Hårdt og nødvendigt EU-pres på Polen

Vi skal stoppe Polens demokratiske deroute

Polen er på slingrekurs med retning direkte væk fra demokratiet og retsstaten. Når partileder Jaroslaw Kaczynski og præsident Andrzej Duda står ved roret, styrer de måske endda lige i armene på deres russiske naboer. Selv om størstedelen af mine 750 kollegaer i Europaparlamentet gruer ved tanken om polakkernes demokratiske deroute, så er der ekstreme nationalister, … Læs mere

Kold krig og intellektuel fallit

Det sidste år har jeg beskæftiget mig med debatten om den nye kolde krig, og i denne uge afleverer jeg manuskriptet til en interview-bog med 17 eksperter fra Vesten, Ukraine, Rusland og Letland til et forlag, der gerne skulle lave en bog ud af det. Den vestlige debat – herunder den danske – om Rusland … Læs mere

Valgbarhedsnævn bør underkastes kritisk gennemsyn

Grotesk jagt på en hædersmand

Hvis man går og tror, at hensynet til sandheden og borgernes sikkerhed vejer tungere her i Danmark end hensynet til en død terrorist, så tror man desværre forkert. Til gengæld har vi på den mest beskæmmende vis fået understreget, at kyniske myndigheder lægger stor vægt på at forfølge en folkevalgt politiker, der har følt sig … Læs mere

Til kamp for mere rimelighed

Dét skal vi bruge formandskabet for Europarådet til

Menneskerettighederne er i modvind. Der er flere og flere, der ryster på hovedet over hele begrebet, fordi Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMRD) i Strasbourg afsiger domme, som kan være svære at se fornuften i. Nationale domstole og nævn følger trop med mystiske afgørelser, hvor man med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) i hånden forbyder ophængning af et … Læs mere

Skæbnevalg på Frederiksberg

Vil Frederiksberg virkelig være som København?

      Frederiksberg har i 108 år været styret af borgerlige kræfter. Vi føler os lidt som en borgerlig smørklat midt i den røde københavnergrød, der omringer os. Radikale Venstre på Frederiksberg har desværre skiftet side fra blå til rød fløj efter næsten 25 års samarbejde med os borgerlige og liberale. Måske er deres … Læs mere

Er vi groet sammen med mobilen?

Pave Frans har fået nok af kirkegængere, der tager billeder og ”selfies” med deres mobiltelefoner under kirkelige handlinger, og han har kaldt det en meget ”hæslig ting”. Umiddelbart må man vel også sige, at en gudstjenestes budskab om næstekærlighed og uselviskhed ikke har meget at gøre med folks ønske om at følge med i antallet … Læs mere

Die Gedanken sind - nicht so - frei...

Nu vil EU retlede journalister i kunsten at behandle ømtålelige sager

For ti år siden ville den socialdemokratiske regering i Storbritannien – George Orwells hjemland – indføre et nyt sprog. Den stigende fremmedangst skulle trænges tilbage ved, at der indførtes et ny sprog, hvor man ikke længere talte om islamisk/islamistisk terror, men om ”anti-islamiske aktiviteter”. Det kringlede rationale var, at vold jo er i modstrid med … Læs mere

I hvert fald hvis det står til EU og regeringen...

Der skal slås hårdt ned på whistleblowere bag skattely-læk!

Whistleblowere bag afsløringer som Paradise Papers skal kunne straffes nemmere og hårdere! I hvert fald hvis man spørger regeringen, som kritikløst vil implementere et direktiv fra EU om læk fra det private erhvervsliv. Lige nu ruller Paradise Papers; endnu en sag om, hvordan verdens rigeste og mest magtfulde gemmer milliardformuer væk i skattely og dermed … Læs mere

Helveg er en hæderlig mand

Morten Helveg er en flittig mand. Og om at han er hæderlig mand, nærer jeg heller ingen tvivl. Når han således dedikerer et helt indlæg til at bedyre min og Dansk Folkepartis manglende velvilje for politiet, må det selvsagt bero andet end uvidenhed eller manglende flid? Derfor har jeg besluttet, at dette svar slet ikke … Læs mere