Man er nødt til at tænke langsigtet for at redde Danmark.

Svar til Rune Toftegård Selsing[1] fra MF Martin Henriksen (DF) og MF Marie Krarup (DF)

Jyllandspostens blogger, Rune Toftegård Selsing, er meget utilfreds med Dansk Folkeparti.

Han skriver:

”At Thulesen Dahl har fået regeringen til at droppe lettelserne i topskatten, er den største politisk-strategiske brøler i hans formandskab…. Hvorfor har Kristian Thulesen Dahl ikke grebet denne historiske mulighed? Hvorfor har han, i stedet for at tale om nødvendigheden af udlændingestramninger, bestræbt sig til det yderste for at undgå en forhandling om de famøse topskattelettelser? ……Thulesen Dahl har bildt sin naive folketingsgruppe ind, at det ikke nytter noget at fare for hårdt ud, for til gengæld at tabe regeringsmagten til socialdemokraterne.”[1]

 

Vi vil naturligvis ikke gå ind i en debat om Kristian Thulesen Dahl som person, men derimod forsøge at forklare Dansk Folkepartis´s politik, selvom vi her bliver beskrevet som naive.

 

Jeg (Marie) har et godt job som gymnasielærer, som jeg elsker betydeligt højere end at være i politik. Men jeg er i politik, fordi jeg er helt overbevist om, at Dansk Folkeparti gør en forskel. Og jeg bliver mere og mere overbevist om, at Dansk Folkeparti gør en forskel, jo længere jeg har været i politik. Det skyldes nok, at jeg selv begynder at forstå, hvordan politik fungerer.

Målet er at stoppe muslimsk indvandring til Danmark og få styr på integrations-problemerne i Danmark. For at opnå det, er det nødvendigt at lukke helt af for tilstrømning til Danmark fra muslimske lande ved at indføre permanent grænsekontrol og mulighed for straks-afvisning ved grænsen. Derfor er det afgørende at tage et opgør med konventionerne. Det er de ting, som DF arbejder benhårdt på året rundt.

 

Vi kan godt forstå, den desperation, der breder sig i den indvandring-skeptiske del af befolkningen i disse tider. Vi deler den selv. For det kan kun gå for langsomt. Alligevel er langsom fremdrift jo faktisk bedre end stilstand eller tilbageskridt. Derfor mener vi, at det er nødvendigt at bide tænderne sammen og fortsætte det målrettede arbejde og ikke give op.

 

Som udlændinge-politisk ordfører for Dansk Folkeparti kan jeg (Martin) bevidne, at Udlændingepolitikken i dag de facto er strammere, end den var på noget tidspunkt i 00´erne. Asyltallene er på det laveste niveau i mange år. Det er realiteterne, og alene derfor forekommer kritikken af Kristian Thulesen Dahl mærkværdig, for nu at sige det mildt. At Rune Selsing mfl. insisterer på at bruge deres taletid på at kritisere det eneste parti i Folketinget, der hele tiden arbejder på nye stramninger, afslører, at ærindet snarere er et forsøg på at manipulere med danskerne, end det er et forsøg på at få gennemført flere nødvendige stramninger. Ret beset burde kritikken rettes mod de partier, der modarbejder flere stramninger.

 

At reducere Dansk Folkepartis resultater på udlændingeområdet – som Rune Selsing gør – til et spørgsmål om 24 års reglen og tilknytningskrav er ekstremt overfladisk. Vi vil vove den påstand at udskydelsen af retten til familiesammenføring for visse flygtninge bestemt er på niveau med indførelsen af 24 årsreglen, hvis man overhovedet skal lave den slags sammenligninger. Hver stramning tjener jo sit eget konkrete formål, og da tiderne skifter, er det svært at sammenligne.

 

At Rune Selsing og andre bliver ved med at fable om, at hvis bare Dansk Folkeparti accepterede topskattelettelser, så ville der nærmest af sig selv komme et asylstop, er grebet ud af den blå luft. Det er faktisk fri fantasi. Tilbuddet har aldrig været på bordet, hvorfor det forekommer krampagtigt at fastholde påstanden.

 

Måske skyldes det i virkeligheden at Rune Selsing går mere op i topskattelettelser end i udlændingepolitik. Måske skyldes det bare en misforståelse. Og hvis Rune Selsing tror, at man til enhver tid kan kaste et udlændinge-politisk spørgsmål på bordet i en skatteforhandling, eller i en Folkeskoleforhandling for den sags skyld, så forstår han ikke maskineriet i det danske demokrati. Sådan spiller klaveret ikke, når der eksempelvis er mange partier med i de forskellige flertalsmuligheder og forligskredse. Det lyder dejligt enkelt, men virkeligheden er til tider lidt mere indviklet.

 

Anders Samuelsen har om nogen bevist, at kortsigtet revolverpolitik ikke har de langsigtede konsekvenser, som folk håber på. Det lyder godt for de utålmodige. Men det virker bare ikke. Og i øvrigt er det Liberal Alliance, der har brugt alt for meget tid på at diskutere skattelettelser. Dansk Folkeparti er blevet spurgt om vores holdning, og vi har derfor svaret.

 

Hvis nu, det var sådan, at Dansk Folkeparti kom til Løkke med forslaget: Vi siger ja til topskattelettelser, hvis I siger ja til at opsige konventionerne, – og vi har 37 mandater til at støtte det. Så vil Lars Løkke formentlig trække lidt på smilebåndet, og gøre os opmærksomme på, at vi også skal have Folketinget til at stemme ja. Og der har vi har altså som minimum V (34), S (47), RV (8), SF (7), Alt (8), Enh (14), i alt 118, der alle siger nej til den ide (Det er uklart for os, hvad LA og K præcist mener om konventionerne, så de er ikke talt med, men de mener formentlig det samme som V). Hertil kan DF så svare: ”Ok. Men så stemmer vi ikke for nogen af jeres forslag, eller vi stiller et mistillidsvotum, så regeringen falder”. Og så kan vi så gå ud i meningsmålingsindustrien og se på, hvor de forskellige partier ligger, og hvordan man kan forvente, at de forskellige partier vil klare sig. For tiden siger målingerne, at rød blok vil vinde med 50,2 % (gallup 9. september 2017). Så hvis DF gør det, som Rune Selsing foreslår, så taber vi muligheden for nogen form for indflydelse på udlændingepolitikken (indtil S er helt klar til et samarbejde på dette område!). Hvor klogt er det? Efter vores mening er det kortsigtet tænkning. Tænk, hvis DF gjorde det, fordi vi ikke fik det præcist, som vi ville have det. Tænk, hvis resultatet blev en lavine af lempelser, fordi de røde partier kom til magten. Og i øvrigt, ville det være direkte tåbeligt al den stund, at en dansk regering vel aldrig tidligere har været tættere på at tage et opgør med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Mon ikke, vi kan tillade os at konkludere, at DF her har presset regeringen. Det vil vi mene. Om vi så kommer helt i mål, når Danmark overtager formandskabet for Europarådet, det må tiden vise. Realistisk set kommer vi ikke 100% i mål, men der er en chance for, at vi kommer et godt stykke af vejen.

 

Under et radioprogram på 24/7, kom Rune Selsing med en påstand om, at det ikke nytter noget at fremsætte lovforslag og beslutningsforslag i Folketingssalen, hvis man ønsker at påvirke udlændingepolitikken. Det er langt ude, og afslører desværre en høj grad af uvidenhed i forhold til det politiske arbejde. Hvis ikke Dansk Folkeparti have fremsat og udenom regeringen fået vedtaget forslaget om at pålægge regeringen at undersøge mulighederne for at stramme op på vilkårene for udlændinge på tålt ophold, så er det langt fra sikkert, at der var kommet en politisk aftale om at gøre netop dette. Hvis ikke DF tilsvarende udenom regeringen have fremsat og fået vedtaget forslag om afskaffelse af Greencardordningen, forhøjelse af beløbsgrænsen osv. så var det ganske enkelt ikke blevet til noget, og så have den muslimske og ikke-vestlige indvandring været større. DF har også stillet forslag, som ikke er blevet vedtaget, men som sætter gang i en proces, der eksempelvis leder frem til at regeringen fremsætter et lovforslag, som læner sig op af DF’s oprindelige forslag hvilket eksempelvis er tilfældet i forhold til udvisningsreglerne.

 

Rune Selsing har også hævdet, at det er bedre at bruge energi på at påvirke opinionen i stedet for at gå efter 90 mandater.

 

Naturligvis handler politik i høj grad om at påvirke den offentlige mening og debat. Det er indlysende rigtigt, men det er ligeså rigtigt, at det kan påvirke de andre partiers politik at fremsætte forslag i Folketinget. Nogen gange påvirker det også den offentlige opinion at fremsætte konkrete forslag.

 

Hvis Rune Selsing brugte sin taletid til at påvirke den offentlige mening og debat, så flere forstod nødvendigheden af at gennemføre nye stramninger i stedet for at kritisere det eneste parti, der uafbrudt arbejder på nye stramninger, ville det måske kunne sikre en større folkelig og politisk forståelse for sagen.

 

Vi mener, at det er vigtigt at overholde de politiske spilleregler i landet, faktisk kan vi ikke andet, eftersom Danmark heldigvis er et folkestyre med mange forskellige partier. Det er vælgerne, og ikke DF, der har sammensat Folketinget. Det er nu engang 90 mandater og ikke ”fortvivlelsens selvhjælp”, der styrer landets udvikling. Dertil kommer, at man ikke kan få indflydelse på et lands fremtid uden at tænke langsigtet. Det er det Dansk Folkeparti gør. Og det er derfor vi kæmper benhårdt døgnet rundt, året rundt for at indføre permanent grænsekontrol, mulighed for straks-afvisning ved grænsen samt et opgør med konventioner. For vi ønsker at redde Danmark. Vi tager det alvorligt, for det er vores pligt overfor fædrelandet, og vi har arbejdet for sagen i mange år. Det er derfor, Dansk Folkeparti er her.

 

[1] http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/runeselsing/ECE9827277/kaere-dfere-fyr-nu-thulesen-dahl-han-er-ligeglad-med-danmark/