EU skal kunne vedtage nye regler for virksomhedsbeskatning, som skal gælde i ALLE lande, selv om nogle lande er lodret imod.

Og det betyder også, at hvis vi som borgere vil have en ny skattepolitik på det område, så hjælper det ikke noget at vælge et nyt Folketing – for så er det fremover EU, der lægger rammerne.

Færre kommissærer – mindre indflydelse til de små

Både Juncker og Macron foreslår, at vi skal ændre på sammensætningen af EU-parlamentet og Kommissionen. Macron vil reducere Kommissionen til 15 personer. Det betyder, at adskillige medlemslande vil stå uden en Kommissær.

I princippet arbejder kommissærerne jo heller ikke for at forsvare deres lands interesser, men i praksis har det stor betydning, om særlige interesser kan blive fremført. Tænk på  forsvaret af realkredit – her stod danskerne på tværs af politiske skel sammen i både Rådet, Parlamentet OG Kommissionen. Det var faktisk en særlig dansk interesse.

Juncker og Macron er også begge varme fortalere for tvær-nationale partier og lister til EU-parlamentsvalget og dermed tager vi endnu et skridt væk fra at mindretal i medlemslandene kan komme til orde.

Ingen af disse forslag handler om at gøre EU’s magt mindre. De handler alene om at gøre gruppen af mennesker der bestemmer mindre. Altså mere magt til de få!

Fælles EU-hær

Derudover vil både Juncker og Macron have en fælles EU-hær. Macron går så langt som til at snakke om en hær, der kan lave interventioner. Vi snakker altså ikke kun om at samarbejde, men om at integrere militæret.

Og der er mange, mange flere forslag, f.eks. også en EU-finansminister. Alle forslag peger i samme retning: mod mere EU. Desværre er der ingen af disse forslag, der overvejer, hvordan vi kan gøre noget ved det demokratiske underskud i EU. Dét problem står uløst tilbage.

Hvor efterlader det så os?

Det er klart, at med forsvarsundtagelsen, retsundtagelsen og euro-undtagelsen så kan vi holde os ude af nogle af disse ting. Men retningen er klar. Selv om vi ikke er med helt i kernen, så er vi stadig med på toget, som kun har én retning: Endnu mere EU. Måske kommer vi ikke derhen lige så hurtigt, som nogle af de andre lande, men i EU-systemet er der stadig kun plads til én retning.

Derfor står vi også ved en skillevej. Skal vi (endnu engang) kaste alle kræfter ind i at forhindre de værste nye reformer, og dermed gøre skaden mindre – men langt fra gøre noget bedre – eller skal vi tage skridtet og sige: Nej, vi vil faktisk ikke med toget mod den store Union. Vi vil gerne af.

Vi vil rigtig gerne samarbejde, men vi vil have et levende demokrati, hvor borgerne står i centrum, vi vil ikke have et EU, som bevæger sig længere og længere væk fra borgerne. Derfor melder vi os ud, og bliver i stedet EU’s gode naboer.

Vi har i de sidste mange år hørt på EU-eliten sige ting som, at nu skal EU blive stor på de store ting og lille på de små ting eller at nu skal der sættes hegnspæle op for EU’s indflydelse. Hver gang er der bare sket præcis det modsatte. Hver gang er vi endt med et EU, som blander sig i endnu flere ting, langt fra borgerne.

Så længe vi er med i EU skal vi naturligvis kæmpe. Men spørgsmålet er naturligvis, hvornår skal vi trække en streg i sandet og sige helt entydigt fra?

 Dén diskussion trænger vi til at tage nu!

 • Rap And

  Spørgsmålet er ikke så meget om hvor vi trækker en streg i sandet, men om hvorfor du slipper afsted med dine floskler og indlærte paroler.

 • Jørgen Villy madsen

  Macrons og Junckers EU-tog er også mit tog. Hvis ikke målet var en stadig nærmere union, ville jeg for længst været stået af. For selvfølgelig skal have vi skatteregler, hvor intet land med et veto kan sidde og mæske sig i eget skattehul, hvor de store koncerner har en postadresse. Det circus har kørt alt for længe.

  Det samme gælder den militære del. Der er stadig 100 000 velbevæbnede amerikanske lejetropper stationeret på europæisk territorium sammen med deres 8000 atomsprænghoveder. Det kan ikke gå for stærkt med at få dem sendt hjem til Texas og afløst af europæisk militær, der er loyale overfor Europa. Det kan eller må ingen amerikaner nogensinde være.

  Vi må kunne enes om, at her skal der skal sættes ind. Kampen i EU mod EU må bringes til ophør. Den er ødelæggende.

  • Svend-Erik Hansen

   Du har det hårdt.

   • Jørgen Villy madsen

    Tak for din omsorg. Det trøster.

  • Peder Kruse

   “Macrons og Junckers EU-tog er også mit tog”

   Kan i tre så ikke bare futte videre derudad, så vi andre kan komme i gang med at løse de mange konflikter og udfordringer, som EU har været fadder til gennem årene.

   • Jørgen Villy madsen

    Dine indlæg tyder ikke på, at du skulle være i stand til at løse dine egne knuder og da slet ikke udfordringer og konflikter.
    Jeg er absolut tryg ved at overlade den slags til EU. Dine løfter om at medvirke giver mig kuldegysninger.

   • Hans Hansen

    Ha ha …

 • Soren Hojbjerg

  Jeg vil helst være på perronen når EU toget kører. Jeg vil ikke med. Jeg vil hellere køre i bil derhen hvor jeg vil.

  • Jørgen Villy madsen

   Hvis du ved, hvor du vil hen, kan du stå af – ligesom England. Ingen holder på nogen. EU er et demokrati, og det er grunden til, at jeg og de øvrige 27 togvogne hænger på.

   Hvor har EF-modstanderne deres afsky for demokratiet fra? Er det ubehageligt at blive stemt ned? Jeg undres – og græmmes.

   • Peter

    Nåda – du mener at SH egenhændigt kan melde sig ud af unionen og stikke hovedet ud af den grav, hvor den ligger ’stendød’?

    Hvor ser du EF modstandere og hvorfor blander du dine fantasier om disse ind i debatten om EU?
    Din stråmand om afsky for demokrati kan du arkivere der, hvor din føde kommer ud.

    EU til gengæld føler sige berettiget til at straffe selvstændige stater, hvis de ikke makker ret og underkaster sig central-magtens vilje. DET er mangel på demokrati.

    Din undren og græmmelse burde give anledning til en smule selvransagelse.

   • Hans Hansen

    Det er jo latterligt. Du Jørgen Villy madsen, som postulerer at socialisme er demokrati, begynder nu med påstande om at EU har noget med demokrati at gøre.

    Det er patetisk. Du aner ikke hvad demokrati betyder. Det er formentlig derfor du er en venstreorienteret fascist.

    Prøv lige at beskrive hvorledes EU tillader befolkningerne, repræsentativt, at stemme om hvem der står i spidsen for EU?

    Det kan du ikke, af den enkle årsag at sådan er EU ikke skruet sammen. EU kan ikke engang mobilisere befolknings repræsentation.

    Du er så dum som et hul i jorden min kære ven …

    • Albert Nielsen

     Kraftig ros til Jørgen Silly mad-sen ,)

  • Kim Kaos

   Jeg hader at kører med bumletog – så jeg bliver også på perronen.

   Det er sgu også temmelig frækt at en fransk spradebasse kræver at vi giver ham vores penge og så ellers klapper kaje.

  • Niels Oe

   Hvad er det da, du er bange for? At blive for rig og for hurtigt?

 • Anders Bo

  Danxit!

  • BroncofanDK

   Så hellere en opsplitning af Danmark så Tulleland kan få sin egen del, Enhedsnasserne og Skattelysalternavisterne kan også få deres hvor de kan betale deres egne regninger.

   • Anders Bo

    DÉT mener du da som en joke? 😁

    • BroncofanDK

     Hellere Tulxit end Danxit!
     Hellere ELxit end Danxit!
     Hellere UFxit end Danxit!

   • Hans Hansen

    Prøv nu for helvede at tage dig lidt sammen.

    • BroncofanDK

     Det jeg ikke forstår er hvorfor vi har så mange snævertsynede bagstræberiske ignorenter i et så relativt udviklet land som Danmark. Hvorfor tror så store dele af befolkningen Samsø anno 1970 er en fremtidsvision for Danmark.

     • Hans Hansen

      Det tror jeg sådan set heller ikke Danmark har. Ikke flere end eksempelvis Sverige, Norge etc.. Der er, trods plads til forbedring, grunde til at Danmark, sammen med New Zealand, Finland og ligesindede, er de mindst korrupte lande i verden.

      Naturligvis vil der altid være annalister og ideologer uden sammenhængende historieforståelse, og lavtbegavede, men jeg tror der er, relativt, færre i Danmark end de fleste steder i verden.

      Jeg tror heller ikke det kan vurderes på baggrund af debattørenes kommentarer, med undtagelser.

      Jeg kender ikke Samsø’s lokal politik.

   • Kjeld Hesselmann

    Vrøvlehoved!

    • BroncofanDK

     Pas på du ikke slider for meget på hjernecellerne!

 • Arvid Holm

  Danskerne har meget lidt demokratisk indflydelse i EU, da vi kun udgør ca 1 procent af EU’s befolkning.
  Stærke kræfter i EU demonstrerer overfor relativt store og stærke England, at et farvel ikke accepteres uden pression og straf.
  Englands situation viser, at lille Danmark ikke frit kan fortryde tilslutningen.
  Følgelig ser den realistiske vurdering af fortsat EU-medlemsskab sådan ud: Bordet fanger og danskerne skal bare lystre.
  Det kan undre, at f.eks de radikale, der selv præsenterer valgflæsk året rundt, alligevel går ud fra, at udenlandske politikere taler sandt.
  Vi skal have fuldstændig tillid til nogle udlændinge, som vi ikke kender og hvis målsætning heller ikke kendes af hverken de radikale eller os andre.

  • Jørgen Villy madsen

   At du ikke har tillid til “nogle udlændinge” betyder ikke andet end, at du ikke har tillid til demokratiet, hvilket gælder mindretal alle vegne. Mindretal har aldrig tillid til flertallet.

   Det er synd med denne mistillid, fordi demokratiet er nødt til at bruge flertalsafgørelser. Hvordan skulle man ellers komme videre? Hvorfor ikke stole på flertallet? Måske er de ikke bindegale, og vi skal videre – langt videre.

   • Arvid Holm

    Jeg har ingen tillid til Jørgen Villy Madsen, som jeg ser som tilhænger af det revolutionære parti Enhedslisten.
    Således sagde Per Clausen til Berlingske Søndag, da han i 2012 var ordfører for Enhedslisten i Folketinget: “Jeg tror, at revolutionen vil komme i ét ryk, og jeg tror, den kan komme inden 20 år”.
    Han så en mulighed for, at den ulykkelige økonomisk/sociale situation i Grækenland og de øvrige sydeuropæiske lande ville fremprovokere en revolution.
    Lever og ånder man for revolutionen, anstrenger man sig ikke for stabilitet i samfundet.

    • Jørgen Villy madsen

     Hvis den stigende ulighed fortsætter, og hvad skulle forhindre det, vil på et eller andet tidspunkt 1% af befolkningen eje 100% af det, der kan ejes. Hvis disse ejere ikke vil dele med nogen fordi, som de siger “det er vores egne penge, vi har selv tjent eller fortjent dem”, ville det da være mærkeligt at fraskrive de fattige muligheden for revolution. Den bliver voldelig, fordi ejerne, den ene procent, vil bruge store summer på militær, politistyrker og efterretningsvæsener – kaldet retsstaten.

     Ingen ved, om revolutionen er moden om mere eller mindre end tyve år, men med den nuværende neoliberale økonomiske kraftanstrengelse kan det kun være et spørgsmål om relativ kort tid. Jeg håber, at et nyt paneuropæisk parti med lighed og social retfærdighed på partiprogrammet bliver etableret og får indflydelse, inden revolutionen kommer, men det er nok utopisk.

     • Mads Joakim Jensenius Grundtvi

      Siden firserne har I ventet på revolutionen – og så kom den sgu fra højre. Tør øjnene. Drømmen om et stort stærkt EU med een mand i spidsen, der bare skal skiftes ud med den rigtige betonkommunist er død – stendød.

     • Jørgen Villy madsen

      Du drømmer stadig om Adolf, og jeg må erkende, at han er tættere på genopstandelsen end Marx nogensinde har været. Vel, du er den du er. Der er ikke noget at komme efter.

     • Mads Joakim Jensenius Grundtvi

      Endnu engang naiv og uvidende. Adolf var Nationalsocialist, og det er nok lidt tættere på dig end du vil være ved. Men så er der jo altid handlingens mand, den store kommunist Stalin, men så meget ønsker du vel heller ikke Marx´s arvtagere tilbage?

     • Jørgen Villy madsen

      Ingen der har fulgt dig er i tvivl om, at du er nationalsocialist. Dine primitive gentagelser af de samme perverterede påstande efterlader ingen tvivl.
      Du behøver dog ikke at være flov over dine tilbøjeligheder. Du er ikke alene. Der er flere her på bloggen, der lider af samme de samme smertelige symptomer på demens.

     • Mads Joakim Jensenius Grundtvi

      Du bliver nødt til at øve dig lidt på de beskrivelser. Hvis jeg er noget er det National Liberal. Lad være med at trække Nazi-kortet når du ikke ved hvad det er. Men det er jo klassisk venstrefløjs retorik, når alt andet der bliver sagt heller ikke giver nogen mening så forsvarer man sit vrøvl ved at sammenligne sine modstandere med Hitler. Din slags startede jo ud med at støtte ham fuldt og helt i sin tid. Men du er da et historieløst fjols med manér. Det har vi iøvrigt også konstateret tidligere. Og den Europæiske Union er iøvrigt et Hitler projekt med omdrejningspunktet omkring en stærk centralbank – hele drejebogen blev skrevet før krigen.

     • Rap And

      “EU er et Hitler projekt”
      Det er vist den form for konspirationsteori, der idag bliver kaldt Fake-News af værste skuffe. Hvem var iøvrigt ophavsmand til denne drejebog. For nu skal historien jo skrives om

     • Mads Joakim Jensenius Grundtvi

      Tja, en gang for længe længe siden var der noget der er blevet kaldt Anden Verdenskrig. Der var en gut der hed Adolf der gerne ville underlægge sig hele Europa i drømmen om det Tredje Rige (længere forklaring vi springer over lige nu..). Som en del af denne tanke var der med vanlig Tysk grundighed også en fuldstændig plan for eftertiden når dette var opnået.

      Det samlede Europa under Tysk overherredømme skulle hedde NEUROPA (EU)

      Man skulle bl.a have en valuta der hed EUROPAGYLDEN (EURO)

      Økonomien skulle ledes af EUROPABANKEN (Den Europæiske Centralbank)

      NEUROPA skulle ledes af “STATSFORBUNDET” af regeringschefer (EU-Kommissionen)

      NEUROPA skulle have et organ kaldet “DEN EUROPÆISKE ERHVERVSKONGRES” (Europa Parlamentet)

      Joseph Goebbels erklærede i -41 at “Tysklands krav til Staterne i Europa alene går ud på organiseringen af verdensdelen, på de områder af Statens liv, der er underkastet det EUROPÆISKE FÆLLESSKABS LOV:

      1. Økonomisk
      2. Monetært (Valutapolitik)
      3. Militærpolitisk
      4. Udenrigspolitisk skal ledelsen være fælles. Derudover kan enhver bære sig ad, som han lyster.”

      Det sagde Goebbels. Stauning (Socialdemokrat og Statsminister – i Danmark..) var meget positiv og oprettede i 1940 et “Udvalg for økonomisk samarbejde med Tyskland”. Han har ved adskillige lejligheder iøvrigt udtrykt sig meget positivt om tankerne (du kan bare google løs..).

      Det er kun Churchills skyld at det hele kom til at tage meget længere tid, det kan jeg forklare en anden gang. Men med Churchills ord kan vi måske få en ide om hvad vi bør gøre: ” When you are walking through Hell – keep walking”.

     • Rap And

      “hele drejebogen blev skrevet før krigen”.
      Men så fik Hitler åbenbart en bedre ide og startede 2. verdenskrig.
      Er det det du vil sammenligne med den nuværende union af frie demokratiske lande

     • Mads Joakim Jensenius Grundtvi

      Du vil ikke læse hvad jeg skriver – formålet med erobringskrigen var den fælles union, under Tysk lederskab. Forskellen er kun, at nu træder alle frivilligt ind i ordningen ligeså historieløse som dig. Hvis du husker tilbage så trådte vi ind i det Europæiske Fællesskab (EF) i sin tid som var et Fællesmarked. Men så har stærke kræfter siden langsomt indført at det hele skal være en Union, hvilket er noget ganske andet. Unionen har vi aldrig rigtigt sagt ja til, den er bare kommet snigende. Selv Schlüter troede at “Unionen var stendød” – men selv han tog fejl. Iøvrigt var Hitlers vision som udgangspunkt også en samling “af frie demokratiske lande”. Så så meget for frihed.

      Så nej det er ikke fake news, det er historie, der skal bare læses op på den.

      Stauning udtalte om det Tyske projekt, at det er en hovedopgave at finde sig til rette med tidens erhvervsmæssige vilkår, skabe nye arbejdspladser til erstatning for dem, der er gået tabt, og bekæmpe den skadelige inflation.

      Lyder det bekendt? Det var frivilligt sagt af en Statsminister hvis land iøvrigt var besat af Tyskerne. Få nu læst på den historie.

     • Hans Hansen

      Rap And

      Hvor skriver Mads Joakim Jensenius Grundtvi at EU er et Hitler projekt?

      Når du sætter en sætning i citations tegn, så er det din forbandede pligt at overholde citat reglerne.

      Hvorfor har i socialister så travlt med at bevise at i er lavtbegavede?

     • Rap And

      Jeg er nu ikke mere socialist end du er nazist.
      Prøv for en gang skyld, at lade være med at sætte folk i bås, blot fordi du har andre synspunkter.

     • Hans Hansen

      Det beroliger mig lidt 😉

      Kan du så ikke lige prøve at fortælle hvorfor du citerer Mads Joakim Jensenius Grundtvi for noget han ikke har sagt.

     • Rap And

      jeg tror godt han kan leve med forkortelsen, men det er du åbenbart for dumt til.

     • Hans Hansen

      Og du er for hidsig, eller svag, til at læse dit pladder igennem. Det er ikke en forkortelse du laver. Det er et citat og det hedder ikke: “men det er du åbenbart for dumt til”.

     • Rap And

      Bliver du ved med dit vrøvl. Du har et sprog værre end en skraldespand i dine indlæg Så lade værre med at udtale dig om andre, når du selv fremstår som en psykopat

     • Hans Hansen

      Hvis mit sprogbrug ikke falder i din smag, så er det fordi det ikke er muligt at føre en ordentlig dialog med dig.

     • Dennis Sørensen

      MadsJensenius er ikke andet en end nasserøv, der helst lever af andres penge uden lovens indblanding https://www.bt.dk/krimi/anholdt-for-leasing-svindel-til-41-mio.-kr
      http://tv-midtsjaelland.dk/?newsid=4944

     • Rap And

      Jeg ved godt, hvem den pågældende er, men det er ikke ensbetydende med, at jeg ikke kan forholde mig til debatindlæggene

     • Dennis Sørensen

      Manden er en hykler og begår gerne selv karaktermord. Han fortjener ikke et orddentligt svar men en irettesættelse.

     • Hans Hansen

      Du er et svin Jørgen Villy madsen, men kom igen. Jeg er under alle omstændighed den sidste der ønsker at begrænse din ytringsfrihed.

      Til gengæld kan jeg love dig verbale tæsk …

     • Jørgen Villy madsen

      Jeg er imponeret. Du er det mest hjernedøde element her på bloggen, og det siger ikke så lidt. Hvordan er du sluppet ud? Men tag det bare roligt. Det varer ikke længe før vennerne finder dig og får dig tilbage i spændetrøjen. Så får du det godt igen. God bedring.

     • Hans Hansen

      LOL

      Du er ligeså genial til at fyre pis af, som til at reklamere for socialismens idioti.

     • Hans Hansen

      Hold da op. Det er dig der drømmer om Stalin som overhoved for et socialistisk diktatur, du er så åndsvag du tror er demokrati.

     • Hans Hansen

      Igen igen kaster en af disse underlødige socialister nazi kortet.

      Det gør de selvom de ved at socialismen er udpræget ideologisk antidemokratisk og tillige, sammen med deres national socialistiske nazi pendant, har verdensrekorden i folkemord.

      Det er af samme årsag de føler en vis sympati for islams salafister, og derfor forsvarer de bør have ophold, indfødsret, særrettigheder. Det mener de selvom islamisk ideologi begår udpræget folkemord, er invasiv og kulturel inkompatibel.

      Socialister er grænseløse (idioter), forstår ikke hvordan kulturelle krige opstår, hvorfor socialismen altid går fallit, og ikke mindst de at de hader direkte demokrati.

      Det besynderlige ved liberalisterne er de går socialisternes ærinde, fordi liberalisterne heller ikke forstår at europa ikke er klar til en kulturløs føderation.

   • Peder Kruse

    Jeg har ikke på nogen måde været med til at vælge en alkoholisk skattesvindler som manden i EU med eneret på initiativ til al lovgivning i unionen. Hvis det kaldes demokrati, kan man med samme ret kalde en diktator for en repræsentant for folket.

    • Jørgen Villy madsen

     Med dine gennemperverterede holdninger har du ikke fortjent bedre. Hvad med at sætte dig ind i de forhold, du åbenbart intet ved om – eller intet vil vide om. Dine fordomme risikerer at blive alvorligt skadet, så det gør du nok ikke. Du er for ynkelig.

     • Peder Kruse

      Jeg kan også godt lide dig Jørgen Villy 🙂

     • Hans Hansen

      LOL. Den liker jeg selvom jeg ikke kan fordrage den evnesvage klovn til JVm …

  • BroncofanDK

   Der vist en del fake news over dette.

   EU er et samarbejde hvor lande frivilligt er gået med og gennem fælles beslutninger har udskrevet regninger som går langt ud i fremtiden – eksempelvis pensioner til ansatte mv., infrastruktur investeringer, regionalfonde…. og Brexit støtterne løgne foregav at der ikke var negative konsekvenser.

   Hvis du går med i en virksomhed og i fælles udskriver regninger for 50 mio på lejligheder i et skiområde som du så ikke vil være med i senere fordi det giver underskud. Så kan jeg love dig at de andre som du har lavet virksomheden med ikke bare lader dig slippe uden at du betaler din regning, og så siger til dig at selvfølgelig må du da stadig bruge lejlighederne uden at gøre rent eller betale.

   • Hans Hansen

    EU har ikke en skid med demokrati at gøre. Demokrati betyder at befolkningerne kan deltage i beslutningsprocessen.

    Det kan befolkningerne, for helvede, ikke i EU. Få det dog ind i hovedet.

    EU’s beslutningsproces er bestemt af repræsentanters valg af EU’s overhoveder. Det vil sige repræsentanters repræsentanter. Hvis ikke du kan få ind i bærret at det ikke har en skid med folkestyre at gøre, så er du kraftedme for dum …

    • BroncofanDK

     Uanset hvor højrøstet du udbasunerer din uvidenhed og dit snævertsyn, så er Danmark et af de lande der har allerstørst fordel af EU og en åben verdenshandel, EU er et guldrandet papir for Danmark, og den eneste begrænsning er vores tumpede vælgere specielt i DF, EL , AL segmenterne der gør at vi står på parronnen og råber nej når toget kører.

     Omkring demokrati fandt en norsk undersøgelse i 1950’erne at der var 311 definitioner på hvad demokrati er så mon ikke der er en der passer på din bodegalogik, og din frygt for den store onde verden, og alle de fremmede.

     EU er et representativt DEMOKRATI bygget analogt til de amerikanske valgregler hvor små stater har disproportionel magt og de store stater lider med ikke at have ligeværdig stemmevægt.

     • Hans Hansen

      Med den forskel at USA i det mindste har indført visse udvidede folkeafstemninger i deres delstater. Det har EU ikke.

      Noget andet er din sammenligning mellem eksempelvis EL og DF. Det er noget forbandet vrøvl du bliver ved med at gentage. Fælles for dem er dog EU modstand, men ikke EF modstand. DF er ikke EF modstandere. DF er imod EU føderalisme. DF er mere en slags mix af socialdemokratisk national konservatisme og på ingen måde socialister.

      Du må squ da have opdaget at disse to partier ikke kan fordrage hinanden. Heller ikke selvom de er enige i visse socialforanstaltninger.

      I forbindelse med FN, så er forskellen på disse to partier markant. Ingen som EL ønsker fx FN overnationalitet. DF hader tanken.

      Du bør også være i stand til erkendelsen at en nation udmærket kan indgå handelsaftaler uden om EU’s føderalisme. Det forudsætter naturligvis at Folketingets politikere er dygtige nok og at EU opfører sig ordentligt. Personlig mener jeg ingen af disse to forudsætninger er givet.

     • BroncofanDK

      Det er da godt at DF er tilhænger af EF, men da EF ikke længere eksisterer og det som de andre lande er med i hedder EU så er det lidt overflødigt at være EF tilhænger.
      Direkte demokrati er rigtignok meget mere udbredt i USA, men dette er ikke på føderalt plan (relativt til EU) men på lokalt plan. Det er afstemninger om hvem der skal være politichef, om du vil have sales tax til at udbygge eksempelvis en letbane, bygge et nyt stadion, om du vil have fri hash…… Netop sådanne ting besluttes ikke i EU men i medlemsstaterne, i kommunerne mv., så det du gør er en sammenblanding som er totalt irrelevant.
      At snakke om at Schweiz har særaftaler med EU som ingen andre EFTA lande har, så hænger det nok sammen med at Schweiz har en meget større betydning i Europa end Island eller Danmark, og det er helt hen i vejret at tro at Danmark kan få meget andet en et tilbud om status som Norge, hvilket kun giver ulemper og ingen fordele.

     • Hans Hansen

      Det har du ret i. EF eksistere ikke længere, hvilket det er min opfattelse af eksempelvis DF, NB og Folkebevægelsen mod EU ønsker genoprettet. Hvorvidt det lykkes Britterne at oprette handelsaftaler, formentlig noget tilsvarende Schweitz’s, må tiden vise.

      Iøvrigt om det lykkes Catalanerne at vriste sig fri af Spaniens repræsentative demokratur, såvel som Baskerne, der kunne blive begyndelsen på et EU der tvinges til at nationalstaternes folkestyre alvorligt.

      Hvorvidt andre lande end Schweitz, og nu også Stor Britannien, er i stand til at forhandle med EU om fornuftige handelsaftaler, ved vi ikke endnu, men jeg tør godt forudsige at hvis EU bureaukraterne, og Folketinget, ikke begynder at tage folkestyret alvorligt, så vokser politikerleden, og EU modstanden, fortsat.

     • BroncofanDK

      Og alligevel har støtten til EU ikke været større!

      EU og € gør det jo rent faktisk lettere for små nationalstater at fungere, da mange funktioner i et samfund allerede er dækket såsom arbejdsmiljø, overordnet økonomi, handelsaftaler….

     • Hans Hansen

      Ja, på visse områder og nej på andre. En del af økonomisk politik handler underordnet også om socialomkostninger og besparelser i forbindelse med indvandring fra lande uden for EU.

      De er PT, for Danmarks vedk. på 30 mia netto hvert år og er samlet set et rimeligt stort underskud. Det bryder flere EU tilhængere sig ikke om at tale om, specielt socialisterne, men det kommer de til at høre for igen og igen. Det samme gør liberalisterne.

      For at nedsætte disse omkostninger, så er man også nødt til at skære på etniske danskeres socialforanstaltninger. Det vil garanteret give stemmer til bl.a. DF og NB, fordi de til forskel fra socialisterne, ikke direkte har skylden for indvandringen, såvel som de er imod at man ikke kan forskelsbehandle etniske danskere og migranter og tillige er imod at give dem indfødsret.

     • BroncofanDK

      Det er dog utroligt at EU er ansvarlig for at Danmark med rund hånd har givet asyl til folk med en godkendelsesrate i Danmark på tæt på 90%, når det i andre EU lande tættere på konflikten er meget lavere tal vi taler om både i absolutte tal og i %.

      Måske skulle socialistiske partier som DF tage og kigge på pengene også. At NB og DF skulle have andet end modstand mod indvandring til fælles er vist lidt af en misforståelse. NB tager imod arbejdende Eu borger med kyshånd medens de racistiske socialdemokrater har en meget anden agenda.

      Det sørgelige er egentligt at DF anno år 2000 ville have løst alle de problemer vi har nu, men deres bevægelse fra Fremskridtspartiets økonomiske politik til SF’s gør bare at man inviterer snyltere og så slår dem i hovvedet, hvorimod man jager alle de produktive væk.

 • finnbjerrehave

  EU er som alle andre demokratier hvor de positive har indflydelse på udviklingen, men Danmark taber konstant indflydelse ved jer modstandere af Europæisk samarbejde, og EU viser demokratisk styrke ved endda at lønne jer, og du har fuldstændig ret i denne tossede demokratiske EU politik, altså overlad dit mandat til en positiv og Danmark får mere indflydelse.
  Indflydelse ja tak. Finn Vig

 • Christian Læssøe

  Macron vil bare have fat i tyskernes penge, så han kan betale Frankrigs underskud. Sydeuropa er i problemer, fordi de ikke længere bare kan devaluere sig ud af problemer, men skal rydde op i økonomierne.

  • Krister Meyersahm

   Jeg blev interesseret i dit udsagn om tyskerne eller rettere deres penge. Men har de nogen penge? Nej – tyskernes offentlige gæld er 2.005,6 milliarder euro ved udgangen af 2016.Det svarer til et beløb på 182.000 kr. for hver eneste indbygger i landet eller 100.000 mere end danskernes.

   • Christian Læssøe

    efter € er den tyske økonomi styrket, og buldrer derudaf. Modsat fx den franske, hvor de hvert år har haft større end tilladt underskud på budgettet. Frankrig er bare så stort, at EU ikke påtaler det i samme omfang som andre sydlige landes underskud.

    • Krister Meyersahm

     Ja der er fart på tysk økonomi men de har ingen penge at låne Macron.

     • Christian Læssøe

      Det er så også Merkels holdning, mens Macron synes at se lidt AFP (AndreFolksPenge) – politik er ikke så svært. Han får jo meget svært ved at lave reformer i arbejdsmarkedet hjemme, så plan B er AFP

 • Otto Fabricius

  Helt præcis: Hvori består det omtalte “demokratiske underskud”…?

  Mig bekendt har “folkebevægelsen” ikke noget folkeligt mandat, og i Danmark er der til stadighed flertal FOR EU.

  • Hans Hansen

   Korrekt, men et spinkelt flertal med forbehold, og hvem ved hvad EU finder på, der eventuelt vender bøtten?

   Hvis Folketinget finder på flere rævestreger, som eksempelvis tilvalgsordningen, så kan jeg godt forstille mig bøtten vender, som Brexit, eller de andre ting EU tilhængerne i de nationale stater finder på af anti-demokratiske svinestreger.

   Aktuelt Catalonien for blot at nævne det sidste.

 • Pingback: Macrons og Junckers EU-tog - Dengule.dk()

 • Krister Meyersahm

  Skal der være nogen mening med folkestyret, så må det nødvendigvis fungere på den måde, at det er det aktuelt siddende folketings love der gælder. Hverken folketinget eller folket kan dele ud af borgernes grundlovsgaranterede ret til, gennem folketingsvalg, at bestemme om landets anliggender. Derfor er yderligere magt til eu OGSÅ i strid med Grundlovens § 20 der alene taler om mellem- ikke overstatsligt samarbejde.

  Jeg indsætter et afsnit med en udtalelse fra grundlovskommissionen, i forbindelse med
  behandlingen af § 20/1953 Grundloven.

  “Det bemærkes, at der i kommissionen har været enighed om, at såfremt en
  suverænitetsbeføjelse, som rigsdagen tidligere har overdraget til en mellemfolkelig myndighed, ønskes taget tilbage, vil et lovforslag herom kunne vedtages efter den almindelige regel ved simpelt flertal”.
  Som det fremgår er overstatsligt samarbejde overhovedet ikke legalt for Danmark at deltage i.

  • Svend-Erik Hansen

   Som du selv skriver, kan folketinget til enhver tid trække den afgivne suverænitet tilbage fra EU. EU mener så bare, at det er lig med udmeldelse af EU.

   • Hans Hansen

    Det er lige præcist hvad EU ønsker at bilde befolkningerne ind, og Folketinget er ikke dygtige nok at gennemskue løgnen – Eller at Folketinget er en bevidst del af løgnen, der passer fint sammen med både liberalismens og socialismens ideologier …

  • Tom Erne

   Det har du altsaa misforstaaet!
   Grundloven taler specifikt om mellemfolkelige myndigheder, og kan som saadan sagtens vaere en overstatsligt institution som EU.

   • Krister Meyersahm

    Mellemstatslige aftaler har kun retsvirkning i DK hvis folketinget vedtager dem. Overstatslige regler kan af EU vedtages med alm. flertal og har retsvirkning i DK selv om vi har stemt imod ved behandlingen i EU.

    • Tom Erne

     Ja selvfoelgelig… i det omfang vi har afgivet den suveraenitet. Og hvilket grundloven giver mulighed for – modsat hvad du skriver til at starte med.

     • Krister Meyersahm

      Det mellemstatslige samarbejde er den traditionelle form for internationalt samarbejde mellem lande. Udover, at EU-reglerne skal godkendes og vedtages af medlemslandenes nationale parlamenter, betyder det mellemstatslige samarbejde også, at alle de deltagende stater skal være enige om at udfærdige nye regler. Med andre ord skal der enstemmighed til for at indføre nye EU-regler på det mellemstatslige område.

      Overstatsligt samarbejde betyder, at man i EU kan lave regler, der har direkte virkning i medlemslandene, og dermed påvirker borgerne i medlemslandene umiddelbart. Det betyder med andre ord, at en dansk borger kan påberåbe sig nogle juridiske rettigheder, som ikke er vedtaget i Folketinget men i EU.
      Ovenstående er fra Folketingets eu-oplysning.

     • Hans Hansen

      Eller sagt på en anden måde at EU kan påtvinge et medlemlands parlament bestemmelser, og dermed befolkningen, der ikke er flertal for i befolkningen.

      Uanset hvordan nogle forsøger at rotere i det her EU morads, så har det ikke for fem flade euro med demokrati at gøre … Lige så lidt som FN’s konventioner, folkeretten, og lignende, der handler om lovgivning, og ikke demokrati.

  • Hans Hansen

   Det er meget rigtigt Krister Meyersahm. Der står intet sted i grundloven at Folketinget, der i forvejen er mellemfolkelig, hvis de ville, kunne oprette udvidedet brug af folkeafstemninger.

   Det er ganske enkelt noget politikerne ikke vil. Når de nationale politikere ikke ønsker at reformere demokratiet, så giver det ingen mening i at lade dem overføre yderligere beføjelser til EU på befolkningernes vegne.

   EU er i realiteten en mellemfolkelig mellemfolkelighed, for nu at kalde det for noget andet end EU føderalistisk nationalisme. Eller på jævnt dansk, et i forvejen disrupt nationalt demokratur til et føderalt demokratur endnu nærmere diktaturet.

   • Krister Meyersahm

    Det er Grundlovens § 20, der er det juridiske grundlag for vor deltagelse i EU. Man skal være opmærksom på, at bestemmelsen i § 20 handler om; at det er beføjelser som tilkommer rigets myndigheder, der kan overlades i nærmere bestemt omfang. Det er således ikke danske borgeres rettigheder, sikrede i Grundloven, der kan overlades, f.eks. retten til, at lade sig regere af et Folketing man selv har valgt. Et Folketing der suverænt kan stifte og ændre love.

    § 20 blev indført i Grundloven i 1953, kun 8 år efter krigens afslutning. Tillad mig, at tvivle på, at danskerne dengang stemte for, at den lovgivende og dømmende magt – kunne overlades til andre nationers borgere? Og desuden; at man var klar over, at ændringer i bestående
    eu-lovgivning – ikke var mulig for senere valgte Folketing?

    • Hans Hansen

     Javist. §20, m.f. er brugt i fortolkningen, men fortolkninger er ikke endegyldige. Den samme tekst kan fortolkes forskelligt alt efter fortolkeren.

     Lad mig give et aktuelt fortolknings eksempel. Nogen mener at et burkaforbud strider mod forfatningen, andre det strider mod menneskerettighederne, men ingen af delene er korrekte.

     Der er betingelser (visse undtagelser) for Folketingets suveræne ret til at oprette og ændre love, specielt iht suverænitet, såvel som Folketinget kunne, hvis de ville, tillade oprettelsen af direkte demokrati. Der er nemlig intet i grundloven der forhindrer at den fortolkes således.

     Man må afgøre med sig selv om man tror politikerne lyver eller fortolker i uoverensstemmelse med et befolkningsflertal iht et emne, og man må spørge Folketinget hvorfor de ikke er mere demokratiske, end de fortsat nægter befolkningen beslutningsprocessen. Årsagen til Folketinget ikke ønsker at svare, blæser i vinden …

 • Ib Christoffersen

  Når Juncker har bevist at hans “Struds Management” og “Alkohol Management” ikke virker på de fundamentale EU problemstillinger han løsses så fyrsteligt for, så må han jo prøve at se om der faktisk er noget han kan levere.

 • Wrobel

  Det var dejligt at nogen vil blive på perronen i stedet for at køre med toget. Bumle tog ?
  DK bremser jo konstant og nedsætter hastigheden til det bare ingenting, mest til skade for dem selv. (retsforbehold, politisamarbejde, forsvarssamarbejde osv)
  Konstant ævl med EU- vis nu at DK kan klare sig selv og meld jer endelig ud af EU !!!
  Sandsynlig er der nok ingen der savner jer særlig meget. Forresten, det blive svært at få fortsat del i EU´s indre market, alene Tyskland udgør ca. 1/3 af vores samlede eksport.
  Nåja, vi har jo meget at byde istedet for ikke ?

 • Kjeld Hesselmann

  Der er ikke så meget at diskutere, den europæiske magtelite er for fortryllede af den magt Bruxelles har tildelt dem, at deres projekt helt klart er mere af det samme – som ikke virker. Derfor må vi trække os. – Især de små landes repræsentanter i kommissionerne er benovede over den magt, de aldrig kunne have fået ved bare at repræsentere Luxembourg eller Danmark. Se bare den storskrydende Jean-Claude Juncker eller Margrethe Vestager som udfolder sig som en rigtig Sovjet-kommissær, og idømmer Apple, Scania og Google monsterbøder for angiveligt at overtræde anti-trustlovene.

  • Jørgen Villy madsen

   Du vender tingene på hovedet. Bruxelles har hverken fortryllet eller tildelt den europæiske magtelite magten. Jeg går ud fra, at du taler om den politiske magt, selvom du udtrykker dig uklart. Det er den europæiske vælger, der på demokratisk vis har valgt medlemmerne af den europæiske magtelite, der på demokratisk vi har valgt kommissionen og overladt valget af parlamentsmedlemmerne til den europæiske vælger. Vælgeren har ansvaret i et demokrati – ingen andre.
   Er man modstander af EU, er man modstander af demokrati – også det repræsentative demokrati. Naturligvis kan man være modstander af den måde enkelte personer agerer på, men de skal fjernes på demokratisk vis – ikke ved at nedlægge EU. Det ville være revolution rettet mod demokratiet som styreform. Alternativet tør jeg ikke tænke på. Det findes faktisk.

   • Hans Hansen

    Endnu et citat fra den altid underlige socialist:
    “Er man modstander af EU, er man modstander af demokrati”

    En anden tåbelig udtalelse fra samme socialist, fra anden sammenhæng:
    “Socialisme er demokrati”

    Det er totalt ude i hampen …

    • Jørgen Villy madsen

     Jeg ved det godt. Du kan ikke gøre for det. Hvordan fik du din hjerneskade? Var det et biluheld eller et sammenstød med nogle socialister på bodegaen.

     • Hans Hansen

      Har ha. Fortsat go’ dag …

 • Jørgen Villy madsen

  Det er ikke Juncker, men de demokratisk valgte ledere, Merkel og
  Macron, der sidder i førersæderne i EU-lokomotivet og udstikker kursen. Juncker
  er kun serviceassistent. Derfor er EU demokratisk. Det ved modstanderne, og de
  arbejder intenst for at finde beviser for det modsatte. I virkeligheden er
  EU-modstand lig med modstand mod demokrati. Alle mindretal er modstandere
  af demokrati, og det kan ikke undre nogen. Det gør dem ikke sympatiske –
  snarere tværtimod.

  Det bliver folkevalgte repræsentanter fra de 27 medlemslande der, med
  Merkel og Macron, skal vælge det spor, der skal følges. De skal lægge skinnerne
  ud til et velfungerende Europa politisk, socialt, økonomisk og militært, og
  gøre os modstandsdygtige mod angloamerikansk militarisme, dvs. Nato, den
  arabiske fundamentalisme, den asiatiske økonomiske ekspansion og den afrikanske
  migration.

  Der bør ikke være grænser mellem europæere. Vi er en nation fælles om et
  territorium, en fortid, en kultur, en civilisation og en meget lang fremtid,
  hvis vi står sammen mod de fire undergravende monstre omkring os. Mod dem skal
  grænsen sættes. Alle europæiske børn skal i 1. klasse lære, at Europa er vor
  fælles skæbne, og at kun hvis vi står sammen, kan vi bevare en nation, der er
  værd at bevare og som adskiller os fra alle andre kulturer.