Menneskerettighederne skal også gælder i Saudi-Arabien

I dag har vi på Christiansborg besøg af menneskerettighedsaktivisten Maryam Al-Khawaja, som længe har kæmpet for menneskerettigheder i Golfen særligt imod Saudi-Arabiens brutale fremfærd i den lille stat Bahrain. En fantastisk modig kvinde, hvis danske far og medaktivist sidder fængslet i Bahrain for aktivisme. Vi bør vise mennesker som Maryam, der med livet som indsats kritiserer Saudi-Arabiens grove krænkelser af menneskerettighederne, respekt og støtte hendes modige kamp for et frit og værdigt liv. Hensynet til handelsaftaler og politiske alliancer må ikke betyde, at vi lader kvinder som Maryam i stikken.

Saudi-Arabien er et af verdens mest undertrykkende lande, der frarøver borgere særligt kvinder og seksuelle minoriteter deres helt basale rettigheder. Et land, der foretager talrige henrettelser og ser stort på alle internationale konventioner. I Regionen er Saudi-Arabiens rolle desværre også voldsom, en aktiv krigsførende nation og med underlige tråde til terrornetværk. Landet står bag omfattende krigsforbrydelser særligt i Yemen, der lige nu befinder sig i en voldsom tragedie af hungersnød og krig og undertrykker på brutal vis den politisk opposition i Bahrain, og sponsorerer voldelige islamistiske grupper i Syrien. Man kunne blive ved.

Til trods for denne track reckord insisterer Danmark på at have et tæt forhold til Saud-Arabien. Vores ambassade arbejder for at udbygge de økonomiske relationer og samarbejde og det danske udenrigsministerium sender erhvervsdelegationer dertil. Mens vi går på kompromis med stort set alle vores udenrigspolitisk kerneværdier for at få adgang til Saudi-Arabiens attraktive marked og ikke mindst olieressourcer er vi samtidig med til sikre Saudi-Arabien adgang til de store vestlige finansmarkeder. Vi bruger ikke vores stemme til at påtale de massive krænkelser, som blandt andet Amnesty dokumenterer.

At Saudi-Arabien stadig er Vestens og Danmarks allierede siger en del om vores udenrigspolitik. Det er fuldstændigt uacceptabelt, at vi fra dansk hold i vores forhold til Saudi-Arabien vægter snævre interesser over værdier, interesser og demokrati. Vi fører krig mod Islamisk Stat for at begå krigsforbrydelser og destabilisere en hel region, mens ser stort på Saudi-Arabiens massive undertrykkelse og krigsforbrydelser.

Vores udenrigspolitik dikteres her i alt for høj grad af snævre økonomiske hensyn i stedet for centrale værdier som menneskerettigheder og demokrati. Hvis vi virkelig ønskede at styrke demokratiet i Mellemøsten, så agerede vi helt anderedes i forhold til Saudi-Arabien. Så havde vi for længst råbt op og modsat os Saudi-Arabiens brutale fremfærd i Yemen og Bahrain. Stilheden over for Saudi-Arabien udstiller dobbeltmoralen i dansk udenrigspolitik. Det skal der laves om på.