Nye visioner for fremtidens folkeskole

I forbindelse med Det Konservative Folkepartis 100 års jubilæum vil vi ikke kun se bagud. Vi vil også se frem og lancere nye visioner for Danmark. Vi præsenterede senest her i weekenden en ny vision, som vi kalder for Vision2034, fordi alle, der fødes i år, bliver myndige og får ansvar for samfundet i 2034.

Det gælder også min egen datter, som kommer til verden i år.

En af tingene i den nye vision, som jeg føler særligt meget for, handler om fremtidens folkeskole.

I 2034 er folkeskolen nemlig igen en stærk kulturbærende institution, hvor det er naturligt at lade sit barn gå. Folkeskolen sikrer, at alle elever får kammerater fra forskellige samfundslag, og de opnår derved en forståelse af, at mennesker er forskellige, og at der skal være plads til alle.

Folkeskolen skal sikre, at børn og unge får et grundigt kendskab til Danmarks og andre landes historie, kultur og sprog. I 2034 er undervisning i dansk- og historiekanonen fortsat obligatorisk – ligesom kristendomsundervisningen også er styrket i undervisningen, og kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab spiller en langt mere central rolle på læreruddannelsen. Vores traditioner omkring højtiderne er også sikret, og i 2034 er det normen, at der synges morgensang.

I 2034 er der indført obligatorisk niveaudeling i dansk, matematik og engelsk i udskolingen. Fremtidens folkeskole er også rykket endnu tættere på de enkelte elevers virkelighed, og læringsformerne er tilpasset elevernes behov.

Folkeskolen er i 2034 et sted, der sikrer eleverne tid til fritid og fordybelse. Derfor er de obligatoriske lektiecaféer i 2034 afløst af et tilbud til de elever, der ønsker at benytte sig af det.

Endelig ledes og drives folkeskolen lokalt. Derfor har skolebestyrelserne i 2034 mulighed for at ansætte al personale på skolen, ligesom forældrene frit har mulighed for at vælge mellem grundskolerne i lokalområdet.

Selvom man bliver 100 år, kan man godt se fremad.