Nordsø-aftalen svigter klimaet

Flere af partierne bag Nordsø-aftalen mellem staten og olieselskaber som Mærsk, Chevron og Shell turnerer fortsat med påstanden om, at aftalen vil komme den grønne omstilling og velfærden herhjemme til gavn.

Aftalen vil angiveligt betyde 26 milliarder til disse gode formål, lyder det fra blandt andre SF’s gruppeformand Jacob Mark – samtidig med at aftalen skulle mindske vores uafhængighed af olieproducerende diktaturstater, fordi vi angiveligt ikke længere vil have behov for import af olie, hvis vi selv fortsætter oliejagten.

Det passer ikke helt. I dag har vi et raffinaderi i Fredericia, som raffinerer en tredjedel af råolien fra Nordsøen. Halvdelen laves til diesel og fyringsolie og 14 procent til benzin. Det må betyde, at vi selv producerer cirka fem procent af vores benzin og 20 procent af vores diesel og fyringsolie ud fra egen råolie. Altså en ret lille del. Det meste råolie eksporteres og det meste benzin, diesel og fyringsolie importeres.

 Men jeg vil alligevel starte med at understrege, at jeg helt enig med Jacob Mark og de øvrige partier bag Nordsø-aftalen i, at vi (desværre!) ikke kan klare os uden olie i morgen. Elbilsalget er gået fuldstændig i stå og det er de færreste, der deler Alternativets ambition om at udfase salg af nye fossilbiler i 2025. Så ja, der er brug for fossile brændsler i nogle år endnu.

 Men at sige, at Nordsø-aftalen vil betyde milliarder til velfærd og grøn omstilling er i bedste fald udtryk for jubeloptimisme og naivitet og i værste fald udtryk for vildledning. Sandheden er, at staten har givet en kæmpe skatterabat til olieselskaberne, der opererer i Nordsøen, så de måske (kun måske!) genopbygger Tyra-feltet fuldt ud.

Aftalen mellem regeringen, Socialdemokratiet, DF, De Radikale og SF giver ”mulighed for indtægter til statskassen på op til 26 milliarder frem mod 2042”. Disse 26 milliarder er alene forventede effekter af, at Tyra-feltet bliver genopbygget og vil altså svare til lige omkring én milliard om året. Samtidig afhænger dele af finansieringen af, at olieprisen stiger med 50 procent, hvilket må siges at være særdeles usikkert.

Dertil kommer, at det slet, slet ikke fremgår klart, hvad pengene overhovedet skal bruges til. Mens nogle siger varme hænder og vindmøller, lyder det fra andre, at pengene skal bruges på at forbedre forholdene for erhvervslivet i Danmark. Aftalen siger intet om, at pengene skal gå til grøn omstilling, som det ellers lyder i debatten.

Så argumenterne for at indgå aftalen er altså meget tvivlsomme. Men det er faktisk ikke det værste for mig at se. Aftalen burde slet ikke være indgået i første omgang. Det er det virkelige problem.

Hvorfor forlænge oliejagten i Nordsøen til 2042, sådan som aftalen gør? Vi burde i stedet lægge en plan for, hvordan vi kan stoppe udvindingen af olie og gas snarest muligt. Hvis vi skal gøre os nogen som helst forhåbninger om at bremse klimaforandringerne, inden de kommer ud af kontrol, skal vi lade op til fire femtedele af de kendte fossile reserver bliver i undergrunden. De skal simpelthen ikke hentes op. Det mener jeg, at vi skal gøre vores til at bidrage til i Danmark. Og det betyder, at vi ikke skal forlænge oliejagten, men udfase og afvikle den. Hvis ikke vi vil bidrage som et af verdens rigeste lande, hvordan kan vi så forvente, at vores klimaappeller til resten af verden skulle have nogen vægt?

Det skyldes partierne bag Nordsø-aftalen svar på.

 

 • Jesper Ørsted

  Kære Rasmus Norquist:
  Der er ingen sammenhæng mellem udvindingen af olie og gas i Nordsøen og tidspunktet for udfasning af fossile brændsler. Hvis det går meget bedre og hurtigere end vi regner med med udfasningen, fint, så kan vi eksportere vores olie og gas til lande der ikke har været ligeså hurtige. Hvis ikke, ja så får vi jo brug for olien og gassen i Nordsøen. Danmark har en stor og udbygget naturgasstruktur i form af et omfattende naturgasnet og en masse virksomheder og apparater i private hjem der bruger gassen. En hurtig omstilling her ville være ekstrem dyr, så uden nordsøgas, så ville vi være nødt til at importere gassen fra f.eks. Rusland. Men indtægterne fra Nordsøen vil være med til at finansiere den grønne omstilling og den grønne omstilling har vist sig at være et forslugent bæst: Det koster rigtigt mange penge. Der indgår det samme grundlag for beregning af fremtidige oliepriser som togfonden baserer sig på, anderledes kan det ikke være.

 • Jens

  Det er da godt at Alternativet kan komme med forslag om den miljøbeskyttende effekt af at dræbe titusindevis af trækfugle med vindmøller og kan støtte at fattige børn i Afrika kan arbejde i nikkel og cobolt miner, sørge for at vi ikke gøder i Danmark så vi producerer mindre føde og medvirker til at et areal som Fyn ryddes i Amazonas hvert år for at vi kan supplere med biomateriale.

  Det er godt at green washing politikken kan gennemføres så snævertsynede fantaster kan sidde og tale om hvor miljøbevidste de er.

  Hvor mange mennesker synes Alternativet skal dø af sult for denne noble sag?

 • Finn Bjerrehave

  Vindmøller måske den dårligste forretning for alle andre end producenterne, og vores vej til den grønnere verden, har desværre ikke knækket Co2 stigningstakten
  som nu er 408,07 ppm og vores dyre omstilling skal omvurderes , den er nemlig hvis Co2 er hovedfaktoren 100% forkert vej.
  Indsatsen skal kunne måles. Finn vig

 • Martin Hansen

  Hej Rasmus. Jeg er helt enig med dig. Det drejer sig om at lukke ned for alt der bare lugter af CO2-footprint. Om vi så skal hæve skatterne til 100%, og indfase afgift på luften vi indånder, og fremelske et “hive-society”, hvor alt hvad vi laver og foretager os er 100% pre-destineret. I Gaias navn – HIL ALTERNATIVET

 • ChristianX

  “Alternativets politik svigter klimaet.”

  Mennesker belaster klimaet. Jo flere mennesker – jo værre bliver det.

  Det nytter ikke, blot at sende flere penge efter dårlige, tværtimod. Hidtil har det blot gjort problemet større.

  Kun Kinas 1 barns politik har vist effektive resultater. Al bistandshjælp skal derfor gøres betinget af en effektiv familieplanlægning, fri adgang til prævention, abort og sterilisation.

 • Kim

  Hvor er det dog frustrerende, at Alternativet aldrig følger deres fantasterier til dørs og dermed bliver konfronteret med hvor verdensfjerne og elitære de er.
  Elbilsalget er gået i stå og det må vi åbenbart gøre noget ved. Okay, så glemmer vi diskussionen om elbilernes miljøbelastning for en stund og gør noget ved det. Men hvad? Hvis vi fjerner afgifterne, koster en Tesla stadigvæk på den forkerte side af en halv million. Der findes selvfølgelig billigere alternativer, som f.eks. Renaults elbil. Men der er stadigvæk tale om priser, hvor man reelt får udelukket en masse mennesker fra markedet. Hvilket måske også er den eneste bæredygtige løsning. Jeg mener bare ikke det er fair, at man skal gå ind og fjerne muligheder og velfærd fra bunden. Hvis Alternativet vil gå ind og skære velfærd og muligheder, må det også være deres egne, i øvrigt velstillede, kernevælgere, der står bedst for hug.
  Man kunne f.eks. forestille sig en løsning, hvor hammeren falder ved bil nummer to, uanset energikilde. Et afgiftssystem med regionale variationer er også en oplagt mulighed. Det er grundlæggende meningsløst, at en københavner, der har adgang til landets vel nok bedste offentlige transport og kan få dækket de fleste transportbehov på cykel, betaler samme registreringsafgift som en person ude på Lars Tyndskids marker. Den slags tiltag ville ikke alene rykke noget. De ville også adressere uligheden og den tabubelagte kendsgerning, at vores miljøbelastning er proportional med vores indtægt (de 20% rigeste danskere udleder eksempelvis dobbelt så meget CO2 som de 20% fattigste). Men det er vel ikke lige så nemt at sælge til Alternativets bagland, hvor man nok i virkeligheden hellere vil de uforpligtende fantasterier, end man vil tage på færre udlandsrejser og købe færre biler.

 • hermming sgede, sutsledsviig

  Dit brillestel er for stort til dit hoved….det er fandme en ommer.

 • Tom Erne

  Erasmus har vanen tro valgt at stille sig paa siden af virkeligheden. Den kaempe skatterabet han omtaler er en 5% oegning af aarlig afskrivning paa investeringen af genopbygningen, og 1.5% oegning af kulbrintefradraget. Mere kaempe er det ikke, og overhovedet at kalde det en skatterabet er decideret manipulerende. Det er en tilretning som goer genopbygningen og vedligehold af Thyra feltet finansielt baeredygtigt. Uden ville det lukke, og altsaa give 0 afkast (= 0 skatteindtaegt) plus det tab af arbejdspladseer det ville medfoere.
  I stedet fables der loes om en akut udfasning af fossile braendstoffer, alt imens man bilder sig ind at Danmarks forbrug isoleret set goer nogen som helst forskel.

 • Teddy Bjørn plys

  Man skal jo ikke altid “skue hunden på hårene” –dvs. “han kan godt ligne “en idiot” –Og, alligevel være “et kreativt menneske ” ! –Hvorfor skal –de folk altid være “ræverøde ” ??