Medicinsk cannabis er populisme mod bedre vidende

Et flertal bestående af alle partier undtagen Konservative har netop aftalt, at danske læger fremover skal kunne udskrive cannabis som behanding til blandt andet sclerose og visse kræftformer.

Det vil de fleste mennesker formentlig bifalde. Hvorfor nægte mennesker en behandling, som de gerne vil have?

Synspunktet er svært at argumentere imod. Men hvis man virkelig mener det, kan man ikke kun have den holdning, når det handler om cannabis. Så må vi helt droppe at have en godkendelsesprocedure for lægemidler. Så skal der bruges skattekroner på både homøopati, healing og alt andet, som folk tror virker.

Normalt er det sådan, at lægemidler skal godkendes af myndighederne efter grundige forsøg, hvor det skal bevises, at et stofs positive effekter overstiger bivirkningerne.

Både Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen har grundigt undersøgt, hvad der findes af forskning i ind- og udland om medicinsk cannabis og afviser, at det er gavnligt.

Alligevel tilsidesætter Folketinget nu fagligheden og tillader cannabis som lægemiddel i Danmark med en særlov. Det er dermed ikke længere faglige kriterier og sagkundskaben, der afgør, hvilke lægemidler, der må bruges i Danmark, men politikere.

Det kan ikke kaldes andet end populisme. Sagligt er det i hvert fald ikke.

Det forlyder i øvrigt, at Novo Nordisk fremover overvejer at droppe sine kliniske afprøvninger af lægemidler og nu i stedet vil hyre Dan Rachlin og andre kendte mennesker til PR-kampagner, der kan overbevise Folketinget om bestemte lægemidlers positive effekt.