Myten om det rekordhøje asylpres

Da statsministeren mandag lancerede den midlertidige grænsekontrol, var det med et budskab om at sikre landets ro og orden – med hentydning til at flygtningestrømmen til Danmark er så stor, at vi allerede er ude af stand til at håndtere det. Også i medierne bliver det fremstillet som om, at den flygtningesituation, vi i år oplever i Danmark, er fuldstændig uden sidestykke.

Den er måske nok uden sidestykke, hvis vi snakker om den måde, vi behandler flygtningene på. Når vi tænker på, at de kommer fra en region, vi selv har været med til at destabilisere, når vi indkvarterer dem i teltlejre og når vi truer med at tage deres værdigenstande og fratager dem retten til familiesammenføring i 3 år.

Men hvis man ser på antallet af asylansøgere, så er den nuværende situation ikke så usædvanlig. Den svarer faktisk til den situation, vi oplevede i forbindelse med krigene i ex-Jugoslavien i starten af 90’erne.

Vi har før håndteret store flygtningestrømme
Ifølge regeringen var der i 2015 omkring 21.200 asylansøgere. I 1992 og 1993 var de tilsvarende tal 20.800 og 21.500. I start-90’erne oplevede vi altså to år i træk en situation, hvor antallet af asylansøgere var på samme niveau, som vi så i 2015. Dengang formåede vi at integrere de nye danske medborgere, uden at det ødelagde det danske velfærdssamfund. Medborgere som i dag er vores venner, kollegaer og ægtefæller.

Derfor er jeg heller ikke det mindste i tvivl om, at Danmark kan rumme de flygtninge, som nu er kommet til landet. Det har vi kunnet før, og vi kan gøre det igen.

Antallet er kunstigt højt
Et andet problem i mediernes dækning af antallet af asylansøgere er den ukritiske brug af de tal, regeringen leverer.

Det tal, som regeringen rapporterer, er bruttoansøgertallet. Bruttoantallet indeholder også ansøgninger fra personer, der allerede har opholdstilladelse i Danmark og kan indeholde samme personer flere gange, som for eksempel familiesammenførte der allerede har opholdstilladelse. Et mere præcist tal er registreringstallet, som kommer med nogle måneders forsinkelse, men er væsentligt lavere end bruttotallet. Bruttotallet er i gennemsnit 50 procent højere end registreringstallet. Derfor er det reelle antal asylansøgere, der kom til Danmark i 2015 altså cirka 14.130 og ikke 21.200.

At en befolkning på over 5.600.000 ikke kan rumme 14.130 ekstra borgere, har jeg svært ved at tro. Det svarer til én asylansøger pr. 400 danskere. Hvis man har lidt realitetssans, så er det ikke det, der får vores samfund til at bryde sammen. Faren ligger altså ikke i antallet af asylansøgere i sig selv, men i at vi glemmer os selv og vores værdier i frygten for det fremmede. At den meget omtalte sammenhængskraft i Danmark skulle være under pres på grund af det nuværende antal flygtninge er så fejlagtig en slutning som det overhovedet kan være. Sammenhængskraften handler efter min bedste overbevisning om mennesker, der vil hinanden på tværs af ligheder og forskelligheder. Den største trussel er derfor den stigmatiserende og forskelsdragende politik og retorik som regeringen og strammerpartierne promoverer og katalyserer. Integration og sammenhængskraft handler mindre om antal og meget mere om (vel)vilje.

Husk det rigtige problem
I disse dage, hvor Danmark og Europa er ved at lukke sig om sig selv, er det vigtig at sætte problemerne i perspektiv. Det gælder blandt andet, når vi ser på situationen i Danmark, hvor vi er lidt for hurtige til at konkludere, at vores generation står over for en unik udfordring, som er større og farligere end de udfordringer, tidligere generationer har stået overfor.

Samtidig skal vi også huske, hvor den sande menneskelige tragedie udspiller sig. Nemlig i Syrien og den omkringliggende region. Det, vi oplever, er ikke en flygtningekrise i den forstand, at det er flygtningene som individer og antal, der skaber krisen. Det er en politisk krise og en værdikrise, der udstiller, at empatien, viljen og modet til at finde holdbare løsninger i fællesskab ikke er til stede. Alle vil skubbe ansvaret videre og ingen kan løfte opgaven alene. Og i den udvikling går Danmark desværre i forreste geled. Vi peger fingre, når Sverige forsøger at tage ansvar, og vi peger fingre, når de kapitulerer. Og så følger vi trop og lukker os om os selv.

Vi må ikke handle overilet i Danmark og være blinde for det store billede. Det er vigtigt, at vi ikke glemmer os selv, fordi vi frygter det fremmede. Det, vi står overfor, er ikke en flygtningekrise, men en politisk krise.

 • Stefan Agger

  Situationen med de bosniske flygtninge er ikke sammenlignelig med i dag alene af den simple grund at der i Danmark i 1992 var omkring 160.000 indvandrere og efterkommere, mens der i 2015 er over 400.000.

  • Kennith Nielsen

   Hvis vi skal begynde og regne på den måde så skal vi huske at vores økonomi i dag er en hel del bedre og at Danmarks befolkning er vokset fra 5,135 millioner til 5,614 millioner det er altså en vis tilgang ud over de slemme flygtninge.

   I stedet for at se dem som et problem så se dem som en ressource. Vi er bange for, på grund af de faldende fødselstal at komme til at mangle arbejdskraft. Hmmmm lad mig nu se hvordan kunne man mon løse det problem??

   • Danish__but_not_always_baked

    Jeg forstår slet ikke logikken bag det argument, at vi skal se flygtninge som en ressource. Kigger vi f.eks. på de syriske flygtninge viser alt erfaring, at de ikke er nogen (økonomisk) ressource.
    Det korte af det lange er, at hvis vi skal udforme vores asylpolitik ved at kigge arbejdskraft og “ressourcer”, så er den eneste logisk slutning jo, at lukke fuldstændigt ned for den tilstrømning, der kommer fra Afrika og mellemøsten.
    Derfor mener jeg det eneste meningsfulde er, at se på flygtningene som mennesker, ikke “ressourcer”. Og der har vi bestemt en moralsk forpligtelse til at hjælpe. Vi må bare ikke glemme, at vi altså også har en moralsk forpligtelse over for vores egne borgere og derfor ikke bare skal køre hele vores velfærdssamfund og nationale identitet ud i en eller anden misforstået “multikulturalisme”, bare fordi det lige behager den kreative klasse.

    • Kennith Nielsen

     Jeg er helt med på vi skal kalde folk for mennesker. Men i det at være menneske ligger der også en masse mulighederr og ressourcer. Jeg vil da rigtig gerne se en kilde der dokumentere din udtalelse: “Kigger vi f.eks. på de syriske flygtninge viser alt erfaring, at de ikke er nogen (økonomisk) ressource.” Det har vi, mig bekendt, slet slet ikke et erfaringsgrundlag endnu der kan underbygge.

     Vi har en totalt fejlslagen integrations politik, og politikere fra skiftende regeringer der har lukket øjnene og ladet som om problemet ikke eksisterede og derfor heller ikke har løst det.

     Nu er jeg ikke så glad for at putte folk i kasser og jeg ved ikke hvad du forstår ved “Den kreative klasse” men det begreb stammer fra Richard Florida og dækker over en entreprenant gruppe af mennesker. Folk som starter ting op og sætter, eller holder, gang i erhverslivet. Nuvel der er en del af dem i Alternativet men langt største delen skal nok findes på den borgerlige side hos LA og Venstre, så jeg tror ikke liiiige det hos den kreative klasse du finder flertal for “multikulturalisme”.

     Jeg tror såmænd ikke vi er så uenige endda, for naturligvis har vi også en forpligtigelse til at hjælpe danskerne, men det er en helt anden diskussion, det ene udelukker ikke det andet.

     I øvrigt så har det aldrig været et problem at være multikulturelle, mange søger det endda. Jeg har sjovt nok aldrig hørt om problemer med integration af eleverne på de internationale skoler i Danmark. Så handler “multikulturelle problemer” i virkeligheden om at folk ikke har modet til at snakke om det det handler om: Islamofobi. det lyder lidt som om man er bange for at stå ved sine meninger og kalde sig racist. Der sikkert nogen der vil benægte at være det. Men igen hvis du ikke har et problem med indvandrer fra USA eller Tyskaland så er det jo et spørgsmål om at du er bange for en specifik gruppe og dermed i mine øjne racist.

     • albertnielsen

      Nu er flygtninge fra Syrien ikke begyndt at ankomme i sidste ude. De første kom for adskillige år siden. ca. 12% af dem er i arbejde.

      professor Jacob Nielsen Arendt fra KORA:

      “Blandt voksne indvandrere, der har været i Danmark i højest 10 år, er syrerne blandt de indvandrere, hvor færrest kommer i arbejde eller uddannelse inden for tre år. Når vi ser mere specifikt på flygtninge i perioden 2007-2011, så er syrerne også her tæt på at indtage en bundskraber, når det handler om at komme hurtigt i job eller uddannelse. … benchmarking-analysen viser et tilsvarende billede, når det gælder børn og unge: børnene fra de ellers så tilsyneladende uddannelsesvante syriske familier klarer sig dårligst, både i forhold til at gennemføre folkeskole og ungdomsuddannelse. … Ser vi først på flygtninge, der kom hertil i perioden 1999-2006, kan vi fra Danmarks Statistiks spørgeskemaundersøgelser se, at ca. 17 % af de syriske flygtninge har rapporteret, at de har en videregående uddannelse, mens 5 % har sagt, at de har en erhvervsfaglig uddannelse.”

      Bemærk at er er tale om en spørgeskemaundersøgelse – temmelig usikker.

      “Når vi ser på flygtninge, der har fået godkendt en videregående uddannelse via Styrelsen for Videregående Uddannelser, gælder det for 0,67 % af syrerne … Uanset, om vi kigger på dem, der kommer efter 2006, eller dem, der kom før, er der færre syrere, der har færdiggjort en videregående uddannelse i Danmark, end blandt andre flygtninge.”

      Bemærk desuden, at de “har rapporteret” og at de “har sagt” … hvilken anvendelighed har en erhvervsfaglig uddannelse som gedehyrde i dagens Danmark?

      http://www.altinget.dk/social/artikel/kora-syriske-flygtninge-mangler-danske-kompetencer

      Der findes spørgeundersøgelser, der fortæller, at de syriske flygtninge er højtuddannede: “Hver fjerde syriske mand har således en studentereksamen med sig, og knap hver femte har været omkring en videre­gående uddannelse – f.eks. læge, jura og økonomi.”

      Ikke direkte løgn, men så tæt på, som man kan komme. 20% fortæller, at de har gennemført eller påbegyndt en højere uddannelse. fortæller.

      Jeg er under uddannelse til neurokirurg (jeg har allerede tage det obligatoriske førstehjælpskursus).

     • Kennith Nielsen

      Der en lille detalje ved den artikel du referer, eller rettere der mangler en lille detalje. Hvad er datagrundlaget? hvis jeg siger der sidste år var en 100% stigning i antallet af voldssager i “Den lille landsby” er det muligvis rigtigt nok og laver en fantastisk overskrift. MEN i virkelighedens verden kan det jo dække over at Hans og Peter sidste år kom op og slås 2 gange på kroen i stedet for 1 gang. Tallene er meningsløse uden at kende grundlaget.

      Det tog mig under 1 minut at finde den her: http://www.refugees.dk/media/1062/hvor-mange-dk-gennem-aarene.pdf Læg her mærke til at det er ikke før 2010 Syrien er synlig der er givet vis nogen før men altså ikke nok til at de kan ses. Jeg har ikke lige nået at validere den, men jeg har brugt over en halv time på at se om jeg kunne grave noget frem på Danmarks Statistik der underbygger det debatindlæg du linker til. Jeg har endnu ikke fundet noget som helst og nu har jeg ikke tid til mere 🙂 Hvis nogen kan ligge “rigtige” undersøgelser frem er jeg meget interesseret i at se dem.

     • albertnielsen

      Typisk for typer som Kennith er, at de desparat leder efter en undskyldning for ikke at behøve at tage en undersøgelse i betragtning, hvis den strider mod deres fordomme.

      Jeg gav et link, men Kennith ledte desparat for at se, om der skulle være et obskurt site, som har gengivet den.

      Kilden til http://www.refugees.dk/media/1062/hvor-mange-dk-gennem-aarene.pdf er Udlændingestyrelsen, som nok er den myndighed, der har bedste styr på flygtningesituationen.

     • Kennith Nielsen

      Nu ved jeg ikke lige hvem typer som mig er. Men forklar mig hvad der er galt i gerne at ville vide hvad grundlaget for undersøgelserne er? Men typost for typer som dig at ville afvise alt hvad jeg skriver ved at sætte mig i en ller anden boks hvor du ikke behøver at forholde dig til det der skrives. Se var det ikke en vidunderlig konstruktiv debat vi fik ud af det, det var en god dag hvor vi begge ble klogere på at lytte til den anden part. 🙂 godnat

     • albertnielsen

      Typer som Kennith er den slags, der hævder ikke at ville putte folk i kasser, for umiddelbart efter at putte folk i kasser, ved at betegne de, som er uenige med ham som racister.

     • Henrik Breilev

      Uden at forklejne din indlejrede påstand om, at Syrere skulle være vanskeligere at integrere og få i arbejde end andre nationaliteter, så bør det medtages, at undersøgelsen er foretaget i en periode, hvor ikke kun Danmark, men verden blev ramt af den største økonomiske krise siden starten af 70-erne. Perioden har budt på stærkt voksende arbejdsløshed blandt danskfødte statsborgere og bragt hele europæiske nationer tæt på bankerot.
      Er man ikke etisk og praktisk forpligtet til at se tingene i sammenhæng selvom man frygter det værste?

     • albertnielsen

      Hvis du mener at kunne detektere en “indlejrede påstand om, at Syrere skulle være vanskeligere at integrere og få i arbejde end andre nationaliteter”, så er den ikke tilsigtet.

      Jeg vurderer, at syrere er lige så nemme og vanskelige at indplacere på det dansk arbejdsmarked, som de fleste andre nationaliteter.

      Problemet med syrere og andre fra Mellemøsten er, at de fleste har ringe uddannelse, og antallet stillinger, som kan bestrides med en 2-3 årig skolegang af den ringe kvalitet jeg har set under mine år i det østlige Tyrkiet og i Mellemøsten svinder hele tiden ind. Jeg har så den indstilling, at vi har pligt til at sørge for danskere før udlændinge.

     • albertnielsen

      Islamofober er pr. definition muslimske kvinder, som ikke vil dække deres hår med et hovedtørklæde. Udtrykket er opfundet af det iranske præstestyre.

     • albertnielsen

      Kennith Nielsen skriver: “Nu er jeg ikke så glad for at putte folk i kasser”

      Hvorefter han øjeblikkelig “putter folk i kasser” ved at erklære, at personer, som er betænkelige ved at

      halvdelen af pladserne i danske fængsler er optaget af indvandrere fra muslimske lande, som udgør ca. 5% af befolkningen

      gamle mennesker, som har opbygget det velfærdssamfund, Kennith nasser på, kun kan få bad en gang om ugen, og må leve med, og af, ugegammel mad, osv.

      er racister.

      fascistiske typer som Kennith er det virkelige problem.

     • Iben Maria Larsen

      At kalde folk men nesker
      Ja hvad goer os til mennesker????
      Naar vi giver til Andre Naar det traenger uden at taenke paa of selv
      saa tangere vi noget menneskekaerligt

     • Danish__but_not_always_baked

      Var det ikke mere konstruktivt om du fandt dokumentation for dine påstande?
      Du mener de syriske flygtninge udgør en “ressource”, dokumentér den påstand og så kan vi tage den derfra.

     • Danish__but_not_always_baked

      Og så lige for en god ordens skyld.
      Racist? Jeg er sgu ikke racist, i modsætning til dig, der tilskriver bestemte etniske grupper motiver og kvalifikationer alene baseret på deres etnicitet.

    • Flemming

     Syriske flygtninge er bedre uddannede end vi tror

     Syriske flygtninge
     er bedre uddannede, end det fremgår af den offentlige debat. Især kvinderne.
     Det viser den hidtil største undersøgelse af flygtninges kompetencer.
     Flygtningene kan blive et godt tilskud til arbejdsmarkedet, vurderer eksperter.
     Men der er langt til det danske niveau, understreger DI.

     Investering
     i flygtninge er en investering i fremtidens skatteborger.

     »Vi har lagt et
     længere perspektiv, der strækker sig fra 1950 og frem til 2013. Man kan
     sammenligne beregningen med det at få børn: I de første 25 år giver de kun
     udgifter, men herefter giver investeringen afkast. Det nytter ikke at have et
     kort perspektiv,« siger økonomen Sandro Scocco, tidligere cheføkonom i Sveriges
     arbejdsmarkedsstyrelse og i dag cheføkonom i tænketanken Arena Idé.

     http://www.b.dk/nationalt/indvandring-gevinst-eller-byrde

     • albertnielsen

      Hvem vinder VM i fodbold om 25 år?

      Værdien af den slags fremskrivninger kan bedømmes ved at læse Perspektivplan I og II – begge helt ude i hampen.

      Det er svært at spå, især om fremtiden.

     • Flemming

      Fakta kan ikke debatteres, og det er beregningen fra 1950 til 2013, så den fodboldkamp er spillet.
      Sveriges BNP er steget pr. indbygger de
      sidste 30 år og de har ikke et problem med en befolkning der bliver ældre og
      ældre takke være ind vandringen.

      Rapport: Sverige har tjänat 900
      miljarder på invandringen

      Arena idé släpper rapport om invandringens intäkter
      och kostnader på SD:s dag i Almedalen

      Fra

      “Der
      er mægtige menneskelige ressourcer bundet i folk, der er parate til at risikere
      livet for at forbedre deres vilkår”

      “Europa mangler arbejdskraft. Ifølge de seneste FN-beretninger vil
      befolkningen, der i dag tæller 591 mio., om 35 år være reduceret med 50 mio.
      mennesker. Antallet af ældre over 65 år vil være fordoblet fra 15 til 30 pct.
      af befolkningen.”

      “Den danske regering burde gå i spidsen for et omfattende europæisk
      projekt til stabilisering af Jordan. Hvis kongeriget bryder sammen under
      flygtningepresset, vil det tvinge nye hundrede tusinde på
      flugt.”

      http://politiken.dk/debat/profiler/pundik/ECE2828754/eu-har-brug-for-de-mange-nye-flygtninge/

     • albertnielsen

      Om 15-20 år vil antallet af jobs været reduceret med mindst 30%. Robotter i form af læsende og analyserende maskiner, automatiske lastbiler, personbiler og tog (allerede i dag: hvor mange lokomotivførere er ansat i Københavns Metro?), osv., osv., osv.

      Prøv at se “Humans Need Not apply” (mennesker behøver ikke ansøge): https://www.youtube.com/watch?v=7Pq-S557XQU som gennemgår de utallige jobs, hvor mennesker bliver for dyre og for dårlige i konkurrence med bots; situationen minder om dengang spindere og vævere blev udkonkurreret af dampdrevne maskiner.

     • Henrik Breilev

      Det sker ikke, for andre dommedagsprofetier fortæller os jo, at vi har brugt jordens ressourcer på det tidspunkt – uden at finde på alternativer. Maskiner skal bruge energi for at fungere.

     • albertnielsen

      Det jeg og “Humans Need Not Apply” fortæller, er ikke dommedagsprofetier. Det er noget som allerede sker. For et par uger siden blev en fuldautomatisk bil stoppet for at køre for langsomt.

      Garnspindere og vævere blev erstattet af dampdrevne maskiner for et par århundreder siden. I tiden indtil i dag er de fleste arbejdspladser, der kræver manuelle arbejdere blevet udskiftet med maskiner. Alle de funktioner, der omtales i “Humans Need Not Apply” er lige på
      kanten af at bliver erstattet af robotter, nogle er allerede blevet
      maskinarbejdspladser, herunder industrirobotter, ligesom enkle multipurposerobotter henter varer på lagre, pakker dem og afsender dem, og automatiske lastbiler mangler blot godkendelse.

      Hvad er der blevet af possementsmagere, fyrbødere, kuske? findes der mon i dag hesteløse køretøjer eller flyvende maskiner der er tungere end luften?

     • albertnielsen

      Henrik Breilev skriver bl.a.: “Det sker ikke, for andre dommedagsprofetier fortæller os jo, at vi har brugt jordens ressourcer på det tidspunkt – uden at finde på alternativer.”

      I 1865 gav Jevons i bogen The Coal Question udtryk for sin bekymring over den stigende knaphed på kul under industrialisering i England.

      I 1913 var der olie nok til 25 år, med datidens årsforbrug. Vi løb altså tør i 1938.
      I 1927 var der olie nok til 25 år, med datidens årsforbrug. Vi løb altså tør i 1952.

      “BP: Verdens oliereserver er tømt om 53 år” – med nutidens årsforbrug.
      http://ing.dk/artikel/bp-verdens-oliereserver-er-toemt-om-53-aar-169460

      Verden løb tør for:

      Aluminium i år 2002
      Guld i 1980
      Kobber i 1992
      Bly i 1992
      Kviksølv i 1984
      Molybdæn i 2005
      Naturgas i 1993
      Sølv i 1984
      Tin i 1986
      Volfram i 1999
      Zink i 1989

      vi har bare ikke opdaget og kører åbenbart på dampene.

      En anden mulighed er, at det er svært at spå om fremtiden (som da man i 1904 i Londons bystyre var dybt bekymret over, hvordan man skulle kunne bortskaffe 4 millioner ton hestepærer pr. år fra og med 1920) … nah, vi er nok løbet tør for ressourcer 🙂

      1 barrel Brent-olie kostede forresten US$ 32.37 i sidste uge.

     • Henrik Breilev

      Det er underholdende, at du ikke ser parallellen til den video, du selv deler 🙂

     • albertnielsen

      Det er underholdende, at du ikke evner at forstå, at “toget er kørt”; at de bots, der vil overtage ringe uddannede menneskers arbejde, allerede findes.

     • albertnielsen

      “Flemming” skriver: “Fakta kan ikke debatteres, (her følger noget om en fodboldkamp som er spillet). Jaså?!?

      “Flemming”fortsætter: “Sveriges BNP er steget pr. indbygger de sidste 30 år …” “Rapport: Sverige har tjänat 900
      miljarder på invandringen”

      Der er en klar co-varians mellem antallet af schweiziske kukure og fangsten af Kamchatka-krabber.

      co-varians og korrelation mellem BNP og indvandrere er meningsløse, medmindre man

      1. sammenholder Sveriges BNP med lignende landes BNP i samme periode (30 år), og kan påvise, at stigningstakten er mærkbart højere i Sverige end andetsteds

      2. påviser kausalitet mellem BNP og antal indvandrere

      Kan man ikke det, svarer det til at opregne, hvor mange sild, der skal ligge hoved ved hale for at nå fra Roskilde til Rom.
      Sild kommer i mange størrelser.

     • albertnielsen

      “Flemming”skriver: “Sveriges BNP er steget pr. indbygger de sidste 30 år …” “Rapport: Sverige har tjänat 900 miljarder på invandringen”

      Er der overhovedet noget land – måske med undtagelse af Zimbabwe og Nordkorea – hvis bruttonationalprodukt pr. indbygger ikke er steget i de sidste 30 år?

      Bortset fra, at EU-lande har opjusteret deres BNP ved at medtage merværdiafgift o.l., så kan vi se på de to lande, der kommer umiddelbart før og efter Sverige i BNP/capita:

      Bruttonationalprodukt (PPP) SKK pr. capita

      Data for årene: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

      Australien: 32.131 33.603 35.056 37.069 38.003 38.227 39.090 40.234 – modtager ikke flygtninge

      Sverige: 31.396 33.146 35.485 37.481 37.714 35.938 38.171 40.394 – modtager mange flygtninge

      Kuwait: 36.008 36.956 37.738 37.980 40.251 38.103 38.778 41.691 – modtager ikke flygtninge

      Lista över länder efter BNP (PPP) per capita
      https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_l%C3%A4nder_efter_BNP_%28PPP%29_per_capita

     • albertnielsen

      En analyse foretaget blandt godt 2000 syrere, der kom til landet fra 2009 til midten af 2013, viser, at kun 13 procent af syrerne var i job efter tre år.

      Blandt de første syriske flygtninge, der kom til Danmark fra 1999 til 2006, havde kun 17 procent en videregående uddannelse, mens fem procent havde en erhvervsfaglig uddannelse.

      Det fremgår af analyser fra henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev, Agenda, og Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Kora.

      De forskellige opgørelser af, hvordan syrerne hidtil har klaret sig, viser, at de kun klarer sig lidt bedre end somalierne, siger professor Jacob Nielsen Arendt fra KORA.

     • Henrik Breilev

      Igen – perioden, der undersøges i er en periode, hvor hele verden stod dybt begravet i den største økonomiske nedtur i mere end 30 år med enorm vækst i arbejdsløsheden til følge. At udelade dette faktum er uetisk.

     • albertnielsen

      Analyse af 1.382 syrere:

      38% har ingen eller ringe skolegang og kursister, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål, eller som ikke har kendskab til det latinske alfabet.

      51% har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

      11% har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

      Summa summarum: 89% eller ca. 1.230 ud af 1.382 syrere er kun kvalificeret til at påtage sig enkle arbejdsopgaver, hvis antal hele tiden svinder ind. De er meget ringe rustet til at agere i den europæiske virkelighed.

      http://www.agenda.dk/2015/11/syrere-uddannelsesniveau/

      Opgave til Henrik Breilev:

      Forklar hvorledes en periode, hvor hele verden stod dybt begravet i den største økonomiske nedtur i mere end 30 år med enorm vækst i arbejdsløsheden til følge, påvirker syrerrnes uddannelsesiveau.

     • Henrik Breilev

      Kriser påvirker ikke uddannelsesniveauer, men muligheden for at komme i arbejde. Det er naturligvis denne sammenhæng, jeg refererer til og det må næsten være drilleri, når du taler om uddannelsesniveau.

     • albertnielsen

      Jeg kan kun forstå dit skriveri derhen, at du ikke mener, at uddannelsesniveau har betydning for muligheden for at komme i arbejde.

     • albertnielsen

      Danskuddannelse for 1.382 syrere:

      Ingen eller ringe skolegang og kursister, som ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål, eller som ikke har kendskab til det latinske alfabet. 38%

      En kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. 51%

      En mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. 11%

      http://www.agenda.dk/2015/11/syrere-uddannelsesniveau/

      Summa summarum: 89% eller ca. 1.230 ud af 1.382 syrere er kun kvalificeret til at påtage sig arbejdsopgaver, som bliver færre og færre pga. outsourcing til Indien, Kina, etc., eller bliver udkonkurreret af robotter indenfor 15 år.

     • Danish__but_not_always_baked

      Der er ikke nogen, heller ikke jeg, der benægter vi har et ansvar i forhold til flygtningene.
      Det jeg kritiserer er, at man forholder sig til fantasier og ønsketænkning, i stedet for fakta. Og derudover, at de priviligerede meningsdannere fuldstændigt tilsidesætter den “almindelige danskers” interesser og bekymringer, umiddelbart fordi der er flere “likes” i at sidde og fortælle eventyr og spille forarget på de sociale medier.
      Bottom line er bare, at syrerne generelt set slet ikke er kvalificerede til at træde ind på det danske arbejdsmarked og at alt erfaring derudover viser, at de er forholdsvist svære at integrere. Med andre ord betyder den der “jamen vi har brug for arbejdskraften”, at vi ud fra det argument burde lukke fuldstændigt ned for tilstrømningen af syriske flygtninge og bruge ressourcerne på at oprette rekrutteringskontorer i f.eks. østeuropa eller Tyskland i stedet. De syriske flygtninge er kort sagt ikke nogen “god forretning” og de bliver det heller aldrig. Derfor er det også meningsløst, at argumentere for ændringer i asylpolitikken, med udgangspunkt i en faktuelt forkert påstand om det modsatte. Det er der ingen der vinder på, heller ikke de syriske flygtninge.

  • BroncofanDK

   Der er også den meget betydelige forskel at krigene i eks-jugoslavien var blandt mennesker med europæisk tankegods, og at der er kollosal forskel på den gennemsnitlige muslim fra Bosnien og fra mellemøsten. I Jugoslavien var de katolikkerne der var tildækkede – ikke muslimerne.

   Det er også interessant at se på den indvandring vi havde i 60erne og 70erne fra Tyrkiet og Jugoslavien. Hvor er ghettoerne med eks-jugoslaverne fra den tid. Hvor analogen til Ishøj bestående af uintegrerede eks-jugoslaver? 20000 eller 40000 flygtninge fra Ukraine ville kun skabe en kortsigtet belastning.

  • Flemming

   Stefan Agger Det dokumentere du lige?

   Men vi havde en arbejdsløshed på, ca. 350.000 tusinde se Danmarks statistik.

   • Stefan Agger

    Du skal bare finde tallene for indvandrere og efterkommere i Statistikbanken.dk

 • Johnny F. Andresen

  Josephine Fogh glemmer det essentielle i sagen omkring den massive flygtninge strøm. I dag er tallet alene til Danmark på 21.000 personer. Ifølge UNHCR er der mellem 73 – 90% af flygtningene, der er mænd.
  Deres formål er familiesammenføringer. Her skal tilskrives en til tider meget stor familie som er kutymen i Mellemøsten og Afrika.
  Ligeledes vil det fortsat være i Danmark for de mange muslimske flygtninge, da integrationen har vist, at man ikke ønsker det danske samfund.

  At der tillige står mellem 50-60 millioner i kø for at nå vesten, er ligeledes at tage i betragtning.

  Hvis vi der imod kunne garantere, at der ikke var tale om permanent ophold, så kan Josephine Fogh have noget ret. Så kan vi hjælpe langt flere.

  Problemet er så også bare forståelsen af hjælp.
  Vi forpligtiger os til nødhjælp, men en 3-væresles lejlighed og en kontant betaling lignende betydelig mere end man fik derhjemme samt adgang til samtlige velfærdsmidler i Danmark, er næppe nødhjælp.

  Men reelt er problemet ikke antallet, men den baggage der følger med. 46% af dem er analfabeter og integrationen i Danmark for de indvandrer der er i forvejen, er klart mislykkedes. Kun op til 20% er i arbejde og resten på en offentlig overførelsesindkomst.
  Dernæst, og om muligt den vigtigste grund til bekymring, er mere den kulturelle forskel.
  Forståelse af lov og orden, almindelig anstændig opførelse og moral er ikke det samme for personer fra Mellemøsten og Afrika som det er for etniske danskere.
  Kulturelle forskelligheder ses også ud fra, at en muslimsk eksistens i alle henseende, familiemæssigt, økonomisk, politisk, kulturelt osv. er underlagt en altdominerende religion. En religion der ikke har kunnet leve i samhørighed med andre kulturer verden over. Bekæmper man ikke de andre, så kæmper man indbyrdes. (Shia mod Sunnier osv).
  Det er en meget stor omvæltning af skulle acceptere en permanent tilstedeværelse af en muslimsk kultur. Den er ikke forenelig med dansk kultur, danskerne sind og vores forståelse for demokratiet og dets rettigheder og friheder.

  Tillige skal forstås, at stadig flere indvandrer bliver mere og mere radikaliserede. Op til 77% af herboende muslimser mener klart, at deres religion bør være den bærende magt i Danmark, og 72% mener at Koranen bør indskrives i Grundloven.

  Vi dansker skal naturligvis vise mangfoldighed og tolerance, men vi skal sætte krav på at få det samme igen. Vi skal prædike de vestlige værdier og den kristne religion betydeligt mere end vi gør på nuværende, for vi har den altoverskyggende ret til det.

  www-DF-johnnyfandresen.dk

  • Kennith Nielsen

   “Her skal tilskrives en til tider meget stor familie som er kutymen i Mellemøsten og Afrika” øhhh nej der skal du nok lige haveopdateret dine tal. Det er rigtigt at der i visse områder stadig er store familier men al erfaring viser at i takt med uddannelse og udvikling så falder fødselstallene til et niveau omkring vores.

   Et sted at starte ville være med Hans Roslings TED talk om befolkningsvækst http://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth

   • Johnny F. Andresen

    Kennith Nielsen.
    Der er ingen pensions ordning i mange af de afrikanske som i de mellemøstlige lande, som den vi har i Danmark. Derfor er mange familier afhængige af, at de får mange børn der senere kan varetage familiens overlevelse.
    Det er rigtigt at med uddannelse og lærdom kommer også en anden social forståelse, men det er bare ikke de flygtninge vi ser.

    Noget andet og måske lidt ømtåleligt er forræderiet.
    Ethvert land der i tiderne tilbage, er blevet angrebet enten indefra eller udefra som i Syrien, har kun haft mulighed for ændring såfremt landets egne borger tog del i krigen. For at få fred og frihed i landet må man kæmpe for det. Derfor er det yderst forkert, at F.eks. Danmark modtager det store antal mænd som flygtninge. Der er mangel på deres ressouce som kriger i deres hjemland, både for deres families skyld men også for landets fremtidige muligheder for at få en ordentlig infrastruktur.
    Hvem skulle ellers kæmpe? Min person som soldat eller mine kollegaers, alt imens landets egen befolkning sidder på offentlig forvaring i Danmark?

    Vi er nødt til at acceptere fakta og føre en mere markant politik, ellers kvæler vi vores egen kultur.

   • Henrik Larsen

    Det er jo helt forståeligt at de gerne vil hertil, og om de kommer alene i første omgang og får en efterfølgende familiesammenføring, eller de kommer hele familien på en gang er detaljer i problematikken.
    Jeg bebrejder ikke de mennesker i deres lyst til asyl, opholdstilladelse og senere statsborgerskab i et vestligt land.
    Vi er bare efterhånden en stor skare som er bekymrede for Europas fremtid som en multietnisk verdensdel, hvor antallet af muslimer vokser eksplosivt.
    Alle lande med muslimsk flertal hænger i udpræget grad fast i middelalderlige tilstande. Der er ingen som helst grund til at tro at det vil forholde sig anderledes i Europa, når muslimerne kommer i overtal, og indtil da skal vi døje med dårlig integration af dem som en minoritet.
    Men enig i at vi skal hjælpe dem. Det skal blot være lokalt i lejre i nabolandene hos deres muslimske broderfolk..

  • Kennith Nielsen

   Undskyld jeg ser lige at du også skriver til tider meget stor familie, desværre bliver dette umiddelbart mere nuancerede udtryk ødelagt af kutyme. Så det er nok stadig sundt lige at bruge et kvarter i selskab med Hans

   • BroncofanDK

    Så du ville i ramme alvor efterlade kone og børn i en krigszone, hvor de risikerer at blive taget som slaver eller sexslaver. Jeg ville aldrig nogensinde efterlade mine børn og min kone i sådanne situationer, og jeg synes det er tankevækkende hvem det var der flygtede fra Jugoslavien, og hvem det var der blev og kæmpede. Det var ikke unge krigsføre mænd der krævede familiesammenføring.

    Jeg må nok sige at jeg er gammeldags på en meget anden måde end du, og jeg er alvorligt bange for at vi er på vej til at se hvad Libanon så da de blev oversvømmet af palestinenserne efter seksdagskrigen. Libanon var indtil da mellemøstens perle af vækst og livskvalitet bygget på et solidt samfund.

    • Kennith Nielsen

     Nej det ville jeg ikke jeg ville bringe dem hen til et “sikkert sted” måske en flygtninge lejr i nabolandet og så ville jeg fortsætte, for at finde et sted hvor vi kunne bygge en ny tilværelse 🙂

     Jeg er også klar over at mange i stedet vælger den anden løsning at sende konen og børnene afsted til sikkerhed med en båd, eller hvad det nu måttevære. Men inden man når der til er der lige lidt arbejde der skal laves, og det vil naturligvis være forskelliget hvad der er den”rigtige” løsning afhængigt af hvor man bor og hvad situationen er. Det er lidt som om der kun er flygtninge fra Syrien lige nu men som der også skrives her så anslås det at der er 50-60 millioner flygtninge på verdensplan. Syrien har “kun” ca. 21,5 millioner indbyggere så selv om alle var på flugt så er der altså også andre områder.

     • BroncofanDK

      Hvis du havde fundet et SIKKERT sted til din kone og dine børn, hvordan harmonerer det så med at du er individuelt forfulgt og at du flygter med fare for dit liv.

      Hvis du er ankommet til eks. en flygtningelejr så er du blevet registreret af FN og så kan du hvis du opfylder betingelserne blive kvoteflygtning. Problemet er at du og mange der lever mere eller mindre direkte af skatterne i dette land, er ret ligeglade med om vi taler om folk der flygter fra fattigdom eller krig og det er grunden til at vi sidder på en bombe hvor reaktionerne mod “flytninge” kan komme til at ligne jødeforfølgelserne.

      Hvis vi ikke vil være voksne mennesker og skelne mellem folk i livsfare og folk der håber på et bedre liv så kollapser den organiserede godhed.som den har gjort i Sverige.

     • Kennith Nielsen

      Det har jeg da heller aldrig sagt det gør. Det at være kommet til en flygtninge lejr er jo ikke det samme som at alt er skønt. Nogen mennesker drømmer måske om et andet liv end at sidde i en flygtningelejr de næste 10-1 år. Der er jo ikke rigtig nogen der har interesse i at løse konflikten så det kan dr nemt gå før man igen kan rykke ind i sit land og begynde og genopbygge det. Det er muligt det ville være tilfredsstillende for dig men ikke for f.eks. mig.

      Jeg er så efterhånden pænt træt af fjolser der udtaler soig om mine eller andres motiver, evner eller indkomstforhold uden at at ane en fløjtende fis om hvem de skriver med. Så hvis det mest intilligente du kan komme op med er ubegavede fordomme som “Problemet er at du og mange der lever mere eller mindre direkte af skatterne i dette land” Så ser jeg over hovedet ikke nogen grund tilat spilde min tid på at skrive med dig det er simpelt hen for ubegavet til at jeg vil spile min tid på dig. Men tak for dine meniger.

   • albertnielsen

    For at få forståelse for en del af de syriske flygtninge, er det nødvendigt at læse “Aisha, som er en kvinne i 50-årene, forteller gjerne om hvordan hun gikk fram for å komme til Norge: … Det sies at Norge er det beste landet for flyktninger. … Flybillett og opphold i Moskva kostet henne 60.000 kroner. Så måtte hun i tillegg betale over 40.000 kroner til menneskesmugleren som brakte henne til den norske grensen. … Ærlig talt, jeg ble sjokkert. Jeg trodde Norge var mer moderne og mer sivilisert. Det var så kaldt der. Kaldt på alle måter. Vi bodde i en veldig liten landsby, med bare to supermarkeder. Vi måtte gå i en time for å komme dit. Og så måtte du selv bære alle de tunge varene tilbake til mottaket, på dine egne føtter. Det var veldig tøft for meg. … Så Aisha tok farvel og dro, og trakk tilbake sin asylsøknad. Med på hjemreisen fikk hun 20.000 kroner fra den norske stat … Vel tilbake i Dubai kunne hun endelig vende tilbake til det livet hun var vant med. Vi har en helt annen livsstil her i Gulfen. Vi lever et luksusliv her.”

    Bemærk især “Vel tilbake i Dubai” – en syrer, som boede i en luksuslejlighed i Dubai rejste til Norge som fup-flygtning for at nasse sig til en endnu bedre tilværelse. Her bor hun i Dubai, den stakkels fattige flygtning: http://gfx.nrk.no//SZS7hNbWkD14Skue0DdsyAXCNnWIAKGYLN1lt4C25hcQ

 • Henrik Larsen

  ”Dengang formåede vi at integrere de nye danske medborgere”
  Hvem formåede vi at integrere? Var det Somalierne, Libaneserne eller dem fra Balkan?
  Det er i hvert fald noget af en påstand at hævde, at Somaliere og Libanesere er integreret. Prøv at læse lidt i Danmarksstatistikken.

  Hvis man vil lave Danmark og Vesteuropa om til Mellemøsten, så er din plan god.
  Vi får sikkert en masse økonomisk og kulturel berigelse.

  Balladen og voltægterne af kvinder i Tyskland nytårsnat er i sandhed en af de kulturelle berigelser indvandringen bidrager med.

  Jeg er bare glad for at vore østlige EU medlemmer ikke har været så naive at rette ind efter de bedrevidende EU lande i vest.
  Ungarns ministerpræsident er i stand til at prioritere bedre:

  http://denkorteavis.dk/2015/ungarns-praesident-orban-det-er-selve-europas-eksistens-der-star-pa-spil/

  • Mille

   Mon ikke Josephine er enig med Kölns borgmester i, at kvinderne skal tage sine forholdsregler – kun bevæge sig i grupper (som om det hjalp de kvinder, der netop var sammen med andre i Köln) og holde fremmede ud i strakt arm.
   Glem det, Henrik, intet du siger eller lige meget, hvor statistisk underbygget din argumentation er for, at indvandring fra Nordafrika og MØ er problematisk, gør en forskel. Du er oppe i mod dybt troende mennesker – dogmatisme. Det er det, der er så forfærdeligt. Terroranslag, ugentligt forhindrede terroranslag, masseovergreb på kvinder, stormoskeer finansieret af fascistregimer, meldinger om stigende radikalisering, røverier mod danske børn på åben gade, indvandrerbander i enhver provinsby, meldinger om massiv social kontrol, forfølgelse af anderledes troende på asylcentre, exodus af europæiske jøder osv. osv. – INTET kan udfordre Josephine og menigheden i deres tro. INTET.

   • Henrik Larsen

    Mille,
    Du har ret, og jeg ved godt at jeg taler for døve øren, når jeg taler til folk som JF.
    Folk som JF ser i deres ideelle fantasiverden et glansbillede. Når billedet krakelerer, indtræder fornægtelsen, og deres tro overtager samtidig med at alle realiteter og sund fornuft fornægtes

    • Iben Maria Larsen

     Vil, du H. Larsen lige stoppe op et øjeblik og fortælle os hvor du er samfundsmæssigt?.

     • Henrik Larsen

      Lidt til højre for midten

   • poul boie pedersen

    Det er alligevel utroligt, at du stikker hovedet så meget i busken, at du kalder statistikken for ligegyldig.

    I årene 2014 og 2015, de to år hvor flygtningestrømmen er taget til, er der samlet til EU ankommet knap 1,5 millioner flygtninge.

    Blev disse fordelt ligeligt på samtlige lande indenfor EU med en samlet befolkning på 502.919.000 personer, skulle den danske andel, med en befolkning på 5.581.000 (~1,1%) altså andrage en bruttoasylsøgermængde på 15.000 personer.
    Holder antagelsen om at registerantallet er 66% af bruttoantallet, skulle vi altså ved en lige fordeling behandle ca. 10.000 sager (5.000 sager pr. år). Det kan vel ikke, ikke engang med en dårlig vilje, kaldes et apokalyptisk problem, og det er jo væsentligt mindre, end det vi rent faktisk har modtaget.alene i 2015.
    Derfor kunne man måske fra modstandersiden imod en fælles ordning af problemerne få en forklaring på, hvad pointen er i, at man synes det er helt fint at friholde en stribe lande, f.eks. Østeuropa og det semiautoritære regime i Ungarn, fra at deltage i ansvaret.
    P.S. Der kommer i det store billede stort set INGEN asylansøgere fra Somalia og Libanon. Det kan man også læse af statistikken.

  • Flemming

   I 90serne taler vi om flygtninge fra krigen Jugoslavien, den korte avis dokumentere ikke andet end en række usandheder.

   Så siger
   folk at der ikke var nogen integration under Nyrup? Læs link, der er noget galt
   med hukommelsen. Den fik VKO smadret med deres blokpolitik i Nullerne. Vi er
   simpelthen nød til at stå sammen som vælger mod den politiske misrøgt af
   Danmarks ære. På tværs af politisk overbevisning. Den kamp kan vi tage op igen
   senere, lige nu er det populismens national socialistiske linje, der skal siges
   nej til

   Det direkte latterligt at gøre flygtningene
   til et problem, der var sidste år 5 i år er der 10 om måneden pr. kommune der fik asyl = 6000.
   Det var 14.000 der søgte altså mere end ½ delen blev sendt hjem igen. Der
   ansættes 4 – 5 gange så mange øst og andre arbejder fra EU i DK. de er ikke
   noget problem, en klog regering gjorde sådan. Man skal så men bare tage
   konsekvensen og betragte mennesker som en investering fra fællesskabets side,
   en investering i uddannelse eller direkte i job. Om det er et nyfødt barn der
   skal have 15 – 20 års uddannelse, eller en flygtning der skal have 4 år
   uddannelse, så er det en investering, i fremtidens skatteborger. Vi må igang
   med at bearbejde den racisme, der har fået lov til at snige sig ind i vores
   land, da det er det reelle problem. Vi skal se flygtninge som investeringer, og
   holde op med at skabe modsætninger i Danmark. Ord har magt, da de skaber
   virkeligheden.

   http://www.jv.dk/artikel/2065252:Indland–Syriske-flygtninge-kan-blive-en-integrationssucces

   Der kom endda flere en der kommer i dag

   Gerskov

   https://www.facebook.com/mettegjerskov/photos/a.130578710633837.1073741828.130494840642224/161179977573710/?type=3&theater

   • Henrik Larsen

    Den Korte Avis er ikke censureret. Det er her man får sandheden at vide.
    Ellers er det fortielsen der præger nyhedsstrømmen. Der er for mange fakta folket ikke kan tåle at høre.
    Man fortæller i disse medier ikke deciderede usandheder, men man filtrerer meget fra.
    Kun pga. Facebook er vi så småt ved at få at vide hvad der foregik i Tyskland nytårsnat. Nu bliver politi, politikere og chefredaktører tvunget til at lægge kort på bordet for ikke at fortielsen skal antage endnu mere pinlige dimensioner.

    • Lars Pallesen

     “Den Korte Avis er ikke censureret. Det er her man får sandheden at vide.” Der røg så dén troværdighed.

 • Danish__but_not_always_baked

  At der er blevet indført midlertidig grænsekontrol, stramninger i asylpolitikken osv. er vel lige netop tydelige tegn på vi er ude af stand til at håndtere flygtningestrømmen? Ihvertfald i mental forstand, da stramningerne og kontrollen jo ikke er indført, fordi danskerne/politikerne lige pludseligt har bestemt sig for at være mere “onde”. De er indført, fordi borgerne og politikerne har nogle alvorlige bekymringer. Man kan så altid diskutere det økonomiske aspekt, men bekymringerne forsvinder ikke af den grund.
  Alt det kan et, antageligvis stabilt og super fornuftigt individ som Fock så være fuldstændigt ligeglad med. Hun har jo åbenbart set lyset og befinder sig derfor på et langt højere intellektuelt og menneskeligt niveau, end pøblens frådende masser.
  Men i og med vi altså stadigvæk har demokrati i Danmark og ikke, som Fock givetvis ønsker det, en eller anden elitær sammenblanding af plutokrati og teknokrati, kan man jo ikke rigtigt komme uden om “pøblen”. Hvis Fock vil ændre den danske asylpolitik er hun derfor tvunget til at komme med nogle fornuftige og meningsfulde løsningsforslag, som “pøblen” kan leve med. Med andre ord, det stik modsatte af ovenstående omgang naive ævl, der umiddelbart hører bedst hjemme som samtaleemne ved næste fredagsbar på RUC. I “virkelighedens verden”, hænger Focks one-liners og løse påstande nemlig slet ikke sammen.

  Kigger man f.eks. på de bosniske krigsflygtninge er det ganske vist et af de mest succesrige integrationsprojekter vi har haft. Men det er jo lige netop også problemet med det eksempel. De bosniske krigsflygtninge er undtagelsen, der bekræfter reglen. Og så er der jo også lige det “lille” men, at selvom integrationen af de bosniske krigsflygtninge, relativt set, er en succeshistorie, er deres tilknytning til arbejdsmarkedet alligevel væsentligt lavere end hos personer med “dansk oprindelse”. I 2013-tal taler vi helt konkret om, at blandt de bosniske krigsflygtninge er 66% af de 25-39 årige og 38% af de 40-64 årige i beskæftigelse. Blandt personer af dansk oprindelse er de tilsvarende tal hhv. 80% og 60%.

  Man kan også kigge på påstanden om, at 14.130 asylansøgere ikke er alverden, ud af en befolkning på 5.600.000. Hvilket teknisk set også er sandt. Sådan er det jo, når man bare udvælger nogle tilfældige tal og påstår et eller andet om dem. Men når man går i dybden med sine data, bliver billedet altså et helt andet.
  F.eks. forventes asylansøgere at udgøre en udgift i 2016 på godt 2 mia. og det er trods alt også en pæn sjat, selvom man er 5,6 mio. til at dele regningen. Og så er man jo heller ikke reelt 5,6 mio. til at dele regningen. Ud af de 5,6 mio. indbyggere er godt 750.000 af dem i den arbejdsduelige alder jo på offentlig forsørgelse, mens det kun er godt 2,6 mio, der er i beskæftigelse.

  Så nej, isoleret set er udfordringen med flygtningetilstrømningen ikke større end vi sagtens kan håndtere den. Det er bare ikke den eneste udfordring vi har og selvom det kan være svært at se fra elfenbenstårnet, kan vi andre altså ikke bare afkoble os selv fra virkelighedens verden, ligesom Fock tydeligvis har det så nemt ved.

 • Anders Andersen

  Migrationsverket:

  Av de som sökt asyl i Sverige under 2015 är cirka 75 procent män och så har det traditionellt alltid sett ut. En förklaring är att det ofta är männen som anses vara huvudansvariga för familjen och också de som kan och vågar ta större risker på de i många fall riskfyllda resor det innebär att ta sig till exempelvis Europa.

  Kvinnor och barn är som regel mer utsatta. Mannen blir på detta sätt ett första steg i en familjemigration. Men många män är också ”singlar” utan familj – många gånger väldigt unga och inte helt ovanligt minderåriga. De är som regel inte del i en familjemigration. De unga männen/barnen ses inte helt ovanligt som vuxna i sina länder och har då lättare att lämna sitt ursprungsland för att få en bättre framtid i ett annat land. Stora förhoppningar finns om att kunna hitta arbete eller studier och på det sättet också kunna bidra med stöd till sina släktingar i ursprungslandet.

 • Flemming

  Merkel
  undlod at sende Flygtningene tilbage til sult i Grækenland, Ungarn osv.
  Flygtningene flygtede fra sult i nærområderne. http://www.information.dk/556766?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_source=facebook.com&utm_content=btm

 • Hans Paarup Thomsen

  Henrik Larsen. kender du Godwins lov? Der gælder, i min optik, samme lov for folk der argumenterer ud fra den korte avis.
  Godt indlæg Josephine!

 • Ryan Lund

  Præcis denne uansvarligt slappe tilstrømningspolitik
  hos Alternativet – mht. antallet af flygtninge og økonomiske migranter til DK
  fra statistisk set ”svært integrerbare nationaliteter” – var årsagen til, at
  jeg trak mit folketingskandidatur og meldte mig ud af Alternativet i juleferien:

  https://www.facebook.com/ryan.lund.miljoe/posts/10153325594427666

  • Anders Andersen

   Ja. De får heller ikke min stemme næste gang!

 • FelixKrull

  Saa asyltallet er altsaa ikke vaerre end dengang der sidst var storkrig i Europa?

  Det beroliger mig meget.

 • Freddy Milton

  Danmarks befolkning udgør 1% af Europas befolkning, og vi har indtil nu modtaget mere end 1% af flygtningene, så der er ikke noget efterslæb der. Jeg er også indstillet på at vi skal modtage alle dem, vi kan inkludere/integrere, men det er begrænset, hvor mange det kan blive.
  Når over halvdelen efter fem år ikke er kommet i arbejde tilsiger det, at vi har udsigt til at skulle betale overførselsindkomst til de fleste (med familie) i årevis inden de (måske) kommer i arbejde. Men Merkel inviterer gerne en million til Tyskland. Gør hun det fordi hun af sit hjertes godhed vil betale overførselsindkomst til dem i fem år eller mere? Nej, de skal da hurtigt bidrage til produktionen. Det vil de osse gerne, som vi har hørt dem sige ved ankomsten til Danmark.
  Vi kommer ikke uden om at en forhindring er ‘Den danske Model’ for arbejdsmarkedet. Den kan være okay for danskere men ikke flygtninge. Indslusningsløn har fagbevægelsen frabedt sig. Desuden har vi ikke de industriarbejdspladser i Danmark som de har i Tyskland, vi har tilmed eksporteret arbejdspladser dertil fordi det ikke kan lønne siog at have dem i Danmark, hvor mindstelønnen er for høj.
  Så selv om jeg ikke er DFer eller glad for Støjbergs skræmmekampagne må jeg tilstå, at målet er okay. Det er virkelig bedre at flygtningene søger til lande med et mere fleksibelt arbejdsmarked. Der får de også større selvagtelse ved at vide at de bidrager positivt til samfundet i stedet for med hele familien at blive placeret på en ydmygende offentlig forsørgelse i årevis.
  De venstreorienterede er dygtige til at klientgøre folk. Det bekymrer dem ikke med den årevise offentlige forsørgelse. Det har vi råd til, og ellers kan vi da bare øge statsgælden igen, som for tiden er bragt ned. Ingen problemer. Og vi kan jo bare lade være med at købe jagerfly, inddrive skat fra de store formuer placeret i udlandet og lægge skat på værdipapirtransaktioner. Men det er bare ikke så enkelt, og det kommer nok heller ikke til at ske lige med det første. Jeg bliver ugleset hvis jeg drager sammenligningen, men de passive penge vi bruger på forsørgelse af flere flygtninge kunne være brugt til at sikre kernevelfærden. Så kære flygtninge, I vil få en mere tilfredsstillende livssituation i Tyskland, selv om lønnen der er lavere. Den er nok trods aklt højere end der hvor I kommer fra.

 • Hans Hansen

  Myten om Josephine Fock’s intelligens … Myten om Alternativets såkaldte alternative demokratiske forståelse.

  Nu selv disse tåbelige skærgårdssvenskere er ved at opdage de økonomiske konsekvenser ved deres accept af asyllovgivningerne, så står Alternativet, og Josephine Fock, inklusiv Radikale Venstre, tilbage som dem der aldrig fattede en meter af virkeligheden.

  Der er tale om en usædvanlig form for virkeligheds forvrængning. En slags alternativ intelligens, der bedst beskrives i psykiatrien.

  Al held til jer Josephine Fock, får i held til at forvandle Danmark til sharia land …

 • albertnielsen

  Efter en masse hylen og skrigen fra diverse rødfascister viser det sig, at Schweiz har beslaglagt smykker fra flygtninges i mindst 10 år, fortæller ‘Schweizer Radio und Fernsehen’.

  Flygtninge, som søger asyl i Schweiz, har i mange år afleveret værdier, der overstiger 1.000 schweizerfranc – ca. 6.800 kr. – som bidrag til landets omkostninger til asylcentre.

  Alså manner va’ ba’ hvor danskerne alså bare er onne.

 • albertnielsen

  Josephine Fock, vis os de kvitteringer, der viser at du har foretaget en frivillig indbetaling på 11.000 kroner hver måned som hjælp til at dække samfundets omkostninger til en fupflygtning – eller stå afsløret som hykler, der vil bruge andres penge til at fremme dine forestillinger.