Mandlige flygtninge har også krav på vores hjælp

For at begrænse den sexistiske kultur blandt asylansøgere skal vi tage imod færre enlige mandlige flygtninge i Danmark. Det er der i disse dage markante politiske stemmer på Christiansborg, der gør sig til talsmænd for. Og det er en holdning, jeg simpelthen bliver nødt til at tage afstand fra.

Naturligvis støtter jeg op om intentionen: At begrænse sexisme.

Men nej, vi skal ikke sortere i mennesker! Nødstedte mennesker har krav på vores hjælp, uanset deres køn eller ægteskabelige status, det synes jeg faktisk burde give sig selv.

Det er på kant med konventionerne, hvis vi vælger at sige: “Nej tak dur ikke!” til flygtninge på baggrund af deres køn, og det er i dén grad en glidebane, som vi ikke skal begive os ned af.

Ja, antallet af unge mandlige asylansøgere er større end antallet af kvinder og børn, det er et faktum. Men hvorfor er det sådan? Blandt andet fordi unge mænd har en langt bedre chance for at klare den strabadserende tur til Europa. Der er for eksempel væsentligt flere kvinder og børn, der drukner på turen over Middelhavet end mænd. En anden grund er, at det er langt sværere at flygte i større grupper sammen og endelig at turen for en enlig kvindelig flygtning er forbundet med langt flere farer end for en mand. Det er indiskutabelt, og vi kan selvfølgelig ikke klandre unge mænd for at være i overtal i forhold til kvinder og familier.

Det giver for mig ingen mening, at vi vil nægte mænd den samme beskyttelse som kvinder, når det i visse tilfælde faktisk kan være mænd, der har det største behov for beskyttelse –  i og med, at de flygter fra at blive tvangsindskrevet i militær eller fra at blive indlemmet i væbnede militser.

Det ville selvsagt være positivt, hvis der var en bedre balance i kønsfordelingen blandt asylansøgere, og derfor ville det være et vigtigt skridt på vejen, hvis vi politisk banede vejen for hurtigere og mere smertefri familiesammenføringer.

Vi skal tage sexistiske tendenser dybt alvorligt alle de steder, vi møder dem. Men hvis vi begynder at dømme unge mænd ude på forhånd, fordi vi mener at vide, at de har et forældet kvindesyn, så bevæger vi os dels ned af en moralsk tvivlsom vej og dels undlader vi at tage hånd om selve problemet: Nemlig kvindesynet. Et problem som vi kun kan løse ved at gå foran med det gode eksempel: Ved at demonstrere, at vi mener det, når vi taler om lighed for kønnene – og altså også, når det gælder adgangen til asyl i vores land!