Mangel på sosu-assistenter er en katastrofe for de ældre

Alene i Region Sjælland mangler der 223 sosu-assistenter, viser en analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. I Sorø Kommune drejer det sig om 15. Kommunerne forsøger at løse problemet ved at indkalde vikarer fra vikarbureauer, men det koster mange penge, og for ældre, svage medborgere er de hyppige skift af personale med til at skabe stor utryghed.

Og de mange vikarer skaber ikke kun utryghed hos de ældre og deres pårørende. Det er også et problem, når vigtig viden om plejen af den enkelte ældre måske går tabt i farten, fordi en ny vikar i huj og hast skal sættes ind i behovene hos de borgere, som skal modtage pleje. Hertil kommer, at den ældre selv skal forklare de samme ting igen og igen til en ny person.

Det er klart, at denne situation er helt uholdbar. Det kan vi som samfund ganske enkelt ikke være bekendt. De ældre har været med til at bygge Danmark op og har krav på en værdig og tryg alderdom, og det skal vi som samfund sørge for, at de får. En dag er det måske også vores egen tur til at være henvist til pleje og omsorg fra kommunen.

Først og fremmest må rekrutteringen af sosu-personale sikres, således at der ikke tomme pladser på skolerne. Uddannelserne skal også forbedres, og respekten for erhvervet skal være langt større.

Behovet for kvalificeret personale bliver ikke mindre, men tværtimod større, i fremtiden. Kommunerne må også se på, hvordan de forvalter ældreområdet. Nogle steder har man skåret ind til benet, og de penge, som er kommet fra staten er ikke blevet brugt til deres øremærkede formål. Her er der et oplagt tema til det kommende kommunalvalg den 21. november. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvilke politikere der repræsenterer borgerne i kommunerne.